Документ z0679-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012
( Остання подія — Введення в дію, відбулась 01.07.2012, підстава - z0661-12. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110

ЖУРНАЛ
запису амбулаторних операцій
(Форма № 069/о)

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 679/20992

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 069/о “Журнал запису амбулаторних операцій”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 069/о “Журнал запису амбулаторних операцій” (далі - форма № 069/о).

2. Форма № 069/о заповнюється лікарями хірургічного профілю закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, і зберігається в операційній.

3. У формі № 069/о реєструються усі хірургічні втручання (у тому числі операції на щелепно-лицевій ділянці та ротовій порожнині), які проведені в амбулаторно-поліклінічному закладі.

4. У графах 1 і 2 вказуються порядковий номер та дата проведення операції.

5. У графі 3 зазначаються прізвище, ім’я та по батькові хворого.

6. У графі 4 вказується вік хворого, а для дітей до 1-го року - число місяців, днів.

7. У графі 5 вказується місце проживання хворого згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників).

8. У графі 6 вказується діагноз, який був причиною амбулаторної операції.

9. У графі 7 зазначаються метод знеболення, назва, доза та шлях введення анестетика.

10. У графі 8 коротко зазначається хід проведення операції.

11. У графі 9 вказуються прізвище та підпис лікаря, який проводив операцію, та прізвище молодшого спеціаліста з медичною освітою.

12. Форма № 069/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я.

13. Форма № 069/о є підставою для заповнення форми звітності № 20 “Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік” (таблиця 2800 “Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного закладу”), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276.

14. Оперативні втручання лікарів-стоматологів в амбулаторно-поліклінічних закладах також зазначаються у формі № 039-2/о “Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)”, затвердженій цим наказом.

15. У разі ведення форми № 069/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

16. Термін зберігання форми № 069/о - 5 років.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору