Документ z0671-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.12.2013, підстава - z2042-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2010 N 288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2010 р.
за N 671/17966
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості
N 730 ( z2042-13 ) від 11.10.2013 }
Про затвердження Методики визначення обсягів
природного газу, які використовуються для виробництва
теплової енергії для населення в разі, якщо суб'єкти
господарювання здійснюють постачання теплової енергії
різним категоріям споживачів
{ Щодо зупинення дії Наказу з 30.12.2012 див. Повідомлення
Державної служби України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
( n0003773-13 ) від 18.01.2013 }

Відповідно до пункту 12 Порядку використання у 2009 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для компенсації
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між
цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації
суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка
споживається населенням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14.01.2009 N 49 ( 49-2009-п ), та з метою
визначення обсягів природного газу, витраченого теплогенеруючими
підприємствами для виробництва теплової енергії, яка споживається
населенням, у випадку, коли суб'єкти господарювання здійснюють
постачання теплової енергії різним категоріям споживачів,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику визначення обсягів природного газу,
які використовуються для виробництва теплової енергії для
населення в разі, якщо суб'єкти господарювання здійснюють
постачання теплової енергії різним категоріям споживачів, що
додається.
2. Установити, що застосування Методики є обов'язковим для
суб'єктів господарювання різних форм власності, які використовують
природний газ для виробництва теплової енергії для опалення та
гарячого водопостачання.
3. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Бородін К.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кирюшина І.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України А.І.Мярковський
Т.в.о. Міністра
житлово-комунального господарства
України Г.М.Семчук
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
палива та енергетики України
15.07.2010 N 288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2010 р.
за N 671/17966

МЕТОДИКА
визначення обсягів природного газу,
які використовуються для виробництва теплової енергії
для населення в разі, якщо суб'єкти господарювання
здійснюють постачання теплової енергії
різним категоріям споживачів

