Документ z0671-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2018  № 396


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2018 р.
за № 671/32123

Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, підпункту 2 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533, та з метою врегулювання діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби України

Голова Національної поліції УкраїниП. Цигикал

С.М. КнязєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15 травня 2018 року № 396


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2018 р.
за № 671/32123

ІНСТРУКЦІЯ
з організації діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби  Державної прикордонної служби України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації, завдання, напрями та особливості діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України (далі - дільничні інспектори).

2. У своїй діяльності дільничні інспектори керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, міжнародними договорами з прикордонних питань та цією Інструкцією.

3. Дільничні інспектори входять до складу самостійних структурних підрозділів в організаційно-штатній структурі відділу прикордонної служби прикордонного загону (далі - відділ) або відділень інспекторів прикордонної служби відділу (далі - відділення).

4. Встановлюються такі категорії посад дільничних інспекторів:

начальники відділень (груп) дільничних інспекторів (далі - підрозділ дільничних інспекторів);

старші дільничні інспектори;

дільничні інспектори 1 категорії;

дільничні інспектори 2 категорії.

5. На посади дільничних інспекторів усіх категорій призначаються військовослужбовці Держприкордонслужби в порядку, установленому законодавством, з проходженням ними профільної спеціалізованої підготовки в закладах освіти Держприкордонслужби відповідно до програми професійної підготовки, затвердженої Адміністрацією Держприкордонслужби.

На посади начальників підрозділів дільничних інспекторів і старших дільничних інспекторів, за якими штатом передбачено військові звання офіцерського складу, призначаються військовослужбовці Держприкордонслужби, які здобули ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

Посадові інструкції дільничних інспекторів складають та підписують начальники відділів (відділень) і затверджують начальники прикордонних загонів.

6. Загальний порядок озброєння та екіпірування дільничних інспекторів відповідно до Інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19 жовтня 2015 року № 1261, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1391/27836, щороку визначається наказом органу охорони державного кордону.

7. Дільничні інспектори виконують свої повноваження за наявності службового посвідчення і розміщеного на форменому одязі нагрудного знака «Дільничний інспектор прикордонної служби» (далі - нагрудний знак), опис і зразок якого наведені в додатку 1 до цієї Інструкції.

Нагрудний знак кріпиться з лівого боку по центру на рівні верхньої строчки клапана нагрудної кишені.

8. У виняткових випадках (за службової потреби) за рішенням начальника відділу (відділення) дільничний інспектор може виконувати покладені на нього обов’язки не у форменому одязі. У такому випадку перелік елементів його екіпіровки визначається рішенням начальника відділу (відділення).

ІІ. Завдання, основні напрями діяльності та повноваження дільничних інспекторів

1. Основними завданнями дільничних інспекторів є:

1) безпосереднє виконання завдань з охорони державного кордону шляхом повсякденного збирання даних обстановки та інформації про правопорушення й підготовку до них;

2) виявлення, припинення та запобігання умовам, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

3) участь у роботі з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону (далі - громадські формування) відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», проведення заходів з патріотичного виховання та профілактики правопорушень серед місцевого населення.

2. Основними напрямами діяльності дільничних інспекторів є:

1) реалізація рішень щодо охорони державного кордону та протидії правопорушенням, у тому числі за отриманою інформацією;

2) забезпечення інформацією посадових осіб відділу (відділення), які приймають рішення щодо організації охорони державного кордону, про зміни даних обстановки, стан дотримання прикордонного режиму і режиму державного кордону (проходження та утримання державного кордону, прикордонних знаків, покажчиків, інших прикордонних інженерних споруджень тощо);

3) налагодження взаємодії в інтересах охорони державного кордону з посадовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і місцевим населенням;

4) підтримання взаємодії з дільничними офіцерами поліції під час виконання завдань з охорони державного кордону та підтримання (забезпечення) публічної безпеки і порядку в межах контрольованих прикордонних районів;

5) підвищення рівня довіри місцевого населення до Держприкордонслужби.

Інші питання діяльності дільничних інспекторів визначаються нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та актами організаційно-розпорядчого характеру Державної прикордонної служби України.

3. Дільничний інспектор з метою виконання своїх обов’язків має право:

1) вимагати від осіб припинення правопорушень, а також дій, які перешкоджають здійсненню його повноважень;

2) перевіряти в осіб, які перебувають, проживають або пересуваються в межах прикордонної смуги чи контрольованого прикордонного району, документи, що посвідчують особу, а також зупиняти транспортні засоби, перевіряти реєстраційні документи на транспортні засоби та здійснювати їх огляд відповідно до вимог законодавства;

3) за рішенням начальника відділу (відділення) перевіряти службу прикордонних нарядів, які несуть службу в межах закріплених за ними секторів відповідальності, якщо посада старшого прикордонного наряду нижча, ніж у дільничного інспектора;

4) отримувати від осіб пояснення, відомості, іншу інформацію, необхідну для виконання його функцій і завдань;

5) приймати звернення громадян, повідомлення про правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби, своєчасно інформувати про це начальника відділу (відділення), старшого зміни прикордонних нарядів або чергового відділу (відділення);

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до абзацу двадцять другого пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

7) відповідно до статей 263-265 Кодексу України про адміністративні правопорушення здійснювати адміністративне затримання осіб на строк до 3 діб, особистий огляд затриманих, а також оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть заподіяти шкоду здоров’ю людей або бути речовими доказами;

8) за наявності передбачених законом підстав забезпечувати доставлення осіб, затриманих за вчинення виявлених правопорушень, до відділу (відділення);

9) пересуватися під час виконання службових обов’язків на будь-яких ділянках місцевості, перебувати на земельних ділянках, у житлових та інших приміщеннях осіб за їхньою згодою або без їхньої згоди у невідкладних випадках, пов’язаних із порятунком життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, з повідомленням про це протягом двадцяти чотирьох годин прокурора, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з повідомленням про це їх адміністрації;

10) застосовувати заходи фізичного впливу, зберігати, носити спеціальні засоби й вогнепальну зброю, використовувати і застосовувати їх самостійно або у складі прикордонних нарядів у порядку, установленому законодавством;

11) за рішенням начальника відділу (відділення) брати участь у спільному із представниками прикордонної охорони суміжної держави патрулюванні державного кордону у порядку, визначеному міжнародними договорами України;

12) користуватися на договірних засадах приміщеннями в будівлях підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також житловими та іншими приміщеннями осіб;

13) взаємодіяти із представниками правоохоронних органів щодо здійснення ними індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення правопорушень;

14) бути членами громадських формувань, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної прикордонної служби України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов’язків час;

15) виконувати інші повноваження, визначені Законом України «Про Державну прикордонну службу України».

4. Залучення дільничних інспекторів до виконання завдань, не передбачених цією Інструкцією, забороняється.

IІІ.  Порядок визначення та закріплення секторів відповідальності  за дільничними інспекторами

1. Дільничний інспектор виконує службові обов’язки в межах визначеного та закріпленого за ним сектору відповідальності.

2. Кількість, розміри та межі секторів відповідальності у відділах (відділеннях) встановлюються наказом прикордонного загону.

Сектори відповідальності визначаються з урахуванням штатної чисельності дільничних інспекторів, стану оперативної та криміногенної обстановки, особливостей території та адміністративного поділу району (кількість населених пунктів, їх особливості, чисельність населення, розміри та межі, віддаленість від державного кордону та відділу (відділення)).

Розташування секторів відповідальності на місцевості має забезпечувати контроль обстановки на всій ділянці відповідальності відділу (відділення), стану утримання державного кордону і прикордонної інфраструктури, дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму, надійний зв’язок і взаємодію дільничних інспекторів один з одним, відділом (відділенням), місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, представниками правоохоронних органів і громадськими формуваннями.

За потреби розміри та межі секторів відповідальності уточнюються або переглядаються (зменшуються або збільшуються) прикордонним загоном відповідно до пропозицій відділу (відділення).

3. Для контролю обстановки, збирання інформації про протиправну та іншу діяльність у секторі відповідальності визначаються пости збору інформації (далі - ПЗІ) - побутові, господарські та інші об’єкти, що розташовані на напрямках підвищеної оперативної активності та використовуються дільничними інспекторами в інтересах охорони державного кордону.

Кожному сектору відповідальності та ПЗІ надається порядковий номер у межах ділянки відповідальності прикордонного загону. Дільничний інспектор особисто в паспорті сектору відповідальності окремим розділом веде формуляр на кожний ПЗІ.

4. Сектор відповідальності закріплюється за одним або кількома дільничними інспекторами наказом прикордонного загону за поданням начальника відділу (відділення).

У разі закріплення за сектором відповідальності двох і більше дільничних інспекторів один із них, як правило, має обіймати посаду старшого дільничного інспектора.

Чисельність закріплених за сектором відповідальності дільничних інспекторів залежить від кількості в секторі відповідальності населених пунктів, місцевого населення, органів державної влади та інших об’єктів роз’яснювально-профілактичної роботи і збору інформації щодо можливої протиправної діяльності на державному кордоні.

