Про затвердження форми повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на які не вимагається дозвіл
Мінрегіонбуд; Наказ, Повідомлення, Форма типового документа від 26.07.2010282
Документ z0666-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.08.2011, підстава - z0885-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.07.2010 N 282
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2010 р.
за N 666/17961
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 92 ( z0885-11 ) від 24.06.2011 }
Про затвердження форми повідомлення
про початок виконання будівельних робіт,
на які не вимагається дозвіл

Відповідно до пункту 16 Порядку надання дозволу на виконання
будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30.09.2009 N 1104 ( 1104-2009-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму повідомлення про початок виконання
будівельних робіт, на які не вимагається дозвіл, що додається.
2. Державній архітектурно-будівельній інспекції
(Бондаренко О.М.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр В.Г.Яцуба
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
26.07.2010 N 282
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2010 р.
за N 666/17961

Начальникові _______________
(найменування інспекції
державного ____________________________
архітектурно-будівельного
контролю, ____________________________
ініціали та прізвище) ____________________________
(найменування або прізвище,
ім'я та по батькові
замовника, ____________________________
його місцезнаходження
або місце проживання,
номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт,
на які не вимагається дозвіл

Відповідно до пункту 16 Порядку надання дозволу на виконання
будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30.09.2009 N 1104, повідомляю про початок виконання
будівельних робіт, на які не вимагається дозвіл,
_________________________________________________________________
(вид будівництва, найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва, загальна площа об'єкта будівництва) відповідно до проектної документації (у разі виконання робіт з
нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального
ремонту об'єкта), розробленої ____________________________________
_________________________________________________________________
(найменування проектної організації, серія та номер ліцензії) та затвердженої замовником (у разі наявності погодження
архітектурно-планувальної частини проекту місцевим органом
містобудування та архітектури) ___________________________________
(найменування, дата та номер документа про
________________________________________________________________.
затвердження та найменування, дата та номер
документа про погодження)
Генпідрядник або підрядник (у разі наявності) _______________
________________________________________________________________.
(найменування юридичної особи, серія та номер ліцензії,
найменування, дата та номер документа
про призначення відповідального виконавця робіт)
Документ, що засвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою або договір суперфіцію (у разі виконання робіт
з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального
ремонту об'єкта) ________________________________________________.
(найменування документа, ким і коли виданий)
Я, ____________________________________, усвідомлюю наслідки, (прізвище, ім'я та по батькові замовника) передбачені статтею 376 Цивільного кодексу України за здійснення
самочинного будівництва.
______ ______________________________________ _________________
(дата) (підпис замовника: керівника юридичної (прізвище, ім'я
особи / фізичної особи - підприємця / та по батькові
фізичної особи) замовника)
Начальник Державної
архітектурно-будівельної
інспекції О.М.Бондаренковгору