Про затвердження Тарифів на послуги спеціального зв'язку
Держпідприємство спецзв'язку, Держзв'язку, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Тариф від 14.06.2007296
Документ z0685-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2008, підстава - z0415-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Н А К А З
14.06.2007 N 296
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2007 р.
за N 685/13952
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
підприємства спеціального зв'язку
N 222 ( z0415-08 ) від 12.05.2008 }
Про затвердження Тарифів на послуги
спеціального зв'язку

Відповідно до Законів України "Про ціни і ціноутворення"
( 507-12 ) та "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ), Положення про
службу спеціального зв'язку в Україні, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.11.2000 N 1738-31,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тарифи на послуги спеціального зв'язку, що
додаються.
2. Директору з маркетингу та продажу послуг
Березівському Ю.М.:
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести до відома філій Державного підприємства
спеціального зв'язку та споживачів Тарифи на послуги спеціального
зв'язку.
3. Директорам філій спеціального зв'язку, а також начальникам
структурних підрозділів Державного підприємства спеціального
зв'язку:
3.1. Забезпечити своєчасне введення Тарифів на послуги
спеціального зв'язку.
3.2. Здійснювати постійний контроль за правильністю
застосування Тарифів на послуги спеціального зв'язку.
4. Наказ Державного підприємства спеціального зв'язку
від 09.10.2006 N 398 ( z1141-06 ) "Про затвердження Тарифів на
послуги спеціального зв'язку", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 24.10.2006 за N 1141/13015, визнати таким, що
втратив чинність.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Генеральний директор П.І.Огринський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
підприємства спеціального
зв'язку
14.06.2007 N 296
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2007 р.
за N 685/13952

ТАРИФИ
на послуги спеціального зв'язку

Загальні положення
1. Ці Тарифи застосовуються Державним підприємством
спеціального зв'язку та всіма його філіями, розташованими на
території України.
2. Тарифи розраховані без урахування податку на додану
вартість, який сплачується додатково відповідно до Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
3. Тарифи за послугу "Адресна доставка" установлені
відповідно до класу послуги і застосовуються у залежності від
вибору споживача та відповідно до технології. Критерієм визначення
класу послуги є термін її виконання. Послуга за першим класом надається на території України в
межах маршрутів, що існують, з терміном доставки на другий день,
без урахування вихідних та святкових днів. Послуга за другим класом надається на території України в
межах маршрутів, що існують, з терміном доставки на третій день,
без урахування вихідних та святкових днів. Послуга за третім класом надається на території України в
межах маршрутів, що існують, з терміном доставки понад три, але не
більше семи, дні без урахування вихідних та святкових днів. Послуга "До запитання" надається на території України в межах
маршрутів, що існують, до обласного (республіканського) вузла
спеціального зв'язку за тарифом першого класу послуг спеціального
зв'язку в межах України (розділ I, позиція 1). Послуга з доставки відправлення "Нижче районного центру"
надається на території України з терміном доставки не більше семи
робочих днів. Послуга з доставки відправлення "У визначений день" надається
між обласними (республіканським) центрами на території України у
визначений споживачем день та час. Послуга "Пересилання поштових переказів" надається споживачам
на території України для оплати вартості товарів, доставлених
через мережу спеціального зв'язку.
4. Плата за оголошену цінність відправлення справляється
понад плату за вагу.
5. Плата за оголошену цінність відправлення за оцінною шкалою
проводиться понад плату за вагу за відправлення, які містять
укладення готівкових коштів, виробів з дорогоцінних металів і
каменів, а також державних цінних паперів, оцінна вартість яких
становить понад 10 000 грн, для споживачів, що мають відповідні
ліцензії на даний вид діяльності.

