Документ z0673-08, перша редакція — Прийняття від 02.06.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )
Додаток 6
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб'єктів (об'єктів) електроенергетики - теплоелектроцентралей України

ТЕЦ


ТЕЦ

1. Білоцерківська ТЕЦ


15. Миколаївська ТЕЦ

2. Вінницька ТЕЦ-1


16. Новороздільська ТЕЦ

3. Вінницька ТЕЦ-4


17. Новояворівська ТЕЦ

4. Дарницька ТЕЦ


18. Одеська ТЕЦ

5. Дніпродзержинська ТЕЦ


19. Охтирська ТЕЦ

6. Зуївська ТЕЦ


20. Сєверодонецька ТЕЦ

7. Калуська ТЕЦ


21. Сумська ТЕЦ

8. Кам'янець-Подільська ТЕЦ


22. Харківська ТЕЦ-2 (Есхар)

9. Краматорська ТЕЦ


23. Харківська ТЕЦ-3

10. Кременчуцька ТЕЦ


24. Харківська ТЕЦ-5

11. Криворізька ТЦ


25. Черкаська ТЕЦ

12. Лисичанська ТЕЦ


26. Чернігівська ТЕЦ

13. ТЕЦ Лисичанського нафтопереробного заводу


27. Херсонська ТЕЦ

14. ТЕЦ Львівського МКП "Львівтеплоенерго"


28. Шосткінська ТЕЦ
Додаток 7
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління режимом роботи магістральних і міждержавних електричних мереж Об'єднаної енергетичної системи України


Додаток 8
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями енергогенеруючих компаній в Об'єднаній енергетичній системі України


Додаток 9
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії відокремленими теплоелектроцентралями в Об'єднаній енергетичній системі України


Додаток 10
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж енергопостачальних компанійДодаток 11
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ДОГОВОРУ
між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України про паралельну роботу в складі ОЕС України

Примірний договір
між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України про паралельну роботу в складі ОЕС України

м. __________

"___"__________ 200__ р.

ДП НЕК "Укренерго" в особі керівника _______________________, який діє на підставі __________________, з одного боку, та суб'єкт електроенергетики України (далі - Суб'єкт) в особі керівника ____________________, який діє на підставі ____________, з другого боку, що спільно іменуються Сторонами, уклали цей договір про таке:

I. Предмет договору

Цим договором Сторони встановлюють правила взаємодії та врегульовують між собою організаційно-технічні питання у взаємовідносинах в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

II. Загальні положення договору

2.1. Підставою для укладання цього договору є вимоги, зазначені в підпункті 13.1.12 ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила".

2.2. Цей договір має технічний характер і не розглядає фінансово-економічних відносин, які виникають між Сторонами під час паралельної роботи в складі ОЕС України.

2.3. Під час виконання умов цього договору Сторони беруть до уваги наявність і враховують дію положень таких документів:

2.3.1. Договір між ДП "Енергоринок" і ДП НЕК "Укренерго" про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України та передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами від "___"__________ 200__ № _______.

2.3.2. Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України від "___"____________ 200__ № _______ на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, що видана ДП НЕК "Укренерго".

2.3.3. Договір між ДП "Енергоринок" і Суб'єктом на продаж-купівлю електричної енергії від "___"_________ 200__ № ___.

2.3.4. Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України від "___"__________ 200__ № _________ на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва (передавання, постачання) електричної енергії, що видана Суб'єкту.

III. Обов'язки Сторін

3.1. Під час виконання умов цього договору необхідно керуватися "Правилами взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" і суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України".

3.2. Розробити, узгодити в установленому порядку та забезпечити виконання Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" і Суб'єктом під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

3.3. Забезпечувати виконання вимог нормативно-технічних документів, нормативно-правових актів та інструкцій Мінпаливенерго України та ДП НЕК "Укренерго" стосовно питань ОДУ.

3.4. Доручити ЕЕС та об'єктам, які входять до складу Суб'єкта відповідно до діючої в ОЕС України централізованої структури ОДУ, розробити та узгодити в установленому порядку відповідні положення про оперативно-технологічні відносини між ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" та об'єктом електроенергетики Суб'єкта під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи об'єкта в складі ОЕС України та забезпечити контроль за їх виконанням.

(Під час розроблення та підписання договору між ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК, відокремленими суб'єктами електроенергетики, суб'єктами комерційної діяльності України, об'єкти електроенергетики яких підключено до ОЕС України, пункт 3.4 договору треба викласти в такій редакції:

"3.4. ДП НЕК "Укренерго" доручає ЕЕС ДП НЕК "Укренерго", на території якої відповідно до діючої в ОЕС України централізованої структури ОДУ знаходиться Суб'єкт, підписати із Суб'єктом відповідне положення про оперативно-технологічні відносини під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України").

3.5. У разі припинення дії цього договору для забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам Суб'єкт зобов'язаний виконувати функції, передбачені Положеннями про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) та об'єктами електроенергетики Суб'єкта під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які є додатками до договору, до укладання нового договору із Суб'єктом чи вирішення питання його заміни у складі ОЕС України.

IV. Права Сторін

4.1. Сторони мають право ініціювати припинення дії цього договору за взаємним узгодженням чи в однобічному порядку, якщо одна із Сторін надішле іншій Стороні рекомендованим або цінним листом повідомлення про намір розірвати цей договір. У разі прийняття рішення щодо припинення дії договору Сторони повинні керуватися вимогами пункту 3.5 цього договору.

4.2. У разі порушення умов цього договору ДП НЕК "Укренерго" має право ініціювати перед Національною комісією регулювання електроенергетики України питання щодо анулювання дії ліцензії, виданої Суб'єкту, на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва (передавання, постачання) електричної енергії.

V. Форс-мажорні обставини

5.1. Випадками форс-мажорних обставин є випадки непереборної сили, що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань за цим договором.

5.2. За наявності форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання зобов'язань за цим договором на термін дії форс-мажорних обставин до усунення їх наслідків.

5.3. Потерпіла Сторона негайно повинна повідомити іншу Сторону про подію, що оголошується форс-мажорною, та про вжиті заходи щодо усунення наслідків цієї події.

VI. Вирішення суперечок і розбіжностей

6.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання договірних зобов'язань, вирішуватимуться переговорами.

6.2. Суперечки, не вирішені переговорами, підлягатимуть вирішенню в судовому порядку.

VII. Інші умови

7.1. Сторони погоджуються з тим, що в цей договір та його додатки в разі необхідності можна вносити зміни та доповнення за взаємною домовленістю.

7.2. У разі змін чинного законодавства України Сторони вносять до цього договору відповідні зміни, необхідні для усунення суперечностей.

7.3. У разі внесення змін до цього договору вони мають бути оформленими у вигляді додаткової угоди за підписами уповноважених осіб Сторін і скріпленими їх печатками.

У разі зміни поштових чи банківських реквізитів однієї зі Сторін остання зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти днів з дня такої зміни. Таке повідомлення, підписане уповноваженою особою і головним бухгалтером, стає частиною цього договору лише за умови безпосереднього його отримання іншою Стороною.

7.4. Цей договір має бути підписано у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

7.5. Права та обов'язки однієї зі Сторін за цим договором не дозволено передавати третій Стороні.

7.6. У разі зупинення дії ліцензії Національною комісією регулювання електроенергетики України на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (для ДП НЕК "Укренерго") або з виробництва (передавання, постачання) електричної енергії (для Суб'єкта) однієї зі Сторін дія цього договору припиняється на термін такого припинення.

7.7. У разі анулювання дії ліцензії Національною комісією регулювання електроенергетики України на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (для ДП НЕК "Укренерго") або з виробництва (передавання, постачання) електричної енергії (для Суб'єкта) однієї зі Сторін дія цього договору припиняється з моменту анулювання ліцензії.

VIII. Термін дії договору

Цей договір набуває чинності з "___"________ 200__ року та діє до "___"_________ 200__ року.

IX. Додатки

Після затвердження невід'ємною частиною договору є такі додатки:

9.1. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та Суб'єктом під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

9.2. Положення про оперативно-технологічні відносини між ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" та об'єктами електроенергетики Суб'єкта під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

X. Місцезнаходження та реквізити Сторін

ДП НЕК "Укренерго":

Суб'єкт:

Місцезнаходження _____________
ЄДРПОУ _____________________
Телефон: ______________________
Факс: _________________________
Керівник ________ __________
                          (підпис)            (П.І.Б.)

Погоджено: ________ ________
                                 (підпис)       (П.І.Б.)

Місцезнаходження _____________
ЄДРПОУ _____________________
Телефон: ______________________
Факс: _________________________
Керівник ________ __________
                          (підпис)            (П.І.Б.)

Погоджено: ________ ________
                                (підпис)         (П.І.Б.)
Додаток 12
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергогенеруючою компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Керівник
енергогенеруючої компанії
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергогенеруючою компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго", відповідальний
за оперативно-технологічні питання
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Представник
енергогенеруючої компанії, відповідальний
за оперативно-технологічні питання
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є невід'ємною частиною договору між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___"________ 200__ р. № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК у частині централізованого ОДУ режимами роботи електростанцій ЕГК, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку електроенергії та обчислювальної техніки.

1.3. Це Положення складене на підставі Закону України "Про електроенергетику", ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, статутів ДП НЕК "Укренерго" і ЕГК.

1.4. Після підписання цього Положення керівниками ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК його направляють у відповідні ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" та на електростанції ЕГК згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

1.5. На підставі цього Положення ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" і електростанції ЕГК розробляють і підписують відповідні Положення про двосторонні оперативно-технологічні відносини під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які не повинні суперечити цьому Положенню.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій

2.1. Організацію централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) здійснюють згідно із структурою ОДУ, визначеною ДП НЕК "Укренерго".

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України)

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанцій у реальному часі здійснює зміна ЧД ДП НЕК "Укренерго" через ЧД ЦДС ЕЕС.

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні електростанції - начальник зміни станції в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕЕС, у регіоні управління якого розміщується електростанція (згідно із структурою ОДУ ОЕС України). За відсутності на головному щиті управління електростанцією начальника зміни станції оперативні переговори з ЧД ЦДС ЕЕС веде начальник зміни електроцеху.

2.2.3. Диспетчер ДП НЕК "Укренерго" видає розпорядження оперативному персоналу електростанції через диспетчера ЦДС ЕЕС. Диспетчер ЦДС ЕЕС видає розпорядження начальнику зміни електростанції, а за його відсутності - начальнику зміни електроцеху. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" оперативний персонал ЦДС ЕЕС і електростанції повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання електростанції, начальник зміни повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕЕС, а останній - диспетчера ДП НЕК "Укренерго".

Оперативний персонал електростанції несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕЕС, а диспетчери ДП НЕК "Укренерго" і ЦДС ЕЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо начальнику зміни електростанції чи начальнику зміни електроцеху електростанції розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕЕС здається помилковим, то він зобов'язаний зробити обґрунтоване заперечення, але у випадку повторного підтвердження розпорядження диспетчером повинен виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб чи повної зупинки електростанції, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал електростанції зобов'язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру електростанції (технічному директорові) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. У разі виникнення на електростанції ситуації, яка вимагає розвантаження чи зупинки енергоблоків електростанції, начальник зміни електростанції повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕЕС і діяти відповідно до вимог чинних інструкцій з експлуатації обладнання електростанції.

2.2.7. Розпорядження керівників ЕГК персоналу електростанції з питань, що стосуються експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку електроенергії, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ДП НЕК "Укренерго" або ЕЕС згідно з переліком обладнання електростанції щодо способу диспетчерського управління, складеним відповідно до пункту 2.3.1 цього Положення.

2.2.8. Начальник зміни електростанції зобов'язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕЕС, а диспетчер ЦДС ЕЕС - диспетчера ДП НЕК "Укренерго" про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, параметри аварійного режиму для визначення місць пошкодження на ПЛ, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання електростанції, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕЕС повинен негайно повідомляти начальника зміни електростанції про аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної мережі ОЕС України, внаслідок якого, за умовами забезпечення стійкості, персонал електростанції повинен за командою диспетчера або самостійно знизити генеруючу потужність електростанції згідно з вимогами чинних інструкцій.

У випадку аварійних вимкнень за межами даної регіональної ЕЕС, які обмежують видачу потужності електростанції, термінову інформацію диспетчеру ЦДС ЕЕС надає диспетчер ДП НЕК "Укренерго".

