Документ z0673-08, попередня редакція — Редакція від 02.09.2014, підстава - z0955-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


2.2.16. ЦДС ЕС надсилає ЕПК комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ЕПК у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.2.17. Щорічне подання до ЕПК списків персоналу ЕС, який має право вести оперативні переговори, виконувати перемикання, приймати та передавати інформацію статистичного характеру. Додатково подають списки на одержання права виконувати роботи в електроустановках ЕПК персоналом ЕС на правах відряджених працівників (з переліком наданих персоналу прав на виконання робіт).

2.2.18. Участь у складі комісій з розслідування технологічних порушень у роботі обладнання, пристроїв і ПЛ ЕПК (за згодою).

2.2.19. Погодження схем диспетчеризації ЕПК у частині взаємодії з ЕС. Участь в атестації новостворених або реконструйованих ДП ДС ЕПК.

2.2.20. Складання переліку обладнання ЕПК, що знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

2.2.21. Організація збирання, передавання та обліку у взаємопогоджених форматах (протоколах) інформації, необхідної для функціонування ОІК, АСДУ, ЧД, ЕПК.

2.3. Функції ЕПК у частині взаємовідносин з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) з питань ОДУ

2.3.1. Обов’язкова участь у селекторних нарадах за регламентом ЕС.

2.3.2. Негайне виконання розпоряджень оперативного персоналу ЕС у частині оперативно-режимного управління ЕС.

2.3.3. Цілодобове ОДУ обладнанням напругою 150 кВ і нижче, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕПК, у тому числі на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ЕС, згідно з взаємопогодженими положеннями або інструкціями.

2.3.4. Впровадження заходів із забезпечення додержання встановлених режимів електроспоживання, а також впровадження пристроїв компенсації втрат потужності у своїх мережах. Відповідальність за додержання режимів електроспоживання несуть керівники та оперативний персонал ЕПК.

2.3.5. Безумовне виконання розпоряджень ЧД ЕС щодо впровадження комплексу заходів з примусового зниження споживання електричної енергії та потужності (графіки обмеження, відключення тощо), у тому числі і відданням розпорядження на вимкнення приєднань, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕПК на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ЕС, в обсягах і в терміни, визначені ЧД ЕС.

2.3.6. Подання інформації про всі порушення в роботі устаткування ЕПК згідно з Регламентом оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств Міненерговугілля України, а також на запит ЧД ЕС оперативної інформації про стан і режими роботи обладнання ЕПК.

2.3.7. Подання до ЕС схем електромереж ЕПК напругою 110 кВ і вище з параметрами обладнання, даних про реконструкцію, зміну стану або умов роботи обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів телемеханіки, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, а також даних про введення в дію нового обладнання напругою від 110 кВ до 150 кВ.

2.3.8. Подання до ЕС заявок на виведення в ремонт обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

2.3.9. Оперативне надання засобами ОІК і по телефону (на запит ЕС) необхідної для ведення режимів і виконання функцій згідно з підпунктом 2.2.3 цього Положення інформації про навантаження електростанцій ЕПК (блок - станцій), ПС і ПЛ та режими електроспоживання ЕПК і окремих споживачів (за погодженим переліком).

2.3.10. Щорічне подання до ЕС списків персоналу ЕПК, який має право вести оперативні переговори, виконувати перемикання, приймати та передавати інформацію статистичного характеру. Додатково подають списки на одержання права виконувати роботи в електроустановках ЕС персоналом ЕПК на правах відряджених працівників (з переліком наданих персоналу прав на виконання робіт).

2.3.11. Керування плановими перемиканнями та ліквідацією аварій на обладнанні напругою 150 кВ і нижче (яке знаходиться в оперативному управлінні ЧД ЕПК) на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, що належать ЕС.

2.3.12. Участь у роботі комісій ЕС з розслідування технологічних порушень у роботі обладнання напругою 150 кВ і нижче, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕПК, на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ (за згодою).

2.3.13. ЕПК надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електромереж та електростанцій, які входять до складу ЕПК, і забезпечує їхній своєчасний перегляд і коригування.

2.3.14. Організація збирання, передавання даних ТА та ТС, необхідних для функціонування ОІК АСДУ ЧД ЕС, в обсягах, погоджених з ЕС.

2.4. Взаємодія ЕПК та ЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки диспетчерів ЕПК та диспетчерів ЦДС ЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені диспетчери ЕПК повинні проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням електричних мереж ЕПК, що знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним у довільній формі, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду диспетчера ЕПК до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть ознайомлюватись з особливостями роботи електричних мереж ЕПК відповідно до програм, складених керівниками ЦДС ЕС чи диспетчерської служби ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові ЕПК. ЕПК забезпечує необхідні умови для ознайомлення та виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців.

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК щодо забезпечення надійної паралельної роботи в складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення режимів роботи електричних мереж ЕПК

3.1.1. У частині підготовки та ведення режимів роботи ЕПК у зоні, яку обслуговує ЕПК, установленій ДП НЕК "Укренерго", та в частині перспективного розвитку електричних мереж ЕПК на ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) покладають такі функції:

- розгляд і погодження річних і місячних графіків ремонту обладнання, підготовка і забезпечення режимних схем для виконання відключення обладнання (згідно з графіком ЕПК), яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (за поданим ЕС переліком);

- участь у плануванні і контролі за дотриманням робочої потужності ТЕС ЕПК відповідно до вимог СОУ 40.1-21677681-32:2010 «Робоча потужність ТЕС. Методика нормування і обліку»;

- контроль за веденням автоматизованої добової відомості, її достовірністю;

- погодження схем електричних з’єднань мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (за поданим до ЕС переліком) та які мають забезпечувати надійність роботи електричних мереж;

- розроблення графіків напруги та їх виконання в контрольних точках електричних мереж, визначених ЕС;

- видача завдань та обробка даних контрольних вимірювань у визначених обсягах;

- виконання та надання в ЕПК розрахунків струмів короткого замикання на шинах напругою від 110 кВ до 150 кВ ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ЕС. Надання в ЕПК схем стану нейтралей трансформаторів напругою 110 кВ і вище на ПС, які належать ЕС. Погодження пропозицій ЕПК про приведення фактичних значень струмів короткого замикання у відповідність до номінальних показників устаткування електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ і контроль за їх подальшою реалізацією. Виконання ЕС розрахунків струмів короткого замикання в електричних мережах напругою від 110 кВ до 150 кВ, які знаходяться на балансі ЕПК;

- виконання розрахунків, розроблення режимних принципів для засобів ПА системного значення, завдання з уставок ПА та місць їх розташування;

- виконання на договірній основі розрахунків струмів несинхронного увімкнення для визначення допустимості несинхронного увімкнення генераторів електростанцій;

- сумісно з проектними організаціями і ЕПК опрацювання схем "островів навантажень" електричних мереж, на які виділяються енергоблоки чи електростанції ЕГК та ЕПК дією АВВП;

- виконання необхідних розрахунків по обсягах АЧР, ЧАПВ та САВН системного значення, видача завдань ЕПК з їх обсягів і настроювання, контроль за виконанням цих завдань;

- погодження проектних схем плавки та запобігання утворенню ожеледі в електричних мережах напругою від 110 кВ до 150 кВ ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, якщо в схемах задіяне обладнання ПС ЕС;

- режимне опрацювання заявок на ремонт обладнання і пристроїв ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

- розроблення, перегляд, погодження і подання до ЕПК інструкцій щодо ведення режимів роботи і застосування ПА;

- видача відповідно до вказівок ДП НЕК "Укренерго" завдань ЕПК з обсягів, погодження графіків обмеження споживання електроенергії і потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії. Участь у складанні спеціальних графіків аварійних відключень і координація цієї роботи. Ці роботи виконують згідно з вимогами Інструкції про складання та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження енергоспоживання та Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.07.2002 № 449, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за № 667/6955 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31.07.2012 № 554);

- методичне управління роботою режимних груп ДС ЕПК;

- аналіз "вузьких місць" в електричних мережах напругою від 110 кВ до 150 кВ ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, розроблення заходів з їх ліквідації, видача відповідних рекомендацій ЕПК;

- подання до ЕПК результатів розрахунків струмів короткого замикання та реактансів на шинах ПС напругою від 110 кВ до 150 кВ і вище та шинах ПС напругою від 3,15 кВ до 330 кВ ТЕС для проведення розрахунків уставок пристроїв РЗ і ПА для ЕПК;

- погодження передпроектних опрацювань схем перспективного розвитку електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

- погодження проектів перспективного розвитку електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем розподільчих пристроїв об'єктів електроенергетики напругою від 110 кВ до 150 кВ;

- погодження технічних умов на приєднання споживачів потужністю 5 МВт і більше згідно з вимогами Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2005 № 1137 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.01.2006 за № 42/11916;

- аналіз на договірній основі перспективних режимів роботи ЕПК з розподілу перетоків потужності, рівнів напруги, значень струмів короткого замикання і видача відповідних рекомендацій ЕПК;

- здійснення взаємодії з ЕПК у разі модернізації, заміни і введення нового обладнання, управління, моніторингу пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які передаються в управління чи відання регіональної ЕС;

- подання до ЕПК для погодження в частині підвідомчого обладнання схем електричних з’єднань ремонтних режимів ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

- приймання та розгляд оперативних заявок на виведення в ремонт обладнання ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), яке перебуває в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕПК;

- погодження технічних умов на приєднання споживачів потужністю 1 МВт і більше та погодження технічних умов на приєднання генеруючих потужностей (ВЕС, СЕС та інші) потужністю 1 МВт і більше.

3.1.2. У частині взаємовідносин з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) з підготовки та ведення режимів роботи обладнання та в частині перспективного розвитку ЕПК на ЕПК покладають такі функції:

подання до ЕС прогнозного добового графіка споживання по ЕПК у терміни, передбачені інструкцією ЕС, розробленою згідно з вимогами ДП «НЕК «Укренерго»;

подання до ЕС інформації, необхідної для складання графіків навантаження електростанцій ЕПК, в обсягах і в терміни, передбачені інструкцією ЕС, розробленою згідно з вимогами ДП «НЕК «Укренерго», та даних про забезпечення паливом ТЕС;

подання до ЕС на погодження місячних і річних графіків ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (за наданими ЕС переліками);

подання у визначені ЕС терміни результатів вимірювання режимів роботи електричних мереж;

подання до ЕС погоджених з ДП «ДонОРГРЕС» показників обмежень потужностей електростанцій на наступний рік з розподілом за кварталами і місяцями;

подання до ЕС показників планової робочої потужності для ТЕС, які входять до складу ЕПК, з розподілом за кварталами, місяцями, обґрунтованих пропозицій про коригування, звітів про використання установленої потужності, а також показників щодобової фактичної робочої потужності;

подання до ЕС для погодження нормальних схем електричних з’єднань мереж ЕПК напругою від 110 кВ до 150 кВ і головних схем електростанцій, які входять до складу ЕПК, щодо обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, згідно з переліком, погодженим з ЕС;

погодження за потреби технічних умов електропостачання, виданих ЕС (у випадках, обумовлених Правилами приєднань електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013 № 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768), погодження проектів передпроектних напрацювань, техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) у частині модернізації, автоматизації, реконструкції та переоснащення електромереж та енергооб’єктів ЕС, режим роботи яких впливає на надійність електропостачання споживачів ЕПК та (або) обладнання яких перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЕПК.

Технічні умови, розроблені згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, у якому відображена необхідність реконструкції магістральних електричних мереж, надаються на розгляд до ЕС разом з договором на приєднання до електричних мереж, у якому вказані строки введення об’єкта в експлуатацію, та документами, які додаються разом із заявою на видачу технічних умов згідно з Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж;

забезпечення одержання документації за контрактом, її переклад українською мовою (у разі застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕС і проектним організаціям;

забезпечення одержання для СРЗА від постачальників або розробка методичних вказівок з вибору уставок пристроїв РЗ і ПА імпортного виробництва і надання ЕС;

забезпечення включення під час комплектації груп для навчання на фірмах-постачальниках обладнання та апаратури до їх складу спеціалістів ЕС, які будуть забезпечувати вибір уставок та узгодження принципових схем у СРЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього обладнання та апаратури;

залучення представників ЕС на участь у технічних нарадах з представниками фірм - постачальників обладнання;

розроблення програм випробувань (перевірок) та експлуатаційної документації, погодження їх з ЕС;

приймання в експлуатацію нового обладнання та апаратури за участю представників ЕС;

технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕС;

подання у визначені ЕС строки результатів вимірювання режимів роботи електромереж;

подання до ЕС паспортних даних і параметрів обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, допустимих навантажень обладнання за елементами схеми в нормальних та аварійних режимах;

дотримання передбачених ЕС щодо АЧР, ЧАПВ, САВН обсягів підключеної потужності, настроювання уставок, а також подання до ЕС даних про розміщення АЧР, ЧАПВ, САВН на об’єктах ЕПК і обсяги підключеної до них потужності за результатами вимірювання;

подання до ЕС даних про стан і результати випробування схем плавки ожеледі в електричних мережах напругою від 110 кВ до 150 кВ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

розроблення та погодження з органами місцевої влади режимних заходів із забезпечення дотримання граничних значень щодо споживання та значень стосовно обмеження споживання електроенергії і потужності та протиаварійних систем зниження електроспоживання (графіки обмеження, аварійного відключення, САВН, АЧР);

подання до ЕС звітів за формою 1Б (ТВЕ) «Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах 150- 0,38 кВ»;

подання на погодження до ЕС інвестиційних програм (інформації в межах компетенції ЕС), передпроектних напрацювань, схем розвитку, схем зовнішнього електропостачання споживачів, які стосуються розвитку та зміни електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, що перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

подання на погодження до ЕС проектної документації в частині питань змін і розвитку схем основної електричної мережі напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем розподільчих установок об’єктів електроенергетики напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем видачі потужності електростанціями ЕПК;

подання на розгляд до ЕС технічних умов на приєднання споживачів потужністю 1 МВт і більше, розроблених на основі затверджених схем перспективного розвитку, та технічних умов на включення на паралельну роботу з ЕС генеруючих установок усіх типів (ВЕС, СЕС тощо) потужністю більше 1 МВт;

щокварталу (до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом) подання до ЕС в узагальненому вигляді даних про видані технічні умови ЕПК на приєднання споживачів потужністю менше ніж 1 МВт та генеруючих установок (ВЕС, СЕС тощо) з прив’язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 150 кВ та про фактичні навантаження джерел живлення для літнього та зимового дня минулого року за формою для споживачів:

Назва підстанції

Рік

видано, МВт

реалізовано, МВт

діючі технічні умови, що не були реалізовані, МВт

поточне навантаження, МВт, зима/літо минулого року


та за такою формою для генеруючих установок:

Назва підстанції

Рік

видано, МВт

встановлена потужність діючих електростанцій, МВт

потужність за реалізованими технічними умовами, МВт

;

подання до ЕС (щороку до 15 лютого) в узагальненому вигляді (однією цифрою за окремими ПС ЕПК) даних про потужність фактично приєднаних до електричних мереж ЕПК споживачів потужністю до 5 МВт та генеруючих установок (з прив’язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 150 кВ);

передача ЕС інформації щодо приєднаної потужності та резервів дозволеної потужності за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності до її оприлюднення на веб-сайті ЕПК.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що великою мірою залежить від правильного їх планування. На проведення планування ремонтів електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ впливає стан розподільчих електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ і наявна потужність електростанцій, які належать ЕПК.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання, устаткування електромереж та електростанцій, які входять до складу ЕПК, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електричних мереж, ПЛ, устаткування ПС і пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанцій (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергообладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (ДП НЕК "Укренерго"), розробляють ЕПК і подають до відповідних ЕС.

3.2.6. ЕС розглядають надані ЕПК попередні річні плани ремонтів енергообладнання та передають плани ремонтів енергообладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ДП НЕК "Укренерго", із своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергообладнання ЕПК, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного устаткування ЕПК. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергообладнання і передає їх в ЕС для подальшого передавання в ЕПК. ЕПК подає плани ремонтів, узгоджені ДП НЕК "Укренерго" і ЕС, на затвердження до Міненерговугілля України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Міненерговугілля України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання ЕПК (ремонтний наказ).

3.2.9. ЕПК розробляють місячні плани ремонтів основного обладнання електричних мереж та електростанцій на підставі ремонтного наказу Міненерговугілля України та подають їх до відповідних ЕС.

3.2.10. ЕС направляють (із своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо місячних планів ремонтів основного обладнання електричних мереж та електростанцій ЕПК, яке знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження ДП НЕК "Укренерго" направляє місячні графіки ремонтів в ЕС для подальшого опрацювання та передавання в ЕПК.

3.2.11. ЕПК також складають і подають у визначені терміни на затвердження до ЕС ДП НЕК "Укренерго" річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА та ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування ПС. ЕС розглядають подані ЕПК плани ремонту, коригують з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подають на затвердження до ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані ЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після коригування затверджує їх.

3.2.12. ЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складають плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, які затверджує головний диспетчер ЕС.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригують у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначає для ЕПК відповідна ЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування ПС, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами повинно оформлюватись письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень провадять згідно з вимогами Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередавання, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України. На підставі цієї Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють в ЕПК.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, установлених на об'єктах електроенергетики ЕПК

3.3.1. Основним принципом визначення взаємовідносин між ЕС та ЕПК з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА є поділ первинного устаткування і пристроїв РЗ і ПА на групи залежно від оперативного підпорядкування (оперативного управління та відання).

3.3.2. Основною функцією ЕС у взаємовідносинах з ЕПК є визначення і вибір принципів виконання, типів схем, уставок і характеристик пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕС, а також погодження принципів виконання, типів схем, уставок і характеристик тих пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному віданні ЧД ЕС, але вибір уставок і схем щодо яких здійснює ЕПК (перелік цих пристроїв РЗ і ПА складає ЕС).

3.3.3. У взаємовідносинах з ЕПК з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА на ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) покладають такі функції:

а) визначення схем, уставок і характеристик пристроїв РЗ і ПА устаткування ТЕС і електричних мереж ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

б) погодження уставок і схем пристроїв РЗ і ПА устаткування ЕПК, яке знаходиться в оперативному віданні ЧД ЕС, але вибір яких здійснює ЕПК. Погодження застосування нових пристроїв РЗ і ПА для цього устаткування;

в) подання інформації з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, розроблення технічних рішень і заходів, спрямованих на підвищення надійності роботи ЕС;

г) складання квартальних і річних звітів про роботу пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, розроблення заходів щодо запобігання порушенням у їх роботі;

ґ) розроблення методик та інструкцій з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА системного значення, установлених у ЕПК, подання до ЕПК інформації з питань зміни режиму експлуатації пристроїв РЗ і ПА системного значення на підставі вказівок, оперативно розроблених ДП НЕК "Укренерго" з урахуванням вимог ГКД 34.35.604-96 "Техническое обслуживание устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций 110-750 кВ. Правила" та СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 «Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ. Правила;

д) подання до ЕПК:

1) висновків за результатами аналізу проектної документації щодо експлуатації пристроїв РЗ і ПА стосовно устаткування, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

2) переліку пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕПК та оперативному віданні ЧД ЕС, вибір уставок і схем яких виконує або погоджує ЕС;

3) завдань з реконструкції, впровадження нових, модернізації застарілих пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

4) відомостей і розрахунків, необхідних для визначення місць пошкодження ПЛ напругою 110 кВ і вище, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

5) результатів перевірок роботи СРЗА ЕПК та їх структурних підрозділів, які здійснюють за ініціативою ЕПК;

6) переліків протиаварійних заходів у разі відмов пристроїв РЗ і ПА на устаткуванні, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

7) інформаційних матеріалів, циркулярних листів, керівних документів з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, розроблених СРЗА ЕС;

8) осцилограм аварійних осцилографів і реєстраторів аварійних подій (за запитом ЕПК);

9) даних щодо обмежень режимів роботи електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, необхідних для забезпечення надійної і селективної роботи пристроїв РЗ і ПА;

10) режими роботи нейтралей трансформаторів напругою від 110 кВ до 150 кВ за умовами роботи їх основної ізоляції;

е) погодження схем, програм робіт, застосування уставок пристроїв РЗ і ПА, графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС. Уточнення (у разі необхідності) періодичності та обсягів технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА;

є) контроль за виконанням ЕПК вказівок ДП НЕК "Укренерго", ЕС, вимог розпорядчих документів, графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

ж) тематичні перевірки технічного стану пристроїв РЗ і ПА на об'єктах електроенергетики з устаткуванням, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

з) участь у розслідуванні технологічних порушень на об'єктах електроенергетики ЕПК унаслідок порушення роботи пристроїв РЗ і ПА системного значення (за згодою);

и) методичне керування роботою з удосконалення конструкції пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

3.3.4. У взаємовідносинах з ЕС з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА на ЕПК покладають такі функції:

а) забезпечення надійної експлуатації пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні ЧД ЕС;

б) впровадження нових і модернізація застарілих пристроїв РЗ і ПА, виконання вказівок СРЗА ЕС, спрямованих на забезпечення виконання функцій, покладених на ЕС;

в) участь у системних випробуваннях, які провадить ДП НЕК "Укренерго" або ЕС, оброблення результатів, одержаних на об'єктах електроенергетики ЕПК;

г) подання до ЕС:

1) графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні ЧД ЕС;

2) місячних (форма 1-РЗА) і щорічних (форми 45-, 46-енерго) звітів про роботу пристроїв РЗ і ПА, щомісячних і річних звітів про виконання графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА системного значення, вимог розпорядчих документів у частині, яка стосується СРЗА ЕС;

3) параметрів устаткування та ПЛ, необхідних для вибору уставок пристроїв РЗ і ПА (стосовно нових об'єктів і тих, які вводять в дію після реконструкції, - за три місяці до введення в дію);

4) виконавчих схем пристроїв РЗ і ПА устаткування, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

5) повідомлень СРЗА ЕС у триденний термін про зміну (виконання) схем і уставок пристроїв РЗ і ПА;

6) повідомлень СРЗА ЕС про порушення роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕС (у робочий час - негайно, а в разі помилкового спрацьовування пристрою РЗ або ПА в неробочий час - протягом наступного робочого дня);

7) скоригованих карт селективності, альбомів уставок пристроїв РЗ і ПА ТЕС ЕГК і ПС напругою від 110 кВ до 150 кВ за погодженим переліком - щороку;

8) розрахунків уставок нових пристроїв РЗ і ПА, які підлягають уведенню в дію на приєднаннях напругою від 110 кВ до 150 кВ;

9) осцилограм аварійних осцилографів і реєстраторів (за запитом СРЗА ЕС);

10) відомостей про виявлені дефекти схем і пристроїв РЗ і ПА - щокварталу, у термінових випадках - негайно.

3.4. Експлуатація ЗДТУ ЕПК

3.4.1. Енергооб’єкти ЕС і ЕПК повинні бути оснащені засобами диспетчерського і технологічного управління відповідно до РД 34.48.151 «Нормы технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем» та інших чинних НД. Експлуатація ЗДТК повинна забезпечувати постійне їх функціонування і готовність до дії з передавання інформації з установленою якістю в нормальних режимах ОЕС України, а також у випадку технологічних порушень ОЕС.

3.4.2. У частині експлуатації ЗДТУ на ЕС покладають такі функції:

- методичне управління і контроль за діяльністю підрозділів ЗДТУ ЕПК стосовно проведення планово-експлуатаційних вимірювань і випробувань, профілактичних робіт на лініях зв'язку, системах передавання та каналах, через які організовано передавання інформації для ЕС відповідно до складеного графіка;

- оперативне управління єдиною мережею ЗДТУ загальносистемного значення, поточною експлуатацією цієї мережі на території ЕПК спільно з персоналом ЕПК;

- експлуатаційне обслуговування засобів зв'язку та телемеханіки, які розташовані на об'єктах електроенергетики ЕС та які використовують для організації ЗДТУ на рівні ЕПК та її структурних підрозділів, на договірній основі;

- забезпечення експлуатації засобів зв'язку та телемеханіки, які розташовані на об'єктах електроенергетики ЕС і знаходяться на балансі ЕПК, на договірній основі;

- організація, управління і за необхідності безпосередня участь у виконанні робіт з усунення пошкоджень і відновлення ЗДТУ загальносистемного значення;

- контроль за станом ЗДТУ загальносистемного значення, виконанням правил технічної експлуатації, вимог заводських і виробничих інструкцій з обслуговування ЗДТУ;

- спільно з персоналом ЕПК контроль за якістю і перебігом будівництва нових і капітального ремонту діючих ЗДТУ загальносистемного значення об'єктів електроенергетики, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

- спільно з персоналом ЕПК приймання в оперативне і технічне обслуговування устаткування нововведених ЗДТУ загальносистемного значення, а також устаткування ЗДТУ після поточного та капітального ремонтів на об'єктах електроенергетики, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

- розгляд пропозицій ЕПК щодо модернізації, впровадження нової техніки та проектних розробок з реконструкції ЗДТУ у загальносистемній мережі, їх погодження та контроль реалізації за їх виконанням у загальносистемних мережах;

- контроль за дотриманням сітки частот радіозв'язку, взаємне використання мереж радіозв'язку та інших ЗДТУ у разі стихійних явищ;

- складання телефонного довідника в межах єдиної телефонної мережі ЕС;

- забезпечення ЕПК каналами телефонного зв'язку і передавання інформації, які проходять через вузол зв'язку ЕС і використовуються ЕПК для власних технологічних потреб на договірній основі;

- розроблення і погодження з ЕПК річних графіків експлуатаційних вимірювань, випробувань, планово-попереджувальних ремонтних робіт на ЗДТУ, які знаходяться на балансі ЕС і проходять через вузол зв'язку ЕПК;

- технічне обслуговування на договірній основі кінцевого та абонентського устаткування;

- складання єдиного плану частот на канали високочастотного зв'язку та телемеханіки, РЗ і ПА, які організовано по ПЛ напругою від 110 кВ до 330 кВ та мережах радіозв'язку на території ЕС, видача частот для організації таких каналів у ЕПК;

- проведення єдиної технічної політики Міненерговугілля України і ДП НЕК "Укренерго" з питань експлуатації ЗДТУ.

3.4.3. У частині експлуатації ЗДТУ на ЕПК покладають такі функції:

- забезпечення каналами радіозв'язку, телефонною мережею та системою передавання інформації, які проходять через вузли зв'язку ЕПК і використовуються ЕС для диспетчерського і технологічного управління на договірній основі;

- технічне обслуговування ЗДТУ, які розташовані на об'єктах електроенергетики ЕПК і знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, відповідно до погоджених графіків;

- забезпечення експлуатації засобів зв'язку та телемеханіки, які розташовані на об'єктах ЕПК і знаходяться на балансі ЕС;

- негайне виконання персоналом служби ЗДТУ ЕПК розпоряджень чергового та адміністративно-технічного персоналу служби ЗДТУ ЕС щодо відновлення роботи технічних засобів зв'язку та телемеханіки загальносистемного значення, а також усунення недопустимих похибок телеметрії на об'єктах електроенергетики ЕПК;

- подання заявок до ЕС на виведення з експлуатації ЗДТУ, через які організовано передавання інформації для ЕС, ДП НЕК "Укренерго" і Міненерговугілля України, для планово-профілактичних робіт;

- подання обґрунтувань для одержання дозволу на використання ЗДТУ, які знаходяться на балансі ЕС, для потреб ЕПК;

- подання до ЕС актів розслідування технологічних порушень у роботі ЗДТУ загальносистемного значення;

- подання до ЕС пропозицій щодо підвищення надійності роботи ЗДТУ загальносистемного значення;

- своєчасне подання до ЕС даних про зміну номерів службових і квартирних телефонів, внесених до загальносистемного довідника;

- подання до ЕС на погодження графіків проведення експлуатаційних вимірювань, випробувань і планово-профілактичних робіт на каналах зв'язку і телемеханіки, через які передають інформацію для ЕС та ДП НЕК "Укренерго", на обладнанні і пристроях РЗ і ПА, ЗДТУ, які використовують як середовище передачі інформації лініями зв’язку ЕС та ДП «НЕК «Укренерго»;

- подання оперативної інформації про перебіг ліквідації пошкоджень на ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

3.5. Облік та контроль якості електричної енергії

3.5.1. У частині, що стосується обліку електроенергії, ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК виконують функції, передбачені такими нормативними документами:

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ), 3-я редакція, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612;

- Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

- Інструкція про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України, затверджена спільним наказом Державної митної служби України, Міністерством палива та енергетики України та Міністерством транспорту та зв'язку України від 12.12.2006 № 1110/484/1146;

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 № 910), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442.

Закон України «Про електроенергетику»;

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.5.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), що встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, що встановлені на міждержавних ПЛ усіх класів напруги. Лічильники електроенергії, встановлені на ОВ та ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ, також знаходяться на балансі ЕС.

ЕПК експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на власних ПС, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ, а також ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ.

ЕПК відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ, ОВ і ШЗВ на ПС ЕПК.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує та Сторона, яка є власником цього обладнання.