1. Ця Методика призначена для теплогенеруючих підприємств
різної форми власності, що використовують природний газ для
виробництва теплової енергії для опалення та гарячого
водопостачання.
2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні: відпущена теплова енергія у гігакалоріях (Гкал) - кількість
тепла, зафіксованого спеціальним приладом у відповідних пунктах
розподілу теплової мережі між постачальником та споживачем тепла.
Для обліку виробленої теплогенеруючим підприємством і використаної
споживачем теплової енергії повинні застосовуватися засоби
вимірювальної техніки (ЗВТ), які внесені до Держреєстру України і
мають свідоцтва про Державну метрологічну атестацію. У Методиці
цей термін використовують стосовно відпущеної споживачам теплової
енергії, яка облікована ЗВТ або розрахована згідно із
встановленими нормами споживання теплової енергії; газ поставлений - кількість газу, зафіксована
комерційними ЗВТ. Бухгалтерський облік та облік за допомогою
приладів обсягу поставленого газу базується на взаємній
відповідальності газотранспортних підприємств, постачальників та
споживачів газу (теплогенеруючих підприємств) згідно із Законом
України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) та постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про
забезпечення споживачів природним газом". У Методиці термін
використовується стосовно обліку газу, транспортованого
теплогенеруючому підприємству газотранспортним, газовидобувним або
газорозподільним підприємством; газ природний горючий (далі - газ) - суміш газів земної кори
(здатних горіти вуглеводнів метанового ряду та невуглеводневих
компонентів), яка перебуває у газовому стані за стандартних умов
(ДСТУ 4314). У Методиці термін використано щодо природного газу як
палива для теплогенеруючих підприємств; газотранспортне підприємство - газотранспортне, газовидобувне
або газорозподільне підприємство, яке транспортує теплогенеруючому
підприємству газ; група енергетичного або силового обладнання (далі - група
обладнання) - сукупність енергоблоків з однаковою потужністю або
сукупність котлів і турбін, які пов'язані загальним виробництвом
та використанням пари, тиском свіжої пари та характером вироблення
тепла. Залежно від типу (принципу дії - конденсаційні або з
регульованим відбиранням пари) турбін групи поділяються на
конденсаційні або теплофікаційні (ГКД 34.09.108); звітний період - період тривалістю місяць, за який
теплогенеруюче підприємство здійснює обрахування обсягів
природного газу; нормативна енергетична характеристика обладнання
(далі - характеристика обладнання) - залежність від навантаження
комплексу техніко-економічних показників роботи обладнання в
абсолютному або у відносному обчисленні, які визначено за
результатами теплотехнічних випробувань або за паспортними даними
заводу - виготовлювача при різних умовах експлуатації
(ГКД 34.09.103); підгрупа енергетичного або силового обладнання
(далі - підгрупа обладнання) - частина агрегатів однієї групи
обладнання, одного типу та потужності, з однаковою системою
циркуляційного водопостачання та котлами, що працюють на одному
виді палива (газі) (ГКД 34.09.108); теплогенеруюче підприємство - суб'єкт господарської
діяльності, який має у своїй власності або користуванні
теплогенеруюче обладнання і виробляє теплову та електричну
енергію.
3. Обсяги поставленого теплогенеруючому підприємству газу
визначають комерційними засобами вимірювальної техніки
(витратомірами). Згідно з ГОСТ 2939 стандартними умовами для визначення обсягу
газу є температура 20 град.С, тиск 760 мм.рт.ст. (0,1 МПа) та
вологість, яка дорівнює 0. Увесь газ, спожитий теплогенеруючим
підприємством, підлягає комерційному обліку. На теплових електростанціях при комбінованому виробництві
електричної та теплової енергії у зв'язку з відсутністю
національних нормативних документів розрахунок витрат газу на
ел г відпущену електричну (Q ) та теплову (Q ) енергію здійснюють
згідно з ГКД 34.09.103-96 та ГКД 34.09.108-98. При цьому витрати
газу на виробництво теплової енергії для населення є
г частиною (Q ).
г Обсяги газу (Q ), тис.куб.м (приведені до стандартних умов),
які газотранспортне підприємство поставило теплогенеруючому
підприємству за звітний період (місяць), оформлюють двостороннім
Актом приймання-передачі природного газу (додаток 1), який
складають протягом п'яти днів місяця, наступного за звітним. Для
складання зазначеного акта необхідно виконати розрахунок
пропорційного перераховування обсягу теплової енергії, отриманої
окремим споживачем, в обсяг газу, використаного на її вироблення,
згідно з формулами (1-5) розділу IV цієї Методики за зразком
розрахунку за звітний період (додаток 2). Приклад такого
розрахунку наведено в додатку 3.
4. Обсяг виробленої теплогенеруючим підприємством теплової
енергії (q ) у Гкал визначають за формулами:
вир
-
| котл | q = q - для виробництва теплової енергії | вир вир на котельних; < (1)
| ТЕ | q = q - для виробництва теплової енергії | вир вир на ТЕЦ, -
котл
де: q - обсяг теплової енергії, виробленої паровими та
вир водогрійними котлами теплогенеруючого підприємства (котельної) за
звітний період, Гкал; ТЕ q - обсяг виробленої теплової енергії ТЕЦ, Гкал. вир
5. Загальний обсяг теплової енергії, виробленої котельнями
котл теплогенеруючого підприємства за звітний період (q ), у Гкал,
вир розраховують за формулою
г p
Q х q х (ета)
котл н сер
q = --------------------, (2) вир 3
10
г
де: Q - загальний обсяг газу, який газотранспортне
підприємство поставило теплогенеруючому підприємству за звітний
період (місяць), тис.куб.м (приведених до стандартних умов);
p q - середня за звітний період нижча теплотворна здатність н газу за сертифікатом газотранспортного підприємства,
Ккал ------------------------------------------; тис.куб.м (приведений до стандартних умов)
(ета) - середній за звітний період ККД теплогенеруючого
сер
обладнання котельні;
3 10 - множник для переведення Ккал у Гкал.
Розрахунок середнього ККД теплогенераційного обладнання
котельні ((ета) ) здійснюють за весь звітний період за формулою
сер
n
S N х (ета)
i=1 i i
(ета) = -----------------, (3) сер n
S N
i=1 i
де: S - знак суми; i - номер одиниці теплогенераційного обладнання; n - кількість одиниць теплогенераційного обладнання; N - середня за звітний період потужність i-ї одиниці i теплогенераційного обладнання, кВт;
(ета) - середній за звітний період ККД i-ї одиниці
i теплогенераційного обладнання. Розраховують за енергетичними
характеристиками одиниць встановленого теплогенеруючого обладнання
згідно з технічними паспортами та проведеними випробуваннями. У
разі якщо теплогенеруюче підприємство експлуатує різні групи та
підгрупи обладнання, розрахунок за формулою (3) здійснюють за
групами та підгрупами.
6. Джерелами теплопостачання разом з опалювальними котельнями
є теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які комбіновано виробляють теплову і
електричну енергію. Кожна водяна магістраль, що відходить від
джерела теплоти, обладнується такими ЗВТ: витратомірами води,
засобами вимірювання температури, манометрами. На джерелі теплоти
на подавальному та зворотному трубопроводах, а також на джерелі
підживлювального обладнання встановлюється прилад комерційного
обліку теплової енергії - засіб вимірювальної техніки, на основі
показань якого визначається обсяг відпущеної теплової енергії.
ТЕ Фактичний обсяг відпущеної теплової енергії з ТЕЦ (q ) у
вир Гкал визначають згідно з ЗВТ, вимоги до яких встановлено Правилами
технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими
наказом Мінпаливенерго від 14.02.2007 N 71 ( z0197-07 ),
зареєстрованими в Мін'юсті 05.03.2007 за N 197/13464. Втрати тепла
при транспортуванні теплової енергії враховують залежно від
технічного стану теплових мереж.
7. Облік спожитої населенням теплової енергії можна
здійснювати за приладами обліку теплової енергії, які встановлено
як у окремих абонентів, так і в під'їздах, будинках або групах
будинків у групових споживачів газу. За відсутності приладів обліку теплової енергії розрахунок
спожитої теплової енергії окремим споживачем здійснюється згідно
із встановленими нормами споживання теплової енергії. Обсяг
відпущеної теплогенеруючим підприємством населенню теплової
енергії (q ) у Гкал, яку використовують на опалення та гаряче
від водопостачання, визначають за формулою
n i m j
q = S q + S q , (4)
від i=1 теп j=1 ГВ
де: S - знак суми; i - номер окремого споживача послуг з опалення для населення; n - кількість окремих споживачів послуг з опалення для
населення; i q - обсяг теплової енергії для надання послуг з опалення теп для населення за звітний період (i-й споживач), Гкал;
j - номер окремого споживача послуг з гарячого водопостачання
для населення; m - кількість окремих споживачів послуг з гарячого
водопостачання для населення; j q - обсяг теплової енергії для надання послуг з гарячого ГВ водопостачання для населення за звітний період (j-й споживач),
Гкал.
У разі тимчасової несправності лічильника теплової енергії
обсяг відпущеної теплогенеруючим підприємством населенню теплової
енергії визначають розрахунковим шляхом за нормами витрат теплової
енергії на опалення та гаряче водопостачання житлових споруд
(КТМ 204 України 244-94).
8. Обсяг газу, використаного теплогенеруючим підприємством на
г вироблення теплової енергії для населення (Q ), у куб.м
насел (приведених до стандартних умов), розраховують за формулою
г 3
Q х q х 10
г від
Q = -----------------, (5) насел q
вир
г
де: Q - загальний обсяг газу, спожитий теплогенеруючим
підприємством, тис.куб.м (приведених до стандартних умов);
q - обсяг теплової енергії, виробленої обладнанням вир теплогенеруючого підприємства за звітний період, Гкал;
q - обсяг відпущеної населенню теплової енергії за звітний від період, Гкал.
3 10 - множник для переведення тис.куб.м у куб.м.
Спосіб формування та узгоджування звітності за спожиті обсяги
природного газу, використаного на виробництво теплової енергії для
населення та інших категорій споживачів, наведено в додатку 4.
Директор Департаменту
з питань нафтової,
газової та нафтопереробної
промисловості К.Бородін

Додаток 1
до Методики визначення
обсягів природного газу,
які використовуються
для виробництва теплової
енергії для населення
в разі, якщо суб'єкти
господарювання здійснюють
постачання теплової енергії
різним категоріям споживачів

АКТ N _____
приймання-передачі природного газу

за договором від "__" ______ 20__ року N _________
м. ____________ "__" _______ 20__ року
Ми, представники ____________________________________________
(найменування теплогенеруючого підприємства)
в особі ___________________________________________ (далі - ТГП),
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
(найменування газотранспортного підприємства)
в особі ___________________________________________ (далі - ГТП),
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та представник __________________________________________________
(найменування газопостачального підприємства)
в особі __________________________________ (далі - Постачальник),
(посада, прізвище,
ім'я та по батькові)
склали цей акт про те, що у _____________ 20__ року ТГП прийняло,
(звітний місяць)
ГТП протранспортувало, а Постачальник поставив природний газ
(приведений до стандартних умов) в обсягах ________________ куб.м
(цифрами)
__________________________________________________________ куб.м:
(словами)
у тому числі * - _________ куб.м ________________________________
(цифрами) (словами)
_______________________ куб.м для вироблення електричної енергії;
* - _________ куб.м ________________________________
(цифрами) (словами)
__________________________ куб.м для вироблення теплової енергії;
з них * - _______________ куб.м _________________________________
(цифрами) (словами)
________________ куб.м для вироблення теплової енергії населенню.
Цей акт складено в ____ примірниках по ____ кожній стороні.
Усі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.

Додаток. Розрахунок обсягу природного газу, витраченого на
виробництво теплової енергії для населення, згідно з Методикою.
ТГП _____________ ГТП ____________ Постачальник _______________
(посада, (посада, (посада, прізвище, прізвище, прізвище,
ініціали ініціали ініціали та підпис) та підпис) та підпис)
М.П. М.П. М.П.

Додаток 2
до Методики визначення
обсягів природного газу,
які використовуються
для виробництва теплової
енергії для населення
в разі, якщо суб'єкти
господарювання здійснюють
постачання теплової енергії
різним категоріям споживачів

Таблиця 1. Перераховування обсягів теплової енергії,
отриманої населенням, в обсяг газу, використаного на її вироблення
за звітний період теплогенеруючим підприємством
------------------------------------------------------------------ | Назва | Номер формули (за потреби), |Значення | | | познака показника, |показника| | | одиниця виміру | | |----------------------+-------------------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+-------------------------------+---------| |1. Загальний обсяг | г |числове | |газу, поставленого |Q , тис.куб.м (приведених до |значення | |теплогенеруючому |стандартних умов) | | |підприємству від | | | |газотранспортного | | | |підприємства | | | |----------------------------------------------------------------| |2. Загальний обсяг виробленої теплогенеруючим підприємством | |теплової енергії | |----------------------------------------------------------------| |2.1. Середній ККД |(3) |числове | |теплогенераційного |(ета) |значення | |обладнання | сер | | |теплогенеруючого | | | |підприємства | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |2.2. Середня за | p |числове | |звітний період нижча |q , |значення | |теплотворна здатність | н | | |газу за сертифікатом | Ккал | | |газотранспортного | ----------------------------- | | |підприємства | тис.куб.м (приведених до | | | | стандартних умов) | | |----------------------+-------------------------------+---------| |2.3. Загальний обсяг |(1) |числове | |теплової енергії, |q , Гкал |значення | |виробленої | вир | | |обладнанням | | | |теплогенеруючого | | | |підприємства за | | | |звітний період | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |2.3.1. Загальний обсяг|(2) |числове | |теплової енергії, | котл |значення | |виробленої котельнями |q , Гкал | | |за звітний період | вир | | |----------------------+-------------------------------+---------| |2.3.2. Загальний обсяг| ТЕ |числове | |виробленої теплової |q , Гкал |значення | |енергії як різниця у | вир | | |зміні показів | | | |теплолічильників на | | | |подавальному та | | | |зворотному | | | |трубопроводах, а також| | | |на джерелі | | | |підживлювального | | | |обладнання за звітний | | | |період | | | |----------------------------------------------------------------| |Примітка. Заповнюється або підпункт 2.3.1, або підпункт 2.3.2 | |пункту 2.3 по ТЕЦ залежно від виду теплогенеруючого підприємства| |та організації вимірювання обсягів теплової енергії на ньому. | |----------------------------------------------------------------| |3. Обсяг теплової енергії, відпущеної за звітний період | |теплогенеруючим підприємством населенню загалом | |----------------------------------------------------------------| |3.1. Обсяг теплової | i |числове | |енергії для надання |q , Гкал; |значення | |послуг з опалення для | теп | | |населення за звітний | | | |період (споживач) | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |3.2. Обсяг теплової | j |числове | |енергії для надання |q , Гкал; |значення | |послуг з гарячого | ГВ | | |водопостачання для | | | |населення за звітний | | | |період (отримувач) | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |3.3. Загальний обсяг |(4) |числове | |відпущеної населенню |q , Гкал |значення | |теплової енергії | від | | |----------------------+-------------------------------+---------| |4. Перерахований обсяг|(5) |числове | |газу, використаний для| г |значення | |виробництва теплової |Q , куб.м (приведених до | | |енергії для населення | насел | | | |стандартних умов) | | |----------------------------------------------------------------| |Примітка. Кількість показників, наведених у пунктах 3.1| |та 3.2, повинна відповідати кількості окремих споживачів| |теплової енергії з населення, які отримують її від| |теплогенеруючого підприємства. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Методики визначення
обсягів природного газу,
які використовуються
для виробництва теплової
енергії для населення
в разі, якщо суб'єкти
господарювання здійснюють
постачання теплової енергії
різним категоріям споживачів

РОЗРАХУНОК
перераховування обсягу теплової енергії,
отриманої населенням, в обсяг газу,
використаного на її вироблення
за ____________ місяць 20__ року
теплогенеруючим підприємством "Котельня N 1"

------------------------------------------------------------------ | Назва | Номер формули (за потреби), |Значення | | | познака показника, |показника| | | одиниця виміру | | |----------------------+-------------------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+-------------------------------+---------| |1. Загальний обсяг | г |1000,00 | |газу, поставленого |Q , тис.куб.м (приведених до | | |теплогенеруючим |стандартних умов) | | |підприємством від | | | |газотранспортного | | | |підприємства | | | |----------------------------------------------------------------| |2. Загальний обсяг виробленої теплогенеруючим підприємством | |теплової енергії | |----------------------------------------------------------------| |2.1. Середній ККД |(3) |0,6 | |теплогенераційного |(ета) | | |обладнання | сер | | |теплогенеруючого | | | |підприємства | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |2.2. Середня за | p |8050 | |звітний період нижча |q , | | |теплотворна здатність | н | | |газу за сертифікатом | Ккал | | |газотранспортного | ----------------------------- | | |підприємства | тис.куб.м (приведений до | | | | стандартних умов) | | |----------------------+-------------------------------+---------| |2.3. Загальний обсяг |(1) |4830,00 | |теплової енергії, |q , Гкал | | |виробленої | вир | | |обладнанням | | | |теплогенеруючого | | | |підприємства за | | | |звітний період | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |2.3.1.Загальний обсяг |(2) |4830,00 | |теплової енергії, | | | |виробленої котельнями |q , Гкал | | |за звітний період | вир | | |----------------------+-------------------------------+---------| |2.3.2. Загальний обсяг| ТЕ |- | |виробленої теплової |q , Гкал | | |енергії як різниця у | вир | | |зміні показів | | | |теплолічильників на | | | |подавальному та | | | |зворотному | | | |трубопроводах, а також| | | |на джерелі | | | |підживлювального | | | |обладнання за звітний | | | |період | | | |----------------------------------------------------------------| |3. Обсяг теплової енергії, відпущеної за звітний період | |теплогенеруючим підприємством населенню | |----------------------------------------------------------------| |3.1. Обсяг теплової | 1 |100,00 | |енергії для надання |q , Гкал; | | |послуг з опалення для | теп | | |населення за звітний | | | |період (1-й споживач) | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |3.2. Обсяг теплової | 2 |50,00 | |енергії для надання |q , Гкал; | | |послуг з опалення для | теп | | |населення за звітний | | | |період (2-й споживач) | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |3.3. Обсяг теплової | 1 |120,00 | |енергії для надання |q , Гкал; | | |послуг з гарячого | ГВ | | |водопостачання для | | | |населення за звітний | | | |період (1-й споживач) | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |3.4. Обсяг теплової | 2 |110,00 | |енергії для надання |q , Гкал; | | |послуг з гарячого | ГВ | | |водопостачання для | | | |населення за звітний | | | |період (2-й споживач) | | | |----------------------+-------------------------------+---------| |3.5. Відпущена |(4) |380,00 | |населенню теплова |q , Гкал | | |енергія. | від | | |----------------------+-------------------------------+---------| |4. Перерахований обсяг|(5) |78 675 | |газу, використаний для| г | | |виробництва теплової |Q , куб.м (приведених до | | |енергії для населення | насел | | | |стандартних умов) | | |----------------------------------------------------------------| |Примітка. Кількість показників, наведених у пунктах 3.1 та 3.2, | |повинна відповідати кількості окремих споживачів теплової | |енергії з населення, які отримують її від теплогенеруючого | |підприємства. | ------------------------------------------------------------------
Головний інженер Котельні N 1 _________________ ________________
(підпис, печатка) (П.І.Б.)
Згідно із зазначеною таблицею загальний обсяг використаного
природного газу (1000 тис.куб.м) на теплопостачання розподілився
таким чином: населення отримало 380,0 Гкал теплової енергії, на що
було витрачено 78675 куб.м газу (приведених до стандартних умов).
Отримані розрахунковим шляхом дані необхідно внести до
відповідного акта.