Розділ 1
ТАРИФИ
на пересилання відправлень спеціального
зв'язку в межах України

------------------------------------------------------------------ | Номер | Пози- |Види послуг| Вага |Клас| Термін | Розмір| |статті | ція | |відправлення| | доставки | плати,| | | | | | | | грн | | | | | | | |без ПДВ| |-------+-------+-----------+------------+----+----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+-------+-----------+------------+----+----------+-------| | 1 | 1 |Приймання, |до 0,2 кг | 1 |на другий | 20,00 | | | |оброблення,|уключно | |день, без | | | | |перевезення|понад 0,2 кг| |урахування| 26,00 | | | |та доставка|до 0,5 кг | | вихідних | | | | |відправлень|уключно | | та | | | | | |за кожні | |святкових | 13,00 | | | | |наступні | | днів | | | | | |повні чи | | | | | | | |неповні | | | | | | | |0,5 кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |сплачується | | | | | | | |------------+----+----------+-------| | | | |до 0,2 кг | 2 |на третій | 10,00 | | | | |уключно | |день, без | | | | | |понад 0,2 кг| |урахування| 12,00 | | | | |до 0,5 кг | | вихідних | | | | | |уключно | | та | | | | | |за кожні | |святкових | 6,00 | | | | |наступні | | днів | | | | | |повні чи | | | | | | | |неповні | | | | | | | |0,5 кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |сплачується | | | | | | | |------------+----+----------+-------| | | | |до 0,2 кг | 3 |не більше | 7,00 | | | | |уключно | |семи днів,| | | | | |понад 0,2 кг| | без | 8,00 | | | | |до 0,5 кг | |урахування| | | | | |уключно | | вихідних | | | | | |за кожні | | та | 4,00 | | | | |наступні | |святкових | | | | | |повні чи | | днів | | | | | |неповні | | | | | | | |0,5 кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |сплачується | | | | |-------+-------+-----------+------------+----+----------+-------| | | 2 | "Адресна |до 0,2 кг | 1 |на другий | 16,00 | | | | доставка" |уключно | |день, без | | | | | |понад 0,2 кг| |урахування| 20,00 | | | | |до 0,5 кг | |вихідних | | | | | |уключно | | та | | | | | |за кожні | |святкових | 10,00 | | | | |наступні | | днів | | | | | |повні | | | | | | | |чи неповні | | | | | | | |0,5 кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |сплачується | | | | | | | |------------+----+----------+-------| | | | |до 0,2 кг | 2 |на третій | 8,00 | | | | |уключно | |день, без | | | | | |понад 0,2 кг| |урахування| 10,00 | | | | |до 0,5 кг | |вихідних | | | | | |уключно | | та | | | | | |за кожні | |святкових | 5,00 | | | | |наступні | | днів | | | | | |повні чи | | | | | | | |неповні | | | | | | | |0,5 кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |сплачується | | | | | | | |------------+----+----------+-------| | | | |до 0,2 кг | 3 |не більше | 6,00 | | | | |уключно | |семи днів,| | | | | |понад 0,2 кг| | без | 8,00 | | | | |до 0,5 кг | |урахування| | | | | |уключно | |вихідних | | | | | |за кожні | | та | 4,00 | | | | |наступні | |святкових | | | | | |повні чи | | днів | | | | | |неповні | | | | | | | |0,5 кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |сплачується | | | | |-------+-------+----------------------------------------+-------| | | 3 |При разовій здачі відправлень, у | | | | |залежності від суми доходу, | | | | |отриманого від плати за вагу, | | | | |застосовується знижка: | | | | |від 1000 до 3000 грн - 1%; | | | | |понад 3000 до 5000 грн - 3%; | | | | |понад 5000 до 7000 грн - 5%; | | | | |понад 7000 до 9000 грн - 7%; | | | | |понад 9000 грн - 10% | | |-------+-------+----------------------------------------+-------| | | 4 |Плата за оголошену цінність відправлення| 1,50 | | | |справляється понад плату за вагу від | | | | |суми оголошеної цінності, %, але не | | | | |менше 2 грн | | |-------+-------+----------------------------------------+-------| | | 5 |За доставку відправлень у робочий день | 30,00 | | | |після 18 до 22 години, на бажання | | | | |споживача, додатково сплачується | | ------------------------------------------------------------------

Оцінна шкала
(застосовується відповідно до пункту
5 загальних положень цих Тарифів)

