Документ z0665-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.10.2011, підстава - z1159-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2006 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 червня 2006 р.
за N 665/12539
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 595 ( z1159-11 ) від 16.09.2011 }
Про порядок проведення профілактичних щеплень
в Україні та контроль якості й обігу медичних
імунобіологічних препаратів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 207 ( z0427-08 ) від 17.04.2008 }
{ Щодо втрати чинності Наказу додатково див. Наказ
Міністерства охорони здоров'я
N 765 ( v0765282-10 ) від 09.09.2010 }
{ Щодо скасування Рішення про державну реєстрацію Календаря
профілактичних щеплень в Україні див. Наказ Міністерства
юстиції N 1303/5 ( v1303323-11 ) від 10.05.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 296 ( z0601-11 ) від 19.05.2011 }

Відповідно до статті 27 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
(із змінами) та статей 1, 12 та 13 Закону України "Про захист
населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (із змінами),
з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України
та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної
профілактики, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі акти, що додаються:
1.1. Календар профілактичних щеплень в Україні.
1.2. Положення про організацію і проведення профілактичних
щеплень ( z0666-06 ).
1.3. Перелік медичних протипоказів до проведення
профілактичних щеплень ( z0667-06 ).
1.4. Інструкція щодо організації епідеміологічного нагляду за
побічною дією імунобіологічних препаратів та їх епідеміологічної
ефективності ( z0668-06 ). { Підпункт 1.4 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 207 ( z0427-08 ) від 17.04.2008 }
1.5. Порядок відпуску громадянам медичних імунобіологічних
препаратів ( z0669-06 ).
1.6. Порядок забезпечення належних умов зберігання,
транспортування, приймання та обліку медичних імунобіологічних
препаратів в Україні ( z0670-06 ).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та
управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних
адміністрацій, Головному державному санітарному лікарю Автономної
Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей,
міст Києва та Севастополя, на залізничному, повітряному та водному
транспорті забезпечити неухильне проведення на підпорядкованих
адміністративних територіях профілактичних щеплень згідно з
затвердженими документами та належний їх облік у закладах та
установах охорони здоров'я.
3. Уважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України
від 31 жовтня 2000 року N 276 ( z0824-00 ) "Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 15 листопада 2000 року за N 824/5045,
та від 4 березня 1998 року N 49 ( z0267-98 ) "Про затвердження
Інструкції з планування епіднагляду за побічною дією
імунобіологічних препаратів, виявлення та реєстрації
поствакцинальних реакцій, ускладнень та внесення змін до наказу
МОЗ України від 25.01.96 N 14", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 27 квітня 1998 року за N 267/2707.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Весельського В.Л. та першого заступника
Міністра, головного державного санітарного лікаря України
Бережнова С.П.
5. Директору Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду здійснити в установленому
чинним законодавством України порядку реєстрацію цього наказу.
Міністр Ю.В.Поляченко
{ Календар профілактичних щеплень в Україні втратив чинність
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 296
( z0601-11 ) від 19.05.2011 }вгору