Персонал електростанції повинен за командою диспетчера або самостійно знизити генеруючу потужність електростанції згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. До основних функцій ЧД ДП НЕК "Укренерго", ЦДС ЕЕС і керівного оперативного персоналу електростанцій ЕГК належать:

- управління режимом роботи електростанцій у складі ОЕС України;

- управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, установленими на електростанціях;

- попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі електростанцій та ОЕС України;

- проведення оперативних перемикань в електричних установках електростанцій, на обладнанні, що знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС і направленими на електростанції, виконання вимог яких обов'язкове для керівного оперативного персоналу електростанцій.

2.3. Порядок розроблення та введення в дію оперативної документації з централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України)

2.3.1. Для кожної електростанції ЕГК ДП НЕК "Укренерго" розробляє і передає відповідній ЕЕС затверджений головним диспетчером ДП НЕК "Укренерго" перелік електротехнічного обладнання, турбогенераторів, котлів, реакторів АЕС, основного та допоміжного обладнання енергоблоків (включно з системами управління та регулювання), зупинка (вимкнення) якого знижує наявну потужність електростанції, перелік енергоблоків (генераторів), підключених до режимної автоматики регулювання перетоків активної потужності, автоматики виділення блоків на власні потреби, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ЕЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕЕС направляють на електростанцію. З урахуванням переліку, одержаного від ЕЕС, на електростанції складають і затверджують технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання електростанції відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи електростанції в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕЕС надсилає на електростанції ЕГК комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. Електростанції ЕГК щорічно надсилають в ЕЕС на погодження нормальні схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕЕС.

2.3.4. Електростанції ЕГК надають ЦДС ЕЕС:

- комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанцій і забезпечують їх своєчасний перегляд та коригування;

- паспортні дані, технічні характеристики СРТ і ПТК СРТ, АРЗ і систем збудження генераторів, безпосередньо генераторів, необхідні для розрахунків струмів короткого замикання і стійкості;

- експериментально зняті часові характеристики зміни потужності турбін у режимах "ІР" та "ІР+ОП" у разі подачі команд ПА на ПТК СРТ на розвантаження енергоблоків.

Перелік цих інструкцій і регламентів роботи є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія електростанцій ЕГК та ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки керівного оперативного персоналу електростанцій та диспетчерів ЦДС ЕЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені начальник зміни станції і начальник зміни електроцеху повинні проходити в ЦДС ЕЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕЕС з питань оперативного управління обладнанням електростанції, що знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним у довільній формі, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду начальника зміни станції або електроцеху до співпраці з диспетчером ЦДС ЕЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть ознайомитись з особливостями роботи електростанцій ЕГК відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕЕС чи диспетчерської служби ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові електростанції. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для ознайомлення (оформлення допуску на електростанцію за наявності в диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС) необхідних документів, виділення для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК щодо забезпечення надійної паралельної роботи електростанцій у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення режиму роботи електростанцій ЕГК

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи електростанцій ДП НЕК "Укренерго" виконує такі функції:

- планує та веде режим роботи електростанцій з виконанням вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, наданих електростанціями;

- щодобово встановлює для електростанцій перелік енергоблоків, які повинні обов'язково знаходитись у роботі для забезпечення надійного режиму роботи основної мережі ОЕС України;

- розраховує максимально допустиму активну та реактивну потужність і задає уставки ПА розвантаження електростанцій АРС за умовами збереження стійкості;

- погоджує з ЕГК обсяги, терміни, умови модернізації та розроблення технічних умов на постачання обладнання (з підготовки тендерної документації у випадку конкурсних торгів);

- погоджує з ЕГК технічні умови на поставляння обладнання та апаратури (розділи "Технічні специфікації", "Документація", "Випробування", "Терміни поставляння", "Навчання за контрактом");

- одержує документацію за контрактом, забезпечує її переклад на українську мову (у випадку застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕГК і проектним організаціям;

- розробляє програми випробувань (перевірок) та експлуатаційну документацію, погоджує їх з ЕГК;

- здійснює технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕГК;

- визначає прогнозовані річні, квартальні, місячні обсяги виробництва електроенергії на електростанціях і потужності на годину максимального навантаження;

