Документ z0674-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.2010, підстава - z0840-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.04.2004 N 261
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2004 р.
за N 674/9273
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статисти
N 313 ( z0840-09 ) від 18.08.2009 }
Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм
державних статистичних спостережень N 1-П
(термінова) та N 1-ПЕ
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного комітету статистики
N 516 ( z1245-04 ) від 15.09.2004 - вводяться
в дію зі звіту за січень 2005 року
N 363 ( z1426-05 ) від 11.11.2005
N 380 ( z1491-05 ) від 25.11.2005
N 290 ( z0800-06 ) від 30.06.2006
N 246 ( z0897-07 ) від 25.07.2007 - вводяться
в дію зі звіту за січень 2008 року }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) з метою удосконалення форм державних
статистичних спостережень щодо промислової діяльності підприємств
і організацій Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-П (термінова) "Терміновий звіт про виробництво
промислової продукції (робіт, послуг)" (додається); Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за
видами економічної діяльності, що відносяться до добувної,
обробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії,
газу, тепла та води" (додається) ( z0675-04 ). ( Інструкція
втратила чинність на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 380 ( z1491-05 ) від 25.11.2005 )
2. Дію інструкцій поширити на підприємства та відокремлені
підрозділи підприємств усіх галузей економіки, які розміщені на
території України і займаються видами діяльності, що
класифікуються за секціями "C", "D", "E" КВЕД, незалежно від
основного виду діяльності та форм власності й
організаційно-правових форм господарювання.
3. З моменту набрання чинності цього наказу скасувати дію
пояснень, що додаються до форм державних статистичних спостережень
N 1-П (термінова) місячна та N 1-ПЕ місячна, затверджених наказом
Держкомстату від 21 липня 2003 року N 227 ( v0227202-03 ).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови комітету Головка В.А.
Голова комітету О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
України
30.04.2004 N 261
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2004 р.
за N 674/9273

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-П (термінова) "Терміновий
звіт про виробництво промислової продукції
(робіт, послуг)"
( v0227202-03 )

( Преамбулу виключено на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 363 ( z1426-05 ) від 11.11.2005 )

1. Склад та оцінка виробленої промислової продукції (робіт,
послуг) у порівнянних цінах (рядки 810, 848).
1.1. По рядках 810 та 848 наводяться дані про обсяг продукції
(робіт, послуг) власного виробництва у порівнянних цінах за
звітний і попередній звітному місяці, що за класифікацією видів
економічної діяльності (КВЕД) належить до добувної, переробної
промисловості та виробництва і розподілення електроенергії (секції
"C", "D" та група 40.1 секції "E"). Показник "Обсяг виробленої промислової продукції (робіт,
послуг) у порівнянних цінах" призначений виключно для відстеження
динаміки реальних обсягів виробленої промислової продукції перш за
все на макрорівні. Цим обумовлені методологічні особливості
визначення складу та оцінки промислової продукції, що включається
до зазначеного показника. ( Підпункт 1.1 доповнено абзацом згідно
з Наказом Державного комітету статистики N 516 ( z1245-04 ) від
15.09.2004 ) { Підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 246 ( z0897-07 ) від 25.07.2007 }
1.2. До складу виробленої промислової продукції (робіт,
послуг) включається вартість: - готових виробів, вироблених за звітний період, які
призначені для реалізації "на сторону" (за межі підприємства),
передавання своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному
капітальному будівництву), зарахування до складу власних основних
засобів, використання для внутрішніх потреб підприємства
(спецодяг, пально-мастильні і лакофарбові матеріали, меблі та
ін.), а також, які виготовлені на замовлення населення, видані
працівникам у рахунок заробітної плати; ( Абзац другий підпункту
1.2 в редакції Наказів Державного комітету статистики N 516
( z1245-04 ) від 15.09.2004, N 363 ( z1426-05 ) від 11.11.2005 ) - робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі
сторони; - напівфабрикатів власного виробництва, відпущених у звітному
періоді на сторону, незалежно від того, коли вони вироблені. Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг)
визначається без вартості внутрішньозаводського обороту, тобто без
тієї частини готових виробів і напівфабрикатів, які використані
для подальшої промислової переробки в межах одного підприємства.