У разі наявності вакантних посад дільничних інспекторів сектори відповідальності закріплюються за призначеними дільничними інспекторами з урахуванням вимог, визначених в абзацах першому і другому цього пункту.

5. Закріплення сектору за начальником підрозділу дільничних інспекторів, як правило, не здійснюється. Його повноваження поширюються на всі сектори відповідальності дільничних інспекторів у межах ділянки відповідальності відділу (відділення).

6. У разі закріплення за сектором відповідальності одного дільничного інспектора на період його тимчасової відсутності з поважних причин до 45 днів (відпустка, навчання, хвороба, відрядження) виконання обов’язків у закріпленому за ним секторі відповідальності рішенням начальника відділу (відділення) тимчасово покладається на іншого дільничного інспектора.

Планування діяльності в тимчасово закріпленому секторі відповідальності дільничний інспектор здійснює у своєму робочому зошиті, а облік її результатів веде в службовій документації дільничного інспектора, який тимчасово відсутній.

7. У разі тимчасової відсутності дільничного інспектора понад 45 днів закріплений за ним сектор відповідальності на підставі рапорту начальника відділу (відділення) закріплюється наказом прикордонного загону за іншим дільничним інспектором.

8. Приймання-передавання сектору відповідальності проводиться під контролем начальника відділу (відділення) або його першого заступника (заступника) та за участі начальника підрозділу дільничних інспекторів. Дільничний інспектор, який приймає сектор відповідальності, має бути ознайомлений з його особливостями і станом оперативної обстановки.

Про приймання-передавання сектору відповідальності дільничний інспектор, який приймає сектор відповідальності, робить запис на чистих аркушах у кінці робочого зошита дільничного інспектора, який передає сектор відповідальності.

У разі неможливості з будь-яких причин присутності дільничного інспектора, який передає сектор відповідальності, запис про передавання здійснюється начальником відділу (відділення) або його першим заступником (заступником).

ІV. Особливості організації діяльності дільничних інспекторів у секторах відповідальності

1. Дільничні інспектори здійснюють безпосереднє виконання завдань з охорони державного кордону в секторах відповідальності самостійно, парно або у складі прикордонних нарядів.

У разі загострення обстановки заборонено самостійне пересування дільничних інспекторів на ділянці відповідальності відділу (відділення), крім випадків виконання дільничними інспекторами завдань у населених пунктах.

2. Час на підготовку до виконання завдань дільничного інспектора, час його діяльності у секторі відповідальності, у тому числі несення служби в прикордонних нарядах, проведення занять та інших заходів у розташуванні відділу (відділення) або на його ділянці відповідальності, включається до загальної тривалості службового часу дільничного інспектора.

Розподіл службового часу дільничного інспектора здійснюється начальником відділу (відділення) з додержанням установленої законодавством тривалості робочого часу за відповідний період, за винятком випадків, передбачених пунктом 5 статті 10 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

3. Для виконання своїх завдань дільничний інспектор застосовує такі основні способи:

спостереження і прослуховування місцевості;

опитування;

огляд (перевірка державного кордону);

перевірка документів;

дистанційний контроль.

Під час виконання завдань з охорони державного кордону з огляду на їх особливість та порядок реалізації дільничні інспектори самостійно, а також у складі прикордонних нарядів можуть застосовувати інші способи, передбачені законодавством.

4. Діяльність дільничних інспекторів у населених пунктах має на меті:

формування умов для добровільної заінтересованості місцевого населення в участі в охороні державного кордону;

доведення до населення вимог актів законодавства України про державний кордон, порядку і правил, встановлених у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах;

участь спільно з державними органами і громадськими формуваннями в проведенні правової, патріотичної та виховної роботи;

формування у місцевого населення позитивної думки щодо діяльності Держприкордонслужби та щодо необхідності сприяння їй в охороні державного кордону;

виявлення передумов щодо можливого виникнення (загострення) конфліктних ситуацій на державному кордоні, своєчасне реагування в межах повноважень на розвиток обстановки в контрольованих прикордонних районах.

5. Дільничний інспектор здійснює діяльність у населених пунктах у службових приміщеннях, ПЗІ, а також під час безпосереднього спілкування з місцевим населенням шляхом:

проведення роз’яснювально-профілактичної роботи;

особистого прийому громадян;

спільної із представниками Національної поліції координації діяльності громадських формувань, організації їх залучення до охорони громадського порядку і державного кордону;

сприяння в контролі за дотриманням громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями та особами, яким надано притулок в Україні, вимог законодавства України про державний кордон;

перевірки залізничних та автобусних станцій, портів, пристаней, причалів, пунктів базування маломірних суден та інших плавзасобів, населених пунктів.

