Документ z0681-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.03.2019, підстава - z0218-19

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2015  № 538


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2015 р.
за № 681/27126

Про внесення змін до деяких наказів з питань ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 1626 від 10.11.2017
№ 329 від 27.02.2019}

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, та у зв’язку із зміною структури апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 наказу Міністерства економіки України від 07 листопада 2000 року № 240 "Про порядок прийняття та розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України документів для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2001 року за № 89/5280, викласти в такій редакції:

"1. Установити, що видачу індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України здійснює відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності.".

2. У пункті 2 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14 лютого 2002 року № 42 "Про Порядок оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 183/6471, слова "департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

3. Унести до пункту 3 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01 серпня 2002 року № 232 "Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об’єктом застосування спеціальних заходів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 685/6973, такі зміни:

в абзацах першому і другому слова "департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту" замінити словами "департаменту взаємодії з СОТ та торговельного захисту";

в абзаці другому слова "Відділу прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі" та "Державною митною службою України" замінити відповідно словами "Відділу інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності" та "Державною фіскальною службою України".

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1626 від 10.11.2017}

5. Унести до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06 березня 2003 року № 52 "Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2003 року за № 213/7534, такі зміни:

у пунктах 2 і 3 слова "управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках замінити словами "відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності" у відповідних відмінках;

у пункті 3 слова "Державною митною службою України" і "управлінню з питань торговельного захисту" замінити словами "Державною фіскальною службою України" і "управлінню інструментів торговельного захисту".

6. Унести до наказу Міністерства економіки України від 14 вересня 2007 року № 302 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за № 1100/14367, такі зміни:

у пунктах 3 і 4 слова "департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

у пункті 4 слова "Державній митній службі України" замінити словами "Державній фіскальній службі України".

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 329 від 27.02.2019}

8. Унести до наказу Міністерства економіки України від 09 вересня 2009 року № 991 "Про порядок ліцензування експорту товарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2009 року за № 937/16953, такі зміни:

у пункті 4 слова "Державній митній службі України" замінити словами "Державній фіскальній службі України";

у тексті наказу слова "департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

9. У пункті 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 серпня 2011 року № 42 "Про порядок видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1044/19782, слова "директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

10. Затвердити Зміни до деяких наказів з питань ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, що додаються.

11. Юридичному департаменту (Перевезенцев О.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

12. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
економічного розвитку
і торгівлі УкраїниА. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної фіскальної служби України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниМ.В. Мокляк


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
26.05.2015  № 538


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2015 р.
за № 681/27126

ЗМІНИ
до деяких наказів з питань ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

1. Унести до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2000 року за № 259/4480, такі зміни:

1) у пункті 2.12 глави 2 слова "органу державної податкової служби України" замінити словами "територіальному органу Державної фіскальної служби України";

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.1. Розгляд заявок на видачу ліцензій здійснюється відділом нетарифного регулювання за участю відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності та відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Зазначені відділи згідно з цим Положенням та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд контрактів з таких питань:";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі України під час розгляду заявок на видачу ліцензій отримує інформацію щодо відповідності контрактних цін рівню цін світової кон'юнктури ринку, індикативним цінам, умовам здійснення контракту від державного підприємства "Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" або інших спеціалізованих державних підприємств, установ і організацій, визначених Кабінетом Міністрів України.";

у пункті 3.2 слова "директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

2. Унести до Положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 року № 52, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2000 року за № 260/4481, такі зміни:

1) у главі 4:

у пункті 4.1 слова "департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

у пункті 4.10:

в абзаці третьому слова "Державної податкової служби України" замінити словами "Державної фіскальної служби України";

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим.

3. Унести до Порядку прийняття та розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України документів для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 07 листопада 2000 року № 240, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2001 року за № 89/5280, такі зміни:

1) у пункті 4:

слова "та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі України під час розгляду документів отримує інформацію щодо відповідності цінових умов здійснення майнової інвестиції до існуючої кон'юнктури ринку від державного підприємства "Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" або інших спеціалізованих державних підприємств, установ і організацій, визначених Кабінетом Міністрів України.";

2) у другому реченні пункту 5 слова "департаменту документального забезпечення" замінити словами "департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів";

3) у пункті 7 слова "та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків" виключити;

4) абзац четвертий пункту 8 виключити;

5) у пункті 18 слова "термін доводиться до відома Державної митної служби України" замінити словами "строк доводиться до відома Державної фіскальної служби України", а слова "Державної податкової служби України," виключити;

у тексті Порядку слова "відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій" у всіх відмінках замінити словами "відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності" у відповідних відмінках.

4. Унести до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14 лютого 2002 року № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 183/6471 (у редакції наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 359), такі зміни:

у главі 2:

в абзаці другому пункту 2.4 слова "департамент документального забезпечення" замінити словами "департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів";

в абзаці першому пункту 2.5 слова "департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

у тексті Порядку слова "Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів Державної податкової служби України" у всіх відмінках замінити словами "Державна фіскальна служба України" у відповідних відмінках;

у додатку 2 до Порядку слова "ДЕПАРТАМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" замінити словами "ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ".

5. Унести до Порядку ліцензування імпорту в Україну, щодо якого застосовуються спеціальні заходи згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01 серпня 2002 року № 232, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 685/6973, такі зміни:

1) у главі 2:

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Розгляд заяви здійснюється відділом нетарифного регулювання за участю відділу інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та відділу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України під час розгляду заяви отримує інформацію щодо відповідності контрактних цін існуючій кон'юнктурі ринку товарів від державного підприємства "Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" або інших спеціалізованих державних підприємств, установ і організацій, визначених Кабінетом Міністрів України.";

у пункті 2.8:

в абзаці другому слова "відділ прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі" замінити словами "відділ інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

в абзаці четвертому слова "відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій" замінити словами "відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

2) у пункті 3.4 глави 3 слова "директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

6. Унести до Порядку видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08 серпня 2002 року № 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2002 року за № 704/6992, такі зміни:

у додатку 2 до Порядку слова "ДЕПАРТАМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" замінити словами "ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ";

у тексті Порядку слова "відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій" та "департамент зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках замінити словами "відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності" та "департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності" у відповідних відмінках.

7. Унести до Порядку видачі дозволів на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовані заходи нагляду або регіонального нагляду згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06 березня 2003 року № 52, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2003 року за № 213/7534, такі зміни:

у пункті 3.4 глави 3 слова "директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

у тексті Порядку слова "управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках замінити словами "відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності" у відповідних відмінках.

8. Унести до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01 квітня 2004 року № 122, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2004 року за № 482/9081, такі зміни:

1) у пункті 2:

слова "відділу прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі" замінити словами "відділу інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

слова "відділу політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі (за контрактами на операції з давальницькою сировиною)" та ", Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі України під час розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання отримує інформацію щодо відповідності контрактних цін існуючій кон'юнктурі певного ринку товарів, а в разі запровадження режиму квотування товарів - щодо відповідності контрактних цін зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного в поточному маркетинговому році, кон'юнктурі певного ринку товарів, що склалася на дату його укладення, від державного підприємства "Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" або інших спеціалізованих державних підприємств, установ і організацій, визначених Кабінетом Міністрів України.";

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова "відділ прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі" замінити словами "відділ інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

абзац п’ятий виключити;

3) у тексті Порядку слова "департамент зовнішньоекономічної діяльності" та "відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій" у всіх відмінках замінити словами "департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності" та "відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності" у відповідних відмінках.

9. Унести до Інструкції про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), затвердженої наказом Міністерства економіки України від 15 грудня 2005 року № 505, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2006 року за № 6/11880, такі зміни:

у пункті 3 слова і цифри "наказом Державної митної служби України від 09.07.97 № 307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247 (із змінами) (далі - наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307)" замінити словами і цифрами "наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011 (далі - наказ Мінфіну від 20 вересня 2012 року № 1011)";

в абзаці п’ятнадцятому пункту 5 слова і цифри "Держмитслужби України від 09.07.97 № 307" замінити словами і цифрами "Мінфіну від 20 вересня 2012 року № 1011";

в абзаці першому пункту 7 слова "директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

10. Унести до Положення про порядок видачі висновків щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 18 січня 2008 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2008 року за № 115/14806, такі зміни:

в абзаці першому пункту 7 слова "департаменті документального забезпечення" замінити словами "департаменті розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів";

в абзаці другому пункту 10 та пункті 16 слова "Державна податкова служба" у всіх відмінках замінити словами "Державна фіскальна служба України" у відповідних відмінках;

у пункті 12 слова "директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

11. Унести до Положення про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 20 січня 2009 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2009 року за № 117/16133, такі зміни:

1) у пункті 2 розділу III:

слова "відділом державного регулювання зовнішньоторговельних операцій департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності, відділом моніторингу зовнішньої торгівлі департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "відділом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, відділом інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

слова "та фахівцями Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Мінекономрозвитку України під час розгляду заявок отримує інформацію щодо відповідності контрактних цін існуючій кон'юнктурі ринку товарів від державного підприємства "Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" або інших спеціалізованих державних підприємств, установ і організацій, визначених Кабінетом Міністрів України.";

2) у пункті 7 розділу IV слова "відділу моніторингу зовнішньої торгівлі" замінити словами "відділу інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

12. Унести до Порядку видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 серпня 2011 року № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1044/19782, такі зміни:

у пункті 5 слова "департамент зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

в абзаці третьому пункту 7 слова "відділ політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі" замінити словами "відділ інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності";

у пункті 15 слова "Державну митну службу України" замінити словами "Державну фіскальну службу України".

13. У формі висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні, затвердженій наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 серпня 2011 року № 42, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1044/19782, слова "орган державної податкової служби" замінити словами "територіальний орган Державної фіскальної служби України".

Директор
юридичного департаменту


О.Ю. Перевезенцеввгору