Документ z0674-02, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 16.08.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 441 від 01.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
16 серпня 2002 р.
N 674/6962

Про внесення змін до нормативно-правових
актів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), та
з метою повного патентно-інформаційного забезпечення ідентифікації
бібліографічних даних щодо винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, знаків для товарів і послуг Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни до нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України: 1.1. У Положенні про Державний реєстр патентів і
деклараційних патентів України на винаходи, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 291
( z0379-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2001 року за N 379/5570, пункт 2.1 після коду (24)
доповнити абзацом такого змісту: "(30) - дані щодо пріоритету згідно з Паризькою конвенцією
( 995_123 )". 1.2. У Положенні про Державний реєстр деклараційних патентів
України на корисні моделі, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 20 червня 2001 року N 469 ( z0558-01 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 4 липня 2001 року
за N 558/5749, пункт 2.1 після коду (24) доповнити абзацом такого
змісту: "(30) - дані щодо пріоритету згідно з Паризькою конвенцією
( 995_123 )". 1.3. У Положенні про Державний реєстр патентів України на
промислові зразки, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України від 12 квітня 2001 року N 290 ( z0378-01 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року
за N 378/5569, пункт 2.1 після коду (28) доповнити абзацом такого
змісту: "(30) - дані щодо пріоритету згідно з Паризькою конвенцією
( 995_123 )". 1.4. У Положенні про Державний реєстр свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 10 січня 2002 року N 10 ( z0064-02 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 року
за N 64/6352: 1.4.1. Пункт 2.2 після коду (230) доповнити абзацом такого
змісту: "(300) - дані щодо пріоритету згідно з Паризькою конвенцією
( 995_123 )". 1.4.2. У пункті 2.2 код "(340) - частковий пріоритет"
вилучити.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності
зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Т.в.о. Міністра А.М. Гуржійвгору