- погоджує технічні рішення щодо впровадження автоматики частотного виділення енергоблоків на збалансоване навантаження для забезпечення живлення власних потреб електростанції;

- приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ;

- разом з ДП "Енергоринок" затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 добові погодинні графіки активного навантаження та резерву потужності на електростанціях;

- погоджує оперативні схеми з'єднань обладнання електростанцій ЕГК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕЕС, для нормальних і ремонтних режимів;

- розробляє і подає до електростанцій інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України;

- взаємодіє з ЕГК у разі модернізації, заміни і введення нового обладнання, управління, моніторингу пристроїв РЗ та ПА і ЗДТУ, що передаються в управління чи ведення регіональної ЕЕС.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП НЕК "Укренерго" для виконання ЕЕС робіт з планування та ведення режиму роботи електростанцій у складі ОЕС України, визначаються для електростанцій ЕГК відповідною ЕЕС.

3.1.3. У частині планування та ведення режиму роботи електростанцій ЕГК виконує такі функції:

- забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи своїх електричних станцій у складі ОЕС України;

- подає в обов'язковому порядку до ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення максимальної та мінімальної робочих потужностей на всі енергоблоки, які знаходяться в роботі і резерві;

- організовує забезпечення електростанцій паливом у кількості, необхідній для виробництва електроенергії в прогнозованих ДП НЕК "Укренерго" та затверджених Мінпаливенерго України обсягах: на місяць, квартал, рік, а також створення незнижувального запасу твердого (рідкого) палива на ТЕС для запобігання розморожуванню в зимовий період;

- погоджує обсяги, терміни й умови модернізації чи надає мотивовані відмовлення або альтернативні пропозиції;

- погоджує технічні умови на поставляння обладнання та апаратури, бере участь у всіх етапах робіт з їх модернізації, заміни чи введення в дію;

- забезпечує одержання документації за контрактом, її переклад на українську мову (у разі застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕЕС і проектним організаціям;

- включає під час комплектації груп для навчання на фірмах-постачальниках обладнання та апаратури до їх складу спеціалістів ЕЕС, які будуть забезпечувати вибір уставок та узгодження принципових схем в СРЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього обладнання та апаратури;

- залучає представників ЕЕС на технічні наради з представниками фірм-постачальників обладнання;

- забезпечує одержання для СРЗА від постачальників чи розробляє методичні вказівки з вибору уставок пристроїв РЗ і ПА імпортного виробництва, погоджує їх зі СРЗА першого рівня і надає ЕЕС;

- розробляє програми випробувань (перевірок) та експлуатаційну документацію, погоджує їх з ЕЕС;

- приймає в експлуатацію нове обладнання та апаратуру за участю представників ЕЕС;

- здійснює технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕЕС.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ електростанцій ЕГК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, устаткування ПС і технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що великою мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання, обладнання електростанцій, технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів, щоб провадити поточне коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, обладнання ПС і технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанцій (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергоблоків розробляють електростанції і подають до ЕГК та відповідних ЕЕС.

3.2.6. ЕЕС та енергокомпанія розглядають надані попередні річні плани ремонтів енергоблоків та передають їх зі своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергоблоків, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України з передбачуваною базовою потужністю на електростанції з огляду на прогноз максимально допустимого навантаження енергоблоків на окремі періоди року залежно від прогнозного річного потижневого балансу потужності та з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ (для ГЕС) і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного обладнання електростанцій, що впливає на зменшення їх потужності. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергоблоків електростанцій і передає їх в ЕГК для подальшого подання на затвердження в Мінпаливенерго України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Мінпаливенерго України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання електростанцій (ремонтний наказ).

3.2.9. ЕГК разом з електростанціями розробляють місячні плани ремонтів основного обладнання електростанції на підставі ремонтного наказу Мінпаливенерго України та подають їх у відповідні ЕЕС.

3.2.10. ЕЕС направляють (зі своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо ремонтів основного обладнання електростанцій, що впливає на їх наявну потужність і знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження місячні графіки ремонтів ДП НЕК "Укренерго" направляє в ЕЕС та ЕГК.