------------------------------------------------------------------ | Оцінна вартість вкладення, грн |% від суми оголошеної цінності | | | без ПДВ | |--------------------------------+-------------------------------| | 10 001-100 000 | 150 грн | |--------------------------------+-------------------------------| | 100 001-200 000 | 0,150 | |--------------------------------+-------------------------------| | 200 001-500 000 | 0,132 | |--------------------------------+-------------------------------| | 500 001-750 000 | 0,120 | |--------------------------------+-------------------------------| | 750 001-1 000 000 | 0,114 | |--------------------------------+-------------------------------| | 1 000 001-1 250 000 | 0,108 | |--------------------------------+-------------------------------| | 1 250 001-1 500 000 | 0,102 | |--------------------------------+-------------------------------| | 1 500 001-2 000 000 | 0,096 | |--------------------------------+-------------------------------| | більше 2 000 000 | 0,090 | ------------------------------------------------------------------

Розділ 2
ТАРИФИ
на пересилання відправлень спеціального
зв'язку до країн СНД

------------------------------------------------------------------ | N статті |Позиція | Види послуг | Одиниця |Розмір плати, | | | | | виміру | грн без ПДВ | |----------+--------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------+--------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 1 | Приймання, | до 2 кг | 100,00 | | | | оброблення, | уключно | | | | | перевезення | за кожний | 50,00 | | | | та доставка | наступний | | | | | відправлення | повний чи | | | | | |неповний 1 кг | | | | | |ваги додатково| | | | | | сплачується | | | |--------+-----------------------------+--------------| | | 2 |Плата за оголошену цінність | 2,00 | | | |відправлення справляється | | | | |понад плату за вагу від суми | | | | |оголошеної цінності, %, але | | | | |не менше 5 грн | | ------------------------------------------------------------------

Розділ 3
ТАРИФИ
на окремі види послуг

------------------------------------------------------------------ |Номер |Позиція| Види послуг | Одиниця | Термін | Розмір | |статті| | | виміру | доставки |плати, грн| | | | | | | без ПДВ | |------+-------+-------------+-------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+---------------------------------------------------------| | 1 | ДОСТАВКА ВІДПРАВЛЕНЬ "У ВИЗНАЧЕНИЙ ДЕНЬ" | |------+---------------------------------------------------------| | | 1 | Приймання, | до 2 кг | у визна- | 65,00 | | | |оброблення, | уключно |чений день| | | | |перевезення | за кожний | | 20,00 | | | | одного | наступний | | | | | |відправлення| повний чи | | | | | |для доставки| неповний | | | | | |у визначений| 1 кг ваги | | | | | | день | додатково | | | | | | | сплачується | | | |------+-------+--------------------------------------+----------| | | 2 |За вручення відправлень у визначений | 10,00 | | | |споживачем час протягом робочого дня | | | | |за кожне відправлення додатково | | | | |сплачується | | | |-------+--------------------------------------+----------| | | 3 |За вручення відправлень у неробочий | 30,00 | | | |час, вихідні та святкові дні (до | | | | |22 години), на бажання споживача, | | | | |додатково сплачується | | |------+-------+--------------------------------------+----------| | | 4 |Плата за оголошену цінність | 1,50 | | | |відправлення справляється понад плату | | | | |за вагу від суми оголошеної | | | | |цінності, %, але не менше 2 грн | | |------+---------------------------------------------------------| | 