Документ z0683-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012
( Остання подія — Введення в дію, відбулась 01.07.2012, підстава - z0661-12. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА
(Форма № 028/о)

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 683/20996

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 028/о “Консультаційний висновок спеціаліста”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 028/о “Консультаційний висновок спеціаліста” (далі - форма № 028/о).

2. Форма № 028/о заповнюється лікарями-консультантами лікувально-профілактичних закладів (науково-дослідних інститутів, обласних лікарень, консультаційно-діагностичних центрів тощо), куди направляється на консультацію (обстеження) пацієнт.

3. У пункті 1 зазначається найменування закладу охорони здоров’я, який направив пацієнта на консультацію.

4. У пункті 2 вказуються прізвище, ім’я, по батькові пацієнта, який був проконсультований.

5. У пункті 3 вказується дата народження пацієнта.

6. У пункті 4 зазначаються спеціальність та прізвище, ім’я, по батькові лікаря-консультанта.

7. У пункті 5 відображаються результати лабораторних досліджень.

8. У пункті 6 зазначаються результати функціонального, рентгенологічного та інших спеціальних досліджень.

9. У пункті 7 консультант записує встановлений діагноз та інші висновки щодо стану пацієнта, якого він оглянув.

10. У пункті 8 зазначаються рекомендації щодо подальшого лікування, реабілітації тощо.

11. Форму № 028/о заповнює і підписує лікар-консультант, висновок завіряється печаткою закладу охорони здоров’я, де проводилась консультація.

12. Форма № 028/о надсилається поштою протягом трьох днів або нарочним і вклеюється в медичну карту амбулаторного хворого (форма № 025/о) чи медичну карту стаціонарного хворого (форма № 003/о), затверджені цим наказом, або в історію розвитку дитини (форма № 112/о), затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302, і має терміни зберігання відповідно до термінів зберігання первинної медичної документації, зазначеної вище.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору