Документ z0667-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - z2180-13

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
09.04.2013 N 519
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2013 р.
за N 667/23199
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2826 ( z2180-13 ) від 03.12.2013 }
Про внесення змін
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), частини четвертої статті 40
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 )
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591
( z0097-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2007 року за N 97/13364 (зі змінами), такі зміни:
1.1. Абзац тринадцятий підпункту 1.2 пункту 1 глави 2
розділу V викласти в такій редакції: "аудиторський висновок або відомості про аудиторський
висновок (має містити дані відповідно до пункту 16 додатка 37 до
Положення), які подаються виключно в паперовій формі".
1.2. Доповнити додаток 37 до Положення ( z0097-07 ) новим
пунктом 16 такого змісту:
"16. "Відомості про аудиторський висновок".
------------------------------------------------------------------ |Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. | | |аудитора - фізичної особи - підприємця) | | |-----------------------------------------------+----------------| |Код за Єдиним державним реєстром підприємств та| | |організацій України | | |-----------------------------------------------+----------------| |Номер та дата видачі свідоцтва про включення до| | |Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, | | |виданого Аудиторською палатою України | | |-----------------------------------------------+----------------| |Останній звітний період, за який проведений | | |аудит фінансової звітності | | ------------------------------------------------------------------ ".
2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних
фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього
рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному
друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії К.Кривенка.
Голова Комісії Д.Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 09.04.2013 N 18вгору