3.2.11. Електростанції також складають і подають у визначені терміни на затвердження в ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів і шунтувальних реакторів електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному керуванні або віданні ЧД ЕЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування електростанцій. ЕЕС розглядають подані електростанціями плани ремонту, вносять необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подають на затвердження в ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, що знаходиться в оперативному керуванні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані ЕЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.12. ЕЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складають плани ремонту основного устаткування електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА та ЗДТУ, які знаходяться в оперативному керуванні або віданні ЧД ЕЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕЕС направляють на електростанції.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування провадять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначає для електростанції ЕГК відповідна ЕЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному керуванні або віданні диспетчера ЕЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них провадять згідно з вимогами, викладеними ДП НЕК "Укренерго" в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДТУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженою ДП НЕК "Укренерго" 24.01.2005. На підставі цієї інструкції в ЕЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють на електростанції.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на електростанціях ЕГК

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507, "Правил устройства электроустановок (6-е изд. перер. и доп., 1986)", інших чинних нормативних документів, а також експлуатаційних і протиаварійних циркулярів.

3.3.2. Персонал електростанції ЕГК у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв'язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП НЕК "Укренерго" та електростанціями ЕГК визначається згідно з відповідними положеннями про їх взаємовідносини.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ встановлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) провадить контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ на підставі матеріалів, отриманих від ЕГК, ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) виконує такі функції:

- провадить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

- стежить за оснащенням електрообладнання ЕГК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), пристроями РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, дає пропозиції з доопрацювання цих пристроїв;

- відповідно до розподілу обов'язків робить необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА (у тому числі АЛАР), які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

Вказівки з принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, установлених на електростанціях ЕГК і які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", задаються ЕГК факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП НЕК "Укренерго", направленими через ЕЕС;

- затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕЕС і в яких зазначають необхідність узгодження їх з ДП НЕК "Укренерго";

- відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов'язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА, на основі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи електростанцій, струмів короткого замикання, асинхронних режимів і до введення в роботу генеруючого обладнання електростанцій, яке вводять уперше, чи обладнання електричних мереж визначають і видають електростанції у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв'язків електростанції з ЕС, настроювання пристроїв АЛАР, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв електростанцій ЕГК оперативно передають ЕЕС і ДП НЕК "Укренерго" для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

- відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає електростанції вказівки про припустиме навантаження електростанції у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і виконавчі схеми цих пристроїв.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ЕГК виконує такі функції:

- надає ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), місячні та річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їхнє функціонування під час порушення режимів роботи обладнання;

- розробляє та узгоджує з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), і з проектною організацією - у частині схемних рішень, та оформляє заявками у встановленому порядку;

- під час розроблення проекту, але не пізніше ніж за два роки до введення генеруючого обладнання, подає на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" проектні схемні рішення головних електричних з'єднань електростанції;

- складає графіки ремонтів, технічного обслуговування і заміни спрацьованого обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з вимкненням відповідного силового обладнання (енергоблоки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності електростанції. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв'язку із зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП НЕК "Укренерго" на запит електростанції через ЕЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки.

У третьому кварталі року, який передує планованому, електростанція підготовляє і погоджує з ДП НЕК "Укренерго" (через ЕЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Під час модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА із заміною застарілої апаратури, встановленої на електростанціях і діючої спільно з апаратурою, встановленою на ПС, які належать ДП НЕК "Укренерго", вибір типів нової апаратури здійснює ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях, що знаходяться в оперативному управлінні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), розробляються ЕЕС і передаються на електростанцію для використання під час складання місцевих програм.

Електростанція на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань.

На обладнанні й пристроях, що знаходяться в оперативному управлінні персоналу електростанції і віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), програми (бланки) оперативних перемикань розробляє електростанція і надає ЕЕС на узгодження;

- по всіх пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", підготовляє три примірники виконавчих (принципових) схем, а по пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні персоналу електростанції і віданні диспетчера ЕЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА електростанції узгоджує з ЕЕС. Після цього схеми направляються ЕЕС на погодження в ДП НЕК "Укренерго".

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА ЕЕС погоджує зі СРЗА ДП НЕК "Укренерго";

- забезпечує надійну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для нормального ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) звітних даних про режим роботи електростанцій у складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;вгору