Документ z0683-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.11.2017, підстава - z1292-17

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2017  № 191


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2017 р.
за № 683/30551

Про затвердження Порядку визначення розміру і механізму оплати інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків працівниками дипломатичної служби, направленими у довготермінове відрядження

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ
№ 414 від 02.10.2017}

Відповідно до пункту 2 Порядку формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 882, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення розміру і механізму оплати інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків працівниками дипломатичної служби, направленими у довготермінове відрядження, що додається.

2. Валютно-фінансовому департаменту Міністерства закордонних справ України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Закордонним дипломатичним установам України забезпечити неухильне та належне дотримання наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Міністерства закордонних справ України Заяця А.І.

Міністр

П.А. Клімкін

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України


О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
10.05.2017 № 191


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2017 р.
за № 683/30551

ПОРЯДОК
визначення розміру і механізму оплати інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків працівниками дипломатичної служби, направленими у довготермінове відрядження

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає розмір і механізм оплати інших витрат, пов’язаних з виконанням працівниками дипломатичної служби своїх посадових обов’язків, з метою включення цих витрат до складу компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження.

2. Дія цього Порядку поширюється на працівників дипломатичної служби України (далі - працівник), направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України (далі - установа), визначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 882 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження", яким здійснюється виплата коштів для оплати вартості оренди житла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла, керівників цих установ, а також працівників, які проживають у житлових приміщеннях, що є державною власністю (власністю України) чи надані у користування країною перебування на умовах взаємності та/або розташовані у службових приміщеннях установ.

До складу інших витрат, зазначених в пункті 1 цього наказу, включаються кошти для оплати витрат на:

мобільний Інтернет та зв’язок;

проведення поточних протокольних зустрічей;

проїзд у щорічну відпустку;

перевезення багажу під час ротації.

3. Нарахування та припинення нарахування коштів для оплати витрат, передбачених пунктом 2 цього розділу, здійснюються відповідно до цього Порядку.

ІІ. Оплата мобільного Інтернету та зв’язку

1. Для оплати послуг мобільного Інтернету та зв’язку працівникам установ виплачуються кошти у розмірі 1,5% від норми компенсаційних виплат послам України, главам місій, представникам та постійним представникам України при міжнародних організаціях згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 року № 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (із змінами).

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 414 від 02.10.2017}

2. Нарахування працівнику коштів для оплати послуг мобільного Інтернету та зв’язку починається з дня підписання наказу керівника установи про включення цих витрат до складу компенсаційних виплат в іноземній валюті, який видається не пізніше трьох робочих днів після отримання письмової заяви працівника.

У заяві працівник зазначає номер телефону та електронну адресу, а також обов’язково додає до заяви копію договору про надання послуг мобільного Інтернету та зв’язку або інші підтвердні документи про отримання працівником цих послуг.

3. У разі необхідності керівник дипломатичної установи і консульська посадова особа можуть забезпечуватися мобільним Інтернетом та зв’язком відповідно до договорів, укладених установою для цих цілей в межах асигнувань, передбачених кошторисом установи. У такому випадку кошти на оплату мобільного Інтернету та зв’язку не включаються до складу компенсаційних виплат в іноземній валюті таких працівників.

4. У разі коли працівник не використовує для виконання посадових обов’язків мобільний Інтернет та зв’язок, виплата коштів припиняється на підставі наказу керівника установи.

ІІІ. Оплата поточних протокольних зустрічей

1. Для оплати поточних протокольних зустрічей дипломатичним працівникам установ виплачуються кошти у розмірі 3% від норми компенсаційних виплат в іноземній валюті таких працівників на місяць для відповідної країни перебування.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 414 від 02.10.2017}

2. Нарахування працівнику коштів для оплати послуг на проведення поточних протокольних зустрічей починається з дня призначення такого працівника на посаду в установі на підставі наказу МЗС.

3. Поточні протокольні зустрічі проводяться за межами установи у форматі "кава" та "чай" за участю невеликого кола осіб, зокрема представників країни акредитації та дипломатичного корпусу, громадських, культурних, науково-технічних і ділових кіл країни перебування та інших офіційних осіб. Підтвердженням про проведені протокольні зустрічі є записи бесід або листи до МЗС щодо результатів проведених зустрічей.

4. Представницькі витрати, не зазначені в пункті 3 цього розділу, а також представницькі витрати у будь-якому форматі, які здійснюються працівниками установ, які не зазначені у пункті 1 цього розділу, здійснюються відповідно до Порядку використання бюджетних коштів на представницькі витрати закордонними дипломатичними установами України, затвердженого наказом МЗС України від 07 квітня 2016 року № 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за № 671/28801.

