Документ z0684-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012
( Остання подія — Введення в дію, відбулась 01.07.2012, підстава - z0661-12. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110

ЖУРНАЛ
запису висновків лікарсько-консультаційної комісії
(Форма № 035/о)

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 684/20997

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 035/о “Журнал запису висновків лікарсько-консультаційної комісії”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 035/о “Журнал запису висновків лікарсько-консультаційної комісії” (далі - форма № 035/о).

2. Форма № 035/о ведеться всіма закладами охорони здоров’я, що надають як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу і мають лікарсько-консультаційні комісії (далі - ЛКК). Кожна ЛКК веде окремий журнал.

3.  Відповідальним за заповнення форми № 035/о є керівник ЛКК даного закладу охорони здоров’я.

4. У формі № 035/о зазначаються всі хворі, які направлені на ЛКК, незалежно з якого приводу: для продовження листка непрацездатності, вирішення питання щодо подальшого лікування, працевлаштування тощо.

5. У графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та дата запису.

6. У графі 3 вказуються найменування закладу охорони здоров’я, спеціальність і прізвище лікаря, який направив хворого на комісію.

7. У графах 4-8 вказуються прізвище, ім’я, по батькові хворого, рік народження, місце проживання хворого згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників), місце роботи, професія (посада).

8. У графі 9 вказуються діагноз та привід для звернення хворого в ЛКК.

9. У графах 10, 11 зазначаються номер листка непрацездатності та  кількість днів непрацездатності за даним діагнозом протягом календарного року.

10. У графі 12 вказується заключний висновок комісії: діагноз, рекомендації щодо подальшого лікування, зміни місця роботи, число днів продовження листка непрацездатності, направлення на медико-соціальну експертну комісію (далі - МСЕК) тощо.

11. У графі 13 вказується кількість направлень хворого на лікарсько-консультаційну комісію. Дані про хворого зазначаються у формі стільки разів, скільки цей хворий був направлений на ЛКК.

12. У графі 14 зазначаються підписи членів комісії ЛКК.

13. У графі 15 зазначається дата направлення на МСЕК згідно з формою № 088/о “Направлення на МСЕК”, затвердженою цим наказом.

14. Графа 16 заповнюється на підставі “Повідомлення закладу охорони здоров’я про рішення МСЕК” (форма № 088/о, затверджена цим наказом).

15. Форма № 035/о має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я.

16. У разі ведення форми № 035/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

17. Термін зберігання форми № 035/о - 3 роки.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору