Документ z0667-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.07.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2019  № 227


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2019 р.
за № 667/33638

Про внесення змін до Порядку призупинення бюджетних асигнувань

Відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку призупинення бюджетних асигнувань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2002 року № 319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 467/6755, такі зміни:

1) в абзаці четвертому пункту 3 слова «претензійно-позовної роботи» замінити словами «позовної роботи»;

2) абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:

«Пропозиції щодо призупинення бюджетних асигнувань, які підписує керівник органу, що встановив порушення бюджетного законодавства, або особа, яка його заміщує, мають містити код та назву програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або код та назву програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назву Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), за якими пропонується призупинити бюджетні асигнування.»;

3) у пункті 8 слова «подає інформацію відповідному уповноваженому органу» замінити словами «подає відповідному уповноваженому органу засвідчену підписом уповноваженої на це посадової особи розпорядника бюджетних коштів інформацію»;

4) абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:

«9. Підставою для відновлення дії бюджетних асигнувань на рахунках розпорядників бюджетних коштів є прийняття рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань керівником уповноваженого органу, яким прийнято рішення про призупинення бюджетних асигнувань, за результатами аналізу отриманої інформації про усунення порушення бюджетного законодавства або ведення позовної роботи, спрямованої на усунення порушення бюджетного законодавства, та документального підтвердження факту усунення порушення бюджетного законодавства або ведення позовної роботи, спрямованої на усунення порушення бюджетного законодавства (копія позовної заяви з відміткою відповідного суду про її реєстрацію).»;

5) додатки 1, 3 викласти у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної аудиторської
служби України

Голова Державної казначейської
служби України
Л. Гаврилова


Т.Я. СлюзДодаток 1
до Порядку призупинення
бюджетних асигнувань
(пункт 3)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про призупинення бюджетних асигнувань


Додаток 3
до Порядку призупинення
бюджетних асигнувань
(пункт 9)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про відновлення дії бюджетних асигнуваньвгору