Документ z0673-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.11.2016, підстава - z1424-16

Якщо об’єкти електроенергетики цих суб’єктів господарювання підключені безпосередньо до електричної мережі ДП «НЕК «Укренерго», для врегулювання оперативно-технологічних відносин їх роботи в складі ОЕС України між ними та відповідною ЕС, у зоні оперативно-диспетчерського управління якої розташовані ці електричні мережі, оформлюється положення про оперативно-технологічні відносини.

{Пункт 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.4. Суб’єкти господарювання, яким для виробництва електроенергії не потрібно отримувати ліцензію відповідно до вимог Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, та/або суб’єкти електроенергетики, що здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, які працюють у паралельному режимі з ОЕС України, договір про паралельну роботу з ДП «НЕК «Укренерго» не укладають.

Оперативно-технологічні питання їх паралельної роботи з ОЕС України регламентуються відповідними положеннями про оперативно-технологічні відносини, що оформляються між ними та ЕПК, з електричними мережами яких вони працюють паралельно.

{Пункт 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.5. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України є невід’ємною частиною договору про паралельну роботу.

{Пункт 4.5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.6. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики України розробляються на основі примірних положень про оперативно-технологічні відносини, форми яких наведено в додатках 13-17 до цих Правил.

Особливості примірних положень про оперативно-технологічні відносини між електроенергетичною системою ДП «НЕК «Укренерго» та об’єктом у складі суб’єкта (відокремленим суб’єктом) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України для окремих груп суб’єктів (ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, СЕС, ВЕС, УТДУ) наведено в додатку 18 до цих Правил.

{Пункт 4.6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.7. У положеннях про оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики зазначається, що одночасно з виконанням централізованим ОДУ ОЕС України та оперативним управлінням магістральними електричними мережами ДП «НЕК «Укренерго» та його відокремлені підрозділи - ЕС разом із суб’єктами (об’єктами) електроенергетики впроваджують єдину технічну політику в частині забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України.

{Пункт 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

{Пункт 4.8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.8. Положення про оперативно-технологічні відносини регламентують питання взаємодії ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) з об'єктами електроенергетики в складі суб'єктів електроенергетики України або відокремленими суб'єктами електроенергетики в частині ОДУ, підготовки і ведення режиму, виведення обладнання в ремонт з роботи чи резерву та його введення в роботу, експлуатації електротехнічного обладнання, пристроїв РЗ і ПА, засобів телемеханіки, зв'язку, ЗДТУ, в умовах їх паралельної роботи в складі ОЕС України, а також в умовах роботи в складі відокремленої частини ОЕС України.

4.9. Договір та положення про паралельну роботу у складі ОЕС України між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики укладаються таким чином:

договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини з ДП «НЕК «Укренерго» укладають енергогенеруючі компанії;

договори та положення з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» укладають: енергопостачальні компанії, відокремлені ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, СЕС та УТДУ, що не входять до складу енергогенеруючих і енергопостачальних компаній, а також суб’єкти господарської діяльності України, які не є суб’єктами господарської діяльності з виробництва електричної енергії, але мають у своєму складі об’єкти електроенергетики (ТЕЦ), за умови їх паралельної роботи у складі ОЕС України, і перебувають у зоні оперативно-диспетчерського управління ЕС;

положення з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» також підписують електростанції, що входять до складу енергогенеруючих компаній і перебувають у зоні оперативно-диспетчерського управління електроенергетичної системи.

{Пункт 4.9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.10. ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єкти (об’єкти) електроенергетики України під час укладання договорів про паралельну роботу та підписання положень про оперативно-технологічні відносини мають право за узгодженням сторін вносити до них зміни та доповнення з огляду на місцеві умови, але якщо вони не суперечать основним положенням цих Правил.

У разі змін до чинного законодавства України сторони вносять до договору відповідні зміни, необхідні для усунення суперечностей

{Пункт 4.10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.11. Договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини потрібно переглядати за необхідності (у разі структурних змін у галузі, змін у структурі централізованого ОДУ, законодавстві України тощо), але не рідше ніж один раз на п’ять років.

{Пункт 4.11 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.12. Усі учасники, які працюють в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, забезпечують обов’язкове виконання нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів Міненерговугілля України, інструкцій ДП «НЕК «Укренерго» з питань ОДУ, стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС України, правил ОРЕ, а також приписів, розпоряджень ДП «НЕК «Укренерго» та органів державного нагляду (контролю).