6. Для надання допомоги в охороні державного кордону дільничний інспектор залучає на добровільних засадах окремих осіб із числа місцевого населення, які:

проживають у безпосередній близькості до державного кордону і мають можливість візуально спостерігати за ділянкою місцевості, що охороняється, та за суміжною територією;

працюють у безпосередній близькості до державного кордону (лісничі, єгері, пастухи тощо) і мають можливість оглядати відповідну ділянку місцевості;

працюють у місцях масового скупчення населення, розміщених у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах (працівники кав’ярень, їдалень, магазинів, відділів зв’язку, готелів, медичних закладів, залізничних та автобусних станцій тощо);

проживають або працюють на напрямках підвищеної оперативної активності, вірогідного руху осіб, які порушують вимоги законодавства України про державний кордон, маршрутах транспортного сполучення, транспортних засобах і спроможні виявляти підозрілих осіб з намірами здійснення протиправної діяльності (сторожі, охоронці, працівники заправних станцій, цілодобових магазинів, аварійних чергових служб, що працюють у нічний час, тощо).

7. Для проведення роз’яснювально-профілактичної роботи дільничний інспектор бере участь у:

зібраннях (сходинах) місцевого населення за місцем проживання для доведення та роз’яснення законодавства України з питань режиму державного кордону, прикордонного режиму;

нарадах з керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій для удосконалення співробітництва та взаємодії з питань протидії порушенням законодавства України про державний кордон;

загальних зборах трудових колективів підприємств, установ, організацій для інформування про обстановку на державному кордоні;

заходах з формування свідомості, правової культури, негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ, піднесення престижу служби дільничних інспекторів серед місцевого населення;

підготовці інформаційних матеріалів та їх розповсюдженні в місцях проживання населення, роботи, відпочинку тощо.

8. Особистий прийом громадян дільничним інспектором, до сектору відповідальності якого входять два і більше населених пунктів, здійснюється у визначені дні за графіком, затвердженим начальником відділу (відділення).

Графік особистого прийому громадян вивішується в кожному органі місцевого самоврядування, службовому приміщенні дільничного інспектора, ПЗІ, інших громадських місцях.

Для вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, особистий прийом громадян у сільській місцевості може проводитися разом із представниками об’єднаних територіальних громад, міських, сільських і селищних рад, у містах, крім того,- органів виконавчої влади (за їхньою згодою).

9. Інформація, яка становить інтерес для оперативно-службової діяльності, отримана дільничним інспектором під час особистого прийому громадян, передається для прийняття рішення до відділу (відділення) і реєструється (записується) в облікових документах у порядку, установленому законодавством.

10. Планування заходів з місцевим населенням відображається в графіках діяльності дільничних інспекторів та їхніх планах роботи на тиждень.

Відмітки про проведення запланованих заходів дільничні інспектори проставляють у своїх планах роботи на тиждень.

11. Облік заходів, проведених дільничними інспекторами із членами громадських формувань, ведеться у плані роботи дільничного інспектора на тиждень.

12. У разі отримання інформації про підготовку до вчинення правопорушення дільничний інспектор з використанням засобів зв’язку терміново доповідає начальникові відділу (відділення) зміст інформації та пропозиції щодо заходів з недопущення правопорушення, після чого за його рішенням дублює інформацію та пропозиції старшому зміни прикордонних нарядів (черговому відділення), начальнику підрозділу дільничних інспекторів.

Про зміст, час і спосіб передання інформації дільничний інспектор робить запис у розділі «Службові записи» свого робочого зошита та протягом доби отримує в групі документального забезпечення (відповідального виконавця) відділу (відділення) попередньо зареєстрований аркуш паперу для складання рапорту.

Рапорт після розгляду начальником відділу (відділення) передається до групи документального забезпечення (відповідальному виконавцю) відділу (відділення) для остаточної реєстрації і подальшого доведення відповідно до резолюції до відома інших посадових осіб. Рапорт у відділі підшивається до справи «Плани охорони державного кордону змін прикордонних нарядів» за добу, протягом якої отримано інформацію, а у відділенні - до окремої справи.

Рапорт, що містить інформацію з обмеженим доступом, обліковується відповідно до вимог чинного законодавства.

13. Під час отримання інформації про протиправну діяльність та реалізації заходів з її припинення посадові особи відділу (відділення) зобов’язані забезпечити безпеку та конфіденційність як дільничного інспектора, так і особи, яка надала інформацію.

