Документ z0670-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.05.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2016  № 402


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2016 р.
за № 670/28800

Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

Відповідно до Закону України від 24 грудня 2015 року № 911-VIIІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року № 17 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243” та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Унести до глави 2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241, такі зміни:

у пункті 2.1 слова та цифри “розмірі, що становить не менше 60 відсотків у міській місцевості та не менше 40 відсотків у сільській місцевості від вартості харчування на день” замінити словами “розмірах, визначених місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або підприємствами, організаціями та установами, які перебувають у державній (комунальній) власності і мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади.”;

пункт 2.4 доповнити словами “, а також батьки дітей та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України ”Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту”.;

пункт 2.6 після слів “виховуються в сім’ях,” доповнити словами “діти з інвалідністю,”;

у пункті 2.10 слова “що не перевищує 50 відсотків у міській місцевості та 30 відсотків у сільській місцевості від вартості харчування дитини на день.” замінити словами “визначеному місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або підприємствами, організаціями та установами, які перебувають у державній (комунальній) формі власності і мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади.”.

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Виконавчий директор
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"Р.П. Качур
Р. ІллічовН. Скрипкавгору