1.3. Не включається до обсягу виробленої продукції дохід,
одержаний від непромислових видів діяльності підприємства (які не
належать до секцій "C", "D", "E" КВЕД), зокрема, таких як: - перепродаж покупних матеріалів, напівфабрикатів, виробів,
які відпускаються на сторону без додаткової промислової обробки на
даному підприємстві (навіть якщо перевіряється їх якість,
здійснюється розлив у пляшки, розфасування, пакування та інші
подібні операції); - проведення технічного контролю, лабораторних аналізів,
випробувань продукції тощо; - підготовка науково-технічної продукції; - надання транспортних, вантажно-розвантажувальних послуг та
послуг з охолодження продукції; - діяльність із закупівлі, очищення, охолодження та теплової
обробки молока для подальшої реалізації на молокопереробні
підприємства; - ремонт автомобілів та товарів побутового призначення;
( Абзац сьомий підпункту 1.3 в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 516 ( z1245-04 ) від 15.09.2004 ) - ремонт будівель та споруд; - збір (закупка) металевих і неметалевих відходів
(металобрухту, макулатури тощо) без додаткової механічної,
хімічної, термічної обробки, в результаті якої вони можуть бути
безпосередньо використані для виробництва з них нових виробів
(навіть якщо зібрані відходи піддано чищенню, сортуванню,
пакуванню); - виконання робіт з очищення стічних вод. В обсязі виробництва не враховується дохід від реалізації
відходів, одержаних у процесі виробництва готової продукції. Також не включається до даних рядків 810 і 848: - вартість капітального ремонту власного виробничого
обладнання; - вартість продукції, виготовленої з сировини підприємства
(за давальницькою схемою) на інших підприємствах; - вартість давальницьких або покупних сировини, матеріалів,
заготовок у разі, якщо підприємство виробляє з них не готову
продукцію, а здійснює одну або декілька операцій з її
виготовлення, а також якщо здійснюється доробка (додаткова
обробка) продукції. Наприклад, покрій одягу, виконання окремих
операцій з пошиття одягу та виготовлення взуття, результатом яких
є напівфабрикат, а не готова продукція; знесолювання нафти,
рафінація та інші методи очищення олії, цукру, нанесення
спеціального покриття на метали, труби, утеплення труб тощо;
( Абзац п'ятнадцятий підпункту 1.3 в редакції Наказу Державного
комітету статистики N 516 ( z1245-04 ) від 15.09.2004 ) - вартість послуг сторонніх організацій з доставки продукції
від станції відправлення до станції призначення; - вартість виробленої теплоенергії та послуг з розподілення
газу, тепла і води; - вартість давальницьких або покупних комплектуючих,
запчастин, матеріалів, використаних при здійсненні ремонту всіх
видів машин і устаткування (включаючи транспортні засоби, крім
суден) на замовлення "зі сторони". ( Підпункт 1.3 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державного комітету статистики N 516
( z1245-04 ) від 15.09.2004, в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 363 ( z1426-05 ) від 11.11.2005 )
1.4. При визначенні показника обсягу виробництва в
порівнянних цінах за порівнянні ціни беруться фактичні ціни
виробників (без ПДВ, акцизу та інших непрямих податків) за станом
на 1 січня звітного року, тобто ціни, які діяли в грудні
попереднього до звітного року. ( Підпункт 1.4 в редакції Наказу
Державного комітету статистики N 516 ( z1245-04 ) від 15.09.2004 )
1.5. Нові види виробів, які не вироблялись у попередньому
році, оцінюються виходячи з цін на сировину, матеріали,
комплектуючі, а також заробітної плати, інших витрат на аналогічні
за технологією та трудомісткістю вироби, які діяли у грудні
попереднього до звітного року, з врахуванням рівня рентабельності
нового виробу в першому місяці його випуску згідно із плановою
калькуляцією. ( Підпункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету статистики N 516 ( z1245-04 ) від
15.09.2004 )
1.6. Вироби, що поставляються на експорт, включаються за
цінами внутрішнього ринку, які склались за станом на 1 січня
звітного року, з урахуванням трудомісткості виробів в експортному
виконанні. ( Підпункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 516 ( z1245-04 ) від 15.09.2004 )
1.7. Готові вироби, виготовлені із сировини і матеріалів
замовника (давальницьких), враховуються виробником готової
продукції за повною вартістю, включаючи вартість використаної
давальницької сировини.
