Документ z0680-00, перша редакція — Прийняття від 26.06.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 134/426/375/434 від 26.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
4 жовтня 2000 р.
за N 680/4901

Про організацію контролю за дотриманням суб'єктами
підприємницької діяльності вимог нормативно-правових
документів, які регламентують оптову та роздрібну торгівлю
аудіовізуальними творами і примірниками фонограм

На виконання вимог Закону України "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 23 березня
2000 р. N 1587-III ( 1587-14 ) та відповідно до Плану оперативних
заходів щодо припинення виробництва і розповсюдження контрафактної
та піратської продукції на 2000 рік, затвердженого
Віце-прем'єр-міністром України - головою Міжвідомчого комітету з
проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності
Жулинським М.Г. 20 травня 2000 року, з метою посилення контролю за
дотриманням чинного законодавства при реалізації примірників
аудіовізуальних творів та фонограм, запобігання порушенням
авторського права і суміжних прав Н А К А З У Є М О:
1. Республіканському комітету по торгівлі і захисту прав
споживачів Автономної Республіки Крим; управлінням з питань
торгівлі та побутового обслуговування населення
обл(міськ)держадміністрацій; державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, Київській
області; управлінням Міністерства внутрішніх справ України в
областях; обласним, Головному Київському та Севастопольському
міським управлінням у справах захисту прав споживачів: 1.1. Розробити та затвердити на II півріччя 2000 року і 2001
рік плани спільних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності
щодо дотримання ними вимог Закону України "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів та фонограм" ( 1587-14 ) і
Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і
фонограм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
4 листопада 1997 р. N 1209 ( 1209-97-п ) (далі - Правила). 1.2. Призначити спільними наказами конкретних керівників
підрозділів і фахівців, відповідальних за організацію роботи з
контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності
вимог нормативно-правових документів, зазначених вище, звернувши
особливу увагу на: наявність атестатів (атестати дійсні 180 днів з дати набрання
чинності Законом України від 23 березня 2000 р. N 1587-III
( 1587-14 ) "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів
та фонограм"), маркування контрольними марками примірників
аудіовізуальних творів та фонограм; здійснення торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і
фонограм у спеціалізованих підприємствах торгівлі, у тому числі
фірмових, спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з
універсальним асортиментом непродовольчих товарів з застосуванням
реєстраторів розрахункових операцій, крім випадків, передбачених
чинним законодавством України; наявність необхідних маркувальних даних згідно з пунктом 6
Правил ( 1209-97-п ), відповідної інформації для покупців згідно з
вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 )
та Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів та фонограм" ( 1587-14 ); оснащеність торговельно-технологічним обладнанням та
інвентарем для забезпечення необхідних вимог до демонстрації і
продажу творів і фонограм, сучасною апаратурою для перевірок
якості запису; недопущення продажу не маркованої контрольними марками
продукції, контрафактних примірників аудіовізуальних творів і
фонограм та таких, що містять фальсифікований знак для товарів і
послуг.
2. Республіканському комітету по торгівлі і захисту прав
споживачів Автономної Республіки Крим; управлінням з питань
торгівлі та побутового обслуговування населення
обл(міськ)держадміністрацій; державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, Київській
області, управлінням Міністерства внутрішніх справ України в
областях; обласним, Головному Київському та Севастопольському
міським управлінням у справах захисту прав споживачів направляти
центральним органам виконавчої влади, згідно з підпорядкованістю
узагальнену інформацію (періодичність кожним центральним органам
виконавчої влади встановлюється додатково) про кількість перевірок
та вжиті за їх результатами заходи.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Гончарука А.І., першого заступника
Голови Державної податкової адміністрації України, начальника
податкової міліції Жвалюка В.Р., заступника Міністра внутрішніх
справ України Мельникова В.Г., заступника Голови Державного
комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
Буряка Л.В.
Виконуючий обов'язки Міністра В.М.Кальник
економіки України
Заступник Міністра внутрішніх В.Г.Мельников
справ України
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Голова Державного комітету стандартизації, П.С.Кабан
метрології та сертифікації Українивгору