Додаток 4
до Методики визначення
обсягів природного газу,
які використовуються
для виробництва теплової
енергії для населення
в разі, якщо суб'єкти
господарювання здійснюють
постачання теплової енергії
різним категоріям споживачів

СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТА УЗГОДЖУВАННЯ
звітності за спожиті обсяги природного газу,
використаного на виробництво теплової енергії
для населення та інших категорій споживачів

З огляду на те, що ціна газу є різною для вироблення теплової
енергії різним категоріям споживачів, обсяги газу за звітний
період, витрачені теплогенеруючим підприємством на комбіноване
вироблення теплової та електричної енергії, необхідно спочатку
розподілити на виробництво електричної та загального обсягу
теплової енергії, а потім газ, витрачений на виробництво
г загального обсягу теплової енергії (Q ), розподілити на обсяги
газу, використані на вироблення теплової енергії для населення, та
обсяги газу, використані на вироблення теплової енергії для інших
категорій споживачів. Для складання акта приймання-передачі
природного газу необхідно виконати розрахунок пропорційного
перераховування обсягу теплової енергії, отриманої окремим
споживачем, в обсяг газу, використаного на її вироблення. Для кожного теплогенеруючого підприємства, яке веде окремий
облік газу, таблиця розрахунку за звітний період містить такі
розділи: 1) загальний обсяг газу, поставленого теплогенеруючим
підприємством від газотранспортного підприємства; 2) загальний обсяг виробленої теплогенеруючим підприємством
теплової енергії; 3) обсяг теплової енергії, відпущеної за звітний період
теплогенеруючим підприємством населенню (окремому або груповому
споживачу); 4) перерахований обсяг газу, використаний для виробництва
теплової енергії для населення. За цим зразком готують та підписують звітну інформацію
відповідальні технічні фахівці теплогенеруючого підприємства. За
результатами приладового обліку використаних обсягів газу за
звітний період та виконаних розрахунків теплогенеруюче
підприємство, газотранспортне підприємство та постачальник газу
складають та підписують акт приймання-передачі природного газу,
у якому обов'язково зазначають обсяги природного газу,
використаного на виробництво теплової енергії для населення.вгору