Особливості обрахунку обсягів продукції у
порівнянних цінах за окремими видами діяльності
1.8. Якщо підприємство здійснює обробку відходів
(металобрухту, макулатури і т.ін.), тобто займається діяльністю,
яка за КВЕД класифікується за розділом 37, обсяг продукції у
порівнянних цінах визначається ним тільки за вартістю виконаних
робіт без врахування вартості самих відходів.
1.9. При здійсненні поліграфічної діяльності до обсягу
продукції включається лише вартість поліграфічних послуг
(друкування, нанесення зображення на папір, плівку, метал,
пластмасу, ін. матеріали) без врахування вартості купованих або
наданих на давальницьких умовах матеріалів (готових виробів), на
які наноситься зображення. Видавнича діяльність обліковується
аналогічно, тобто за вартістю безпосередньо здійснених видавничих
послуг, а не за вартістю самих видань (тиражу).
1.10. Підприємства, які випускають фасований чай, включають
до обсягу продукції у порівнянних цінах вартість робіт з його
додаткової обробки та фасування без врахування вартості купованого
чаю.
1.11. За видом діяльності "Виробництво та розподілення
електроенергії" (за КВЕД 40.1) до обсягу продукції включається
вартість електроенергії власного виробітку та послуг з
передавання, постачання та транзиту електроенергії власними або
орендованими електромережами (без врахування вартості покупної
електроенергії). Не включаються до обсягу продукції послуги із продажу
покупної електроенергії розподільчими електромережами, які
експлуатуються іншими підприємствами (організаціями). ( Абзац
другий підпункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 516 ( z1245-04 ) від 15.09.2004 )
1.12. Вироби з тривалим циклом виробництва (більше двох
місяців) включаються до обсягу виробленої продукції за вартістю
закінчених етапів, вузлів відповідно до порядку щодо приймання
такої продукції, передбаченого угодою на її виготовлення.
1.13. Суднобудівні і судноремонтні підприємства визначають
обсяг виробленої продукції у порівнянних цінах у частині
суднобудування і судноремонту виходячи з процента просування
технічної готовності за звітний місяць (різниця між процентом
технічної готовності судна на кінець і початок звітного місяця) та
договірної (кошторисної) вартості будування, ремонту судна. Для обліку просування технічної готовності судна всі роботи з
його будування (ремонту) розподіляються на технологічні
планово-облікові одиниці (етапи і комплекти) і для кожної одиниці
встановлюється, виходячи з її планової (кошторисної)
трудомісткості, постійна питома вага (значення) в загальній
плановій (кошторисній) трудомісткості побудови (ремонту) судна. У разі виконання іноземних замовлень обсяг продукції
визначається виходячи з процента просування технічної готовності
за звітний місяць та контрактної вартості судна, перерахованої у
гривні за курсом Національного банку України, що діяв на кінець
грудня попереднього до звітного року. ( Абзац третій підпункту
1.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
статистики N 516 ( z1245-04 ) від 15.09.2004 ) Суднобудівні і судноремонтні підприємства, які виготовляють
механізми, обладнання тощо для комплектації суден, що ними
будуються, вартість зазначених виробів понад вартість суден до
обсягу продукції не включають. У разі уточнення трудомісткості та договірної (кошторисної)
вартості об'єкта, який будується (ремонтується), коригування
процента просування технічної готовності та вартості побудови
(ремонту) судна для розрахунку обсягів продукції не проводиться.
1.14. Вартість вироблених товарів та послуг при здійсненні
спільної діяльності підприємств розподіляється між учасниками
угоди пропорційно витратам (внеску у спільне виробництво). При
неможливості здійснення такого обрахунку, дані про обсяг продукції
у порівнянних цінах (повна вартість виробленої продукції) та у
натуральному виразі наводить учасник угоди, на потужностях якого
(власних або орендованих) виробляється така продукція.