Реалізація заходів з припинення протиправної діяльності здійснюється, зазвичай, спеціально призначеним прикордонним нарядом.

14. В окремих випадках за рішенням начальника відділу (відділення) очолювати спеціально призначений прикордонний наряд із реалізації заходів з припинення протиправної діяльності може дільничний інспектор, який отримав інформацію про протиправну діяльність. Завдання з реалізації заходів з припинення протиправної діяльності у складі спеціально призначеного наряду дільничний інспектор отримує в установленому порядку у вигляді наказу на охорону державного кордону.

15. Якщо інформація про протиправну діяльність потребує вжиття термінових заходів, дільничний інспектор здійснює заходи з її припинення разом з іншими дільничними інспекторами, представниками інших правоохоронних органів, членами громадських формувань або самостійно за умови забезпечення особистої безпеки.

V. Службова документація дільничного інспектора

1. Службова документація дільничного інспектора, призначена для планування роботи, обліку результатів і контролю його діяльності, накопичення відповідних інформаційно-довідкових матеріалів, включає:

1) паспорт сектору відповідальності;

2) робочий зошит;

3) індивідуально-облікову картку діяльності дільничного інспектора прикордонної служби.

2. Паспорт сектору відповідальності містить:

1) графічну схему сектору відповідальності;

2) основні показники сектору відповідальності;

3) витяг з наказу прикордонного загону, в якому визначено межі сектору відповідальності, кількість, місця розташування і номери ПЗІ;

4) витяг з наказу прикордонного загону про закріплення секторів відповідальності;

5) схему оповіщення;

6) формуляри ПЗІ в межах сектору відповідальності;

7) історичну інформацію про адміністративно-територіальну одиницю, на якій розташований сектор відповідальності;

8) фізико-географічну, соціально-економічну та демографічну характеристики сектору відповідальності;

9) перелік місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності, розташованих у секторі відповідальності.

3. Робочий зошит дільничного інспектора містить за розділами:

1) плани роботи на тиждень;

2) інформацію про громадські формування, які здійснюють свою діяльність у закріпленому секторі відповідальності;

3) результати перевірки діяльності дільничного інспектора;

4) список особового складу підрозділу дільничних інспекторів і секторів їх відповідальності (веде тільки начальник підрозділу дільничних інспекторів);

5) службові записи.

4. Індивідуально-облікова картка діяльності дільничного інспектора прикордонної служби (далі - індивідуально-облікова картка), визначена у додатку 2 до цієї Інструкції, призначена для обліку результатів його діяльності.

Індивідуально-облікову картку веде перший заступник (заступник) начальника відділу (відділення).

У разі переміщення дільничного інспектора до іншого відділу (відділення) на посаду дільничного інспектора індивідуально-облікова картка передається разом з ним. У разі переміщення дільничного інспектора на іншу посаду або його звільнення індивідуально-облікову картку направляють до прикордонного загону, де її знищують в установленому порядку.

5. Організація виготовлення бланків службової документації дільничних інспекторів покладається на Адміністрацію Держприкордонслужби або здійснюється самостійно прикордонним загоном у межах бюджетних асигнувань.

Уся службова документація дільничних інспекторів реєструється в установленому порядку в групі документального забезпечення (відповідального виконавця) відділу (відділення).

6. У разі переміщення дільничного інспектора до іншого відділу (відділення) або закріплення за ним іншого сектору відповідальності його службова документація (за винятком індивідуально-облікової картки) залишається у відділі (відділенні), де він проходив службу, та використовується для організації діяльності дільничного інспектора, за яким буде закріплено сектор відповідальності.

7. Особам, допущеним до роботи зі службовою документацією дільничних інспекторів, забороняється розголошувати в будь-якій формі відомості, що містяться в цих документах, за винятком випадків, визначених законодавством. До службової документації забороняється вносити відомості, визначені у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженому наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182 (із змінами).

VI. Взаємодія дільничних інспекторів під час здійснення їх діяльності

1. Дільничний інспектор під час здійснення своєї діяльності взаємодіє з усіма прикордонними нарядами, що виконують завдання з охорони державного кордону в закріпленому за ним секторі відповідальності, дільничними інспекторами суміжних секторів відповідальності (у тому числі інших відділів (відділень)), дільничними офіцерами поліції, офіцерами оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби, членами громадських формувань, екіпажами катерів Морської охорони (за потреби), представниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

2. Взаємодія дільничних інспекторів і прикордонних нарядів, які несуть службу з охорони державного кордону, організовується:

у відділі - старшим зміни прикордонних нарядів (на період несення служби зміною прикордонних нарядів);

у відділенні - начальником (заступником начальника) відділення.

Порядок підтримання взаємодії доводиться до дільничних інспекторів та прикордонних нарядів під час їх інструктажу або засобами електрозв’язку.

3. Взаємодія дільничних інспекторів відділу (відділення) та офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби, ділянка оперативного забезпечення яких збігається з ділянкою відповідальності відділу (відділення), організовується регіональним управлінням.

4. Порядок взаємодії дільничних інспекторів та дільничних офіцерів поліції під час виконання завдань з охорони державного кордону і підтримання публічної безпеки й порядку в межах контрольованих прикордонних районів визначається Інструкцією про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2017 року № 689, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2017 року за № 1083/30951.

5. Основними формами взаємодії дільничних інспекторів з місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування з питань координації та контролю за діяльністю громадських формувань є:

участь у проведенні нарад за участю керівників громадських формувань, де розробляються та погоджуються спільні заходи з охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму в секторах відповідальності;

ознайомлення зі звітами та повідомленнями керівників громадських формувань щодо участі їхніх членів в охороні державного кордону, проведенні спільних заходів контролю за дотриманням прикордонного режиму;

участь у розгляді стану матеріально-технічного забезпечення громадських формувань;

надання пропозицій щодо заохочення членів громадських формувань у встановленому законодавством порядку;

вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи громадських формувань;

інформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про діяльність громадських формувань та виявлені порушення ними статутних завдань.

VIІ. Організація і контроль діяльності дільничних інспекторів

1. Організація і контроль діяльності підрозділу дільничних інспекторів покладаються на начальника відділу (відділення), його першого заступника (заступника) і начальника підрозділу дільничних інспекторів та здійснюються у формі:

щотижневого узагальнення, систематизації даних обстановки, що склалась у секторах відповідальності, та прогнозування її подальшого розвитку;

планування діяльності дільничних інспекторів на тиждень;

уточнення завдань у разі зміни обстановки;

контролю за виконанням поставлених завдань.

2. Діяльність дільничних інспекторів та її результати із зазначенням строку, місця або району здійснення діяльності обліковуються в плані охорони державного кордону та рапорті старшого зміни прикордонних нарядів відділу (окремих розділах книги прикордонної служби відділення).

За наявності у відділі (відділенні) автоматизованої системи планування інформація щодо обліку діяльності дільничних інспекторів заноситься до неї.

3. Для узагальнення даних обстановки та аналізу отриманої інформації, підбиття підсумків роботи дільничних інспекторів за тиждень, планування їх діяльності та оформлення (заповнення) службової документації, а також проведення заходів з професійної підготовки щоп’ятниці в кожному відділі (відділенні) у визначений начальником відділу (відділення) час проводяться збори з підпорядкованими дільничними інспекторами за планом, затвердженим начальником відділу (відділення) за поданням його першого заступника (заступника начальника відділення).

У разі зміни обстановки, яка складається на ділянці відповідальності відділу (відділення), час проведення зборів з підпорядкованими дільничними інспекторами за рішенням начальника відділу (відділення), схваленим начальником прикордонного загону, може бути перенесений на інший день цього тижня.

4. Контроль за проведенням зборів з підпорядкованими дільничними інспекторами здійснює начальник відділу (відділення) або за його вказівкою один із заступників.

5. Під час підбиття підсумків діяльності за тиждень кожен дільничний інспектор звітує про:

обсяг і характер отриманої інформації, конкретні прояви протиправної діяльності осіб на державному кордоні та ступінь реалізації заходів з її припинення;

стан дотримання юридичними і фізичними особами режиму державного кордону та прикордонного режиму в секторі відповідальності;

стан утримання окремих елементів прикордонної інфраструктури;

стан підтримання взаємодії та ефективності діяльності громадських формувань;

заходи щодо роботи з місцевим населенням;

можливість здійснення протиправних дій у секторі відповідальності дільничного інспектора.

6. Узагальнення та систематизація даних обстановки в секторах відповідальності дільничних інспекторів здійснюються начальником підрозділу дільничних інспекторів за результатами щоденних доповідей дільничних інспекторів про стан обстановки в закріплених секторах відповідальності, а також його особистої участі у виконанні завдань.

Результати узагальнення та систематизації даних обстановки доповідаються начальнику відділу (відділення) в пропозиціях щодо найбільш доцільного використання сил і засобів підрозділу дільничних інспекторів.

7. Планування діяльності підрозділу дільничних інспекторів здійснюється на тиждень його начальником відповідно до визначених начальником відділу (відділення) завдань.

8. Перед постановкою завдань підрозділу дільничних інспекторів начальник відділу (відділення):

заслуховує доповідь начальника підрозділу дільничних інспекторів за результатами узагальнення даних обстановки та його пропозиції щодо використання дільничних інспекторів, а також за потреби - доповідь кожного дільничного інспектора про результати його діяльності;

проводить нараду з підбиття підсумків діяльності дільничних інспекторів.

9. В узагальнених даних обстановки начальник підрозділу дільничних інспекторів зазначає:

стислі висновки з оцінки обстановки в секторах відповідальності дільничних інспекторів та основні результати діяльності за минулий тиждень;

результати перевірки державного кордону та стану утримання елементів прикордонної інфраструктури;

результати перевірок дільничних інспекторів у секторах відповідальності.

10. У пропозиціях начальнику відділу (відділення) начальник підрозділу дільничних інспекторів зазначає:

напрямки в межах секторів відповідальності, які можуть бути оперативно-активними;

заходи, яких необхідно вжити для забезпечення режиму державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму;

порядок і способи виконання завдань за часом та місцем для дільничних інспекторів;

порядок використання громадських формувань.

11. Начальник відділу (відділення) у завданнях на тиждень для підрозділу дільничних інспекторів визначає порядок:

збирання інформації про правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, інформування керівництва відділу (відділення) про їх підготовку або вчинення;

самостійної реалізації отриманої інформації;

роботи з громадськими формуваннями, з місцевим населенням і профілактики правопорушень;

охорони державного кордону та доповідей про її результати;

здійснення перевірки державного кордону, берегової смуги територіального моря, прикордонних річок, озер та інших водойм і прикордонної інфраструктури, контролю за режимом державного кордону, прикордонним режимом;

контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;

відстеження та інформування про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події на державному кордоні, у прикордонній смузі та в контрольованому прикордонному районі;

зв’язку з відділом (відділенням);

дотримання основних заходів безпеки під час виконання завдань.

12. Щомісяця начальник відділу (відділення) планує заходи діяльності дільничних інспекторів у суміжних секторах відповідальності або організовує парне несення служби дільничними інспекторами в них чи інших секторах відповідальності для ознайомлення та вивчення дільничними інспекторами всієї ділянки відповідальності відділу (відділення).

13. На підставі завдань, визначених начальником відділу (відділення), начальник підрозділу дільничних інспекторів складає графік діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби на тиждень (далі - графік) за зразком, наведеним у додатку 3 до цієї Інструкції, у якому визначає порядок і способи виконання завдань дільничними інспекторами.

Дільничні інспектори виконують завдання в закріплених секторах відповідальності протягом тижня відповідно до графіка самостійно.

14. Заходи, визначені у графіку, включаються до особистого плану роботи дільничних інспекторів на тиждень, який затверджує начальник підрозділу дільничних інспекторів, у разі його відсутності - перший заступник начальника відділу (заступник начальника відділення).

План роботи начальника підрозділу дільничних інспекторів на тиждень затверджує начальник відділу (відділення).

15. Дільничний інспектор складає особистий план роботи в робочому зошиті на кожен тиждень з урахуванням графіка, рішення начальника відділу (відділення) щодо охорони державного кордону та окремих його завдань.

Начальник підрозділу дільничних інспекторів обов’язково під час складання плану роботи на тиждень планує перевірку діяльності такої кількості дільничних інспекторів у їх секторах відповідальності, щоб протягом тижня перевірці підлягав увесь особовий склад підрозділу дільничних інспекторів або в разі наявності 7 і більше осіб - не менше 50 % особового складу.

16. Контроль за діяльністю дільничних інспекторів здійснюють за рішенням начальника відділу (відділення) офіцери відділу (відділення) у формі та за періодичністю, визначеними наказом прикордонного загону.

17. Результати контролю заносяться до відповідного розділу робочого зошита дільничного інспектора, а також до звітних документів зміни прикордонних нарядів відділу (книги прикордонної служби відділення).

18. Періодичність та способи перевірки діяльності дільничних інспекторів визначаються наказом прикордонного загону.

VIІІ. Матеріально-технічне забезпечення дільничних інспекторів

1. Для належного виконання службових обов’язків дільничним інспекторам надаються службові приміщення в межах закріплених за ними секторів відповідальності.