2 | ДОСТАВКА ВІДПРАВЛЕНЬ | | | У МЕЖАХ ОДНОГО МІСТА | |------+---------------------------------------------------------| | | 1 | Приймання, |до 2 кг |до 4 годин| 85,00 | | | | оброблення, |уключно | | | | | | перевезення |за кожний | | 20,00 | | | | та доставка |наступний | | | | | |відправлень у|повний чи | | | | | |межах одного |неповний | | | | | | міста |1 кг ваги | | | | | | |додатково | | | | | | |сплачується | | | | | | |-------------+----------+----------| | | | |до 2 кг |понад | 65,00 | | | | |уключно |4 години | | | | | |за кожний |(у день | 20,00 | | | | |наступний |приймання)| | | | | |повний чи | | | | | | |неповний 1 | | | | | | |кг ваги | | | | | | |додатково | | | | | | |сплачується | | | |------+-------+--------------------------------------+----------| | | 2 |Плата за оголошену цінність | 1,50 | | | |відправлення справляється понад плату | | | | |за вагу від суми оголошеної цінності, | | | | |%, але не менше 2 грн | | |------+---------------------------------------------------------| | 3 | ДОСТАВКА ВІДПРАВЛЕНЬ | | | "НИЖЧЕ РАЙОННОГО ЦЕНТРУ" | |------+---------------------------------------------------------| | | 1 | Приймання, | за кожні | не більше | 120,00 | | | | оброблення, | повні чи | семи | | | | | перевезення | неповні | робочих | | | | | одного | 5 кг ваги | днів | | | | |відправлення |відправлення| | | | | |для доставки | | | | | | | нижче | | | | | | | районного | | | | | | | центру | | | | |------+-------+--------------------------------------+----------| | | 2 |Плата за оголошену цінність | 1,50 | | | |відправлення справляється понад плату | | | | |за вагу від суми оголошеної цінності, | | | | |%, але не менше 2 грн | | |------+---------------------------------------------------------| | 4 | ПРИЙМАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ | | | "НИЖЧЕ РАЙОННОГО ЦЕНТРУ" | |------+---------------------------------------------------------| | | 1 |Виїзд автомобіля для |1 км | 3.00 | | | |приймання відправлень |пробігу | | | | | |автомобіля | | |------+---------------------------------------------------------| | |Вартість послуги з пересилання відправлень визначається у| | |залежності від вибраного споживачем виду послуги | |------+---------------------------------------------------------| | 5 | "ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ПЕРЕКАЗІВ" | |------+---------------------------------------------------------| | | 1 | Приймання |один переказ |не більше | 12,00 | | | | коштів для | |семи | | | | | переведення | |робочих | | | | | | |днів | | |------+-------+--------------------------------------+----------| | | 2 |Плата від суми переказу справляється | 3,00 | | | |понад плату за приймання коштів, %, | | | | |але не менше 5 грн | | |------+---------------------------------------------------------| | 6 | ЗА ДОГОВІРНИМ ТАРИФОМ | |------+---------------------------------------------------------| | | 1 |Перевезення відправлення з посильним | |------+-------+-------------------------------------------------| | | 2 |Перевезення вантажів автомобільним транспортом | |------+-------+-------------------------------------------------| | | 3 |Перевезення вантажів "Під митним контролем" | |------+-------+-------------------------------------------------| | | 4 |Доставка відправлень "сьогодні на сьогодні" | | | |в межах України | |------+-------+-------------------------------------------------| | | 5 |Доставка вантажів від багажних відділень за | | | |вказаною адресою | ------------------------------------------------------------------

