Документ z0673-08, перша редакція — Прийняття від 02.06.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2008  № 303


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2008 р.
за № 673/15364

Про затвердження Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про електроенергетику" та Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1540, з метою вдосконалення взаємодії Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктів (об'єктів) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.) у порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством, подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Ці Правила набувають чинності через 90 днів від дати державної реєстрації наказу.

3. Державному науково-дослідному, проектно-вишукувальному технологічному інституту з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива" (Головатюк П.М.) після державної реєстрації внести Правила до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку.

4. Державному підприємству "Національна енергетична компанія "Укренерго" (Ущаповський К.В.) забезпечити видання необхідної кількості примірників Правил та їх надходження енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до замовлень.

5. Наказ Мінпаливенерго від 21.03.2008 № 155 "Про затвердження та надання чинності нормативному документу "Взаємовідносини між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики України в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України. Правила" визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В.А.

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра юстиції України

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва

Заступник Міністра промислової політики України

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Голова (член) Національної комісії
регулювання електроенергетики УкраїниЄ. Корнійчук


К.О. Ващенко

В.В. Севернюк

Ю.Г. Кравченко


С. Дунайло
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
02.06.2008  № 303


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2008 р.
за № 673/15364

ПРАВИЛА
взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України

{Правила набувають чинності через 90 днів від дати державної реєстрації наказу}

Ці Правила призначені для застосування суб'єктами підприємницької діяльності (електроенергетики) України незалежно від їхньої відомчої належності та форми власності, об'єкти електроенергетики яких здійснюють паралельну роботу в складі Об'єднаної енергетичної системи України чи її відокремленої частини, а також організацій, що здійснюють функції керування, регулювання та інспектування в енергетиці. Правила визначають правові та організаційні питання оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи.

I. Терміни та визначення понять

У цьому нормативно-правовому акті наведені нижче терміни та визначення вживаються у такому значенні:

1.1. Відокремлена частина Об'єднаної енергетичної системи України

Сукупність електростанцій чи окремих генераторів електростанцій та електричні мережі, які розміщуються на території України і працюють окремо від основної мережі Об'єднаної енергетичної системи України у зв'язку з технологічною необхідністю або технічною неможливістю паралельної роботи.

1.2. Договір про паралельну роботу

Договір, який встановлює правила взаємодії та врегульовує оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України в умовах паралельної роботи його об'єктів у складі Об'єднаної енергетичної системи України.

1.3. Енергосистема

Сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії та територіально розміщені в регіоні України, підпорядкованому в частині централізованого оперативно-диспетчерського управління режимом роботи одній електроенергетичній системі ДП НЕК "Укренерго".

1.4. Електроенергетична система

Підрозділ ДП НЕК "Укренерго", який діє на підставі Положення, затвердженого керівником ДП НЕК "Укренерго", і виконує експлуатацію магістральних, міждержавних електричних мереж та оперативно-диспетчерське управління режимом виробництва, передавання та розподілу електричної енергії на території підпорядкованих йому регіонів (областей) України.

1.5. Оперативне управління

Категорія диспетчерського управління обладнанням, лініями електропередавання, теплопроводами, пристроями релейного захисту і протиаварійної автоматики, автоматизованою системою диспетчерського управління, засобами диспетчерсько-технологічного управління, яке провадиться черговим диспетчером самостійно або за його керівництвом і потребує координації дій підпорядкованого оперативного персоналу та узгоджених змін на декількох об'єктах.

1.6. Оперативне відання

Категорія диспетчерського управління обладнанням, лініями електропередавання, теплопроводами, пристроями релейного захисту і протиаварійної автоматики, автоматизованою системою диспетчерського управління, засобами диспетчерсько-технологічного управління, стан і режим роботи яких впливають на наявну потужність і резерв потужності електростанцій, режим і надійність роботи мереж Об'єднаної енергетичної системи України загалом, а також настроювання пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики, автоматизованої системи диспетчерського управління, засобів диспетчерсько-технологічного управління, яке провадиться черговим диспетчером з дозволу диспетчера, у віданні якого перебувають ці обладнання і пристрої.

1.7. Оперативне розпорядження

Вказівка, яку дає диспетчер вищого рівня управління каналами зв'язку диспетчеру або оперативному персоналу нижчого рівня управління щодо виконання конкретних дій з управління технологічними режимами роботи та експлуатаційного стану обладнання об'єктів електроенергетики. Розпорядження диспетчера вважається виконаним, якщо він одержав повідомлення про виконання від особи, яка його отримала.

1.8. Паралельна робота об'єктів електроенергетики

Спільна синхронна робота об'єктів електроенергетики (електричних мереж, електричних станцій та теплоелектроцентралей), які розміщені на території України і належать суб'єктам підприємницької діяльності різних форм власності при централізованому управлінні режимом їх роботи ДП НЕК "Укренерго".

1.9. Положення про оперативно-технологічні відносини

Нормативний документ, який встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" (електроенергетичною системою) і об'єктом електроенергетики України у частині забезпечення оперативно-диспетчерського управління під час підготовки і ведення нормального та ремонтного режимів, виведення обладнання з роботи чи резерву в ремонт і введення в роботу, настроювання пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, спільної експлуатації пристроїв телемеханіки, зв'язку, засобів диспетчерського і технологічного управління.

II. Скорочення

У цих Правилах застосовано такі скорочення:

АЕС - атомна електрична станція;

АВВП - автоматика виділення власних потреб;

АЛАР - автоматика ліквідації асинхронного режиму;

АРС - автоматика розвантаження станції;

АРЗ - автоматичне регулювання збудження;

АСДУ - автоматизована система диспетчерського управління;

АСОЕ - автоматична система обліку електричної енергії;

АЧР - автоматичне частотне розвантаження;

ВЕС - вітрова електрична станція;

ВРУ - відкрита розподільча установка;

ГАЕС - гідроакумулююча електрична станція;

ГЕС - гідравлічна електрична станція;

ДС - диспетчерська служба;

ДЧОРЕ - Договір між членами оптового ринку електричної енергії;

ЕГК - енергогенеруюча компанія;

ЕЕС - електроенергетична система;

ЕПК - енергопостачальна компанія;

ЕС - енергосистема;

ЗДТУ - засоби диспетчерсько-технологічного управління;

ІР - імпульсне розвантаження;

МЕМ - магістральні електричні мережі;

ОВ - обхідний вимикач;

ОДУ - оперативно-диспетчерське управління;

ОДС - оперативно-диспетчерська служба;

ОЕС - об'єднана енергетична система;

ОІК - обчислювально-інформаційний комплекс;

ОП - обмеження потужності;

ОРЕ - оптовий ринок електричної енергії;

ПА - протиаварійна автоматика;

ПЛ - повітряна лінія електропередавання;

ПС - підстанція;

ПТК - програмно-технічний комплекс;

РЗ - релейний захист;

САВН - спеціальна автоматика вимкнення навантаження;

САРЧП - система автоматичного регулювання частоти і потужності;

СМПР - система моніторингу перехідних режимів;

СРЗА - служба релейного захисту та автоматики;

СРТ - система регулювання турбін;

ТЕС - теплова електрична станція;

ТЕЦ - теплова електроцентраль;

ТН - трансформатор напруги;

ТС - трансформатор струму;

ЦДС - центральна диспетчерська служба;

ЧАПВ - частотне автоматичне повторне вмикання;

ЧД - черговий диспетчер;

ШЗВ - шиноз'єднувальний вимикач.

III. Паралельна робота об'єктів електроенергетики в складі Об'єднаної енергетичної системи України

3.1. Загальні положення

3.1.1. В електроенергетиці України діє єдина централізована диспетчерська система ОДУ виробництвом, передаванням та постачанням електричної енергії з урахуванням режимів централізованого теплопостачання. Централізована диспетчерська система об'єднує роботу всіх рівнів ОДУ, що діють в ОЕС України.

Централізоване диспетчерське управління поширюється на всі суб'єкти підприємницької діяльності електроенергетики, об'єкти яких підключені до ОЕС України.

Усі суб'єкти (об'єкти) електроенергетики незалежно від їхньої відомчої належності та форми власності зобов'язані виконувати всі вимоги нормативно-технічних, нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів Мінпаливенерго України, які забезпечують надійну роботу і стійкість ОЕС України та централізоване ОДУ.

3.1.2. В умовах паралельної роботи в складі ОЕС України суб'єкти (об'єкти) електроенергетики повинні керуватися Законом України "Про електроенергетику", ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296, розпорядчими актами з цього питання Кабінету Міністрів України та інших державних органів влади, актами з організаційних і технічних питань функціонування ОЕС України, нормативними документами Мінпаливенерго України, ДЧОРЕ, статутами, а також відповідними положеннями та інструкціями ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС з питань ОДУ ОЕС України.

3.1.3. Більшість об'єктів електроенергетики (електричні мережі, електричні станції та теплоелектроцентралі), розміщених на території України, незалежно від відомчої належності та форми власності суб'єктів підприємницької діяльності, до складу яких вони входять, об'єднані в ОЕС України і здійснюють паралельну роботу.

3.1.4. Основними цілями паралельної роботи об'єктів електроенергетики у складі ОЕС України є:

- забезпечення надійного функціонування ОЕС України як єдиного цілого, недопущення розвалу (особливої системної аварії) ОЕС України з дотриманням критеріїв і меж надійної і безпечної експлуатації устаткування, умов стійкості ОЕС України та її елементів;

- підвищення надійності постачання електричної енергії споживачам;

- зниження потужності аварійного та ремонтного резерву;

- можливість маневрування енергоресурсами, які мають сезонний характер;

- зменшення сумарного максимуму навантаження на електростанціях порівняно з їх роздільною роботою.

3.1.5. Основний принцип організації паралельної роботи об'єктів електроенергетики в складі ОЕС України - це підпорядкування їх режиму роботи централізованому ОДУ.

3.2. Учасники паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України

3.2.1. Учасниками паралельної роботи в складі ОЕС України є електричні станції: АЕС, ТЕС, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, ТЕЦ, кваліфіковані когенераційні установки, МЕМ і місцеві (локальні) електричні мережі.

Переліки об'єктів і суб'єктів електроенергетики України, які здійснюють роботу в складі ОЕС України в умовах паралельної роботи, наведені в додатках 1-6.

Крім суб'єктів (об'єктів) електроенергетики, наведених у додатках 1-6, паралельну роботу в складі ОЕС України здійснюють також окремі самостійні суб'єкти електроенергетики України з виробництва електричної енергії або об'єкти електроенергетики в складі суб'єктів підприємницької діяльності України.

Паралельну роботу в складі ОЕС України також можуть здійснювати окремі електричні станції (турбогенератори чи блоки цих станцій) та електричні мережі відокремлених частин ОЕС України.

3.2.2. Суб'єкти електроенергетики, які мають об'єкти, що здійснюють паралельну роботу в складі ОЕС України, повинні:

- мати відповідну ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики України на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передавання або постачання електричної енергії;

- підписати ДЧОРЕ від 15.11.96;

- підписати договір з ДП "Енергоринок" на купівлю-продаж електричної енергії (для виробників і постачальників електричної енергії) або на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління та передавання електричної енергії МЕМ і міждержавними електромережами (для ДП НЕК "Укренерго");

- підписати договір про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини з ДП НЕК "Укренерго" як з компанією, яка є власником системотвірних електричних мереж і здійснює централізоване ОДУ режимом роботи ОЕС України.

Крім того, об'єкти електроенергетики суб'єктів, що здійснюють паралельну роботу в складі ОЕС України, повинні підписати положення про оперативно-технологічні відносини з відповідною ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

3.3. Організація паралельної роботи

3.3.1. Паралельна робота об'єктів електроенергетики України в складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) забезпечується шляхом централізованого ОДУ виробництвом, передаванням і розподілом електричної енергії з урахуванням умов роботи ОРЕ України (для членів ОРЕ України).

3.3.2. Централізоване ОДУ ОЕС України організоване за ієрархічною структурою, що передбачає розподіл функцій оперативного управління між окремими рівнями, а також обов'язкову підпорядкованість нижчих рівнів оперативного управління вищим і поширюється на всі суб'єкти підприємницької діяльності електроенергетики України, які мають об'єкти електроенергетики, підключені до ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України), та об'єднує роботу всіх рівнів ОДУ, що діють у електроенергетичній галузі.

3.3.3. Централізоване ОДУ ОЕС України призначене для виконання таких завдань:

- планування та оперативне управління потужностями електростанцій України з урахуванням режимів централізованого теплопостачання та умов роботи ОРЕ України (для членів ОРЕ України);

- планування та контроль за додержанням нормального режиму роботи ОЕС України;

- запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків у ОЕС України підтримкою необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійного і сталого функціонування ОЕС України та її паралельної роботи з ЕС інших держав;

- розроблення і контроль за впровадженням нових систем РЗ і ПА, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

- нагляд за експлуатацією систем РЗ і ПА.

Учасники паралельної роботи в складі ОЕС України одночасно з виконанням вимог щодо централізованого ОДУ ОЕС України також виконують завдання з оперативного управління щодо забезпечення узгодженої роботи окремих об'єктів електроенергетики генерувальних, передавальних і постачальних енергокомпаній або самостійних суб'єктів електроенергетики (залежно від умов здійснення ліцензійної діяльності), а саме:

- розроблення та ведення нормальних і ремонтних режимів роботи електростанцій, магістральних і розподільчих мереж, які забезпечують задані умови енергопостачання споживачів;

- виконання вимог щодо забезпечення якості електричної енергії і тепла;

- режимне забезпечення економічності роботи ОЕС України та ЕС, об'єктів електроенергетики за раціонального використання енергоресурсів, дотримання режимів споживання електричної енергії;

- запобігання і ліквідація технологічних порушень під час виробництва, передавання та розподілу електричної енергії й тепла;

- здійснення оперативного обслуговування і контролю за роботою пристроїв РЗ і ПА, АСДУ і ЗДТУ.

Виконання вимог щодо централізованого ОДУ ОЕС України є пріоритетним для кожного з рівнів структури ОДУ.

3.3.4. Функції централізованого ОДУ ОЕС України виконує державне підприємство, що здійснює управління в електроенергетиці, - ДП НЕК "Укренерго" та його відокремлені структурні підрозділи - ЕЕС. Централізоване диспетчерське ОДУ поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності, об'єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.

3.3.5. Функції централізованого ОДУ ОЕС України ДП НЕК "Укренерго" здійснює через багаторівневу структуру ОДУ, яка має чотири складові:

- централізовану диспетчерську систему оперативно-технологічного управління режимом роботи МЕМ і міждержавних електричних мереж ОЕС України (додаток 7);

- централізовану диспетчерську систему оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями ЕГК в ОЕС України (додаток 8);

- централізовану диспетчерську систему оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії відокремленими ТЕЦ в ОЕС України (додаток 9);

- централізовану диспетчерську систему оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж ЕПК (додаток 10).

3.3.6. Багаторівнева структура централізованого ОДУ ОЕС України містить:

- рівень ОЕС України - диспетчерська служба ДП НЕК "Укренерго";

- рівень ЕЕС - диспетчерські служби ЕЕС ДП НЕК "Укренерго";

- рівень МЕМ і міждержавних електричних мереж - ОДС або групи МЕМ і оперативний персонал ПС напругою 220 кВ і вище;

- рівень електростанції - оперативний персонал електростанції;

- рівень ЕПК - ДС енергокомпанії.

3.3.7. Взаємовідносини між різними рівнями структури ОДУ ОЕС України регламентуються відповідними положеннями про оперативно-технологічні взаємовідносини.

У положеннях про оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики повинно бути зазначено, що одночасно з виконанням централізованого ОДУ ОЕС України та оперативного управління магістральними електричними мережами ДП НЕК "Укренерго" та його відокремлені підрозділи - ЕЕС разом із суб'єктами (об'єктами) електроенергетики впроваджують єдину технічну політику у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України.

Єдина технічна політика поширюється на всі суб'єкти (об'єкти) електроенергетики, що працюють у паралельному режимі з ОЕС України, при виконанні ними проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції, виведення з експлуатації: основного обладнання електричних станцій та мереж (в тому числі проведення координації ізоляції магістральних електричних мереж напругою від 220 кВ до 750 кВ та розподільчих електричних мереж напругою від 35 кВ до 150 кВ), засобів автоматичного керування котлами, турбінами, генераторами (в тому числі систем регулювання турбін, систем збудження генераторів та автоматичних регуляторів збудження), засобів АСДУ і ЗДТУ, комплексів РЗ і ПА (в тому числі режимної автоматики регулювання перетоків активної потужності та частоти, автоматики виділення блоків електростанцій на власні потреби, програмно-технічних комплексів систем регулювання турбін, що забезпечують режими імпульсного розвантаження та тривале обмеження потужності енергоблоків). Суб'єкти (об'єкти) електроенергетики зобов'язані погоджувати виконання вищезазначених робіт з регіональною ЕЕС (ДП НЕК "Укренерго") та генеральним проектувальником.

3.3.8. Взаємовідносини між різними рівнями структури ОДУ ОЕС України в разі централізованого управління режимом роботи МЕМ і міждержавних електричних мереж регламентують відповідні інструкції ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

3.3.9. Основні принципи організації функціонування централізованого ОДУ ОЕС України:

- для всіх ПЛ, обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ, які працюють у ОЕС України (відокремленій частині ОЕС України), установлено дві категорії диспетчерського управління - оперативне управління та оперативне відання;

- ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС складають переліки ПЛ, обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ, які знаходяться в оперативному управлінні або оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" та диспетчера ЦДС ЕС, і направляють їх на об'єкти електроенергетики;

- усі дії (вимкнення, увімкнення, зміна навантаження) з обладнанням, підпорядкованим централізованому ОДУ, провадять за розпорядженням (оперативне управління) або за дозволом (оперативне відання) диспетчера ДП НЕК "Укренерго" або диспетчера ЦДС ЕС;

- усі оперативні розпорядження ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) підлягають беззаперечному виконанню всіма суб'єктами підприємницької діяльності, об'єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України).

3.3.10. Для виконання функцій централізованого ОДУ ОЕС України виробничо-технологічні служби ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС наділені повноваженнями стосовно:

- підтримання збалансованого режиму роботи ОЕС України (ЕС);

- управління обладнанням електростанцій і мереж, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- попередження та ліквідації технологічних порушень режиму роботи ОЕС України (ЕС);

- забезпечення відповідності оперативних схем електричних з'єднань об'єктів електроенергетики прийнятим режимам роботи ОЕС України;

- управління перемиканнями в електричних установках об'єктів електроенергетики ОЕС України на обладнанні та пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- організації функціонування комплексу технічних засобів із РЗ і ПА, який забезпечує належне функціонування ОЕС України;

- організації роботи ЗДТУ, АСДУ, які забезпечують належне функціонування ОЕС України;

- визначення вимог до оперативно-диспетчерського персоналу всіх рівнів структури ОДУ ОЕС України для забезпечення належного виконання ним завдань централізованого ОДУ ОЕС України.

Одночасно з повноваженнями щодо виконання функцій централізованого ОДУ ОЕС України виробничо-технологічні служби ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС здійснюють нагляд за експлуатацією систем ПА, САРЧП та СМПР і РЗ, організацію нагляду за характеристиками і станом ПТК та гідравлічною частиною СРТ, системами збудження і АРЗ генераторів електростанцій.

Виконання повноважень здійснюють згідно з нормативними документами, зазначеними в підпункті 3.1.2 цих Правил.

3.3.11. Взаємовідносини між різними рівнями централізованої диспетчерської системи ОДУ ОЕС України базуються на відданні оперативних розпоряджень та виданні дозволів вищими рівнями управління нижчим.

3.3.12. Усі рівні структури централізованого ОДУ повинні бути обладнані диспетчерськими пунктами (щитами управління), оснащені ЗДТУ, АСДУ, системами контролю і запису оперативних переговорів, а також документацією, необхідною для оперативних дій.

3.3.13. Вищі рівні структури централізованого ОДУ повинні надавати нижчим рівням розроблені інструкції з ОДУ, ведення оперативних переговорів і записів ведення режиму, проведення перемикань і ліквідації технологічних порушень, а також надавати програми перемикань на обладнанні, що знаходиться в їх оперативному управлінні. Вимоги цих інструкцій потрібно враховувати під час розроблення відповідних інструкцій для нижчого рівня структури ОДУ.

3.3.14. Усі оперативні переговори, оперативно-диспетчерську документацію на всіх рівнях структури ОДУ ОЕС України потрібно вести із застосуванням єдиної загальновживаної спеціальної технічної термінології, типових розпоряджень, повідомлень і записів.

3.3.15. Суб'єкти підприємницької діяльності, об'єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, зобов'язані подавати до ДП НЕК "Укренерго" звіти та інформацію, які потрібні для забезпечення централізованого ОДУ.

IV. Договір про паралельну роботу та Положення про оперативно-технологічні відносини

4.1. Паралельну роботу суб'єктів (об'єктів) електроенергетики України всіх форм власності у складі ОЕС України відповідно до вимог ГКД 34.20.507 здійснюють на підставі договорів про паралельну роботу.

4.2. Договір про паралельну роботу регламентує правові та технічні питання у взаємовідносинах між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики України в умовах їх паралельної роботи у складі ОЕС України.

4.3. Договори про паралельну роботу укладають між собою ДП НЕК "Укренерго" як компанія, яка є власником системотвірних електричних мереж і здійснює централізоване ОДУ ОЕС України, та суб'єкти електроенергетики України, а саме:

- ЕГК України;

- ЕПК України;

- відокремлені ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, які не входять до складу ДП НАЕК "Енергоатом", ВАТ "Укргідроенерго", інших ЕГК і ЕПК України.

4.4. Договори про паралельну роботу також укладають між собою ДП НЕК "Укренерго" та суб'єкти підприємницької діяльності України, які мають у своєму складі об'єкти електроенергетики (ТЕЦ), за умови їх паралельної роботи у складі ОЕС України.

4.5. Відповідно до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, суб'єкти підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, які є власниками або користувачами обладнання встановленої потужності, меншої ніж 5 МВт, або які відповідно до пункту 1.12 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 № 910), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442, реалізують електричну енергію постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом або безпосередньо іншим споживачам у встановленому законодавством порядку, ДЧОРЕ, а також договори з ДП "Енергоринок" на купівлю-продаж електричної енергії не укладають. Договори з ДП НЕК "Укренерго" про паралельну роботу в цьому випадку також не укладаються.

Якщо об'єкти електроенергетики цих суб'єктів підприємницької діяльності підключені безпосередньо до електричної мережі ДП НЕК "Укренерго", тоді для врегулювання оперативно-технологічних питань їхньої роботи в складі ОЕС України між ними та відповідною ЕПК, в зоні якої розташовані ці електричні мережі, підписується положення про оперативно-технологічні відносини.

4.6. Суб'єкти підприємницької діяльності України, які виробляють електричну енергію без відповідної ліцензії Національної комісії регулювання електроенергетики України та/або договору між членами ОРЕ України, суб'єкти електроенергетики, що мають ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, які працюють у паралельному режимі з ОЕС України, договір про паралельну роботу з ДП НЕК "Укренерго" не укладають.

Оперативно-технологічні питання їх роботи в складі ОЕС України регламентуються відповідними положеннями про оперативно-технологічні відносини, що підписуються між ними та ЕПК, з електричними мережами яких вони працюють паралельно.

4.7. Договори між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктами електроенергетики України про паралельну роботу в складі ОЕС України укладають на основі примірного договору між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України про паралельну роботу в складі ОЕС України, форму якого наведено в додатку 11.

4.8. До договорів про паралельну роботу додаються положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) і суб'єктами (об'єктами) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України або в умовах роботи в складі відокремленої частини ОЕС України.

4.9. Положення про оперативно-технологічні відносини регламентують питання взаємодії ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) з об'єктами електроенергетики в складі суб'єктів електроенергетики України або відокремленими суб'єктами електроенергетики в частині ОДУ, підготовки і ведення режиму, виведення обладнання в ремонт з роботи чи резерву та його введення в роботу, експлуатації електротехнічного обладнання, пристроїв РЗ і ПА, засобів телемеханіки, зв'язку, ЗДТУ, в умовах їх паралельної роботи в складі ОЕС України, а також в умовах роботи в складі відокремленої частини ОЕС України.

4.10. Положення про оперативно-технологічні відносини підписуються:

а) між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктами електроенергетики України для:

1) ЕГК України;

2) ЕПК України;

3) відокремлених ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, які не входять до складу ДП НАЕК "Енергоатом", ВАТ "Укргідроенерго", інших ЕГК і ЕПК України;

б) між ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" (відповідно до структури централізованого ОДК у ОЕС України) та об'єктами в складі суб'єктів (відокремленими суб'єктами) електроенергетики України для:

1) АЕС (ГАЕС) у складі ДП НАЕК "Енергоатом";

2) ГЕС (ГАЕС) у складі ВАТ "Укргідроенерго";

3) ТЕЦ у складі ЕГК України;

4) ЕПК України;

5) відокремлених ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, які не входять до складу ДП НАЕК "Енергоатом", ВАТ "Укргідроенерго", інших ЕГК і ЕПК України.

4.11. Положення про оперативно-технологічні відносини також підписуються між відповідною ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" згідно з діючою централізованою структурою ОДУ та суб'єктами підприємницької діяльності України, які мають у своєму складі об'єкти електроенергетики (ТЕЦ), за умови їх паралельної роботи в складі ОЕС України, та які отримали відповідну ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики України на виробництво електричної енергії.

4.12. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктами електроенергетики України розробляються на основі примірних положень про оперативно-технологічні відносини, форми яких наведено в додатках 12-14.

Особливості примірних положень між ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" та об'єктом у складі суб'єкта (відокремленим суб'єктом) електроенергетики наведені в додатку 15.

4.13. Положення про оперативно-технологічні відносини між ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" з об'єктами в складі суб'єктів електроенергетики України або відокремленими суб'єктами електроенергетики України мають враховувати функції, завдання та особливості ОДУ відповідного рівня.

4.14. ДП НЕК "Укренерго" та суб'єкти (об'єкти) електроенергетики України під час укладання договорів про паралельну роботу та підписання положень про оперативно-технологічні відносини мають право за узгодженням сторін вносити до них зміни та доповнення з огляду на місцеві умови, але якщо вони не суперечать основним положенням цих Правил.

4.15. Договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини потрібно переглядати за необхідності (у разі структурних змін у галузі, змін у структурі централізованого ОДУ, законодавстві України тощо), але не рідше ніж один раз у п'ять років.

4.16. За відсутності укладених договорів між ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) і суб'єктами (об'єктами) електроенергетики про паралельну роботу та положень про оперативно-технологічні відносини паралельна робота суб'єктів електроенергетики в складі ОЕС України згідно з ГКД 34.20.507 не допускається.

Директор Департаменту
з питань електроенергетики
Мінпаливенерго УкраїниС.Я. Меженний
Додаток 1
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
об'єктів електроенергетики Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Відокремлена структурна одиниця з функціями ОДУ

Відокремлені структурні підрозділи - МЕМ

1. Донбаська ЕЕС

Артемівські
Чайкінські
Маріупольські
Луганські

2. Дніпровська ЕЕС

Дніпропетровські
Криворізькі
Кіровоградські
Запорізькі

3. Північна ЕЕС

Харківські
Сумські
Полтавські

4. Центральна ЕЕС

Київські
Черкаські
Житомирські
Чернігівські

5. Південно-Західна ЕЕС

Вінницькі
Хмельницькі
Тернопільські
Чернівецькі

6. Західна ЕЕС

ПС 750 кВ З-У
Львівські
Стрийські
Рівненські
Волинські
Івано-Франківські
Закарпатські

7. Південна ЕЕС

Одеські
Миколаївські
Херсонські

8. Кримська ЕЕС

Джанкойські
Сімферопольські
Феодосійські
Додаток 2
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
об'єктів електроенергетики Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

Відокремлений підрозділ - АЕС

1. Запорізька АЕС

2. Хмельницька АЕС

3. Рівненська АЕС

4. Південно-Українська АЕС

5. Ташлицька ГАЕС

6. Олександрівська ГЕС

7. ДСП "Чорнобильська АЕС"
Додаток 3
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
об'єктів електроенергетики Відкритого акціонерного товариства "Укргідроенерго"

Відокремлений підрозділ - ГЕС

1. Дніпровська ГЕС

2. Дніпродзержинська ГЕС

3. Дністровська ГЕС-1

4. Канівська ГЕС

5. Київська ГЕС

6. Київська ГАЕС

7. Каховська ГЕС

8. Кременчуцька ГЕС
Додаток 4
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб'єктів електроенергетики - енергогенеруючих компаній України

Компанія

Електростанція

1. ВАТ "Дніпроенерго"

Запорізька ТЕС
Криворізька ТЕС
Придніпровська ТЕС

2. ВАТ "Донбасенерго"

Слов'янська ТЕС
Старобешівська ТЕС

3. ТОВ "Східенерго"

Зуївська ТЕС-2
Курахівська ТЕС
Луганська ТЕС

4. ВАТ "Західенерго"

Бурштинська ТЕС
Добротвірська ТЕС
Ладижинська ТЕС

5. ВАТ "Центренерго"

Вуглегірська ТЕС
Зміївська ТЕС
Трипільська ТЕС

6. ДП "Кримські генеруючі системи"

ДП "Севастопольська ТЕЦ"
ТОВ "Крим ТЕЦ":
Камиш-Бурунська ТЕЦ
Сакська ТЕЦ
Сімферопольська ТЕЦ
Додаток 5
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб'єктів електроенергетики - енергопостачальних компаній України

ЕПК


ЕПК

1. ДПЕМ ВАТ "Атоменергосервіс"


17. ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

2. ВАТ АК "Вінницяобленерго"


18. ВАТ "Полтаваобленерго"

3. ВАТ "Волиньобленерго"


19. ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

4. ВАТ ЕК "Дніпрообленерго"


20. ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"

5. ВАТ "Донецькобленерго"


21. ВАТ ЕК "Севастопольенерго"

6. ПЕМ "Енерговугілля"


22. ТОВ "Сервіс-Інвест"

7. ВАТ ЕК "Житомиробленерго"


23. ВАТ "Сумиобленерго"

8. ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"


24. ВАТ "Тернопільобленерго"

9. ВАТ "Запоріжжяобленерго"


25. АК "Харківобленерго"

10. АЕК "Київенерго"


26. ВАТ ЕК "Херсонобленерго"

11. ВАТ "А.Е.С.Київобленерго"


27. ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"

12. ВАТ "Кіровоградобленерго"


28. ВАТ "Черкасиобленерго"

13. ВАТ "Крименерго"


29. ВАТ ЕК "Чернівціобленерго"

14. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"


30. ВАТ ЕК Чернігівобленерго"

15. ВАТ "Львівобленерго"


31. ДП "Укренерговугілля"

16. ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"


Додаток 6
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб'єктів (об'єктів) електроенергетики - теплоелектроцентралей України

ТЕЦ


ТЕЦ

1. Білоцерківська ТЕЦ


15. Миколаївська ТЕЦ

2. Вінницька ТЕЦ-1


16. Новороздільська ТЕЦ

3. Вінницька ТЕЦ-4


17. Новояворівська ТЕЦ

4. Дарницька ТЕЦ


18. Одеська ТЕЦ

5. Дніпродзержинська ТЕЦ


19. Охтирська ТЕЦ

6. Зуївська ТЕЦ


20. Сєверодонецька ТЕЦ

7. Калуська ТЕЦ


21. Сумська ТЕЦ

8. Кам'янець-Подільська ТЕЦ


22. Харківська ТЕЦ-2 (Есхар)

9. Краматорська ТЕЦ


23. Харківська ТЕЦ-3

10. Кременчуцька ТЕЦ


24. Харківська ТЕЦ-5

11. Криворізька ТЦ


25. Черкаська ТЕЦ

12. Лисичанська ТЕЦ


26. Чернігівська ТЕЦ

13. ТЕЦ Лисичанського нафтопереробного заводу


27. Херсонська ТЕЦ

14. ТЕЦ Львівського МКП "Львівтеплоенерго"


28. Шосткінська ТЕЦ
Додаток 7
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління режимом роботи магістральних і міждержавних електричних мереж Об'єднаної енергетичної системи України


Додаток 8
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями енергогенеруючих компаній в Об'єднаній енергетичній системі України


Додаток 9
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії відокремленими теплоелектроцентралями в Об'єднаній енергетичній системі України


Додаток 10
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж енергопостачальних компанійДодаток 11
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ДОГОВОРУ
між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України про паралельну роботу в складі ОЕС України

Примірний договір
між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України про паралельну роботу в складі ОЕС України

м. __________

"___"__________ 200__ р.

ДП НЕК "Укренерго" в особі керівника _______________________, який діє на підставі __________________, з одного боку, та суб'єкт електроенергетики України (далі - Суб'єкт) в особі керівника ____________________, який діє на підставі ____________, з другого боку, що спільно іменуються Сторонами, уклали цей договір про таке:

I. Предмет договору

Цим договором Сторони встановлюють правила взаємодії та врегульовують між собою організаційно-технічні питання у взаємовідносинах в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

II. Загальні положення договору

2.1. Підставою для укладання цього договору є вимоги, зазначені в підпункті 13.1.12 ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила".

2.2. Цей договір має технічний характер і не розглядає фінансово-економічних відносин, які виникають між Сторонами під час паралельної роботи в складі ОЕС України.

2.3. Під час виконання умов цього договору Сторони беруть до уваги наявність і враховують дію положень таких документів:

2.3.1. Договір між ДП "Енергоринок" і ДП НЕК "Укренерго" про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України та передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами від "___"__________ 200__ № _______.

2.3.2. Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України від "___"____________ 200__ № _______ на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, що видана ДП НЕК "Укренерго".

2.3.3. Договір між ДП "Енергоринок" і Суб'єктом на продаж-купівлю електричної енергії від "___"_________ 200__ № ___.

2.3.4. Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України від "___"__________ 200__ № _________ на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва (передавання, постачання) електричної енергії, що видана Суб'єкту.

III. Обов'язки Сторін

3.1. Під час виконання умов цього договору необхідно керуватися "Правилами взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" і суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України".

3.2. Розробити, узгодити в установленому порядку та забезпечити виконання Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" і Суб'єктом під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

3.3. Забезпечувати виконання вимог нормативно-технічних документів, нормативно-правових актів та інструкцій Мінпаливенерго України та ДП НЕК "Укренерго" стосовно питань ОДУ.

3.4. Доручити ЕЕС та об'єктам, які входять до складу Суб'єкта відповідно до діючої в ОЕС України централізованої структури ОДУ, розробити та узгодити в установленому порядку відповідні положення про оперативно-технологічні відносини між ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" та об'єктом електроенергетики Суб'єкта під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи об'єкта в складі ОЕС України та забезпечити контроль за їх виконанням.

(Під час розроблення та підписання договору між ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК, відокремленими суб'єктами електроенергетики, суб'єктами комерційної діяльності України, об'єкти електроенергетики яких підключено до ОЕС України, пункт 3.4 договору треба викласти в такій редакції:

"3.4. ДП НЕК "Укренерго" доручає ЕЕС ДП НЕК "Укренерго", на території якої відповідно до діючої в ОЕС України централізованої структури ОДУ знаходиться Суб'єкт, підписати із Суб'єктом відповідне положення про оперативно-технологічні відносини під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України").

3.5. У разі припинення дії цього договору для забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам Суб'єкт зобов'язаний виконувати функції, передбачені Положеннями про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) та об'єктами електроенергетики Суб'єкта під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які є додатками до договору, до укладання нового договору із Суб'єктом чи вирішення питання його заміни у складі ОЕС України.

IV. Права Сторін

4.1. Сторони мають право ініціювати припинення дії цього договору за взаємним узгодженням чи в однобічному порядку, якщо одна із Сторін надішле іншій Стороні рекомендованим або цінним листом повідомлення про намір розірвати цей договір. У разі прийняття рішення щодо припинення дії договору Сторони повинні керуватися вимогами пункту 3.5 цього договору.

4.2. У разі порушення умов цього договору ДП НЕК "Укренерго" має право ініціювати перед Національною комісією регулювання електроенергетики України питання щодо анулювання дії ліцензії, виданої Суб'єкту, на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва (передавання, постачання) електричної енергії.

V. Форс-мажорні обставини

5.1. Випадками форс-мажорних обставин є випадки непереборної сили, що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань за цим договором.

5.2. За наявності форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання зобов'язань за цим договором на термін дії форс-мажорних обставин до усунення їх наслідків.

5.3. Потерпіла Сторона негайно повинна повідомити іншу Сторону про подію, що оголошується форс-мажорною, та про вжиті заходи щодо усунення наслідків цієї події.

VI. Вирішення суперечок і розбіжностей

6.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання договірних зобов'язань, вирішуватимуться переговорами.

6.2. Суперечки, не вирішені переговорами, підлягатимуть вирішенню в судовому порядку.

VII. Інші умови

7.1. Сторони погоджуються з тим, що в цей договір та його додатки в разі необхідності можна вносити зміни та доповнення за взаємною домовленістю.

7.2. У разі змін чинного законодавства України Сторони вносять до цього договору відповідні зміни, необхідні для усунення суперечностей.

7.3. У разі внесення змін до цього договору вони мають бути оформленими у вигляді додаткової угоди за підписами уповноважених осіб Сторін і скріпленими їх печатками.

У разі зміни поштових чи банківських реквізитів однієї зі Сторін остання зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти днів з дня такої зміни. Таке повідомлення, підписане уповноваженою особою і головним бухгалтером, стає частиною цього договору лише за умови безпосереднього його отримання іншою Стороною.

7.4. Цей договір має бути підписано у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

7.5. Права та обов'язки однієї зі Сторін за цим договором не дозволено передавати третій Стороні.

7.6. У разі зупинення дії ліцензії Національною комісією регулювання електроенергетики України на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (для ДП НЕК "Укренерго") або з виробництва (передавання, постачання) електричної енергії (для Суб'єкта) однієї зі Сторін дія цього договору припиняється на термін такого припинення.

7.7. У разі анулювання дії ліцензії Національною комісією регулювання електроенергетики України на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (для ДП НЕК "Укренерго") або з виробництва (передавання, постачання) електричної енергії (для Суб'єкта) однієї зі Сторін дія цього договору припиняється з моменту анулювання ліцензії.

VIII. Термін дії договору

Цей договір набуває чинності з "___"________ 200__ року та діє до "___"_________ 200__ року.

IX. Додатки

Після затвердження невід'ємною частиною договору є такі додатки:

9.1. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та Суб'єктом під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

9.2. Положення про оперативно-технологічні відносини між ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" та об'єктами електроенергетики Суб'єкта під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

X. Місцезнаходження та реквізити Сторін

ДП НЕК "Укренерго":

Суб'єкт:

Місцезнаходження _____________
ЄДРПОУ _____________________
Телефон: ______________________
Факс: _________________________
Керівник ________ __________
                          (підпис)            (П.І.Б.)

Погоджено: ________ ________
                                 (підпис)       (П.І.Б.)

Місцезнаходження _____________
ЄДРПОУ _____________________
Телефон: ______________________
Факс: _________________________
Керівник ________ __________
                          (підпис)            (П.І.Б.)

Погоджено: ________ ________
                                (підпис)         (П.І.Б.)
Додаток 12
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергогенеруючою компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Керівник
енергогенеруючої компанії
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергогенеруючою компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго", відповідальний
за оперативно-технологічні питання
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Представник
енергогенеруючої компанії, відповідальний
за оперативно-технологічні питання
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є невід'ємною частиною договору між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___"________ 200__ р. № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК у частині централізованого ОДУ режимами роботи електростанцій ЕГК, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку електроенергії та обчислювальної техніки.

1.3. Це Положення складене на підставі Закону України "Про електроенергетику", ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, статутів ДП НЕК "Укренерго" і ЕГК.

1.4. Після підписання цього Положення керівниками ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК його направляють у відповідні ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" та на електростанції ЕГК згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

1.5. На підставі цього Положення ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" і електростанції ЕГК розробляють і підписують відповідні Положення про двосторонні оперативно-технологічні відносини під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які не повинні суперечити цьому Положенню.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій

2.1. Організацію централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) здійснюють згідно із структурою ОДУ, визначеною ДП НЕК "Укренерго".

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України)

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанцій у реальному часі здійснює зміна ЧД ДП НЕК "Укренерго" через ЧД ЦДС ЕЕС.

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні електростанції - начальник зміни станції в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕЕС, у регіоні управління якого розміщується електростанція (згідно із структурою ОДУ ОЕС України). За відсутності на головному щиті управління електростанцією начальника зміни станції оперативні переговори з ЧД ЦДС ЕЕС веде начальник зміни електроцеху.

2.2.3. Диспетчер ДП НЕК "Укренерго" видає розпорядження оперативному персоналу електростанції через диспетчера ЦДС ЕЕС. Диспетчер ЦДС ЕЕС видає розпорядження начальнику зміни електростанції, а за його відсутності - начальнику зміни електроцеху. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" оперативний персонал ЦДС ЕЕС і електростанції повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання електростанції, начальник зміни повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕЕС, а останній - диспетчера ДП НЕК "Укренерго".

Оперативний персонал електростанції несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕЕС, а диспетчери ДП НЕК "Укренерго" і ЦДС ЕЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо начальнику зміни електростанції чи начальнику зміни електроцеху електростанції розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕЕС здається помилковим, то він зобов'язаний зробити обґрунтоване заперечення, але у випадку повторного підтвердження розпорядження диспетчером повинен виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб чи повної зупинки електростанції, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал електростанції зобов'язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру електростанції (технічному директорові) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. У разі виникнення на електростанції ситуації, яка вимагає розвантаження чи зупинки енергоблоків електростанції, начальник зміни електростанції повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕЕС і діяти відповідно до вимог чинних інструкцій з експлуатації обладнання електростанції.

2.2.7. Розпорядження керівників ЕГК персоналу електростанції з питань, що стосуються експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку електроенергії, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ДП НЕК "Укренерго" або ЕЕС згідно з переліком обладнання електростанції щодо способу диспетчерського управління, складеним відповідно до пункту 2.3.1 цього Положення.

2.2.8. Начальник зміни електростанції зобов'язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕЕС, а диспетчер ЦДС ЕЕС - диспетчера ДП НЕК "Укренерго" про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, параметри аварійного режиму для визначення місць пошкодження на ПЛ, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання електростанції, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕЕС повинен негайно повідомляти начальника зміни електростанції про аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної мережі ОЕС України, внаслідок якого, за умовами забезпечення стійкості, персонал електростанції повинен за командою диспетчера або самостійно знизити генеруючу потужність електростанції згідно з вимогами чинних інструкцій.

У випадку аварійних вимкнень за межами даної регіональної ЕЕС, які обмежують видачу потужності електростанції, термінову інформацію диспетчеру ЦДС ЕЕС надає диспетчер ДП НЕК "Укренерго".

Персонал електростанції повинен за командою диспетчера або самостійно знизити генеруючу потужність електростанції згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. До основних функцій ЧД ДП НЕК "Укренерго", ЦДС ЕЕС і керівного оперативного персоналу електростанцій ЕГК належать:

- управління режимом роботи електростанцій у складі ОЕС України;

- управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, установленими на електростанціях;

- попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі електростанцій та ОЕС України;

- проведення оперативних перемикань в електричних установках електростанцій, на обладнанні, що знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС і направленими на електростанції, виконання вимог яких обов'язкове для керівного оперативного персоналу електростанцій.

2.3. Порядок розроблення та введення в дію оперативної документації з централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України)

2.3.1. Для кожної електростанції ЕГК ДП НЕК "Укренерго" розробляє і передає відповідній ЕЕС затверджений головним диспетчером ДП НЕК "Укренерго" перелік електротехнічного обладнання, турбогенераторів, котлів, реакторів АЕС, основного та допоміжного обладнання енергоблоків (включно з системами управління та регулювання), зупинка (вимкнення) якого знижує наявну потужність електростанції, перелік енергоблоків (генераторів), підключених до режимної автоматики регулювання перетоків активної потужності, автоматики виділення блоків на власні потреби, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ЕЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕЕС направляють на електростанцію. З урахуванням переліку, одержаного від ЕЕС, на електростанції складають і затверджують технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання електростанції відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи електростанції в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕЕС надсилає на електростанції ЕГК комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. Електростанції ЕГК щорічно надсилають в ЕЕС на погодження нормальні схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕЕС.

2.3.4. Електростанції ЕГК надають ЦДС ЕЕС:

- комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанцій і забезпечують їх своєчасний перегляд та коригування;

- паспортні дані, технічні характеристики СРТ і ПТК СРТ, АРЗ і систем збудження генераторів, безпосередньо генераторів, необхідні для розрахунків струмів короткого замикання і стійкості;

- експериментально зняті часові характеристики зміни потужності турбін у режимах "ІР" та "ІР+ОП" у разі подачі команд ПА на ПТК СРТ на розвантаження енергоблоків.

Перелік цих інструкцій і регламентів роботи є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія електростанцій ЕГК та ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки керівного оперативного персоналу електростанцій та диспетчерів ЦДС ЕЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені начальник зміни станції і начальник зміни електроцеху повинні проходити в ЦДС ЕЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕЕС з питань оперативного управління обладнанням електростанції, що знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним у довільній формі, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду начальника зміни станції або електроцеху до співпраці з диспетчером ЦДС ЕЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть ознайомитись з особливостями роботи електростанцій ЕГК відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕЕС чи диспетчерської служби ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові електростанції. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для ознайомлення (оформлення допуску на електростанцію за наявності в диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС) необхідних документів, виділення для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК щодо забезпечення надійної паралельної роботи електростанцій у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення режиму роботи електростанцій ЕГК

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи електростанцій ДП НЕК "Укренерго" виконує такі функції:

- планує та веде режим роботи електростанцій з виконанням вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, наданих електростанціями;

- щодобово встановлює для електростанцій перелік енергоблоків, які повинні обов'язково знаходитись у роботі для забезпечення надійного режиму роботи основної мережі ОЕС України;

- розраховує максимально допустиму активну та реактивну потужність і задає уставки ПА розвантаження електростанцій АРС за умовами збереження стійкості;

- погоджує з ЕГК обсяги, терміни, умови модернізації та розроблення технічних умов на постачання обладнання (з підготовки тендерної документації у випадку конкурсних торгів);

- погоджує з ЕГК технічні умови на поставляння обладнання та апаратури (розділи "Технічні специфікації", "Документація", "Випробування", "Терміни поставляння", "Навчання за контрактом");

- одержує документацію за контрактом, забезпечує її переклад на українську мову (у випадку застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕГК і проектним організаціям;

- розробляє програми випробувань (перевірок) та експлуатаційну документацію, погоджує їх з ЕГК;

- здійснює технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕГК;

- визначає прогнозовані річні, квартальні, місячні обсяги виробництва електроенергії на електростанціях і потужності на годину максимального навантаження;

- погоджує технічні рішення щодо впровадження автоматики частотного виділення енергоблоків на збалансоване навантаження для забезпечення живлення власних потреб електростанції;

- приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ;

- разом з ДП "Енергоринок" затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 добові погодинні графіки активного навантаження та резерву потужності на електростанціях;

- погоджує оперативні схеми з'єднань обладнання електростанцій ЕГК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕЕС, для нормальних і ремонтних режимів;

- розробляє і подає до електростанцій інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України;

- взаємодіє з ЕГК у разі модернізації, заміни і введення нового обладнання, управління, моніторингу пристроїв РЗ та ПА і ЗДТУ, що передаються в управління чи ведення регіональної ЕЕС.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП НЕК "Укренерго" для виконання ЕЕС робіт з планування та ведення режиму роботи електростанцій у складі ОЕС України, визначаються для електростанцій ЕГК відповідною ЕЕС.

3.1.3. У частині планування та ведення режиму роботи електростанцій ЕГК виконує такі функції:

- забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи своїх електричних станцій у складі ОЕС України;

- подає в обов'язковому порядку до ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення максимальної та мінімальної робочих потужностей на всі енергоблоки, які знаходяться в роботі і резерві;

- організовує забезпечення електростанцій паливом у кількості, необхідній для виробництва електроенергії в прогнозованих ДП НЕК "Укренерго" та затверджених Мінпаливенерго України обсягах: на місяць, квартал, рік, а також створення незнижувального запасу твердого (рідкого) палива на ТЕС для запобігання розморожуванню в зимовий період;

- погоджує обсяги, терміни й умови модернізації чи надає мотивовані відмовлення або альтернативні пропозиції;

- погоджує технічні умови на поставляння обладнання та апаратури, бере участь у всіх етапах робіт з їх модернізації, заміни чи введення в дію;

- забезпечує одержання документації за контрактом, її переклад на українську мову (у разі застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕЕС і проектним організаціям;

- включає під час комплектації груп для навчання на фірмах-постачальниках обладнання та апаратури до їх складу спеціалістів ЕЕС, які будуть забезпечувати вибір уставок та узгодження принципових схем в СРЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього обладнання та апаратури;

- залучає представників ЕЕС на технічні наради з представниками фірм-постачальників обладнання;

- забезпечує одержання для СРЗА від постачальників чи розробляє методичні вказівки з вибору уставок пристроїв РЗ і ПА імпортного виробництва, погоджує їх зі СРЗА першого рівня і надає ЕЕС;

- розробляє програми випробувань (перевірок) та експлуатаційну документацію, погоджує їх з ЕЕС;

- приймає в експлуатацію нове обладнання та апаратуру за участю представників ЕЕС;

- здійснює технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕЕС.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ електростанцій ЕГК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, устаткування ПС і технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що великою мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання, обладнання електростанцій, технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів, щоб провадити поточне коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, обладнання ПС і технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанцій (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергоблоків розробляють електростанції і подають до ЕГК та відповідних ЕЕС.

3.2.6. ЕЕС та енергокомпанія розглядають надані попередні річні плани ремонтів енергоблоків та передають їх зі своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергоблоків, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України з передбачуваною базовою потужністю на електростанції з огляду на прогноз максимально допустимого навантаження енергоблоків на окремі періоди року залежно від прогнозного річного потижневого балансу потужності та з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ (для ГЕС) і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного обладнання електростанцій, що впливає на зменшення їх потужності. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергоблоків електростанцій і передає їх в ЕГК для подальшого подання на затвердження в Мінпаливенерго України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Мінпаливенерго України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання електростанцій (ремонтний наказ).

3.2.9. ЕГК разом з електростанціями розробляють місячні плани ремонтів основного обладнання електростанції на підставі ремонтного наказу Мінпаливенерго України та подають їх у відповідні ЕЕС.

3.2.10. ЕЕС направляють (зі своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо ремонтів основного обладнання електростанцій, що впливає на їх наявну потужність і знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження місячні графіки ремонтів ДП НЕК "Укренерго" направляє в ЕЕС та ЕГК.

3.2.11. Електростанції також складають і подають у визначені терміни на затвердження в ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів і шунтувальних реакторів електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному керуванні або віданні ЧД ЕЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування електростанцій. ЕЕС розглядають подані електростанціями плани ремонту, вносять необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подають на затвердження в ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, що знаходиться в оперативному керуванні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані ЕЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.12. ЕЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складають плани ремонту основного устаткування електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА та ЗДТУ, які знаходяться в оперативному керуванні або віданні ЧД ЕЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕЕС направляють на електростанції.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування провадять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначає для електростанції ЕГК відповідна ЕЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному керуванні або віданні диспетчера ЕЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них провадять згідно з вимогами, викладеними ДП НЕК "Укренерго" в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДТУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженою ДП НЕК "Укренерго" 24.01.2005. На підставі цієї інструкції в ЕЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють на електростанції.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на електростанціях ЕГК

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507, "Правил устройства электроустановок (6-е изд. перер. и доп., 1986)", інших чинних нормативних документів, а також експлуатаційних і протиаварійних циркулярів.

3.3.2. Персонал електростанції ЕГК у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв'язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП НЕК "Укренерго" та електростанціями ЕГК визначається згідно з відповідними положеннями про їх взаємовідносини.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ встановлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) провадить контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ на підставі матеріалів, отриманих від ЕГК, ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) виконує такі функції:

- провадить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

- стежить за оснащенням електрообладнання ЕГК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), пристроями РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, дає пропозиції з доопрацювання цих пристроїв;

- відповідно до розподілу обов'язків робить необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА (у тому числі АЛАР), які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

Вказівки з принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, установлених на електростанціях ЕГК і які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", задаються ЕГК факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП НЕК "Укренерго", направленими через ЕЕС;

- затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕЕС і в яких зазначають необхідність узгодження їх з ДП НЕК "Укренерго";

- відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов'язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА, на основі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи електростанцій, струмів короткого замикання, асинхронних режимів і до введення в роботу генеруючого обладнання електростанцій, яке вводять уперше, чи обладнання електричних мереж визначають і видають електростанції у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв'язків електростанції з ЕС, настроювання пристроїв АЛАР, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв електростанцій ЕГК оперативно передають ЕЕС і ДП НЕК "Укренерго" для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

- відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає електростанції вказівки про припустиме навантаження електростанції у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і виконавчі схеми цих пристроїв.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ЕГК виконує такі функції:

- надає ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), місячні та річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їхнє функціонування під час порушення режимів роботи обладнання;

- розробляє та узгоджує з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), і з проектною організацією - у частині схемних рішень, та оформляє заявками у встановленому порядку;

- під час розроблення проекту, але не пізніше ніж за два роки до введення генеруючого обладнання, подає на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" проектні схемні рішення головних електричних з'єднань електростанції;

- складає графіки ремонтів, технічного обслуговування і заміни спрацьованого обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з вимкненням відповідного силового обладнання (енергоблоки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності електростанції. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв'язку із зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП НЕК "Укренерго" на запит електростанції через ЕЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки.

У третьому кварталі року, який передує планованому, електростанція підготовляє і погоджує з ДП НЕК "Укренерго" (через ЕЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Під час модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА із заміною застарілої апаратури, встановленої на електростанціях і діючої спільно з апаратурою, встановленою на ПС, які належать ДП НЕК "Укренерго", вибір типів нової апаратури здійснює ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях, що знаходяться в оперативному управлінні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), розробляються ЕЕС і передаються на електростанцію для використання під час складання місцевих програм.

Електростанція на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань.

На обладнанні й пристроях, що знаходяться в оперативному управлінні персоналу електростанції і віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), програми (бланки) оперативних перемикань розробляє електростанція і надає ЕЕС на узгодження;

- по всіх пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", підготовляє три примірники виконавчих (принципових) схем, а по пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні персоналу електростанції і віданні диспетчера ЕЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА електростанції узгоджує з ЕЕС. Після цього схеми направляються ЕЕС на погодження в ДП НЕК "Укренерго".

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА ЕЕС погоджує зі СРЗА ДП НЕК "Укренерго";

- забезпечує надійну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для нормального ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) звітних даних про режим роботи електростанцій у складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

- у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині електростанції надає на запит ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо їх запобігання. Інформацію про аварійні ситуації на електростанції повідомляють у ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

- у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до електростанцій, персонал електростанцій надає персоналу ДП НЕК "Укренерго" дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу і розрахунку місця пошкодження на приєднаннях від 110 кВ до 750 кВ, які відходять від електростанцій.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕЕС чи диспетчера ДП НЕК "Укренерго", визначають чинні нормативні документи, експлуатаційні і заводські інструкції для відповідного обладнання.

3.3.7. У разі непередбачених змін умов роботи електростанцій в ЕС, у тому числі через пошкодження обладнання, пристроїв РЗ і ПА на електростанціях чи об'єктах ЕС, які впливають на видачу потужності електростанцій і її надійність, і за необхідності здійснення в стислий термін реконструкції пристроїв РЗ і ПА, ДП НЕК "Укренерго" на основі виконаних розрахунків підготовлює технічне рішення і після його узгодження з проектною організацією через ЕЕС видає на електростанції уставки і принципові схеми. Монтажні схеми виконує персонал електростанцій разом із генеральним проектувальником, а монтажно-налагоджувальні роботи - персонал електростанцій самостійно чи персонал монтажно-налагоджувальних організацій. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанціях і ПС, що належать ДП НЕК "Укренерго" (і які працюють в єдиному комплексі) та знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи ЕЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюється на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку електростанцій ЕГК і ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

Закупівля обладнання та апаратури фінансується ЕГК і ДП НЕК "Укренерго" згідно з їх балансовою належністю.

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на електростанціях, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовлення і проведення випробувань на електростанціях фінансує ЕГК.

Проектування на електростанціях ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування електростанцій.

3.3.9. Експлуатація обладнання та апаратури, які встановлені на електростанціях ЕГК і знаходяться в оперативному управлінні чи віданні ДП НЕК "Укренерго", виконується персоналом ДП НЕК "Укренерго" або персоналом ЕГК (згідно з відповідним спільним договором між ДП НЕК "Укренерго" і ЕГК).

3.3.10. Основні схеми електричних з'єднань електростанцій затверджують головні інженери електростанцій і в частині стану обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС), узгоджує головний диспетчер ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

3.3.11. За шість місяців до введення в роботу нових енергоблоків чи об'єктів електричної мережі, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції їхніх систем керування і (або) регулювання електростанцій ЕГК представляє ЕЕС і ДП НЕК "Укренерго" інформацію про допустимі дії ПА на розвантаження енергоблоків електростанцій (дією на вхід ПТК СРТ, закриттям стопорних клапанів турбін або вимкненням вимикачів енергоблоків від системи) і характеристики СРТ і ПТК СРТ зниження активної потужності енергоблоку залежно від години під час роботи ПТК, а також параметри генераторів, АРЗ і систем збудження та їхньої кратності форсування, параметри електротехнічного обладнання, що вводиться вперше і впливає на режим роботи ЄС.

3.4. Облік електричної енергії

3.4.1. ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК у частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені в таких нормативних документах:

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ), 3-я редакція, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612;

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ), затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 № 634;

- Технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

- Інструкція про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України, затверджена спільним наказом Державної митної служби України, Міністерством палива та енергетики України та Міністерством транспорту та зв'язку України від 12.12.2006 № 1110/484/1146;

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 № 910), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442.

3.4.2. ЕЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, встановлені на міждержавних ПЛ всіх класів напруги. Лічильники електроенергії, встановлені на ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ, також знаходяться на балансі ЕЕС.

3.4.3. ЕГК експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на електростанціях, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ, ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ.

ЕГК відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕЕС на міждержавних ПЛ, ОВ та ШЗВ електростанцій.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує та сторона, яка є власником цього обладнання.

ЕГК або електростанції, що входять до її складу, щорічно надають до ЕЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на електростанціях, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго".

3.4.4. ЕЕС щорічно надає та узгоджує з ЕГК або електростанціями, що входять до складу ЕГК, річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ (включаючи ОВ та ШЗВ), які відходять від ВРУ електростанції.

ЕЕС щорічно надає ЕГК або електростанціям, що входять до складу ЕГК, списки персоналу, який має право на електростанціях виконувати зняття показів лічильників електроенергії в точках комерційного обліку та міждержавних ПЛ, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго" та міждержавних ПЛ, а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та ЕГК у частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕЕС та ЕГК.

3.4.5. ЕГК надає на погодження відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та ЕГК у частині, що стосується обліку електричної енергії. У разі необхідності ЕГК узгоджує з ЕЕС окремі положення договору між ДП "Енергоринок" та ЕГК у частині, що стосується обліку електричної енергії, порядку передавання даних до Головного оператора системи комерційного обліку ОРЕ України та якості електроенергії.

ЕГК або електростанції, що входять до складу ЕГК, своєчасно повідомляють ЕЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ або ШЗВ.

ЕГК або електростанції, що входять до складу ЕГК, подають до ЕЕС у встановлені терміни такі документи:

- акти виробітку електроенергії електростанціями за звітний період, підписані керівництвом електростанції та завірені печаткою;

- акти звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період і щодекадно.

ЕГК або електростанції, що входять до складу ЕГК, подають до ЕЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

- Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України;

- розпорядчими документами Мінпаливенерго України та інших державних органів влади.

3.4.6. ЕЕС подають до ЕГК або електростанції, що входить до складу ЕГК, у встановлені терміни звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

- Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

- розпорядчими документами Мінпаливенерго України та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на електростанціях ЕГК, ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС

3.5.1. У взаємовідносинах з ЕГК з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ЕГК погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, а також додаткових програмно-технічних засобів для вирішення типових для галузі завдань з навчання персоналу, у тому числі на договірній основі;

- організація оперативної взаємодії з персоналом ЕГК, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ЕГК для забезпечення обміну інформацією з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

- узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) та ЕГК;

- проведення технічної політики Міністерства палива та енергетики України та ДП НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів у оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ЕГК покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом;

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) проектів створення, модернізації, технічного переустаткування ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- оперативна взаємодія з персоналом ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго", що забезпечують обмін інформацією з ЕГК;

- надання у встановлений термін ЦДС ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку, засобів міжмашинного обміну інформацією чи у разі відсутності на об'єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

- надання заявок у ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) протоколів про обсяги обміну по телекомунікаційних мережах інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕЕС надсилає на електростанції ЕГК (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанції, які електростанції ЕГК надають ЦДС ЕЕС (в Примірному положенні не наведений).

Підписи керівників служб або підрозділів кожної із Сторін, визначені керівниками Сторін:

______________________
(П.І.Б.)

____________________
(підпис)
Додаток 13
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергопостачальною компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Керівник
енергопостачальної компанії
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергопостачальною компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго", відповідальний
за оперативно-технологічні питання
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Представник
енергопостачальної компанії, відповідальний
за оперативно-технологічні питання
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___"________ 200__ р. № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК у частині централізованого ОДУ режимами роботи ЕПК, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку електроенергії.

1.3. Це Положення складене на підставі Закону України "Про електроенергетику", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.96 № 15/1 (із змінами), зареєстрованих Міністерством юстиції України 08.08.96 за № 433/1458), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", статутів ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК.

1.4. Після підписання цього Положення керівниками ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК його направляють у відповідні ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

1.5. На підставі цього Положення ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" і ЕПК розробляють та підписують відповідні положення про двосторонні оперативно-технологічні відносини під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які не повинні суперечити цьому Положенню.

II. Організація централізованого ОДУ електричними мережами ЕПК

2.1. Централізоване ОДУ електричними мережами ЕПК у складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури ОДУ, визначеною ДП НЕК "Укренерго".

2.2. Функції ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) у частині ОДУ роботою ЕПК у складі ОЕС України

2.2.1. Цілодобове ОДУ електричною мережею напругою від 110 кВ до 750 кВ, яка знаходиться в оперативному управлінні (операції з увімкнення і вимкнення якої потребують координації дій оперативного персоналу різних ЕПК) або віданні (стан і режим роботи якої впливають на режим роботи ЕЕС у цілому, а також настроювання ПА) ЧД ЕЕС згідно з вимогами ГКД 34.20.507, чинних нормативних документів з ОДУ ОЕС.

Розпорядження ЧД ЕЕС мають виконуватись оперативним персоналом ЕПК негайно.

ЧД ЕЕС несе відповідальність за обґрунтованість оперативних розпоряджень, а оперативний персонал ЕПК - за невиконання або зволікання з виконанням розпоряджень ЧД ЕЕС.

Заборонено виконувати розпорядження, пов'язані із загрозою для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до виходу з ладу енергетичного обладнання, втрати живлення власних потреб електростанції, які входять до складу ЕПК, ПС.

Про відмову виконати одержане розпорядження за наявності обґрунтованих причин оперативний персонал повинен негайно повідомити диспетчера, що віддав розпорядження, та свого безпосереднього керівника з обґрунтуванням свого рішення.

За необхідності (за ініціативи ЕЕС або ЕПК) такі випадки повинна розслідувати комісія в складі представників ЕЕС, ЕПК і Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж Мінпаливенерго України, яка приймає рішення про подальший допуск до роботи оперативного персоналу, що порушив оперативну дисципліну.

2.2.2. Виконання розпоряджень оперативного персоналу ЕПК про проведення перемикань на обладнанні ПС напругою 220 кВ і вище, що знаходиться в оперативному управлінні ЧД ЕПК.

У разі одночасного одержання розпоряджень від диспетчерів різних рівнів щодо обладнання різних класів напруги послідовність їх виконання визначає диспетчер вищого рівня ОДУ.

2.2.3. Контроль за виконанням визначених у встановленому порядку Мінпаливенерго України режимів електроспоживання ЕПК та за вжиттям заходів для їх виконання, у тому числі щодо примусового зниження споживання електроенергії застосуванням графіків обмежень споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійних відключень споживачів електричної енергії, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання.

Введення графіків обмеження споживання електроенергії та потужності, графіків відключення і застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання виконувати відповідно до вимог Інструкції про складання та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження енергоспоживання, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 23.11.2006 № 456, та ГКД 34.35.511-2002 "Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)".

У разі відмови ЕПК виконати команду про введення графіків відключення ЕЕС самостійно, попередивши ЕПК, відключає задіяні в графіках відключення приєднання даної ЕПК, що знаходяться на ПС, які належать ЕЕС, і письмово ставить до відома про цей випадок ДП НЕК "Укренерго" та зональний орган Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж. У цьому разі персонал ЕЕС не несе відповідальності за наслідки цих відключень.

Негайне і безумовне виконання оперативним персоналом ЕЕС команд диспетчерів ЕПК про відключення з ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, що належать ЕЕС, приєднань, передбачених графіками відключення і які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕПК.

2.2.4. Контроль за виконанням затверджених графіків навантаження електростанціями, що входять до складу ЕПК.

2.2.5. Дотримання встановлених ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС рівнів напруги в контрольних точках електромережі напругою від 110 кВ до 750 кВ, яка знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС.

2.2.6. Контроль за підтриманням навантажень у електромережах напругою від 110 кВ до 154 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, у технічно допустимих, у тому числі і в аварійно допустимих межах.

2.2.7. Приймання від ЕПК і розгляд оперативних заявок на відключення для ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕЕС.

2.2.8. Подання до ЕПК оперативних заявок на відключення для ремонту обладнання ЕЕС, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕПК.

2.2.9. Управління діями безпосередньо підпорядкованого оперативного персоналу ЕПК під час виконання операцій на обладнанні ПС і пристроях РЗ і ПА, засобах телемеханіки, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕЕС. Перемикання провадять згідно з вимогами ГКД 34.35.507-96 "Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання" і ГКД 34.35.501-93 "Пристрої релейного захисту і електроавтоматики енергосистем. Інструкції з обслуговування для оперативного персоналу".

2.2.10. Видання дозволу безпосередньо підпорядкованому оперативному персоналу ЕПК на перемикання на обладнанні ПС і пристроях РЗ і ПА, засобах телемеханіки, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному віданні ЧД ЕЕС.

2.2.11. Контроль за станом основного обладнання і пристроїв, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС.

Своєчасне надання оперативному персоналу ЕПК інформації про стан і режими роботи обладнання електричних мереж напругою 220 кВ і вище, що впливає на надійність електропостачання споживачів ЕПК.

2.2.12. Складання програм оперативних перемикань на обладнанні ЕПК, яке знаходиться в оперативному управлінні ЧД ЕЕС. Погодження програм оперативних перемикань на обладнанні ЕПК, яке знаходиться в оперативному віданні ЧД ЕЕС.

2.2.13. Погодження програм уведення в дію нового обладнання ЕПК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, управління його пуском (увімкненням) відповідно до оперативного підпорядкування.

2.2.14. Управління роботою з ліквідації технологічних порушень режимів експлуатації обладнання ЕПК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС. Отримання інформації про перебіг ліквідації технологічних порушень на обладнанні, яке знаходиться в оперативному віданні ЧД ЕЕС. Організацію робіт з ліквідації технологічних порушень провадять з урахуванням вимог інструкцій ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС, складених на підставі СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004 "Ліквідація аварій та технологічних порушень режиму на енергопідприємствах і в енергооб'єднаннях. Запобігання технологічним порушенням у електричній частині енергопідприємств і енергооб'єднань і їх ліквідація. Інструкція".

Під час виконання цієї функції ЧД ЕЕС має право в разі необхідності звертатись до адміністративно-технічного персоналу ЕПК.

2.2.15. Розроблення, перегляд і розсилання в ЕПК інструкцій для диспетчерів ЕЕС, положення яких необхідно знати диспетчерам ЕПК.

2.2.16. ЦДС ЕЕС надсилає ЕПК комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ЕПК у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.2.17. Щорічне подання до ЕПК списків персоналу ЕЕС, який має право вести оперативні переговори, виконувати перемикання, приймати та передавати інформацію статистичного характеру. Додатково подають списки на одержання права виконувати роботи в електроустановках ЕПК персоналом ЕЕС на правах відряджених працівників (з переліком наданих персоналу прав на виконання робіт).

2.2.18. Участь у складі комісій з розслідування технологічних порушень у роботі обладнання, пристроїв і ПЛ ЕПК (за згодою).

2.2.19. Погодження схем диспетчеризації ЕПК у частині взаємодії з ЕЕС. Участь в атестації новостворених або реконструйованих ДП ДС ЕПК.

2.2.20. Складання переліку обладнання ЕПК, що знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС.

2.3. Функції ЕПК у частині взаємовідносин з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) з питань ОДУ

2.3.1. Негайне виконання розпоряджень оперативного персоналу ЕЕС у частині оперативно-режимного управління ЕС.

2.3.2. Цілодобове ОДУ обладнанням напругою 154 кВ і нижче, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕПК, у тому числі на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ЕЕС, згідно з взаємопогодженими положеннями або інструкціями.

2.3.3. Впровадження заходів із забезпечення додержання встановлених режимів електроспоживання, а також впровадження пристроїв компенсації втрат потужності у своїх мережах. Відповідальність за додержання режимів електроспоживання несуть керівники та оперативний персонал ЕПК.

2.3.4. Безумовне виконання розпоряджень ЧД ЕЕС щодо впровадження комплексу заходів з примусового зниження споживання електричної енергії та потужності (графіки обмеження, відключення тощо), у тому числі і відданням розпорядження на вимкнення приєднань, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕПК на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ЕЕС, в обсягах і в терміни, визначені ЧД ЕЕС.

2.3.5. Подання інформації про всі порушення в роботі устаткування ЕПК згідно з Регламентом оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств Мінпаливенерго України, затвердженим наказом Міністра палива та енергетики України від 05.12.2005 № 595, а також на запит ЧД ЕЕС оперативної інформації про стан і режими роботи обладнання ЕПК.

2.3.6. Подання до ЕЕС схем електромереж ЕПК напругою 110 кВ і вище з параметрами обладнання, даних про реконструкцію, зміну стану або умов роботи обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів телемеханіки, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, а також даних про введення в дію нового обладнання напругою від 110 кВ до 154 кВ.

2.3.7. Подання до ЕЕС заявок на виведення в ремонт обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС.

2.3.8. Приймання та розгляд оперативних заявок на виведення в ремонт обладнання ЕЕС, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕПК, і забезпечення виконання необхідних оперативних перемикань згідно з поданими заявками.

2.3.9. Подання до ЕЕС на погодження програм оперативних перемикань на обладнанні ЕПК, яке знаходиться в оперативному віданні ЧД ЕЕС.

2.3.10. Подання до ЕЕС на погодження програм введення в дію нового обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, а також введення в дію існуючого обладнання (у терміни, передбачені інструкцією ЕЕС) згідно з вимогами ГКД 34.20.301-96 "Программа испытаний на ТЭС, ГЭС, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения".

2.3.11. Оперативне надання засобами ОІК і по телефону (на запит ЕЕС) необхідної для ведення режимів і виконання функцій згідно з підпунктом 2.2.3 цього Положення інформації про навантаження електростанцій ЕПК (блок - станцій), ПС і ПЛ та режими електроспоживання ЕПК і окремих споживачів (за погодженим переліком).

2.3.12. Щорічне подання до ЕЕС списків персоналу ЕПК, який має право вести оперативні переговори, виконувати перемикання, приймати та передавати інформацію статистичного характеру. Додатково подають списки на одержання права виконувати роботи в електроустановках ЕЕС персоналом ЕПК на правах відряджених працівників (з переліком наданих персоналу прав на виконання робіт).

2.3.13. Керування плановими перемиканнями та ліквідацією аварій на обладнанні напругою 154 кВ і нижче (яке знаходиться в оперативному управлінні ЧД ЕПК) на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, що належать ЕЕС.

2.3.14. Участь у роботі комісій ЕЕС з розслідування технологічних порушень у роботі обладнання напругою 154 кВ і нижче, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕПК, на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ (за згодою).

2.3.15. ЕПК надає ЦДС ЕЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електромереж та електростанцій, які входять до складу ЕПК, і забезпечує їхній своєчасний перегляд і коригування.

Перелік цих інструкцій і регламентів є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія ЕПК та ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки диспетчерів ЕПК та диспетчерів ЦДС ЕЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені диспетчери ЕПК повинні проходити в ЦДС ЕЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕЕС з питань оперативного управління обладнанням електричних мереж ЕПК, що знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним у довільній формі, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду диспетчера ЕПК до співпраці з диспетчером ЦДС ЕЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть ознайомлюватись з особливостями роботи електричних мереж ЕПК відповідно до програм, складених керівниками ЦДС ЕЕС чи диспетчерської служби ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові ЕПК. ЕПК забезпечує необхідні умови для ознайомлення та виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців.

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК щодо забезпечення надійної паралельної роботи в складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення режимів роботи ЕПК

3.1.1. У частині підготовки та ведення режимів роботи ЕПК у зоні, яку обслуговує ЕПК, установленій ДП НЕК "Укренерго", та в частині перспективного розвитку ЕПК на ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) покладають такі функції:

- розгляд і погодження річних і місячних графіків ремонту обладнання, підготовка і забезпечення режимних схем для виконання відключення обладнання (згідно з графіком ЕПК), яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС (за поданим ЕЕС переліком);

- участь у плануванні і контролі за дотриманням робочої потужності ТЕС ЕПК відповідно до вимог ГКД 34.20.544-96 "Планування та облік робочої потужності устаткування на теплових електростанціях і в енергокомпаніях Мінпаливенерго України. Методика";

- контроль за веденням автоматизованої добової відомості, її достовірністю;

- погодження схем нормальних і ремонтних режимів експлуатації електричних мереж напругою від 110 кВ до 154 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС (за поданим до ЕЕС переліком) та які мають забезпечувати надійність роботи електричних мереж;

- погодження з ЕПК обсягів, термінів, умов модернізації та розроблення технічних умов на постачання обладнання (з підготовки тендерної документації у разі конкурсних торгів);

- погодження з ЕПК технічних умов на постачання обладнання та апаратури (розділи "Технічні специфікації", "Документація", "Випробування", "Терміни постачання", "Навчання за контрактом");

- одержання документації за контрактом, забезпечення її перекладу на українську мову (у разі застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕПК і проектним організаціям;

- розроблення програми випробувань (перевірок) та експлуатаційної документації, погодження їх з ЕПК;

- технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕПК;

- розроблення графіків напруги та їх виконання в контрольних точках електричних мереж, визначених ЕЕС;

- видача завдань та обробка даних контрольних вимірювань у визначених обсягах;

- виконання та надання в ЕПК розрахунків струмів короткого замикання на шинах напругою від 110 кВ до 154 кВ ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ЕЕС. Надання в ЕПК схем стану нейтралей трансформаторів напругою 110 кВ і вище на ПС, які належать ЕЕС. Погодження пропозицій ЕПК про приведення фактичних значень струмів короткого замикання у відповідність до номінальних показників устаткування електричних мереж напругою від 110 кВ до 154 кВ і контроль за їх подальшою реалізацією. Виконання ЕЕС на договірній основі розрахунків струмів короткого замикання в електричних мережах напругою від 110 кВ до 154 кВ, які знаходяться на балансі ЕПК;

- виконання розрахунків, розроблення режимних принципів для засобів ПА системного значення, завдання з уставок ПА та місць їх розташування;

- виконання на договірній основі розрахунків струмів несинхронного увімкнення для визначення допустимості несинхронного увімкнення генераторів електростанцій;

- сумісно з проектними організаціями і ЕПК опрацювання схем "островів навантажень" електричних мереж, на які виділяються енергоблоки чи електростанції ЕГК та ЕПК дією АВВП;

- виконання необхідних розрахунків по обсягах АЧР, ЧАПВ та САВН системного значення, видача завдань ЕПК з їх обсягів і настроювання, контроль за виконанням цих завдань;

- погодження проектних схем плавки та запобігання утворенню ожеледі в електричних мережах напругою від 110 кВ до 154 кВ ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, якщо в схемах задіяне обладнання ПС ЕЕС;

- режимне опрацювання заявок на ремонт обладнання і пристроїв ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

- розроблення, перегляд, погодження і подання до ЕПК інструкцій щодо ведення режимів роботи і застосування ПА;

- видача відповідно до вказівок ДП НЕК "Укренерго" завдань ЕПК з обсягів, погодження графіків обмеження споживання електроенергії і потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії. Участь у складанні спеціальних графіків аварійних відключень і координація цієї роботи. Ці роботи виконують згідно з вимогами Інструкції про складання та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження енергоспоживання та ГКД 34.35.511;

- методичне управління роботою режимних груп ДС ЕПК;

- аналіз "вузьких місць" в електричних мережах напругою від 110 кВ до 154 кВ ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, розроблення заходів з їх ліквідації, видача відповідних рекомендацій ЕПК;

- подання до ЕПК результатів розрахунків струмів короткого замикання та реактансів на шинах ПС напругою від 110 кВ до 154 кВ і вище та шинах ПС напругою від 3,15 кВ до 330 кВ ТЕС для проведення розрахунків уставок пристроїв РЗ і ПА для ЕПК;

- погодження передпроектних опрацювань схем перспективного розвитку електричних мереж напругою від 110 кВ до 154 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

- погодження проектів перспективного розвитку електричних мереж напругою від 110 кВ до 154 кВ, схем розподільчих пристроїв об'єктів електроенергетики напругою від 110 кВ до 154 кВ;

- погодження технічних умов на приєднання споживачів потужністю 5 МВт і більше згідно з вимогами Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2005 № 1137 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.01.2006 за № 42/11916;

- аналіз на договірній основі перспективних режимів роботи ЕПК з розподілу перетоків потужності, рівнів напруги, значень струмів короткого замикання і видача відповідних рекомендацій ЕПК;

- здійснення взаємодії з ЕПК у разі модернізації, заміни і введення нового обладнання, управління, моніторингу пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які передаються в управління чи відання регіональної ЕЕС.

3.1.2. У частині взаємовідносин з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) з підготовки та ведення режимів роботи обладнання та в частині перспективного розвитку ЕПК на ЕПК покладають такі функції:

- подання до ЕЕС прогнозного добового графіка споживання по ЕПК у терміни, передбачені інструкцією ЕЕС, розробленою згідно з вимогами ДП НЕК "Укренерго";

- подання до ЕЕС інформації, необхідної для складання графіків навантаження електростанцій ЕПК, в обсягах і в терміни, передбачені інструкцією ЕЕС, розробленою згідно з вимогами ДП НЕК "Укренерго", та даних про забезпечення паливом ТЕС;

- подання до ЕЕС на погодження місячних і річних графіків ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС (за наданими ЕЕС переліками);

- подання у визначені ЕЕС терміни результатів вимірювання режимів роботи електричних мереж;

- подання до ЕЕС погоджених з ДП "ДонОРГРЕС" показників обмежень потужностей електростанцій на наступний рік з розподілом по кварталах і місяцях;

- подання до ЕЕС показників планової робочої потужності для ТЕС, які входять до складу ЕПК, з розподілом по кварталах, місяцях, обґрунтованих пропозицій про коригування, звітів про використання установленої потужності, а також показників щодобової фактичної робочої потужності;

- подання до ЕЕС для погодження нормальних і ремонтних схем експлуатації електричних мереж ЕПК напругою від 110 кВ до 154 кВ і головних схем електростанцій, які входять до складу ЕПК, щодо обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, згідно з переліком, погодженим з ЕЕС;

- погодження обсягів, термінів й умов модернізації чи надання мотивованих відмовлень або альтернативних пропозицій;

- погодження технічних умов на постачання обладнання та апаратури, участь у всіх етапах робіт з їх модернізації, заміни чи введення в дію;

- забезпечення одержання документації за контрактом, її переклад на українську мову (у разі застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕЕС і проектним організаціям;

- забезпечення включення під час комплектації груп для навчання на фірмах-постачальниках обладнання та апаратури до їх складу спеціалістів ЕЕС, які будуть забезпечувати вибір уставок та узгодження принципових схем в СРЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього обладнання та апаратури;

- залучення представників ЕЕС на технічні наради з представниками фірм-постачальників обладнання;

- забезпечення одержання для СРЗА від постачальників чи розроблення методичних вказівок з вибору уставок пристроїв РЗ і ПА імпортного виробництва, погодження їх з СРЗА першого рівня і надання в ЕЕС;

- розроблення програм випробувань (перевірок) та експлуатаційної документації, погодження їх з ЕЕС;

- приймання в експлуатацію нового обладнання та апаратури за участю представників ЕЕС;

- технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕЕС;

- подання у визначені ЕЕС терміни результатів вимірювання режимів роботи електромереж;

- подання до ЕЕС паспортних даних і параметрів обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, допустимих навантажень обладнання за елементами схеми в нормальних та аварійних режимах;

- дотримання передбачених ЕЕС щодо АЧР, ЧАПВ, САВН обсягів підключеної потужності, настроювання уставок, а також подання до ЕЕС даних про розміщення АЧР, ЧАПВ, САВН на об'єктах ЕПК і обсяги підключеної до них потужності за результатами вимірювання;

- подання до ЕЕС даних про стан і результати випробування схем плавки ожеледі в електричних мережах напругою від 110 кВ до 154 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

- розроблення та погодження з органами місцевої влади режимних заходів із забезпечення дотримання граничних значень щодо споживання та значень щодо обмеження споживання електроенергії і потужності та протиаварійних систем зниження електроспоживання (графіки обмеження, аварійного відключення, САВН, АЧР);

- подання до ЕЕС звітів за формою 1Б (ТВЕ) "Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах 154-0,38 кВ";

- виконання розрахунків режимів і сталості транзиту електроенергії через електричні мережі напругою від 110 кВ до 154 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, генераторів електростанцій;

- подання на погодження до ЕЕС передпроектних напрацювань, схем розвитку, схем зовнішнього електропостачання споживачів, які стосуються розвитку та зміни електричних мереж напругою від 110 кВ до 154 кВ, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

- подання на погодження до ЕЕС проектної документації в частині питань змін і розвитку схем основної електричної мережі напругою від 110 кВ до 154 кВ і схем розподільчих установок об'єктів електроенергетики напругою від 110 кВ до 154 кВ;

- подання на погодження до ЕЕС технічних умов на приєднання споживачів потужністю 5 МВт і більше;

- подання до ЕЕС в узагальненому вигляді даних про видані технічні умови ЕПК на приєднання споживачів потужністю, меншою ніж 5 МВт (з прив'язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 154 кВ), та про фактичні навантаження;

- подання до ЕЕС (щороку до 15 лютого) в узагальненому вигляді (однією цифрою по окремих ПС ЕПК) даних про потужність фактично приєднаних до електричних мереж ЕПК споживачів потужністю до 5 МВт (з прив'язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 154 кВ).

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що великою мірою залежить від правильного їх планування. На проведення планування ремонтів електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ впливає стан розподільчих електричних мереж напругою від 110 кВ до 154 кВ і наявна потужність електростанцій, які належать ЕПК.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання, устаткування електромереж та електростанцій, які входять до складу ЕПК, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електричних мереж, ПЛ, устаткування ПС і пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанцій (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергообладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС (ДП НЕК "Укренерго"), розробляють ЕПК і подають до відповідних ЕЕС.

3.2.6. ЕЕС розглядають надані ЕПК попередні річні плани ремонтів енергообладнання та передають плани ремонтів енергообладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ДП НЕК "Укренерго", із своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергообладнання ЕПК, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного устаткування ЕПК. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергообладнання і передає їх в ЕЕС для подальшого передавання в ЕПК. ЕПК подає плани ремонтів, узгоджені ДП НЕК "Укренерго" і ЕЕС, на затвердження до Мінпаливенерго України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Мінпаливенерго України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання ЕПК (ремонтний наказ).

3.2.9. ЕПК розробляють місячні плани ремонтів основного обладнання електричних мереж та електростанцій на підставі ремонтного наказу Мінпаливенерго України та подають їх до відповідних ЕЕС.

3.2.10. ЕЕС направляють (із своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо місячних планів ремонтів основного обладнання електричних мереж та електростанцій ЕПК, яке знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження ДП НЕК "Укренерго" направляє місячні графіки ремонтів в ЕЕС для подальшого опрацювання та передавання в ЕПК.

3.2.11. ЕПК також складають і подають у визначені терміни на затвердження до ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА та ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування ПС. ЕЕС розглядають подані ЕПК плани ремонту, коригують з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подають на затвердження до ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані ЕЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після коригування затверджує їх.

3.2.12. ЕЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складають плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, які затверджує головний диспетчер ЕЕС.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригують у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначає для ЕПК відповідна ЕЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування ПС, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами повинно оформлюватись письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень провадять згідно з вимогами Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередавання, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України. На підставі цієї Інструкції в ЕЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють в ЕПК.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, установлених на об'єктах електроенергетики ЕПК

3.3.1. Основним принципом визначення взаємовідносин між ЕЕС та ЕПК з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА є поділ первинного устаткування і пристроїв РЗ і ПА на групи залежно від оперативного підпорядкування (оперативного управління та відання).

3.3.2. Основною функцією ЕЕС у взаємовідносинах з ЕПК є визначення і вибір принципів виконання, типів схем, уставок і характеристик пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕЕС, а також погодження принципів виконання, типів схем, уставок і характеристик тих пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному віданні ЧД ЕЕС, але вибір уставок і схем щодо яких здійснює ЕПК (перелік цих пристроїв РЗ і ПА складає ЕЕС).

3.3.3. У взаємовідносинах з ЕПК з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА на ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) покладають такі функції:

а) визначення схем, уставок і характеристик пристроїв РЗ і ПА устаткування ТЕС і електричних мереж ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

б) погодження уставок і схем пристроїв РЗ і ПА устаткування ЕПК, яке знаходиться в оперативному віданні ЧД ЕЕС, але вибір яких здійснює ЕПК. Погодження застосування нових пристроїв РЗ і ПА для цього устаткування;

в) подання інформації з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, розроблення технічних рішень і заходів, спрямованих на підвищення надійності роботи ЕЕС;

г) складання квартальних і річних звітів про роботу пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, розроблення заходів щодо запобігання порушенням у їх роботі;

ґ) розроблення методик та інструкцій з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА системного значення, установлених у ЕПК, подання до ЕПК інформації з питань зміни режиму експлуатації пристроїв РЗ і ПА системного значення на підставі вказівок, оперативно розроблених ДП НЕК "Укренерго" з урахуванням вимог ГКД 34.35.604-96 "Техническое обслуживание устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций 110-750 кВ. Правила";

д) подання до ЕПК:

1) висновків за результатами аналізу проектної документації щодо експлуатації пристроїв РЗ і ПА стосовно устаткування, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

2) переліку пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕПК та оперативному віданні ЧД ЕЕС, вибір уставок і схем яких виконує або погоджує ЕЕС;

3) завдань з реконструкції, впровадження нових, модернізації застарілих пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

4) відомостей і розрахунків, необхідних для визначення місць пошкодження ПЛ напругою 110 кВ і вище, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

5) результатів перевірок роботи СРЗА ЕПК та їх структурних підрозділів, які здійснюють за ініціативою ЕПК;

6) переліків протиаварійних заходів у разі відмов пристроїв РЗ і ПА на устаткуванні, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

7) інформаційних матеріалів, циркулярних листів, керівних документів з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, розроблених СРЗА ЕЕС;

8) осцилограм аварійних осцилографів і реєстраторів аварійних подій (за запитом ЕПК);

9) даних щодо обмежень режимів роботи електричних мереж напругою від 110 кВ до 154 кВ, необхідних для забезпечення надійної і селективної роботи пристроїв РЗ і ПА;

е) погодження схем, програм робіт, застосування уставок пристроїв РЗ і ПА, графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС. Уточнення (у разі необхідності) періодичності та обсягів технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА;

є) контроль за виконанням ЕПК вказівок ДП НЕК "Укренерго", ЕЕС, вимог розпорядчих документів, графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

ж) тематичні перевірки технічного стану пристроїв РЗ і ПА на об'єктах електроенергетики з устаткуванням, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

з) участь у розслідуванні технологічних порушень на об'єктах електроенергетики ЕПК унаслідок порушення роботи пристроїв РЗ і ПА системного значення (за згодою);

и) методичне керування роботою з удосконалення конструкції пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС.

3.3.4. У взаємовідносинах з ЕЕС з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА на ЕПК покладають такі функції:

а) забезпечення надійної експлуатації пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні ЧД ЕЕС;

б) впровадження нових і модернізація застарілих пристроїв РЗ і ПА, виконання вказівок СРЗА ЕЕС, спрямованих на забезпечення виконання функцій, покладених на ЕЕС;

в) участь у системних випробуваннях, які провадить ДП НЕК "Укренерго" або ЕЕС, оброблення результатів, одержаних на об'єктах електроенергетики ЕПК;

г) подання до ЕЕС:

1) графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні ЧД ЕЕС;

2) місячних (форма 1-РЗА) і щорічних (форми 45-, 46-енерго) звітів про роботу пристроїв РЗ і ПА, щомісячних і річних звітів про виконання графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА системного значення, вимог розпорядчих документів у частині, яка стосується СРЗА ЕЕС;

3) параметрів устаткування та ПЛ, необхідних для вибору уставок пристроїв РЗ і ПА (стосовно нових об'єктів і тих, які вводять в дію після реконструкції, - за три місяці до введення в дію);

4) виконавчих схем пристроїв РЗ і ПА устаткування, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

5) режимів роботи нейтралей трансформаторів напругою від 110 кВ до 154 кВ за умовами роботи їх основної ізоляції;

6) повідомлень СРЗА ЕЕС у триденний термін про зміну (виконання) схем і уставок пристроїв РЗ і ПА;

7) повідомлень СРЗА ЕЕС про порушення роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕЕС (у робочий час - негайно, а в разі помилкового спрацьовування пристрою РЗ або ПА в неробочий час - протягом наступного робочого дня);

8) скоригованих карт селективності, альбомів уставок пристроїв РЗ і ПА ТЕС ЕГК і ПС напругою від 110 кВ до 154 кВ за погодженим переліком - щороку;

9) розрахунків уставок нових пристроїв РЗ і ПА, які підлягають уведенню в дію на приєднаннях напругою від 110 кВ до 154 кВ;

10) осцилограм аварійних осцилографів і реєстраторів (за запитом СРЗА ЕЕС);

11) відомостей про виявлені дефекти схем і пристроїв РЗ і ПА - щокварталу, у термінових випадках - негайно.

3.4. Експлуатація ЗДТУ ЕПК

3.4.1. У частині експлуатації ЗДТУ на ЕЕС покладають такі функції:

- методичне управління і контроль за діяльністю підрозділів ЗДТУ ЕПК стосовно проведення планово-експлуатаційних вимірювань і випробувань, профілактичних робіт на лініях зв'язку, системах передавання та каналах, через які організовано передавання інформації для ЕЕС відповідно до складеного графіка;

- оперативне управління єдиною мережею ЗДТУ загальносистемного значення, поточною експлуатацією цієї мережі на території ЕПК спільно з персоналом ЕПК;

- експлуатаційне обслуговування засобів зв'язку та телемеханіки, які розташовані на об'єктах електроенергетики ЕЕС та які використовують для організації ЗДТУ на рівні ЕПК та її структурних підрозділів, на договірній основі;

- забезпечення експлуатації засобів зв'язку та телемеханіки, які розташовані на об'єктах електроенергетики ЕЕС і знаходяться на балансі ЕПК, на договірній основі;

- організація, управління і за необхідності безпосередня участь у виконанні робіт з усунення пошкоджень і відновлення ЗДТУ загальносистемного значення;

- контроль за станом ЗДТУ загальносистемного значення, виконанням правил технічної експлуатації, вимог заводських і виробничих інструкцій з обслуговування ЗДТУ;

- спільно з персоналом ЕПК контроль за якістю і перебігом будівництва нових і капітального ремонту діючих ЗДТУ загальносистемного значення об'єктів електроенергетики, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

- спільно з персоналом ЕПК приймання в оперативне і технічне обслуговування устаткування нововведених ЗДТУ загальносистемного значення, а також устаткування ЗДТУ після поточного та капітального ремонтів на об'єктах електроенергетики, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС;

- розгляд пропозицій ЕПК щодо модернізації, впровадження нової техніки та проектних розробок з реконструкції ЗДТУ у загальносистемній мережі, їх погодження та контроль реалізації за їх виконанням у загальносистемних мережах;

- контроль за дотриманням сітки частот радіозв'язку, взаємне використання мереж радіозв'язку та інших ЗДТУ у разі стихійних явищ;

- складання телефонного довідника в межах єдиної телефонної мережі ЕЕС;

- забезпечення ЕПК каналами телефонного зв'язку і передавання інформації, які проходять через вузол зв'язку ЕЕС і використовуються ЕПК для власних технологічних потреб на договірній основі;

- розроблення і погодження з ЕПК річних графіків експлуатаційних вимірювань, випробувань, планово-попереджувальних ремонтних робіт на ЗДТУ, які знаходяться на балансі ЕЕС і проходять через вузол зв'язку ЕПК;

- технічне обслуговування на договірній основі кінцевого та абонентського устаткування;

- складання єдиного плану частот на канали високочастотного зв'язку та телемеханіки, РЗ і ПА, які організовано по ПЛ напругою від 110 кВ до 330 кВ та мережах радіозв'язку на території ЕЕС, видача частот для організації таких каналів у ЕПК;

- проведення єдиної технічної політики Мінпаливенерго України і ДП НЕК "Укренерго" з питань експлуатації ЗДТУ.

3.4.2. У частині експлуатації ЗДТУ на ЕПК покладають такі функції:

- забезпечення каналами радіозв'язку, телефонною мережею та системою передавання інформації, які проходять через вузли зв'язку ЕПК і використовуються ЕЕС для диспетчерського і технологічного управління на договірній основі;

- технічне обслуговування ЗДТУ, які розташовані на об'єктах електроенергетики ЕПК і знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, відповідно до погоджених графіків;

- забезпечення експлуатації засобів зв'язку та телемеханіки, які розташовані на об'єктах ЕПК і знаходяться на балансі ЕЕС;

- негайне виконання персоналом служби ЗДТУ ЕПК розпоряджень чергового та адміністративно-технічного персоналу служби ЗДТУ ЕЕС щодо відновлення роботи технічних засобів зв'язку та телемеханіки загальносистемного значення, а також усунення недопустимих похибок телеметрії на об'єктах електроенергетики ЕПК;

- подання заявок до ЕЕС на виведення з експлуатації ЗДТУ, через які організовано передавання інформації для ЕЕС, ДП НЕК "Укренерго" і Мінпаливенерго України, для планово-профілактичних робіт;

- подання обґрунтувань для одержання дозволу на використання ЗДТУ, які знаходяться на балансі ЕЕС, для потреб ЕПК;

- подання до ЕЕС актів розслідування технологічних порушень у роботі ЗДТУ загальносистемного значення;

- подання до ЕЕС пропозицій щодо підвищення надійності роботи ЗДТУ загальносистемного значення;

- своєчасне подання до ЕЕС даних про зміну номерів службових і квартирних телефонів, внесених до загальносистемного довідника;

- подання до ЕЕС на погодження графіків проведення експлуатаційних вимірювань, випробувань і планово-профілактичних робіт на каналах зв'язку і телемеханіки, через які передають інформацію для ЕЕС та ДП НЕК "Укренерго";

- подання оперативної інформації про перебіг ліквідації пошкоджень на ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС.

3.5. Облік електричної енергії

3.5.1. У частині, що стосується обліку електроенергії, ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК виконують функції, передбачені такими нормативними документами:

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ), 3-я редакція, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612;

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ), затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 № 634;

- Технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

- Інструкція про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України, затверджена спільним наказом Державної митної служби України, Міністерством палива та енергетики України та Міністерством транспорту та зв'язку України від 12.12.2006 № 1110/484/1146;

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 № 910), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442.

3.5.2. ЕЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), що встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, що встановлені на міждержавних ПЛ усіх класів напруги. Лічильники електроенергії, встановлені на ОВ та ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ, також знаходяться на балансі ЕЕС.

ЕПК експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на власних ПС, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ, а також ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ.

ЕПК відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕЕС на міждержавних ПЛ, ОВ і ШЗВ на ПС ЕПК.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує та Сторона, яка є власником цього обладнання.

3.5.3. ЕЕС щорічно надає ЕПК списки персоналу, який має право на ПС, які належать ЕПК, знімати покази лічильників електроенергії в точках комерційного обліку та міждержавних ПЛ, а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕЕС щорічно надає до ЕПК річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на ПС ДП НЕК "Укренерго", за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ЕПК, а також лічильників електроенергії, установлених на міждержавних ПЛ (включаючи ОВ і ШЗВ), які відходять від ПС ЕПК.

3.5.4. ЕПК щорічно надає ЕЕС списки персоналу, який має право на ПС, що належать ДП НЕК "Укренерго", знімати покази лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до ЕПК, а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

3.5.5. ЕЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та ЕПК у частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕЕС та ЕПК.

ЕПК надає на погодження до ЕЕС відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та ЕПК у частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕЕС та ЕПК.

3.5.6. ЕЕС своєчасно повідомляє ЕПК про виявлені недоліки в роботі вимірювальних комплексів, установлених у розрахункових точках на ПС ДП НЕК "Укренерго", а також переведення ПЛ на роботу через ОВ або ШЗВ.

3.6. Облік перетоків електроенергії

3.6.1. У частині обліку перетоків електроенергії ЕЕС виконує такі основні функції:

а) складає фактичний фізичний баланс електричної енергії регіону на підставі фізичних балансів електричної енергії постачальників за регульованим тарифом і виробників, а також узгоджених актів звірки між:

1) постачальниками за регульованим тарифом;

2) виробниками та постачальниками за регульованим тарифом;

3) постачальниками за регульованим тарифом і ЕЕС;

4) виробниками та ЕЕС по ПЛ напругою 220 кВ та вище;

5) ЕЕС та суміжними державами по міждержавних ПЛ та електростанціях;

б) розраховує сальдо перетоків електроенергії, яка надійшла в мережі ЕПК.

ЕЕС надає ЕПК дані та довідкову інформацію, передбачену:

- Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

- розпорядчими документами Мінпаливенерго України та інших державних органів влади.

3.6.2. У частині обліку перетоків електроенергії ЕПК виконує такі основні функції:

а) подання до ЕЕС у встановлені терміни даних, актів, звітів та іншої інформації, надання якої передбачено:

1) Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

2) Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

3) Інструкцією про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України;

б) подання до ЕЕС форм відомчої та статистичної звітності, іншої оперативної інформації та звітності, передбаченої розпорядчими документами Мінпаливенерго України та інших державних органів влади, зокрема:

1) даних про купівлю електроенергії ЕПК в ОРЕ України;

2) даних про товарний відпуск та реалізацію електроенергії за встановленими формами;

3) даних про корисний відпуск і втрати електроенергії (форма 32-енерго);

4) структури заборгованості споживачів за електроенергію;

5) балансу виробництва та розподілу електроенергії по галузях народного господарства за рік (форма 23-Н);

6) звітного балансу електроенергії (форма 37-енерго);

в) надання узгоджених графіків добових перетоків електроенергії між суміжними ЕПК регіону та суміжних регіонів по ПЛ, на яких відсутні засоби погодинного обліку електроенергії.

3.7. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на об'єктах електроенергетики ЕПК

3.7.1. У взаємовідносинах з ЕПК з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ЕПК погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, включаючи передавання інформації з каналів телеметрії і міжмашинного обміну;

- передавання ЕПК типових для галузі засобів програмного забезпечення, розробленого (придбаного) ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), з навчання персоналу, у тому числі на договірній основі;

- передавання ЕПК інструктивних матеріалів щодо системи збору й обробки інформації, введення в дію яких здійснюється ДП НЕК "Укренерго" чи ЕЕС;

- організація оперативної взаємодії з персоналом ЕПК, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ЕПК для забезпечення обміну інформацією з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- узгодження питань створення, упровадження, модернізації, зміни чи стану умов роботи програмно-технічних засобів обчислювальної техніки, у тому числі ОІК і комп'ютерних мереж, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) і перебувають в оперативному віданні ЧД ЕЕС;

- узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів ЕПК, що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) і ЕПК;

- проведення технічної політики Мінпаливенерго України і ДП НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів в оперативно-диспетчерському управлінні;

- надання в ЕПК графіків планових ремонтів (профілактики) та оперативне інформування ЧД ЕПК про планові й аварійні відключення програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) і ЕПК;

- надання у встановлений термін ЧД ЕПК у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ЕПК в умовах планових і аварійних ремонтів каналів зв'язку і засобів міжмашинного обміну інформацією.

3.7.2. У взаємовідносинах з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ЕПК покладають такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, включаючи передавання інформації з каналів телеметрії і міжмашинного обміну;

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) проектів створення, модернізації, технічного переустаткування ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- оперативна взаємодія з персоналом ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), що забезпечують обмін інформацією з ЕПК;

- надання у встановлений термін ЧД ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) в погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку і засобів міжмашинного обміну інформацією;

- надання заявок у ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) і перебувають у віданні ЧД ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) протоколів обміну, обсягів обміну інформацією з телекомунікаційних мереж, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура ОДУ електричними мережами ЕПК у складі ОЕС України (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ЕПК у складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕЕС надсилає ЕПК (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електромереж та електростанцій, які входять до складу ЕПК, які ЕПК надає ЦДС ЕЕС (в Примірному положенні не наведений).

Підписи керівників служб або підрозділів кожної із Сторін, визначені керівниками Сторін:

_____________________
(П.І.Б.)

______________________
(підпис)
Додаток 14
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та відокремленою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Керівник
електростанції
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та відокремленою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго", відповідальний
за оперативно-технологічні питання
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Представник
електростанції, відповідальний
за оперативно-технологічні питання
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП НЕК "Укренерго" та електростанцією про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___"________ 200__ р. № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та електростанцією, яка не входить до складу ЕГК чи ЕПК України, у частині централізованого ОДУ режимами роботи електростанції, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку електроенергії.

1.3. Це Положення складене на підставі Закону України "Про електроенергетику", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", статутів ДП НЕК "Укренерго" і електростанції.

1.4. Після підписання цього Положення керівниками ДП НЕК "Укренерго" та електростанції його направляють у відповідну ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

1.5. На підставі цього Положення ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" і електростанція розробляють та підписують відповідне положення про двосторонні оперативно технологічні відносини під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які не повинні суперечити цьому Положенню.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи електростанції

2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури ОДУ, визначеною ДП НЕК "Укренерго".

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанції в реальному часі здійснює зміна ЧД ДС ДП НЕК "Укренерго" через ЧД ЦДС ЕЕС.

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні електростанції - начальник зміни станції, в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕЕС, у регіоні керування якого знаходиться електростанція (згідно із структурою ОДУ ОЕС України). За відсутності на головному щиті управління електростанцією начальника зміни станції оперативні переговори з ЧД ЦДС ЕЕС веде начальник зміни електроцеху.

2.2.3. Диспетчер ДП НЕК "Укренерго" видає розпорядження оперативному персоналу електростанції через диспетчера ЦДС ЕЕС. Диспетчер ЦДС ЕЕС видає розпорядження начальнику зміни електростанції, а за його відсутності - начальнику зміни електроцеху. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" оперативний персонал ЦДС ЕЕС і електростанції повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання електростанції, начальник зміни повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕЕС, а останній - диспетчера ДП НЕК "Укренерго".

Оперативний персонал електростанції несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕЕС, а диспетчери ДП НЕК "Укренерго" і ЦДС ЕЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо начальнику зміни електростанції чи начальнику зміни електроцеху електростанції розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕЕС здається помилковим, то він зобов'язаний зробити обґрунтоване заперечення, але в разі повторного підтвердження розпорядження диспетчером - виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб чи повної зупинки електростанції, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал електростанції зобов'язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру електростанції (технічному директорові) і зробити відповідний запис у оперативному журналі.

2.2.6. У разі виникнення на електростанції ситуації, яка вимагає розвантаження чи зупинки її енергоблоків, начальник зміни електростанції повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕЕС і діяти відповідно до вимог чинних інструкцій з експлуатації обладнання електростанції.

2.2.7. Розпорядження керівників електростанції її персоналові з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку електроенергії, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ЕЕС або ДП НЕК "Укренерго" (відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання).

2.2.8. Начальник зміни електростанції зобов'язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕЕС, а диспетчер ЦДС ЕЕС - диспетчера ДП НЕК "Укренерго" про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання електростанції, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕЕС повинен негайно повідомити начальника зміни електростанції про аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної електричної мережі ОЕС України, внаслідок якого персонал електростанції повинен за командою диспетчера або самостійно знизити генеруючу потужність електростанції згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. ЧД ДП НЕК "Укренерго", ЦДС ЕЕС і керівний оперативний персонал електростанції згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС і направленими на електростанцію, виконують такі функції:

- управління режимом роботи електростанції у складі ОЕС України;

- управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕЕС і встановлені на електростанції;

- попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі обладнання електростанцій, яке знаходиться в оперативному управлінні ЧД ДП НЕК "Укренерго" або ЧД ЦДС ЕЕС;

- проведення оперативних перемикань в електричних установках ЕС, на обладнанні, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕЕС.

2.3. Порядок розроблення та надання чинності документації щодо централізованого ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України

2.3.1. ДП НЕК "Укренерго" розробляє і передає у відповідну ЕЕС затверджений головним диспетчером ДП НЕК "Укренерго" перелік обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, установлених на електростанції, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ЕЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕЕС направляють на електростанції. З урахуванням переліку, одержаного від ЕЕС, на електростанції складається і затверджується її технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання електростанції відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи електростанції в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕЕС надсилає на електростанцію комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. Електростанція щорічно надсилає в ЕЕС на погодження нормальні схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕЕС.

