Документ z0679-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.01.2005, підстава - z0062-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 340 від 18.11.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 листопада 1996 р.
vd961118 vn340 за N 679/1704
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 640/663 ( z0062-05 ) від 24.12.2004 )
Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм
державної статистичної звітності про ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД

1. Затвердити "Інструкцію щодо заповнення "Звіту про
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД" (форма N 1-СНІД, квартальна)",
додається. 2. Затвердити "Інструкцію щодо заповнення "Звіту про
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД" (форма N 2-СНІД, річна)",
( z0680-96 ). 3. Встановити, що забезпечення зазначеними у пунктах 1 і 2
цього наказу інструкціями, здійснюється Міністерством охорони
здоров'я України. 4. Скасувати наказ Мінстату України від 10.10.95 N 257
( v0257207-95 ) у частині затвердження інструкцій щодо заповнення
форм державної статистичної звітності з питань захворюваності на
СНІД.
Міністр О.Г.Осауленко
Затверджено
наказом Мінстату України
від 18.11.96 р. N 340
Інструкція
щодо заповнення "Звіту про ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД" (форма N 1-СНІД, квартальна)
Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (форма N 1-СНІД)
поширюється на всі лікувально-профілактичні заклади, незалежно від
їх відомчої підпорядкованості і форми власності, які здійснюють
профілактичний нагляд за ВІЛ-інфікованими. По регіонах, де відсутні територіальні центри по профілактиці
і боротьбі зі СНІДом, звіти заповнюють кабінети інфекційних
захворювань лікувально-профілактичних закладів і подають їх до
обласних (Київської, Севастопольської міських) санепідстанцій
5 числа після звітного періоду. Санепідстанції подають зведений
звіт в цілому по території області (міста) Українському центру по
профілактиці і боротьбі зі СНІДом відповідно 10 числа після
звітного періоду. Якщо у регіоні створений центр по профілактиці і
боротьбі зі СНІДом, він заповнює і подає на адресу Українського
центру по профілактиці і боротьбі зі СНІДом зведений звіт в цілому
по території 10 числа після звітного періоду. Звіт заповнюється наростаючим підсумком за відповідний
звітний період (перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців). До зведених звітів мають бути включені дані про всіх
ВІЛ-інфікованих (хворих на СНІД), що постійно проживають на
території області (Автономної Республіки Крим, міст Києва і
Севастополя), незалежно від відомчої підпорядкованості
лікувально-профілактичного закладу, у якому вони знаходяться на
обліку. Копії зведених звітів по області (Автономній Республіці Крим,
містах Києву і Севастополю) подаються також на адресу відповідних
управлінь статистики та органів управління охорони здоров'я
території. Український центр по профілактиці та боротьбі зі СНІДом подає
зведений звіт в цілому по Україні, Автономній Республіці Крим (без
м.Севастополя), областях, містах Києву і Севастополю Міністерству
статистики України, Комітетові з боротьби із захворюванням на СНІД
і Міністерству охорони здоров'я України 15 числа після звітного
періоду. Заповнення звіту здійснюється на підставі: - письмового повідомлення СЕС про результати медичного
обстеження особи з позитивним лабораторним аналізом на
ВІЛ-інфекцію (СНІД) і встановленням у неї вперше в житті діагнозу
ВІЛ-інфекції або СНІДу; - карти епідеміологічного розслідування випадку захворювання
на ВІЛ-інфекції (СНІД); - медичної карти амбулаторного хворого. У графах 1 і 2 рядка 1 враховуються відповідно дані про всіх
громадян України та інших держав (включаючи держави колишнього
СРСР), а також осіб без громадянства, яким у звітному періоді було
вперше в житті встановлено остаточний діагноз ВІЛ-інфекції або
СНІДу. У графах 3 і 4 відображаються дані про осіб, яким протягом
звітного періоду було встановлено діагноз СНІДу, незалежно від
часу встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції. В зв'язку з цим дані граф
3 і 4 в окремих випадках можуть бути більшими даних граф 1 і 2. У рядку 2 враховуються особи, зняті з обліку з причин: - смерть інфікованої людини від СНІДу або іншого
захворювання; - зміна діагнозу ВІЛ-інфекції (СНІДу) на інший; - депортація або вибуття її на постійне місце проживання в
іншу область (Автономну Республіку Крим, міста Київ та
Севастополь, країну), про що заклад, який здійснює профілактичний
нагляд, повідомляє відповідний медичний заклад за місцем нового
проживання ВІЛ-інфікованої (хворої на СНІД) особи.вгору