Про внесення змін до наказу Держкомрезерву від 07.12.2005 N 333
Держком.матеріального резерву; Наказ від 02.07.2010254
Документ z0679-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.02.2012, підстава - z0092-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
Н А К А З
02.07.2010 N 254
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2010 р.
за N 679/17974
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 3 ( z0092-12 ) від 03.01.2012 }
Про внесення змін до наказу Держкомрезерву
від 07.12.2005 N 333

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.05.2010 N 337 ( 337-2010-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від
25 жовтня 2008 р. N 939" Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного комітету України з державного
матеріального резерву від 07.12.2005 N 333 ( z1531-05 ) "Про умови
оплати праці працівників УкрНДІ "Ресурс" системи державного
резерву", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.12.2005 за N 1531/11811 (із змінами), такі зміни: абзаци перший - третій примітки 1 додатка 1 до наказу
замінити абзацом такого змісту: "У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника
першого тарифного розряду з 1 січня - 555 гривень; з 1 квітня -
567 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж
розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні
ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної
заробітної плати.". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим.
2. Керівнику Українського державного науково-дослідного
інституту "Ресурс" А.Чистяковій забезпечити диференціацію
заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові
оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Держкомрезерву М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України А.Черкасов
Заступник
Міністра фінансів України С.О.Рибак
Заступник
Міністра економіки України О.А.Сухомлин
Голова Центрального комітету
профспілки працівників системи
державного резерву України Б.М.Сулицький
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов
Заступник Керівника Спільного
представницького органу
профспілок та профоб'єднань В.М.Ткачов
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовськийвгору