Документ z0672-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.05.2006, підстава - z0525-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 238 від 06.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
16 серпня 2002 р.
за N 672/6960

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економіки
N 139 ( z0525-06 ) від 17.04.2006 }

Про організацію роботи щодо контролю за додержанням
чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 196 ( z0705-04 ) від 20.05.2004 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
27.09.2000 N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо
функціонування системи державних закупівель" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України контролю за додержанням
чинного законодавства України при здійсненні закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти, що додається.
2. Установити, що:
контроль, передбачений цим наказом, здійснюється щодо
закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або
перевищує суму, еквівалентну 2 тисячам євро (для робіт - 100
тисячам євро); ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції N 196 ( z0705-04 ) від 20.05.2004 ) органи державної контрольно-ревізійної служби при проведенні
перевірок та ревізій використовують у роботі переліки питань та
документів (додаток 1, 2), на підставі яких здійснюється контроль
за додержанням вимог чинного законодавства України щодо проведення
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; у разі виявлення при проведенні перевірок та ревізій порушень
щодо здійснення державних закупівель Головне контрольно-ревізійне
управління може інформувати про них Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції України та ініціювати участь його
працівників у відповідних перевірках; здійснення контролю, передбаченого цим наказом, щодо
організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і
послуг, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Автономної
Республіки Крим чи місцевих бюджетів, здійснюється відповідно
Міністерством економіки Автономної Республіки Крим та головними
управліннями економіки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій у порядку, установленому цим
наказом; результати контролю, проведеного Міністерством економіки
Автономної Республіки Крим та головними управліннями економіки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, протягом десяти робочих днів після його завершення
надсилаються Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції України.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації
в Міністерстві юстиції України.
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України О.Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
06.08.2002 р. N 238
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2002 р.
за N 672/6960

ПОРЯДОК
здійснення Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України контролю за додержанням чинного законодавства
України при здійсненні закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти

1. Цей Порядок визначає шляхи здійснення Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції України (далі -
Міністерство) контролю за додержанням замовниками чинного
законодавства України щодо закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти (далі - контроль), а також усунення виявлених
недоліків.
2. Метою здійснення контролю є встановлення відповідності
проведених закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
чинному законодавству України. Основними завданнями контролю є
перевірка додержання вимог актів законодавства, виявлення порушень
та усунення недоліків у сфері закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти.
3. Контроль, передбачений цим Порядком, здійснюється шляхом
опрацювання документів і матеріалів щодо проведення процедур
державних закупівель, наданих замовниками на вимогу Міністерства,
та підготовки відповідного висновку із зазначенням у ньому
зауважень і пропозицій стосовно усунення виявлених недоліків, а
також шляхом участі представників Міністерства в ревізіях та
перевірках, щодо організації та проведення розпорядниками
державних коштів процедур закупівель товарів, робіт і послуг.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 196 ( z0705-04 )
від 20.05.2004 )
4. Контроль проводиться щодо замовників:
за дорученням або рішенням Кабінету Міністрів України; за окремими зверненнями правоохоронних органів, Державного
казначейства України та інших органів, уповноважених здійснювати
контрольні функції; ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції N 196 ( z0705-04 ) від 20.05.2004 ) на підставі скарг щодо порушення процедур закупівель.
5. У разі виявлення порушень законодавства України при
проведенні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
результати контролю, здійсненого відповідно до пункту 3 цього
Порядку, оформлюються у вигляді висновку, що надається керівнику
організації-замовника, щодо якої він проводився, ГоловКРУ та може
подаватися правоохоронним органам і Державному казначейству
України. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 196
( z0705-04 ) від 20.05.2004 ) У разі коли в результаті проведеного контролю виявлені
порушення законодавства України при проведенні замовником процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти до укладення
договору про закупівлю, Міністерство може прийняти відповідне
рішення у порядку, встановленому законодавством України щодо
розгляду скарг учасників процедур державних закупівель. ( Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції N 196 ( z0705-04 ) від 20.05.2004 )
6. Висновок Міністерства щодо здійснення контролю за
додержанням замовниками законодавства України щодо закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти може використовуватися
ГоловКРУ для проведення контрольних заходів, передбачених
законодавством, у тому числі шляхом перевірок із залученням
відповідних спеціалістів Міністерства.
7. Міністерство може здійснювати контроль щодо додержання
чинного законодавства України при здійсненні державних закупівель
або готувати звернення щодо включення до плану
контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ контрольних заходів стосовно
замовників: ( Абзац перший пункту 7 в редакції Наказу
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 196
( z0705-04 ) від 20.05.2004 )
у яких у попередньому півріччі за результатами контролю
Міністерством, правоохоронними органами, Державним казначейством
України або іншими органами, уповноваженими здійснювати контрольні
функції, виявлено найбільшу кількість порушень при здійсненні
закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти; ( Абзац
другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 196
( z0705-04 ) від 20.05.2004 ) які за результатами попереднього півріччя витратили найбільші
обсяги коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні
кошти; щодо процедур закупівлі яких за результатами попереднього
півріччя надійшла найбільша кількість скарг постачальників
(виконавців).
8. Працівники Міністерства беруть участь у перевірках, що
здійснюються органами державної контрольно-ревізійної служби на
підставі листа-звернення Головного контрольно-ревізійного
управління та його територіальних підрозділів.
Заступник начальника
управління - начальник відділу
управління державних закупівель О.Шатковський
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
06.08.2002 р. N 238

ПЕРЕЛІК
питань, які підлягають контролю щодо додержання чинного
законодавства України при здійсненні закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти

1. Відповідність використання коштів, спрямованих на
закупівлю товарів, робіт і послуг їх кошторисним призначенням.
2. Організаційні питання щодо здійснення процедур закупівлі: відповідність нормативно-правових актів замовника чинному
законодавству України у сфері державних закупівель; наявність рішення про утворення тендерного комітету; ( Абзац
третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 196
( z0705-04 ) від 20.05.2004 ) наявність тендерної документації; наявність у заступника голови та секретаря тендерного
комітету сертифіката чи свідоцтва встановленого зразка про
проходження навчання чи підвищення кваліфікації, отриманого
відповідно до умов, передбачених постановою Кабінету Міністрів
України від 01.06.2002 N 734 ( 734-2002-п ) "Про організацію
навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань
здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 196 ( z0705-04 )
від 20.05.2004 )
3. Зміст тендерної документації:
інструкція учасникам процедур закупівлі; кваліфікаційні вимоги до учасників; специфікація предмета закупівлі; основні умови або проект договору про закупівлю.
4. Здійснення процедур закупівлі відповідно до чинного
законодавства України: підстави вибору процедури закупівлі; наявність оголошення в бюлетені "Вісник державних закупівель"
чи запрошення до участі у процедурі закупівлі відповідно до умов,
передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ); обґрунтування встановлення та додержання термінів подання
тендерних пропозицій і доповнень до них; відомості про реєстрацію тендерних пропозицій та протокол їх
розкриття; документальне підтвердження кваліфікації учасників; оцінка тендерних пропозицій відповідно до визначених
критеріїв та методики їх оцінки; наявність або відсутність доповнень та уточнень у тендерних
пропозиціях під час їх оцінки; відповідність укладеного договору його проекту, наданого
разом з тендерною документацією; відповідність цінових умов укладеного договору кон'юнктурі
цін, діючих на відповідних ринках товарів, робіт і послуг, що є
предметом закупівлі, - у разі застосування процедури закупівлі у
одного учасника; наявність оголошення про результати процедури закупівлі в
бюлетені "Вісник державних закупівель" або повідомлення про нього
всім учасникам процедур закупівлі; наявність звіту про результати здійснення процедури закупівлі
та термін зберігання в архіві; ( Абзац дванадцятий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції N 196 ( z0705-04 ) від 20.05.2004 ) відповідність державної статистичної звітності за формою
N 1-торги (тендери).
5. Виконання договору про закупівлі:
контроль за здійсненою поставкою відповідно до умов договору
про закупівлю (терміни, кількість, якість); оплата договірних зобов'язань відповідно до умов укладеного
договору про закупівлю.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 196 ( z0705-04 )
від 20.05.2004 )
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
06.08.2002 р. N 238
ПЕРЕЛІК
документів і матеріалів,
які перевіряються на відповідність чинному законодавству
України щодо здійснення закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти

1. Рішення про утворення тендерного комітету. ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції N 196 ( z0705-04 ) від 20.05.2004 )
2. Звіт про результати проведення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти та відповідні додатки до
нього.
3. Протоколи засідань тендерного комітету зокрема протоколи
розкриття, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 196 ( z0705-04 )
від 20.05.2004 )
4. Тендерна документація та документація щодо попередньої
кваліфікації. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 196
( z0705-04 ) від 20.05.2004 )
5. Копії інформаційних матеріалів замовника та учасників
(оголошення, запрошення, запити, роз'яснення, повідомлення тощо).
6. Копії документів, наданих учасниками на запит замовників.
7. Оригінали або копії листів Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України щодо погодження окремих
процедур закупівлі (інших ніж відкриті торги) у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
8. Копії офіційних рішень і листів Міністерства економіки та
з питань європейської інтеграції України у разі його втручання у
процедуру закупівлі внаслідок одержаної скарги учасника.
9. Копії банківських та фінансових документів у разі надання
тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору.
10. Оригінали всіх тендерних пропозицій, відомості про які
зафіксовані в протоколі розкриття тендерних пропозицій.
11. Оригінал або копія укладеного договору про закупівлю.
12. У разі участі незалежних експертів, консалтингових
організацій - відомості про них та умови їх участі, зокрема
відповідний договір між замовником і залученим експертом.
13. Державна статистична звітність за формою N 1-торги
(тендери).
14. Розрахунок вартості тендерної документації, якщо
замовником вимагалася плата за її надання.
15. Сертифікат чи свідоцтво встановленого зразка про
проходження заступником голови та секретарем тендерного комітету
навчання чи підвищення кваліфікації, отримані відповідно до умов,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002
N 734 ( 734-2002-п ) "Про організацію навчання та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти. ( Додаток 2 доповнено
пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 196 ( z0705-04 ) від 20.05.2004 )
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 196 ( z0705-04 )
від 20.05.2004 )вгору