1.15. У зв'язку з тим, що показник "Обсяг виробленої
промислової продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах"
призначений виключно для відстеження динаміки обсягів виробленої
промислової продукції, дані за звітний і попередній місяці (рядки
810, 848) мають бути розраховані за єдиною методологією з
урахуванням її змін. Під зміною методології мається на увазі зміна
організаційної структури підприємства (зокрема, коли в результаті
зміни організаційної структури продукція, що була призначена для
збуту, стала внутрішньозаводським оборотом і навпаки), умов
комплектації (використання комплектуючих власного виробництва чи
покупних), заміна сировини та матеріалів, які значно відрізняються
за вартістю тощо. У разі виправлення даних про обсяг виробництва у порівнянних
цінах за попередній місяць (р.848) слід вказати причину (помилка,
зміна методології, інше). ( Підпункт 1.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 516 ( z1245-04 ) від 15.09.2004 )
1.16. Підприємства, які безпосередньо не виготовляють
продукцію, а замовляють її виготовлення на
підприємствах-виробниках на давальницьких засадах (надають свою
сировину та сплачують роботи з виготовлення продукції), звіт за
формою N 1-П (термінова) не складають.
2. По рядку 825 наводяться дані про вартість давальницької
сировини, використаної на вироблену у звітному кварталі продукцію. Вартість давальницької сировини визначається за цінами,
зазначеними у договорі або в супроводжувальних документах. Якщо у
зазначених документах ціна на давальницьку сировину відсутня -
використовуються ціни на аналогічну власну сировину. Із даних рядка 825 по рядку 845 наводиться вартість
переробленої давальницької сировини іноземних замовників
(нерезидентів України). Дані по рядках 825, 845 наводяться із
квартальною періодичністю у звітах за березень (дані за I
квартал), червень (дані за II квартал), вересень (дані за III
квартал) та грудень (дані за IV квартал). Якщо підприємство на
давальницьких умовах виробляє не готову продукцію, а напівфабрикат
або окремі операції з її виготовлення, дані по рядках 825 і 845
ним не заповнюються.
( Пункт 3 виключено на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 516 ( z1245-04 ) від 15.09.2004 )
3. Випуск видів промислової продукції (II розділ) У II розділі звіту наводяться дані щодо випуску видів
продукції за Номенклатурою продукції промисловості (далі -
Номенклатура) з урахуванням усіх змін та доповнень, унесених до
неї органами державної статистики, за позиціями, проти яких у
графі 4 Номенклатури стоїть позначка "м", а також за позиціями,
додатково повідомленими територіальним органом державної
статистики. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету статистики N 363 ( z1426-05 ) від
11.11.2005 ) Номенклатура побудована на ієрархічній системі класифікування
(кодування) видів продукції. Відповідно у звіті має
забезпечуватись залежність наведених даних на всіх рівнях
класифікації за умови однієї одиниці виміру. Обов'язковим є надання інформації в одиницях виміру,
передбачених Номенклатурою. Якщо одиницями виміру є кг, тонни
тощо, то у звіті вказується чиста вага продукції без урахування
ваги пакувального матеріалу.
3.1. У графі 1 наводяться дані про валовий випуск продукції,
включаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на
власному підприємстві. За окремими видами продукції наводяться
дані про товарний випуск (тобто без продукції, призначеної для
подальшої промислової переробки на даному підприємстві), що
зазначено в назвах відповідних позицій Номенклатури. Слід мати на увазі, що до виробленої і відпущеної
теплоенергії включається вся кількість теплоенергії, виробленої
електростанціями, котельними й утилізаційними установками та
відпущеної як цехам і виробництвам свого підприємства, так і "на
сторону", за винятком теплоенергії, витраченої на технологічні
потреби електростанції (котельної тощо). Виключається
теплоенергія, що повертається до електростанції або в котельню з
конденсатом виробничого пару, м'ятим паром (від молотів, пресів та
ін.) і зворотною водою мережі.
3.2. У графі 2 відображається продукція, вироблена
підприємством на давальницьких умовах (із сировини замовника).