2.3.4. Електростанція надає ЦДС ЕЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанції і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік цих інструкцій і регламентів є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія електростанції та ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки керівного оперативного персоналу електростанції та диспетчерів ЦДС ЕЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені начальник зміни станції і начальник зміни електроцеху повинні проходити в ЦДС ЕЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕЕС з питань оперативного управління обладнанням електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним за довільною формою, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду начальника зміни станції (начальника зміни електроцеху) до співпраці з диспетчером ЦДС ЕЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть проходити ознайомлення з особливостями роботи електростанції відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕЕС чи ДС ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові електростанції. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для проведення ознайомлення (оформляє допуск на електростанцію за наявності в диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС) необхідних документів і виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та електростанції щодо забезпечення надійної паралельної роботи електростанції в складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення надійного режиму роботи електростанції

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи електростанції ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) виконує такі функції:

- провадить планування та ведення надійного режиму роботи електростанції з урахуванням необхідності виконання вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, наданих електростанцією;

- складає щодобово для електростанції перелік енергоблоків, які повинні обов'язково знаходитись у роботі з метою забезпечення надійного режиму роботи основної електричної мережі ОЕС України;

- провадить розрахунки максимально допустимої потужності електростанції за умовами збереження стійкості;

- погоджує прогнозовані річні, квартальні, місячні обсяги виробництва електроенергії на електростанції та значення потужності на годину максимуму навантаження;

- погоджує технічні рішення щодо впровадження автоматики частотного виділення енергоблоків на збалансоване навантаження з метою забезпечення живлення власних потреб електростанції;

- приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ;

- разом з ДП "Енергоринок" затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 добові погодинні графіки активного навантаження та резерву потужності на електростанції;

- погоджує оперативні схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕЕС, для нормальних і ремонтних режимів роботи;

- розробляє і надає електростанції інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП НЕК "Укренерго" для виконання ЕЕС робіт з планування та ведення режиму роботи електростанції ОЕС України, визначає відповідна ЕЕС.

3.1.3. У частині планування та ведення надійного режиму роботи електростанція виконує такі функції:

- забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи електростанції у складі ОЕС України;

- подає обов'язково до ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення максимальної та мінімальної робочих потужностей на всі енергоблоки, які знаходяться в роботі і резерві;

- організовує забезпечення електростанцій паливом у кількості, необхідній для виробництва електроенергії в прогнозованих ДП НЕК "Укренерго" та затверджених Мінпаливенерго України обсягах: на місяць, квартал, рік, а також створення незнижувального запасу твердого (рідкого) палива на ТЕС для запобігання розморожуванню в зимовий період.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ електростанції, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що значною мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання електростанції, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електростанції, ПЛ, устаткування ПС і пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанції (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергоблоків розробляє електростанція і направляє в ЕЕС.

3.2.6. ЕЕС розглядає надані попередні річні плани ремонтів енергоблоків електростанції та передає їх із своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергоблоків електростанції, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України з передбачуваною базовою потужністю на електростанції з огляду на прогноз максимально допустимого навантаження енергоблоків на окремі періоди року, залежно від прогнозного річного потижневого балансу потужності та з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ (для ГЕС), і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного устаткування електростанції, що впливає на зменшення їх потужності. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергоблоків електростанції і передає їх в ЕЕС. ЕЕС направляє їх на електростанцію для подальшого подання на затвердження в Мінпаливенерго України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Мінпаливенерго України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання електростанцій (ремонтний наказ).

3.2.9. Електростанція розробляє місячні плани ремонтів основного обладнання на підставі ремонтного наказу Мінпаливенерго України та подає їх до відповідної ЕЕС.

3.2.10. ЕЕС направляє (із своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо ремонтів основного обладнання електростанцій, що впливає на їх наявну потужність і знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження місячні графіки ремонтів ДП НЕК "Укренерго" направляє в ЕЕС, а звідти їх передають на електростанцію.

3.2.11. Електростанція також складає і подає у визначені терміни на затвердження в ЕЕС річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування електростанції. ЕЕС розглядає подані електростанцією плани ремонту, вносить необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подає на затвердження до ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані електростанцією плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.12. ЕЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складає плани ремонту основного обладнання електростанції, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕЕС направляє на електростанцію.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування провадять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідні для складання ЕЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначають для електростанції ЕЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування електростанції, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них провадять згідно з вимогами, викладеними ДП НЕК "Укренерго" в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженою ДП НЕК "Укренерго" 24.01.2005. На підставі цієї Інструкції в ЕЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють на електростанцію.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на електростанції

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507, "Правил устройства электроустановок" (6-е изд. перер. и доп., 1986), інших чинних нормативних документів, а також вимогам експлуатаційних і протиаварійних циркулярів.

3.3.2. Персонал електростанції у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв'язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідним виробничим службам ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань щодо експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) та електростанції визначають відповідно до положень про ці служби.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ установлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) провадить контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) на підставі матеріалів, отриманих від електростанції, виконує такі функції:

- провадить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

- стежить за оснащуванням електрообладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), засобами РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, дає пропозиції з удосконалення цих пристроїв;

- відповідно до розподілу обов'язків виконує необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА (у тому числі АЛАР), які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

Вказівки щодо принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, які установлено на електростанції та які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", задається електростанції факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП НЕК "Укренерго", надісланим через ЕЕС;

- затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕЕС і в яких зазначають необхідність узгодження їх із ДП НЕК "Укренерго";

- відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов'язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА на підставі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи електростанції, струмів короткого замикання, асинхронних режимів і до введення в роботу генеруючого обладнання електростанції, яке вводиться вперше, чи мережевих об'єктів визначають і видають електростанції у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв'язків електростанції з ЕС, настроювання пристроїв АЛАР, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв електростанції оперативно передають в ЕЕС і ДП НЕК "Укренерго" для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

- відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видають електростанції вказівки про припустиме навантаження електростанції у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і їх виконавчі схеми.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, диспетчерського та технологічного управління електростанція виконує такі функції:

- подає до ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера НЕК "Укренерго" (ЕЕС), щоквартальні й річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їхнє функціонування в разі порушення режимів роботи обладнання;

- розробляє та узгоджує з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), і з проектною організацією - у частині схемних рішень, і оформляє це поданням заявок у встановленому порядку;

- у процесі розроблення проектної документації, але не пізніше ніж за два роки до введення генеруючого обладнання, представляє на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" проектні рішення головної схеми електричних з'єднань електростанції;

- складає графіки ремонтів і технічного обслуговування обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з відключенням відповідного силового обладнання (енергоблоки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності електростанції. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв'язку зі зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП НЕК "Укренерго" на запит електростанції через ЕЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки. У третьому кварталі року, який передує планованому, електростанція підготовляє і погоджує з ДП НЕК "Укренерго" (через ЕЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), розробляє ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), і вони передаються ЕЕС на електростанцію для використання під час складання місцевих програм.

Електростанція на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань.

На обладнання й пристрої, які знаходяться в оперативному управлінні оперативного персоналу електростанції і віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), програми (бланки) оперативних перемикань розробляє електростанція і подає до ЕЕС на узгодження;

- по всіх пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", підготовляє три примірники виконавчих (принципових) схем, а по пристроях РЗ і ПА, які знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕЕС, узгоджує керівник СРЗА електростанції, затверджує (відповідно до переліку) головний інженер електростанції та узгоджує з СРЗА ЕЕС.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА ЕЕС погоджує з СРЗА ДП НЕК "Укренерго";

- забезпечує нормальну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для надійного ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) звітних даних про режим роботи електростанції у складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

- у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині електростанції надає на запит ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо їх запобігання. Інформацію про аварійні ситуації на електростанції надають у ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

- у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж ОЕС України напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до електростанції, персонал електростанції надає персоналу ЕЕС (ДП НЕК "Укренерго") дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу роботи пристроїв РЗ і ПА та розрахунку місця пошкодження на ПЛ, які відходять від електростанції.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕЕС (ДП НЕК "Укренерго"), регламентують чинні нормативні документи, експлуатаційні і заводські інструкції на відповідне обладнання.

3.3.7. У разі непередбачених змін умов роботи електростанції в ЕС, у тому числі через пошкодження обладнання, пристроїв РЗ і ПА на електростанції чи об'єктах ЕС, які впливають на видачу потужності електростанції і її надійність роботи в складі ОЕС України, і за необхідності здійснення в стислий термін реконструкції пристроїв РЗ і ПА ДП НЕК "Укренерго" на підставі виконаних розрахунків підготовляє технічне рішення і після його узгодження з проектною організацією через ЕЕС видає на електростанцію уставки і принципові схеми пристроїв РЗ і ПА. Виконання монтажних схем здійснює персонал електростанції разом із генпроектувальником, а виконання монтажно-налагоджувальних робіт - персонал електростанції самостійно або разом із персоналом монтажно-налагоджувальних організацій. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанції і ПС, які належать ДП НЕК "Укренерго" і які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи ЕЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюють на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку електростанції і ДП НЕК "Укренерго".

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на електростанції, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовку і проведення випробувань на електростанції фінансує електростанція.

Проектування на електростанції ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування електростанції.

3.3.9. Головні схеми електричних з'єднань електростанції затверджує головний інженер електростанції і узгоджує, у частині стану обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), - головний диспетчер ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС).

3.3.10. За шість місяців до введення в роботу нових енергоблоків чи нових об'єктів електричних мереж, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції їх систем керування і (або) регулювання електростанція надає ЕЕС і ДП НЕК "Укренерго" інформацію про припустимі впливи ПА на розвантаження блоків електростанції і характеристики зниження активної потужності залежно від часу, а також параметри генераторів, систем збудження (АРЗ), форсування збудження, регуляторів швидкості турбін, параметри електротехнічного обладнання, яке вводять в роботу вперше та яке впливає на режим роботи ЕС.

3.4. Облік електричної енергії

3.4.1. Положення цього пункту поширюється тільки на електростанцію, яка є членом ОРЕ України.

ДП НЕК "Укренерго" або відповідна ЕЕС та електростанція в частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені такими нормативними документами:

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ), 3-я редакція, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612;

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ), затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 № 634;

- Технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 № 910), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442.

3.4.2. ЕЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, встановлені на міждержавних ПЛ усіх класів напруги. Лічильники електроенергії, встановлені на ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ , також знаходяться на балансі ЕЕС.

Електростанція експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на електростанції.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує та Сторона, яка є власником цього обладнання.

3.4.3. Електростанція щорічно надає до ЕЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлені на електростанції, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго".

3.4.4. ЕЕС щорічно надає до електростанції списки персоналу, який має право виконувати зняття показів з лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго", а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та електростанцією в частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕЕС та електростанцією.

3.4.5. Електростанція надає до ЕЕС на погодження відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та електростанцією в частині, що стосується обліку електричної енергії на зв'язках між електростанцією та ЕЕС.

Електростанція своєчасно повідомляє ЕЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ і ШЗВ.

Електростанція подає до ЕЕС у встановлені терміни такі документи:

- акт виробітку електроенергії за звітний період, підписаний керівництвом електростанції та завірений печаткою;

- акт звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період та щодекадно.

Електростанція подає до ЕЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

- Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

- розпорядчими документами Мінпаливенерго та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на електростанції, ДП НЕК "Укренерго" та ЕЕС

3.5.1. У взаємовідносинах з електростанцією з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу електростанції погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, а також надання додаткових програмно-технічних засобів для рішення типових для галузі завдань з навчання персоналу, у тому числі на договірній основі;

- організація оперативної взаємодії з персоналом електростанції, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів електростанції для забезпечення обміну інформацією з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

- узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) та електростанцією;

- проведення технічної політики Мінпаливенерго України та ДП НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів у оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на електростанцію покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом;

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) проектів створення, модернізації, технічного переустаткування ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- оперативна взаємодія з персоналом ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго", що забезпечують обмін інформацією з електростанцією;

- надання у встановлений термін ЦДС ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) в погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку, засобів міжмашинного обміну інформацією чи в разі відсутності на об'єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

- представлення заявок у ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕЕС) протоколів про обсяги обміну по телекомунікаційних мережах інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕЕС надає електростанції (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанції, які електростанція надає ЦДС ЕЕС (в Примірному положенні не наведений).

Підписи керівників служб або підрозділів кожної із Сторін, визначені керівниками Сторін:

____________________
(П.І.Б.)

____________________
(підпис)
Додаток 15
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ОСОБЛИВОСТІ ПРИМІРНИХ ПОЛОЖЕНЬ
про оперативно-технологічні відносини між електроенергетичною системою ДП НЕК "Укренерго" та об'єктом у складі суб'єкта (відокремленим суб'єктом) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України для окремих груп суб'єктів

1. У цих Правилах наведено варіанти примірних положень про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та:

- ЕГК;

- ЕПК;

- відокремленою електростанцією, яка не входить до складу ЕГК або ЕПК.

2. Ці Правила передбачають підписання положень про оперативно-технологічні відносини також між окремими ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" та:

- АЕС (ГАЕС) у складі ДП НАЕК "Енергоатом";

- ГЕС (ГАЕС) у складі ВАТ "Укргідроенерго";

- ТЕС у складі ЕГК;

- ЕПК;

- відокремленими ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, які не входять до складу цих ЕГК або ЕПК;

- суб'єктами підприємницької діяльності України, які мають у своєму складі об'єкти електроенергетики (ТЕЦ), за умови їх паралельної роботи у складі ОЕС України, та які отримали відповідну ліцензію НКРЕ на виробництво електричної енергії.

Вищезазначені положення розробляють на підставі положень, підписаних між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК, ЕПК, відокремленою електростанцією, яка не входить до складу ЕГК або ЕПК.

3. Положення про оперативно-технологічні відносини, зазначені в пункті 2, підписуються між ЕЕС та об'єктами в складі суб'єктів (відокремленими суб'єктами) електроенергетики України відповідно до діючої в галузі структури централізованої системи ОДУ ОЕС України.

4. Під час розроблення та підписання положень, зазначених у пункті 2, потрібно враховувати особливості завдань і функцій ОДУ, покладених на ЕЕС ДП НЕК "Укренерго" та об'єкти у складі суб'єктів (відокремлені суб'єкти) електроенергетики, склад основного обладнання, умов роботи останніх, визначених чинними галузевими нормативними документами, статутами компаній, положеннями та інструкціями ДП НЕК "Укренерго" щодо ОДУ.

5. Під час розроблення та підписання положення між ЕЕС та ЕПК, до складу якої входять енергогенеруючі об'єкти, потрібно враховувати відповідні розділи Примірного положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та відокремленою електростанцією.

6. Для врахування місцевих особливостей (наприклад, робота у відокремленій частині ОЕС України), обміну інформацією та оперативною документацією, які традиційно мали місце під час розроблення та підписання положень, сторони за взаємною угодою можуть вносити до їх тексту додаткові розділи чи окремі пункти до розділів, якщо це не суперечить основним вимогам відповідних положень, підписаних між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК, ЕПК, відокремленою електростанцією, яка не входить до складу ЕГК або ЕПК.

7. Положення про оперативно-технологічні відносини між ЕЕС та об'єктами у складі суб'єктів (відокремленими суб'єктами) електроенергетики України затверджують керівники Сторін.вгору