5. У разі коли працівник при виконанні своїх посадових обов’язків не проводить поточні протокольні зустрічі або відсутні документи про їх проведення, виплата коштів припиняється на підставі наказу керівника установи, про що інформується МЗС.

ІV. Проїзд у щорічну відпустку

1. Для оплати проїзду у щорічну відпустку працівникам виплачуються кошти, виходячи з 1/12 середньорічної вартості авіаквитків економ-класу на переліт від міста розташування установи до України і в зворотному напрямку для працівника такої установи та кожного члена його сім’ї (дружина/чоловік та діти віком до 18 років), перебування яких за місцем довготермінового відрядження працівника оформлено відповідними наказами МЗС.

2. Розміри виплат, зазначених у пункті 1 цього розділу, затверджуються наказом МЗС для кожної установи.

3. Нарахування працівнику коштів для оплати його проїзду у щорічну відпустку починається з дня призначення такого працівника на посаду в установі на підставі наказу МЗС.

Нарахування працівнику коштів для оплати проїзду у щорічну відпустку членів його сім’ї починається з дня їх направлення за місцем довготермінового відрядження такого працівника.

4. Щорічні відпустки надаються працівникам установи відповідно до статей 10 - 12 Закону України "Про відпустки".

5. У разі коли член сім’ї протягом одного року фактично не перебуває за місцем довготермінового відрядження працівника понад 90 календарних днів підряд, виплата коштів для оплати проїзду у щорічну відпустку такого члена сім’ї не здійснюється за період, що перевищує 90 календарних днів.

Про відсутність перебування за місцем довготермінового відрядження працівника установи члена його сім’ї понад 90 календарних днів, а також про повернення такого члена сім’ї до країни перебування працівник зобов’язаний інформувати керівника установи шляхом подання заяви.

Виплати припиняються на підставі наказу керівника відповідної установи та відновлюються наказом керівника установи після приїзду члена сім’ї за місцем довготермінового відрядження працівника.

З дати остаточного завершення перебування члена сім’ї за місцем довготермінового відрядження працівника установи виплата коштів для оплати проїзду для такого члена сім’ї припиняється.

V. Перевезення багажу під час ротації

1. Для оплати перевезення багажу працівників дипломатичної служби, які направлені у довготермінове відрядження, та членів їх сім’ї (дружина/чоловік та діти віком до 18 років) виплачуються кошти з розрахунку 80 кг на працівника установи та кожного члена його сім’ї.

2. Кошти для оплати перевезення багажу виплачуються працівнику при ротації (направлення у довготермінове відрядження та його повернення в Україну при завершенні довготермінового відрядження, крім переведення працівника з однієї до іншої закордонної дипломатичної установи України).

Розміри виплат, зазначених у пункті 1 цього розділу, затверджуються наказом МЗС для кожної установи.

3. Кошти для оплати перевезення багажу працівника та членів його сім’ї, які направляються у довготермінове відрядження, виплачуються МЗС на підставі наказу, як правило, за п’ять календарних днів до дати відрядження. У виняткових випадках кошти виплачуються працівнику після прибуття до відповідної установи.

4. Кошти для оплати перевезення багажу працівнику при остаточному поверненні з довготермінового відрядження виплачуються в установі відповідно до наказу керівника цієї установи, як правило, за сім календарних днів до дати закінчення відрядження.

5. У випадку ротації працівника з однієї установи до іншої за межі одного міста установа сплачує фактичні витрати на перевезення багажу з розрахунку 80 кг на працівника установи та кожного члена сім’ї на підставі підтвердних документів.

6. Вартість вантажного оформлення та доставки багажу під час ротації відшкодовується працівнику на підставі поданих підтвердних документів про оплату таких послуг, але не більше 50% вартості перевезення багажу із розрахунку 80 кг на одну особу.

У разі необхідності кошти для оплати вартості вантажного оформлення та доставки багажу під час ротації можуть видаватися працівнику під звіт.

Видатки, пов’язані з оплатою вартості вантажного оформлення та доставки багажу під час ротації, є видатками тієї установи, до якої направляється працівник для роботи.

У випадку ротації працівника з однієї установи до іншої за межі одного міста видатки, пов’язані з оплатою вартості вантажного оформлення та доставки багажу під час ротації, є видатками тієї установи, з якої відбуває працівник.

7. Кошти для оплати перевезення багажу під час ротації не виплачуються працівнику у разі використання для цих цілей службового автотранспорту установи.

Директор
Валютно-фінансового
департаментуІ.В. Ярошвгору