3.3. У графі 3 наводяться дані про випуск готової продукції з
власної та давальницької сировини, призначеної для збуту, тобто
готових виробів, які реалізовані у звітному місяці та призначені
для продажу, але на них не знайдено покупця. До цієї графи
включаються також готові вироби власного виробництва: передані
своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному
капітальному будівництву), використані для внутрішніх потреб
підприємства (пально-мастильні і лакофарбові матеріали, меблі,
спецодяг та ін.), зараховані до складу своїх основних засобів
(виробниче обладнання, інструмент), а також видані в рахунок
зарплати, виготовлені на замовлення населення. Звертаємо увагу, що
до графи 3 не включається продукція, призначена для подальшої
переробки на власному підприємстві. За показником "теплоенергія"
дані наводяться за виключенням втрат тепла при передачі. ( Підпункт 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 363 ( z1426-05 ) від 11.11.2005 )
3.4. У графі 4 наводяться дані про випуск готової продукції з
власної сировини, призначеної для збуту.
3.5. У графі 5 наводиться вартість продукції, урахованої у
графі 4. Оцінка продукції здійснюється за фактичними цінами
виробника (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків), за якими її
було реалізовано у звітному місяці, а продукції, покупця якої не
знайдено, - за ціною, за якою її можна було б реалізувати у
звітному місяці (або за середньою ціною реалізації цих виробів у
звітному місяці). Аналогічно оцінюється продукція, яка вироблена
виключно для власних потреб (спеціальне обладнання тощо), за
неможливості такої оцінки - за її виробничою собівартістю. Якщо
окремі види продукції реалізуються за ціною франко-вагон станція
призначення, то вартість транспортування від станції відправлення
до станції призначення повинна виключатись при здійсненні оцінки
такої продукції. Звертаємо увагу, що до графи 5 не включається
вартість робіт з виготовлення продукції з давальницької сировини. У разі коли підприємство здійснює складання продукції з
покупних комплектуючих, у графі 5 наводиться повна вартість
готових виробів. У позиціях за кодами 25.24.90, 27.51.1, 27.52.10, 27.53.10,
27.54.10, які класифікуються у Номенклатурі як послуги,
включається лише виробництво виробів за замовленнями при умові, що
виготовлені вироби є напівфабрикатами (виливками, заготовками та
ін.) і потребують подальшої доробки для можливості їх використання
за призначенням, тобто не є готовими деталями для машин і
устаткування. У графу 5 включається лише вартість наданих послуг
незалежно від того, власна сировина чи сировина замовника
використовується при цьому. Литі напівфабрикати, виготовлені для
власних потреб, з подальшою їх доробкою на своєму підприємстві чи
за замовленням на іншому підприємстві, а також вироблені повністю
готові литі вироби класифікуються у відповідних позиціях
Номенклатури (наприклад: вузли, деталі та запасні частини до
конверторів, машин ливарних, виливниць та ковшів - за кодом
29.51.12.300, вузли верстатів для оброблення металів - 29.42.40,
радіатори з чавуну ливарного - 28.22.11300, ванни з ливарного
чавуну - 28.75.11.271, каналізаційні люки - 28.75.27.100 тощо).
( Підпункт 3.5 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 363 ( z1426-05 ) від 11.11.2005 )
3.6. При випуску продукції з тривалим циклом виробництва в II
розділі звіту відображаються дані щодо кількості і вартості тільки
повністю готових виробів. Відповідно вартість виробів, виробництво
яких ще не завершено, не повинна включатись до графи 5.

{ Підпункт 3.7 пункту 3 вилучено на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 290 ( z0800-06 ) від 30.06.2006 }

3.7. За видами продукції, яка обліковується у вартісному
виразі, дані наводяться за графами 1, 3, 4, 5. При цьому оцінка
продукції здійснюється згідно з порядком, викладеним у п.3.5
Інструкції. { Підпункт 3.7 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету статистики N 290 ( z0800-06 ) від
30.06.2006 }
3.8. У графі 6 наводяться дані про залишки призначеної для
збуту, але не реалізованої готової продукції власного виробництва
на кінець звітного періоду (незалежно коли вироблена) без
урахування продукції, що перебуває на складі підприємства на
відповідальному зберіганні, як державний резерв тощо. Дані
подаються за всіма позиціями Номенклатури для цього спостереження,
крім видів продукції, що обліковуються у вартісному виразі.
{ Підпункт 3.8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 290 ( z0800-06 ) від 30.06.2006 }
{ Пункт 3 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 516
( z1245-04 ) від 15.09.2004 }
{ Пункт 4 виключено на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 246 ( z0897-07 ) від 25.07.2007 }
Заступник начальника управління
статистики промисловості ГУСП Л.М.Лісовавгору