Документ z0670-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.05.2015  № 535


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2015 р.
за № 670/27115

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року № 37

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року № 37 ,,Про затвердження Порядку визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 99/26544, такі зміни:

1) у заголовку наказу слово ,,Порядку” замінити словом ,,порядків”;

2) у пункті 1 слова ,,що додається” замінити словами ,,з порушеннями функцій нижніх кінцівок та Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок, що додаються”.

2. Внести до Порядку визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи з порушеннями функцій нижніх кінцівок, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року № 37, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 99/26544 (далі – Порядок), такі зміни:

1) у заголовку Порядку після слів ,,іншої особи” доповнити словами ,,з порушеннями функцій нижніх кінцівок”;

2) у відмітці додатків до Порядку після слів ,,іншої особи” доповнити словами ,,з порушеннями функцій нижніх кінцівок”.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра соціальної політики України Шевченка В.В.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Асоціації
інвалідів-спинальників України

Голова Всеукраїнської
організації інвалідів України
"Союз організацій інвалідів України"

Виконавчий директор
Національної Асамблеї інвалідів України

Міністр охорони здоров'я УкраїниІ.М. МарусевичВ.В. Назаренко


Н. Скрипка

О. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
20.05.2015  № 535


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2015 р.
за № 670/27115

ПОРЯДОК
визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення функціональних можливостей інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб з порушеннями функцій верхніх кінцівок (далі – особа з порушеннями функцій верхніх кінцівок), які потребують забезпечення протезно-ортопедичними виробами.

2. Функціональні можливості особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок впливають на функціональність протезних виробів, якими забезпечуються зазначені особи.

3. Для визначення функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій верхніх кінцівок використовується чотириетапна система оцінювання функціональних можливостей, результати зазначених оцінювань заносяться до Протоколу обстеження особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок (далі – Протокол) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

4. Забезпечення осіб з порушеннями функцій верхніх кінцівок протезно-ортопедичними виробами здійснюється відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами) (далі – Порядок забезпечення).

5. Забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з двобічними або сполученими ампутаційними дефектами не залежить від їх функціональних можливостей.

ІІ. Визначення функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій верхніх кінцівок

1. Функціональні можливості осіб з порушеннями функцій верхніх кінцівок залежать від таких критеріїв:

ступеня втрати функціональних можливостей (залежно від рівня ампутації);

клінічного стану особи (стану м’язів плечового поясу і тулуба, обсягу рухів у суміжному до кукси суглобі тощо);

особливостей кукси (здатності м’язів кукси до скорочення, довжини кукси, наявності пороків і захворювань кукси тощо);

загальних фізичних характеристик особи (стану серцево-судинної системи, стану функцій тулуба, нижніх кінцівок та збереженої верхньої кінцівки, стану функцій органів слуху та зору тощо);

особистої мотивації особи до відтворення косметичних властивостей кінцівки та компенсації втрачених функцій кінцівки;

побутово-соціальних обставин (умов користування протезом, умов побутових та професійних дій, умов пересування, умов проживання).

2. Визначення функціональних можливостей особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок складається з чотирьох етапів:

І етап – оцінювання ступеня втрати функціональних можливостей особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок залежно від рівня ампутації;

ІІ етап – оцінювання критеріїв фізичного стану та результатів клінічного обстеження особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок;

ІІІ етап – оцінювання особистої мотивації особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок;

ІV етап – оцінювання побутово-соціальних обставин особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок.

3. На І етапі оцінювання визначається ступінь втрати функціональних можливостей особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок залежно від рівня ампутації відповідно до такої таблиці:

Ступінь втрати функціональних можливостей

Рівні ампутації

Ступінь 1
(незначні функціональні обмеження)

кукси на різних рівнях кисті та пальців

Ступінь 2
(помірні функціональні обмеження)

кукси на рівні зап’ястка;
кукси після вичленення в променезап’ястковому суглобі;
кукси передпліччя;
кукси після вичленення в ліктьовому суглобі

Ступінь 3
(значні функціональні обмеження)

кукси плеча;
кукси після вичленення в плечовому суглобі;
кукси після міжлопатково-грудної ампутації

Результати заносяться до Протоколу.

4. На ІІ етапі оцінюється фізичний стан та результати клінічного обстеження особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок та з’ясовується така інформація:

загальні дані;

діагноз;

супутні захворювання;

загальні фізичні характеристики (стан серцево-судинної системи, стан функцій тулуба, нижніх кінцівок та збереженої верхньої кінцівки, стан функцій органів слуху та зору тощо);

дані клінічного обстеження (здатність м’язів кукси до скорочення, стан м’язів плечового поясу і тулуба, довжина кукси, наявність пороків і захворювань кукси, обсяг рухів у суміжних суглобах тощо).

Результати заносяться до Протоколу.

5. На ІІІ етапі оцінювання визначається особиста мотивація особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок щодо властивостей протезно-ортопедичного виробу та з’ясовується така інформація:

бажання до відтворення косметичних властивостей кінцівки;

бажання до компенсації втрачених функцій кінцівки.

Результати заносяться до Протоколу.

6. На ІV етапі оцінювання визначається рівень функціональних та косметичних властивостей протезно-ортопедичного виробу та з’ясовується така інформація:

умови користування протезом;

умови побутових та професійних дій;

умови пересування;

умови проживання.

Результати заносяться до Протоколу.

7. Після оцінювання функціональних можливостей особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок фахівці (лікар та протезист) зазначають у Протоколі висновок про надання особі з порушеннями функцій верхніх кінцівок протезно-ортопедичної допомоги, виду протезно-ортопедичного виробу та засобів реабілітації, лікування, наявність протипоказань тощо.

Директор
Департаменту соціального
захисту інвалідівО. ПоляковаДодаток
до Порядку визначення
функціональних можливостей
інваліда, дитини-інваліда, іншої особи
з порушеннями функцій верхніх кінцівок
(пункт 3 розділу І)

ПРОТОКОЛ
обстеження особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок

Директор
Департаменту соціального
захисту інвалідівО. Поляковавгору