Документ z0675-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.10.2005, підстава - z1136-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Н А К А З
N 371/61 від 29.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
16 серпня 2002 р.
за N 675/6963
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 257/109 ( z1136-05 ) від 12.08.2005 )
Про затвердження
Порядку здійснення перевірок достовірності відомостей
про середню заробітну плату для призначення страхових виплат
та соціальної допомоги

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
28.03.2002 N 381 ( 381-2002-п ) "Про проведення експерименту з
використання даних персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування для
призначення страхових виплат, державної допомоги сім'ям з дітьми,
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та житлових
субсидій" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок здійснення перевірок достовірності
відомостей про середню заробітну плату для призначення страхових
виплат та соціальної допомоги (додається).
2. Департаменту політики державного соціального страхування
(Скрипник О. П.) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2002.
Міністр праці та соціальної
політики України І.Сахань
Перший заступник Голови
правління Пенсійного фонду
України А.Сорокін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
та Пенсійного фонду України
29.07.2002 N 371/61
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2002 р.
за N 675/6963

Порядок
здійснення перевірок достовірності відомостей
про середню заробітну плату для призначення страхових виплат
та соціальної допомоги

1. Перевірка достовірності відомостей, зазначених у довідках
про середню заробітну плату, здійснюється: у разі виявлення розбіжностей даних персоніфікованого обліку
відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування (далі - персоніфікований облік) з даними, зазначеними
у довідках про середню заробітну плату; у разі відсутності даних про заробітну плату в системі
персоніфікованого обліку.
2. У випадках, передбачених абзацом другим пункту 1 цього
Порядку, органи праці та соціального захисту населення, відділи
(управління) субсидій та робочі органи виконавчих дирекцій
відповідних фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування протягом 2 робочих днів повідомляють роботодавців, що
видали довідки, про виявлені розбіжності у даних про середню
заробітну плату за формою згідно з додатком до цього Порядку.
Копія повідомлення надсилається відповідному органу Пенсійного
фонду. Роботодавці у п'ятиденний термін з дня отримання зазначеного
повідомлення уточнюють дані персоніфікованого обліку та дані,
зазначені у довідках про середню заробітну плату, за даними
бухгалтерської звітності та надають коригувальні документи органам
Пенсійного фонду згідно з діючими правовими нормами щодо
персоніфікованого обліку. Органи Пенсійного фонду протягом 5 робочих днів з дня
надходження інформації від роботодавців надають уточнені дані
персоніфікованого обліку відповідним органам праці та соціального
захисту населення, відділам (управлінням) субсидій та робочим
органам виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування. У разі потреби Пенсійний фонд та його органи на місцях
відповідно до пункту 6 Положення про організацію персоніфікованого
обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.06.98 N 794 (із змінами і доповненнями)
( 794-98-п ), робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування
відповідно до пункту 26 Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266 ( 1266-2001-п ),
органи праці та соціального захисту населення, відділи
(управління) субсидій відповідно до пункту 13 Положення про
проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань,
передбачених для надання населенню субсидій та адресної соціальної
допомоги, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну,
Мінекономіки, Держбуду, Держкомстату, Держкомсім'їмолоді від
21.07.99 N119/167/96/114/175/266, зареєстрованого в Мін'юсті
25.08.99 за N 578/3871 ( z0578-99 ), мають право перевіряти
достовірність відомостей про середню заробітну плату осіб на
підприємствах, в установах і організаціях.
3. У випадках, передбачених абзацом третім пункту 1 цього
Порядку, органи Пенсійного фонду протягом двох тижнів здійснюють
заходи щодо отримання даних про заробітну плату та повідомляють
про результати органи праці та соціального захисту населення,
відділи (управління) субсидій та робочі органи виконавчих дирекцій
відповідних фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування за формою даних персоніфікованого обліку.
4. Органи праці та соціального захисту населення, відділи
(управління) субсидій та робочі органи виконавчих дирекцій
відповідних фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування здійснюють перерахунок призначених виплат за
уточненими даними персоніфікованого обліку.
Заступник Державного секретаря
Міністерства праці та соціальної
політики України О.Гаряча

Заступник Голови правління -
начальник управління організації
впровадження персоніфікованого
обліку Пенсійного фонду України А.Боніславський
Додаток
до Порядку здійснення
перевірок достовірності
відомостей про середню
заробітну плату для
призначення страхових виплат
та соціальної допомоги
Повідомлення
про виявлені розбіжності даних, зазначених у довідках
про середню заробітну плату, та даних персоніфікованого обліку
_____________________________________________ (повна назва підприємства, установи, _____________________________________________ організації або прізвище, ім'я та по батькові _____________________________________________ фізичної особи, яка використовує найману працю)
До_______________________________________________________________________ (назва органу праці та соціального захисту населення, робочого органу цільового страхового фонду, який здійснює звірку даних)
звернулася особа ______________________________ ____________________________ (прізвище, ім'я та по батькові (ідентифікаційний номер особи, якій видана довідка) фізичної особи)
для призначення виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, соціальної допомоги.
Під час звірки відомостей довідки про середню заробітну плату з даними персоніфікованого обліку виявлено розбіжності:
------------------------------------------------------------------------------------- N з/п| Місяці | Кількість | За довідкою про | За даними |Розбіжності |розрахункового|календарних| середню заробітну |персоніфікованого|(гр.4-гр.5), | періоду | днів | плату (сукупний | обліку ПФУ | грн, | | | оподатковуваний | | +, - | | | дохід) | | -----+--------------+-----------+--------------------+-----------------+------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 -----+--------------+-----------+--------------------+-----------------+------------- -----+--------------+-----------+--------------------+-----------------+------------- -----+--------------+-----------+--------------------+-----------------+------------- -----+--------------+-----------+--------------------+-----------------+------------- -----+--------------+-----------+--------------------+-----------------+------------- -----+--------------+-----------+--------------------+-----------------+------------- -------------------------------------------------------------------------------------
У зв'язку з цим відповідно до Порядку здійснення перевірок
достовірності відомостей про середню заробітну плату для
призначення страхових виплат та соціальної допомоги Вам необхідно
у п'ятиденний термін з дня отримання зазначеного повідомлення
уточнити дані про заробітну плату особи___________________________ __________________________________________________________________
(П.І.Б. особи) та надати коригувальні документи органам Пенсійного фонду.
Відповідальна особа
робочого органу
відповідного цільового
страхового фонду,
органу праці
та соціального захисту
населення ____________________________ ____________________
(П.І.Б відповідальної особи) (підпис)вгору