Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я
МОЗ України; Наказ, Положення, Стандарт [...] від 14.03.2011142
Документ z0678-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.01.2014, підстава - z0031-14


Сума балів закладу:_________________________________________________________

Максимально можлива сума балів:____________________________________________

Показник досягнень результатів, у відсотках:____________________________________

Пропонується присвоєння _____________акредитаційної категорії.

Пропозиції, зауваження і рекомендації членів експертної групи:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Підписи:


Керівник експертної групи

_____________________________________

Експерти:

_____________________________________


_____________________________________


_____________________________________


_____________________________________

Ознайомлений:
«_____»_________________20___ року


Керівник закладу

М.П.


__________________
(підпис)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

В.о. директора Департаменту управління та контролю якості медичних послугТ.О.Гажаманвгору