Документ z0664-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.06.2015, підстава - z0597-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
08.06.2007 N 2033
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2007 р.
за N 664/13931
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 526 ( z0597-15 ) від 18.05.2015 }
Про внесення змін до наказу
Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту
від 15.03.2006 N 794

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
3 травня 2007 року N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження
тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II
етапом" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту від 15.03.2006 N 794 ( z0510-06 ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників притулків для
неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків,
соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.05.2006 за N 510/12384 (зі змінами), виклавши додаток 1 наказу
у новій редакції (додається).
2. Керівникам притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних
центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді встановити працівникам посадові оклади (ставки заробітної
плати, тарифні ставки) згідно з установленими їм тарифними
розрядами.
3. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 червня 2007 року.
Міністр В.П.Корж
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Голова Центрального
комітету профспілки
працівників культури України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
15.03.2006 N 794
( z0510-06 )
(у редакції наказу
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
від 08.06.2007 N 2033)

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників притулків для неповнолітніх служб
у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціально-психологічної реабілітації дітей
та молоді з функціональними обмеженнями,
соціальних гуртожитків, соціальних центрів
матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді

------------------------------------------------------------------ | Тарифні | Тарифні коефіцієнти | | розряди | | |-----------+----------------------------------------------------| | 1 | 1,00 | |-----------+----------------------------------------------------| | 2 | 1,06 | |-----------+----------------------------------------------------| | 3 | 1,12 | |-----------+----------------------------------------------------| | 4 | 1,18 | |-----------+----------------------------------------------------| | 5 | 1,24 | |-----------+----------------------------------------------------| | 6 | 1,30 | |-----------+----------------------------------------------------| | 7 | 1,37 | |-----------+----------------------------------------------------| | 8 | 1,47 | |-----------+----------------------------------------------------| | 9 | 1,57 | |-----------+----------------------------------------------------| | 10 | 1,66 | |-----------+----------------------------------------------------| | 11 | 1,78 | |-----------+----------------------------------------------------| | 12 | 1,92 | |-----------+----------------------------------------------------| | 13 | 2,07 | |-----------+----------------------------------------------------| | 14 | 2,21 | |-----------+----------------------------------------------------| | 15 | 2,35 | |-----------+----------------------------------------------------| | 16 | 2,50 | |-----------+----------------------------------------------------| | 17 | 2,66 | |-----------+----------------------------------------------------| | 18 | 2,83 | |-----------+----------------------------------------------------| | 19 | 3,01 | |-----------+----------------------------------------------------| | 20 | 3,25 | |-----------+----------------------------------------------------| | 21 | 3,41 | |-----------+----------------------------------------------------| | 22 | 3,50 | |-----------+----------------------------------------------------| | 23 | 3,71 | |-----------+----------------------------------------------------| | 24 | 3,80 | |-----------+----------------------------------------------------| | 25 | 3,93 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати. 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор департаменту
економіки та фінансів Р.А.Мироненковгору