{Пункт 4.12 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.13. Міненерговугілля України разом з ДП «НЕК «Укренерго» розробляє механізм та процедуру нагляду і контролю (моніторингу) суб’єктів (об’єктів) електроенергетики у складі ОЕС України, які мають договори про паралельну роботу або положення про оперативно-технологічні відносини (у передбачених цими Правилами випадках).

{Пункт 4.13 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.14. При невиконанні вимог цих Правил суб’єктами (об’єктами) електроенергетики за поданням ДП «НЕК «Укренерго» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, приймає рішення про застосування до цих суб’єктів (об’єктів) санкцій відповідно до чинного законодавства.

{Пункт 4.14 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.15. За відсутності укладених договорів між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і суб'єктами (об'єктами) електроенергетики про паралельну роботу та положень про оперативно-технологічні відносини паралельна робота суб'єктів електроенергетики в складі ОЕС України згідно з ГКД 34.20.507-2003 не допускається.

{Пункт 4.15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

Директор Департаменту
з питань електроенергетики
Мінпаливенерго УкраїниС.Я. Меженний
Додаток 1
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
об'єктів електроенергетики Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Відокремлена структурна одиниця з функціями ОДУ

Відокремлені структурні підрозділи - МЕМ

1. Донбаська ЕС

Артемівські
Чайкінські
Маріупольські
Луганські

2. Дніпровська ЕС

Дніпропетровські
Криворізькі
Кіровоградські
Запорізькі

3. Північна ЕС

Харківські
Сумські
Полтавські

4. Центральна ЕС

Київські
Черкаські
Житомирські
Чернігівські

5. Південно-Західна ЕС

Вінницькі
Хмельницькі
Тернопільські
Чернівецькі

6. Західна ЕС

ПС 750 кВ З-У
Львівські
Стрийські
Рівненські
Волинські
Івано-Франківські
Закарпатські

7. Південна ЕС

Одеські
Миколаївські
Херсонські

8. Кримська ЕС

Джанкойські
Сімферопольські
Феодосійські
Додаток 2
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
об'єктів електроенергетики Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

Відокремлений підрозділ - АЕС

1. Запорізька АЕС

2. Хмельницька АЕС

3. Рівненська АЕС

4. Южно-Українська АЕС

5. Ташлицька ГАЕС

6. Олександрівська ГЕС

7. Донузлавська ВЕС

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}
Додаток 3
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
об’єктів електроенергетики Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»

№ з/п

Відокремлений підрозділ - ГЕС

1

Дніпровська ГЕС-1

2

Дніпровська ГЕС-2

3

Дніпродзержинська ГЕС

4

Дністровська ГЕС

5

Канівська ГЕС

6

Київська ГЕС

7

Київська ГАЕС

8

Каховська ГЕС

9

Кременчуцька ГЕС

10

Дністровська ГАЕС (Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС)

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}
Додаток 4
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб’єктів електроенергетики - енергогенеруючих компаній України

№ з/п

Компанія

Електростанція 

1

ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго»

Запорізька ТЕС
Криворізька ТЕС
Придніпровська ТЕС

2

ПАТ «Донбасенерго»

Слов’янська ТЕС
Старобешівська ТЕС

3

ТОВ «ДТЕК «Східенерго»

Зуївська ТЕС-2
Курахівська ТЕС
Луганська ТЕС

4

ПАТ «ДТЕК «Західенерго»

Бурштинська ТЕС
Добротвірська ТЕС
Ладижинська ТЕС

5

ПАТ «Центренерго»

Вуглегірська ТЕС
Зміївська ТЕС
Трипільська ТЕС

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}
Додаток 5
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб’єктів (об’єктів) Альтернативної електроенергетики України

№ з/п

Електростанція

Регіон розташування

1

2

3

СЕС (5 МВт та більше)

1

ТОВ «Ренджи Тростянець»

Вінницька обл.

2

Сонячна електростанція «СЕ-1»

Закарпатська обл.

3

ТОВ «Сонячна Енергія ПЛЮС»

Закарпатська обл.

4

ПрАТ «НЕПТУН СОЛАР»

Миколаївська обл.

5

ТОВ «Соларенерго»

Херсонська обл.

6

ТОВ «Лиманська Енержі 1»

Одеська обл.

7

ТОВ «Лиманська Енержі 2»

Одеська обл.

8

ТОВ «Франко СОЛАР»

Одеська обл.

9

ТОВ «Франко Піві»

Одеська обл.

10

ТОВ «Дунайська СЕС-1» (Арцизька)

Одеська обл.

11

ТОВ «Дунайська СЕС-2»

Одеська обл.

12

ТОВ «Болград Солар»

Одеська обл.