2. Службові приміщення дільничних інспекторів забезпечуються:

необхідною оргтехнікою і витратними матеріалами до неї, металевою шафою (сейфом) для зберігання службової документації, стаціонарними засобами зв’язку;

меблями (столи, стільці, шафи для одягу та паперів);

інформаційно-довідковими матеріалами та іншою необхідною літературою;

табличкою з написом «Дільничний інспектор прикордонної служби» із зазначеними на ній номерами телефонів дільничного інспектора і чергового відділу (відділення).

3. Для виконання службових обов’язків із врахуванням характеру місцевості сектору відповідальності дільничні інспектори забезпечуються відомчими транспортними засобами (автомобіль, мотоцикл, квадроцикл, снігохід) і паливно-мастильними матеріалами відповідно до встановлених наказом лімітів.

4. Дільничні інспектори забезпечуються нагрудними знаками, що закріплюються наказом прикордонного загону персонально за кожним дільничним інспектором.

Отримання нагрудного знака дільничний інспектор засвідчує підписом у книзі обліку наявності та руху матеріальних засобів відділу (відділення).

Кожен дільничний інспектор персонально відповідає за наявність та збереження отриманого ним нагрудного знака. Передача нагрудного знака іншим особам забороняється.

У разі звільнення дільничного інспектора з посади нагрудний знак повертається посадовій особі, яка відповідає за зберігання матеріальних засобів, про що робиться відмітка в книзі обліку наявності та руху матеріальних засобів відділу (відділення).

5. Організація виготовлення та розподіл за прикордонними загонами нагрудних знаків здійснюються Адміністрацією Держприкордонслужби.

6. Зберігання нагрудних знаків у прикордонному загоні, їх кількісний та номерний облік, видача за фінансовими документами у відділи (відділення) на підставі заявок начальників відділів (відділень) здійснюються відділом забезпечення прикордонного загону.

Начальники відділів (відділень) здійснюють вручення нагрудних знаків дільничним інспекторам, організовують ведення кількісного, номерного та персонального обліку нагрудних знаків, контроль за їх використанням.

7. У разі пошкодження нагрудного знака і неможливості його відновлення такий нагрудний знак підлягає знищенню, про що складається акт.

За фактами втрати нагрудного знака проводиться службове розслідування в установленому законодавством порядку.

Начальник
Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
С.М. РябийДодаток 1
до Інструкції з організації діяльності
дільничних інспекторів прикордонної
служби  Державної прикордонної
служби України
(пункт 7 розділу І)

ОПИС
нагрудного знака «Дільничний інспектор прикордонної служби»

Нагрудний знак «Дільничний інспектор прикордонної служби» виготовляється з латуні та має форму щита з білим емалевим полем.

У центрі щита розташована стилізована карта України і текст «Дільничний інспектор прикордонної служби». Карта України вкрита напівпрозорою емаллю.

Ліворуч розміщено символ прикордонної служби - прикордонний стовп із зображенням малого Державного Герба України. Прикордонний стовп вкрито синьою та жовтою напівпрозорою емаллю.

У верхній частині щита розміщено Державний Прапор України.

У нижній частині щита розміщено чотиризначний особистий номер.

Усі зображення рельєфні.

На зворотному боці - застібка для кріплення до одягу.

Розмір нагрудного знака: висота - 50,8 мм, ширина - 40,9 мм, товщина - 1,5 мм.

Зразок
нагрудного знака «Дільничний інспектор прикордонної служби»Додаток 2
до Інструкції з організації діяльності
дільничних інспекторів прикордонної
служби  Державної прикордонної
служби України
(пункт 4 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНО-ОБЛІКОВА КАРТКА № _____
діяльності дільничного інспектора прикордонної служби Державної прикордонної служби України

ФОТО


Військове звання

Номер, дата наказу про присвоєнняПрізвищеІм’яПо батькові
Служба в органах Держприкордонслужби

Посади в органах Держприкордонслужби

Номер наказу, дата призначення

Підготовка (курси підвищення кваліфікації)

Термін

Заклад освіти Держприкордонслужби

Номер наказу, датаДодаткові службові дані

Посвідчення водія, категорія

Закріплений транспортний засіб

Номер наказу, дата закріпленняСектор відповідальності

Підрозділ, № сектору

Номер, дата наказу про закріплення

Результати діяльності

Дата, час

Обставини затримання

Ким затримано

Місце затримання

Результати затримання

1

2

3

4

5
Додаток 3
до Інструкції з організації діяльності
дільничних інспекторів прикордонної
служби  Державної прикордонної
служби України
(пункт 13 розділу VІІ))

ГРАФІК
діяльності дільничних інспекторів прикордонної службивгору