Документ z0674-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2014  № 398/405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2014 р.
за № 674/25451

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 110 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” і з метою урегулювання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення НАКАЗУЄМО:

1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489, такі зміни:

1) абзац перший примітки 1 до пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

„1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні.”;

2) абзац другий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 викласти у такій редакції:

„Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів та установ посадові оклади встановлюються на 5 - 15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника, а головному бухгалтеру - на 10 - 30 відсотків.

Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (крім заступника керівника з медсестринства) і головному бухгалтеру посадові оклади встановлюються з урахуванням норм пункту 1.5 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці.”;

3) підпункт 3 підпункту 4.1.3 пункту 4.1 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

„час, коли працівник отримував допомогу по безробіттю у разі втрати роботи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту.”;

4) пункт 4 додатка 3 доповнити підпунктом 4.2 такого змісту:

„4.2. Працівники спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій, центрів (бюро) медико-соціальної експертизи для хворих на туберкульоз, крім тих, перелік яких затверджено у пункті 5.1.”.

2. Керівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення установити у штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників із 01 жовтня 2014 року відповідно у таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1218 гривень;

2 тарифного розряду - 1223 гривні;

3 тарифного розряду - 1233 гривні;

4 тарифного розряду - 1243 гривні;

5 тарифного розряду - 1253 гривні;

6 тарифного розряду - 1263 гривні.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України (О. Товстенко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр соціальної
політики України


Л. Денісова

Міністр охорони
здоров’я України


О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
В. Матвійчук
О. МірошниченкоГ.В. Осовийвгору