Документ z0667-01, поточна редакція — Редакція від 01.01.2015, підстава - z1365-14

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 122 від 19.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
від 6 серпня 2001 р.
за N 667/5858

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових
актів з бухгалтерського обліку щодо списання
заборгованості бюджетних установ, строк позовної
давності якої минув
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 879 ( z1365-14 ) від 02.09.2014 }

У зв'язку із запровадженням Порядку списання кредиторської
заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої
минув, затвердженого наказом Державного казначейства України від
08.05.2001 N 73 ( z0458-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.05.2001 за N 458/5649, і з метою забезпечення
єдності у порядку відображення в обліку списаної заборгованості
бюджетних установ, строк позовної давності якої минув,
Н А К А З У Ю :
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 879 ( z1365-14 ) від 02.09.2014 }
2. Затвердити Зміни до Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183 (додаються ( z0668-01 ).
3. Затвердити Зміни до Інструкції про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних
господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 ( z0497-00 )
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N
497/4718 (додаються ( z0669-01 ).
4. Управлінню методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України зміни до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ подати на державну реєстрацію в Міністерство юстиції
України.
5. Органам Державного казначейства України та фінансовим
управлінням зміни до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ, довести до відома установ, що ними обслуговуються.
6. Центральним органам виконавчої влади, іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів, бюджетним установам відображати
основні господарські операції щодо списання заборгованості
бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, відповідно
до вимог змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ.
Голова П.Г. Петрашко

{ Зміни до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу втратили
чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 879
( z1365-14 ) від 02.09.2014 }
вгору