Про затвердження форми спеціального дозволу на користування надрами
Мінприроди України; Наказ, Форма типового документа, Дозвіл від 13.07.2009372
Документ z0665-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.09.2010, підстава - z0731-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2009 N 372
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2009 р.
за N 665/16681
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 321 ( z0731-10 ) від 06.08.2010 }
Про затвердження форми спеціального дозволу
на користування надрами

Відповідно до пункту 11 Порядку надання у 2009 році
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року
N 608 ( 608-2009-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму спеціального дозволу на користування
надрами, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від
12 червня 2008 року N 302 ( z0610-08 ) "Про затвердження форми
спеціального дозволу на користування надрами", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 7 липня 2008 року за N 610/15301.
3. ДНВП "Геоінформ України" (Заяць Є.І.) розробити
комп'ютерну програму щодо заповнення форми спеціального дозволу на
користування надрами.
4. Державній геологічній службі (Мормуль Д.Д.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Мін'юсту.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чорнокура І.
Міністр Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Гота

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
13.07.2009 N 372

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на користування надрами

Реєстраційний номер
Дата видачі від року
(зазначається дія:
надано, переоформлено,
продовжено строк дії,
надано дублікат)
Підстава надання
(зазначається:
дата, номер протоколу Міжвідомчої
робочої групи з питань
надрокористування або дата, номер
розпорядження Кабінету Міністрів
України та дата, номер наказу
Мінприроди)
Вид користування
надрами:
(зазначається: відповідно до
пункту 5 Порядку надання у
2009 році спеціальних дозволів
на користування надрами,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
17.06.2009 N 608)
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування
(зазначається:
повна назва родовища, ділянки,
геологічних територій відповідно
до державного балансу запасів
корисних копалин України)
Географічні координати: Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5
ПШ
СхД
Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10
ПШ
СхД
Місцезнаходження:
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
(зазначається: відповідно до
адміністративно-територіального
устрою України, напрямок,
відстань від найближчого
населеного пункту, залізничної
станції, природоохоронних
об'єктів)
площа об'єкту, території:
(зазначається в одиницях виміру)
обмеження щодо глибини
використання (у разі потреби)
Вид корисної копалини:
(зазначається відповідно до
переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого
значення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від
12 грудня 1994 року N 827)
Загальна кількість
запасів на час надання
спеціального дозволу
на користування надрами:
(основні, супутні, одиниця виміру
категорія, кількість,
(зазначається у разі потреби)
Ступінь освоєння надр:
(експлуатація, не розробляється,
законсервоване)
Відомості про затвердження
(апробування) запасів
корисної копалини
(дата, номер протоколу органу,
який його видав у разі
видобування)
Мета користування надрами:
Джерело фінансування робіт:
(зазначається джерело надходження
грошових коштів на роботи, які
будуть проводитись
надрокористувачем під час
користування надрами (державні
або недержавні)
Особливі умови:
(зазначаються особливі умови
користування надрами, які
необхідно виконувати
надрокористувачу під час
користування надрами)
Відомості про власника:
найменування для юридичної
особи або прізвище, ім'я
та по батькові
для фізичної особи
ідентифікаційний код (номер)
Місцезнаходження
Відомості про погодження
надання спеціального
дозволу на користування
надрами:
(зазначається дата та номер
документу, яким погоджено та
назва органу який погодив)
Строк дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(зазначається цифрами та
словами, кількість років)
термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(зазначається цифрами та словами
дата у разі переоформлення,
продовження строку дії)
Відомості про погодження
особливого режиму
проведення робіт у разі
користування надрами
континентального шельфу
та виключної (морської)
економічної зони України
(зазначається дата та номер
документа, яким погоджено та
назва органу який погодив)
Угода про умови
користування ділянкою
надр є невід'ємною
частиною дозволу і
визначає умови
користування
ділянкою надр
(зазначаються дата
та номер угоди про умови
користування надрами)
Особа, уповноважена
підписати спеціальний
дозвіл на користування
надрами:
посада
прізвище, ім'я та по батькові
підпис
печатка Мінприроди
Голова Державної
геологічної служби Д.Мормульвгору