13

СЕС «Роднікове»

Автономна Республіка Крим

14

ТОВ «Альфа СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

15

ТОВ «Бета СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

16

ТОВ «Гамма СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

17

ПрАТ «Дельта СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

18

ТОВ «Зета СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

19

ТОВ «ОМАО СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

20

ТОВ «ОРІОЛ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

21

ТОВ «ОСПРІЙ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

22

ТОВ «ОУЗІЛ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

23

ПрАТ «ОУЛ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

ВЕС

1

ВЕО «Вітроенергопром»

Донецька обл.

2

ТОВ «Вітряний парк Новоазовський»

Донецька обл.

3

Ботієвська ВЕС

Запорізька обл.

4

Очаківська ВЕС

Миколаївська обл.

5

Тузлівська ВЕС

Миколаївська обл.

6

Бахчисарайська ВЕС

Автономна Республіка Крим

7

Донузлавська ВЕС

Автономна Республіка Крим

8

Прісноводненська ВЕС

Автономна Республіка Крим

9

Сакська ВЕС

Автономна Республіка Крим

10

Тарханкутська ВЕС

Автономна Республіка Крим

11

Новоросійська ВЕС

Херсонська обл.

12

ТОВ «Сивашенергопром» (Сиваська ВЕС)

Херсонська обл.

{Правила доповнено новим додатком 5 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306  від 16.04.2014}
Додаток 6
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб'єктів електроенергетики - енергопостачальних компаній України

ЕПК

ЕПК

1

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»

23

ПАТ «Сумиобленерго»

2

ПАТ «Вінницяобленерго»

24

ВАТ «Тернопільобленерго»

3

ПАТ «Волиньобленерго»

25

АК «Харківобленерго»

4

ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго»

26

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

5

ПАТ «ДТЕК «Донецькобленерго»

27

ПАТ «Хмельницькобленерго»

6

ПАТ «ДТЕК «ПЕМ-Енерговугілля»

28

ПАТ «Черкасиобленерго»

7

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

29

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»

8

ПАТ «Закарпаттяобленерго»

30

ПАТ «Чернігівобленерго»

9

ВАТ «Запоріжжяобленерго»

31

ДП «Південна залізниця»

10

ПАТ «Київенерго»

32

ДТГО «Південно-Західна залізниця»

11

ПАТ «Київобленерго»

33

ДП «Придніпровська залізниця»

12

ПАТ «Кіровоградобленерго»

34

ДП «Одеська залізниця»

13

ПАТ «ДТЕК «Крименерго»

35

ДТГО «Львівська залізниця»

14

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»

36

ДП «Донецька залізниця»

15

ПАТ «Львівобленерго»

37

ДП МОУ «102 ПЕМ»

16

ПАТ «Миколаївобленерго»

38

ДП «Регіональні електричні мережі»

17

ПАТ «ЕК Одесаобленерго»

39

ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія»

18

ПАТ «Полтаваобленерго»

40

ТзОВ «Затоцькі електричні мережі»

19

ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

41

ТзОВ «Енергія - Новий Розділ»

20

ПАТ «Рівнеобленерго»

42

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

21

ПАТ «ЕК «Севастопольенерго»

43

ПрАТ «Східно-Кримська енергетична компанія»

22

ТОВ «ДТЕК «Високовольтні мережі»

44

КП «Міські електричні мережі»

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}
Додаток 7
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб'єктів (об'єктів) електроенергетики - теплоелектроцентралей України

ТЕЦ


ТЕЦ

1. Білоцерківська ТЕЦ


14. Новороздільська ТЕЦ

2. Вінницька ТЕЦ-1


15. Новояворівська ТЕЦ

3. Вінницька ТЕЦ-4


16. Одеська ТЕЦ

4. Дарницька ТЕЦ


17. Охтирська ТЕЦ

5. Дніпродзержинська ТЕЦ


18. Севастопольська ТЕЦ

6. Зуївська ТЕЦ


19. Сєверодонецька ТЕЦ

7. Калуська ТЕЦ


20. Сумська ТЕЦ

8. Кам'янець-Подільська ТЕЦ


21. Харківська ТЕЦ-2 (Есхар)

9. Краматорська ТЕЦ


22. Харківська ТЕЦ-3

10. Кременчуцька ТЕЦ


23. Харківська ТЕЦ-5

11. Криворізька ТЦ


24. Черкаська ТЕЦ

{Пункт 12 виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}


25. Чернігівська ТЕЦ

{Пункт 13 виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}


26. Херсонська ТЕЦ

12. ТЕЦ Львівського МКП "Львівтеплоенерго"


27. Шосткінська ТЕЦ

13. Миколаївська ТЕЦ

вгору