Документ z0683-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.08.2014, підстава - z0839-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.05.2011 N 186
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2011 р.
за N 683/19421

Про затвердження Типового положення
про сервісний центр із забезпечення інвалідів
технічними та іншими засобами реабілітації
та технічного обслуговування цих засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики
N 440 ( z0839-14 ) від 03.07.2014 }

Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики
України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня
2011 року N 389 ( 389/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про сервісний центр із
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації
та технічного обслуговування цих засобів, що додається.
2. Керівникам протезно-ортопедичних підприємств вжити заходів
щодо створення сервісних центрів із забезпечення інвалідів
технічними та іншими засобами реабілітації та технічного
обслуговування цих засобів.
{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики N 440 ( z0839-14 ) від 03.07.2014 }
3. Департаменту соціального захисту інвалідів (О.Полякова)
забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу
Міністерству юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Комісії з проведення реорганізації, першого заступника Міністра
Л.Дроздову.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр С.Тігіпко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Свищева
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань Г.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
19.05.2011 N 186
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2011 р.
за N 683/19421

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про сервісний центр із забезпечення інвалідів
технічними та іншими засобами реабілітації
та технічного обслуговування цих засобів

I. Загальні положення
1.1. Сервісний центр із забезпечення інвалідів технічними та
іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування цих
засобів (далі - сервісний центр) створюється з метою ефективного
індивідуального підходу щодо забезпечення інвалідів технічними та
іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР) і технічного
обслуговування цих засобів.
1.2. Сервісний центр є структурним або відокремленим
підрозділом державного, казенного експериментального
протезно-ортопедичного підприємства (далі - Підприємство), що
підпорядковується Міністерству соціальної політики України. { Пункт 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 440 ( z0839-14 ) від
03.07.2014 }
1.3. Сервісний центр створюється, ліквідовується та
реорганізовується рішенням керівника підприємства за погодженням
Міністерства соціальної політики.
1.4. У своїй діяльності сервісний центр керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України та іншими
нормативно-правовими актами, у тому числі цим Типовим положенням.
II. Основні завдання
2.1. Лікар ортопед-травматолог сервісного центру проводить
анкетування антропометричних даних та функціональності спеціальних
пристосувань інвалідів для визначення потреби в забезпеченні
необхідними ТЗР.
2.2. За бажанням інвалідів сервісний центр здійснює
консультування щодо забезпечення ТЗР, вибору моделі ТЗР і правил
користування ними, а також післягарантійне обслуговування ТЗР,
якими забезпечено інвалідів, у сервісному центрі та гарантійні
ремонти за домовленістю з підприємством-виробником відповідно до
Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення,
переліку таких засобів ( 321-2012-п ), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (далі -
Порядок). { Пункт 2.2 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 440 ( z0839-14 ) від 03.07.2014 }
2.3. Підприємствами-виробниками надаються ТЗР підприємству,
на базі якого знаходиться сервісний центр, відповідно до
договорів, укладених між ними за погодженням з Фондом соціального
захисту інвалідів. { Пункт 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 440 ( z0839-14 ) від
03.07.2014 }
2.4. Сервісний центр отримує від інваліда та/або законного
представника інваліда направлення органу праці та соціального
захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у
місті ради (далі - місцеві органи праці та соціального захисту
населення) за місцем реєстрації свого проживання на забезпечення
ТЗР за індивідуальним замовленням. Інвалід та/або законний
представник інваліда за допомогою консультанта відбирає необхідні
вироби та подає заяву, в якій зазначає модель та шифр виробу
відповідно до номенклатури та заповненої заяви, з урахуванням
медичних показань.
2.5. Сервісний центр формує реєстр у Централізованому банку
даних з проблем інвалідності (далі - ЦБІ) замовлених ТЗР та
щокварталу першого числа місяця, який передує кварталу поставки,
надає сформовані заявки підприємствам - виробникам ТЗР та Фонду
соціального захисту інвалідів.
2.6. Сервісним центром може здійснюватися заявка ТЗР з
додатковим оснащенням за умови оплати інвалідом різниці у вартості
базової і замовленої моделі.
2.7. Після здійснення видачі ТЗР відповідальний працівник
сервісного центру вносить інформацію про його видачу до заведеної
місцевим органом праці та соціального захисту населення
електронної карти інваліда в ЦБІ відповідно до виданого
направлення. У разі коли видача ТЗР здійснювалась у місцевому органі праці
та соціального захисту населення, заповнення даних в ЦБІ
здійснюється також на підставі інформації про видачу, надану цим
органом.
2.8. Оплата підприємствам-виробникам за поставлені ТЗР
здійснюється відповідно до Порядку ( 1652-2006-п ).
2.9. Сервісний центр може здійснювати гарантійний ремонт ТЗР
на підставі договору, укладеного між підприємством-виробником та
Підприємством, на базі якого знаходиться сервісний центр.
2.10. Сервісний центр виконує роботи непідвищеної складності
з технічного обслуговування ТЗР на базі підприємства, у приміщенні
якого він знаходиться, відповідно до укладеного договору або з
виїздом до місця проживання інваліда.
2.11. Виконання робіт з технічного обслуговування ТЗР у
період гарантійного строку та постачання деталей і комплектуючих
до сервісного центру здійснюються на підставі укладеного договору
між Підприємством, на базі якого знаходиться сервісний центр, та
підприємством-виробником за погодженням з Фондом соціального
захисту інвалідів. { Пункт 2.11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 440 ( z0839-14 ) від
03.07.2014 }
2.12. Підприємство, на базі якого знаходиться сервісний
центр, звертається до підприємства-виробника, у разі потреби
здійснення технічного обслуговування підвищеної складності у
період гарантійного строку відповідно до укладеного договору між
ними.
2.13. Післягарантійне технічне обслуговування ТЗР
забезпечується сервісним центром.
2.14. Підприємство, у складі якого знаходиться сервісний
центр, може надавати платні послуги населенню, за їх бажанням, з
продажу та прокату технічних та інших засобів реабілітації і
комплектуючих до них, їх установки.
III. Управління та організація діяльності
3.1. Управління та організація діяльності сервісного центру
здійснюються відповідно до статуту Підприємства.
3.2. Роботу сервісного центру очолює керівник, який
призначається на посаду та звільняється з неї керівником
Підприємства.
3.3. Штат сервісного центру затверджується керівником
Підприємства.
3.4. Утримання сервісного центру здійснюється за рахунок
доходів Підприємства, отриманих від господарської діяльності.
Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів О.Поляковавгору