Розділ 4
ТАРИФИ
на додаткові послуги спеціального зв'язку

------------------------------------------------------------------ |Номер| Найменування послуги | Одиниці | Тариф | | з/п | | виміру |без ПДВ,| | | | | грн | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 1 |Робота одного фельд'єгеря або одного |за 30 хв | 12,00 | | |експедитора в приміщенні споживача з |(повні чи | | | |приймання відправлень |неповні) | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 2 |Робота одного фельд'єгеря з приймання |за 30 хв | 12,00 | | |відправлень у приміщенні споживача при|(повні чи | | | |здійсненні вручення відправлень |неповні) | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 3 |Робота одного фельд'єгеря з приймання |за 30 хв | 25,00 | | |відправлень у приміщенні споживача в |(повні чи | | | |неробочий час, вихідні та святкові дні|неповні) | | | |(до 22 години) | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 4 |Супроводження вантажів на транспорті |за 30 хв | 12,00 | | |замовника одним фельд'єгерем |(повні чи | | | | |неповні) | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 5 |Виїзд автомобіля для приймання |за 30 хв | 35,00 | | |відправлень у приміщенні споживача |(повні чи | 60,00 | | |броньованого автомобіля |неповні) | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 6 |Упакування відправлення у крафтовий |відправ- | 3,00 | | |папір |лення | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 7 |Упакування відправлення у матеріал |відправ- | 2,00 | | |споживача |лення | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 8 |Упакування відправлення у святкову |відправ- | 20,00 | | |упаковку |лення | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 9 |Зашиття мішка |мішок | 2,00 | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 10 |Заповнення реєстру на бажання |1 сторінка| 2,00 | | |споживача |ф. А-4 | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 11 |Оформлення адреси на відправленні |відправ- | 1,00 | | | |лення | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 12 |Звірка вкладення з описом, що |відправ- | 12,00 | | |подається у відправленнях спеціального|лення | | | |зв'язку, на бажання споживача | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 13 |Виправлення чи зміна адреси на |відправ- | 12,00 | | |відправленнях спеціального зв'язку в |лення | | | |межах України за письмовою заявою | | | | |споживача | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 14 |Виправлення чи зміна адреси на |відправ- | 22,00 | | |відправленнях спеціального зв'язку в |лення | | | |межах СНД за письмовою заявою | | | | |споживача | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 15 |Повернення відправлення спеціального |відправ- | | | |зв'язку в межах України за письмовою |лення | | | |заявою споживача | | | | |--------------------------------------+----------+--------| | |протягом 2 годин з моменту здавання | | 10,00 | | |відправлення | | | | |----------------------------------------------------------| | |понад 2 години з моменту здавання відправлення вартість | | |послуги дорівнює вартості пересилання відправлення | | |у межах України (розділ 1), у залежності від вибраного | | |споживачем класу | |-----+----------------------------------------------------------| | 16 |Повернення відправлень спеціального |відправ- | | | |зв'язку в межах СНД за письмовою |лення | | | |заявою споживача | | | | |----------------------------------------------------------| | |Вартість послуги дорівнює вартості пересилання | | |відправлення в межах СНД (розділ 2) | |-----+----------------------------------------------------------| | 17 |Виготовлення ксерокопії |1 сторінка| 0,40 | | | |ф. А-4 | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 18 |Передавання інформації факсом у межах |1 сторінка| 4,00 | | |України |ф. А-4 | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 19 |Передавання інформації E-mail з носіїв|1 кБт | 0,05 | | |споживача: CD, USB-flash, дискети з |1 сторінка| 3,00 | | |друкованого або рукописного листа |ф. А-5 | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 20 |Повідомлення-розписка про вручення |повідом- | | | |відправлення в межах України |лення - | | | | |розписка | | | |----------------------------------------------------------| | |Вартість послуги дорівнює вартості пересилання | | |відправлення вагою 0,2 кг у межах України (розділ 1), | | |у залежності від вибраного споживачем класу | |-----+----------------------------------------------------------| | 21 |Надання довідки за письмовою заявою | | | | |споживача: | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | |про надані послуги |1 сторінка| 12,00 | | | |ф. А-4 | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | |про вручення відправлення спецзв'язку |довідка | 12,00 | | |в межах України | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | |про вручення відправлення спецзв'язку |довідка | 22,00 | | |за межами України | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 22 |Адресна доставка рекламних матеріалів |один | 2,00 | | | |примірник | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 23 |Безадресна доставка рекламних |один | 1,00 | | |матеріалів |примірник | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 24 |Зберігання одного відправлення для |за добу | 7,00 | | |митного оформлення понад | | | | |15 календарних діб після вручення | | | | |повідомлення | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 25 |Зберігання одного відправлення у |за добу | 10,00 | | |приміщенні спеціального зв'язку за | | | | |письмовою заявою споживача та | | | | |передоплатою за послугу | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 26 |Надання довідки про підтвердження |довідка | 35,00 | | |вручення (не-вручення) відправлення | | | | |міжнародної прискореної пошти "EMS" | | | | |за письмовою заявою споживача | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 27 |Пред'явлення для митного контролю |відправ- | 20,00 | | |вхідних відправлень міжнародної |лення | | | |прискореної пошти "EMS", на які | | | | |нараховуються мито та інші митні збори| | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 28 |Повернення відправлення міжнародної |відправ- | 10,00 | | |прискореної пошти "EMS" або зміна чи |лення | | | |виправлення адреси за письмовою заявою| | | | |відправника | | | | | протягом 2 годин з моменту | | | | |здавання відправлення | | | | | понад 2 години з моменту здавання | | | | |відправлення споживач додатково | | | | |сплачує вартість послуги з передавання| | | | |інформації факсом за межі України | | | |-----+--------------------------------------+----------+--------| | 29 |Передавання інформації факсом за межі |1 сторінка| 30,00 | | |України |ф. А-4 | | ------------------------------------------------------------------
Директор з маркетингу
та продажу послуг Ю.М.Березівськийвгору