3.5.3. ЕС щорічно надає ЕПК списки персоналу, який має право на ПС, які належать ЕПК, знімати покази лічильників електроенергії в точках комерційного обліку та міждержавних ПЛ, а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС щорічно надає до ЕПК річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на ПС ДП НЕК "Укренерго", за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ЕПК, а також лічильників електроенергії, установлених на міждержавних ПЛ (включаючи ОВ і ШЗВ), які відходять від ПС ЕПК.

3.5.4. ЕПК щорічно надає ЕС списки персоналу, який має право на ПС, що належать ДП НЕК "Укренерго", знімати покази лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до ЕПК, а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

3.5.5. ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та ЕПК у частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕС та ЕПК.

ЕПК надає на погодження до ЕС відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та ЕПК у частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕС та ЕПК.

3.5.6. ЕС оперативно повідомляє ЕПК про:

порушення схем розрахункового обліку електричної енергії та пошкодження розрахункових засобів обліку та контролю якості електричної енергії по периметру між ЕС та ЕПК;

порушення схем розрахункового обліку електричної енергії та пошкодження розрахункових засобів обліку електричної енергії, які є комерційними та були узгоджені ЕС у додатку до договору між ЕПК та ДП «Енергоринок» - «Перелік точок комерційного обліку»;

виявлені недоліки в роботі вимірювальних комплексів, встановлених у точках комерційного обліку (розрахункових точках) на ПС ДП «НЕК «Укренерго», а також переведення ПЛ на роботу через ОВ та ШЗВ.

3.6. Облік перетоків електроенергії

3.6.1. У частині обліку перетоків електроенергії ЕС виконує такі основні функції:

а) складає фактичний фізичний баланс електричної енергії регіону на основі фізичних балансів електричної енергії постачальників за регульованим тарифом і виробників, а також узгоджених актів звірки між:

1) ЕПК;

2) виробниками та ЕПК;

3) ЕПК і ЕС;

4) ЕС та суміжними державами за міждержавними ПЛ;

5) між суміжними ЕС України.

3.6.2. У частині обліку перетоків електроенергії ЕПК виконує такі основні функції:

а) подання до ЕС у встановлені терміни даних, актів, звітів та іншої інформації, надання якої передбачено:

1) Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

2) Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

3) Інструкцією про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України, затвердженої наказом Державної митної служби України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.12.2006 № 1110/484/1146, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.01.2007 за № 7/13274;

Порядком та строками митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за № 1037/21349;

б) подання до ЕС форми статистичної звітності, передбаченої чинним законодавством, зокрема:

1) даних про купівлю електроенергії ЕПК в ОРЕ України;

2) звітного балансу електроенергії (форма № 37-енерго).

3.7. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на об'єктах електроенергетики ЕПК

3.7.1. У взаємовідносинах з ЕПК з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ЕПК погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, включаючи передавання інформації з каналів телеметрії і мережевої взаємодії;

- передавання ЕПК типових для галузі засобів програмного забезпечення, розробленого (придбаного) ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), з навчання персоналу, у тому числі на договірній основі;

- передавання ЕПК інструктивних матеріалів щодо системи збору й обробки інформації, введення в дію яких здійснюється ДП НЕК "Укренерго" чи ЕС;

- організація оперативної взаємодії з персоналом ЕПК, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ЕПК для забезпечення обміну інформацією з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження питань створення, упровадження, модернізації, зміни чи стану умов роботи програмно-технічних засобів обчислювальної техніки, у тому числі ОІК і комп'ютерних мереж, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ЧД ЕС;

- узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів ЕПК, що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і ЕПК;

- проведення технічної політики Міненерговугілля України і ДП НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів в оперативно-диспетчерському управлінні;

- надання в ЕПК графіків планових ремонтів (профілактики) та оперативне інформування ЧД ЕПК про планові й аварійні відключення програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і ЕПК;

- надання у встановлений термін ЧД ЕПК у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ЕПК в умовах планових і аварійних ремонтів каналів зв'язку і засобів міжмашинного обміну інформацією.

3.7.2. У взаємовідносинах з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ЕПК покладають такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, включаючи передавання інформації з каналів телеметрії і міжмашинного обміну;

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переустаткування ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- оперативна взаємодія з персоналом ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), що забезпечують обмін інформацією з ЕПК;

- надання у встановлений термін ЧД ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) в погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку і засобів міжмашинного обміну інформацією;

- надання заявок у ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і перебувають у віданні ЧД ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);вгору