Документ z0663-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012
( Остання подія — Введення в дію, відбулась 01.07.2012, підстава - z0661-12. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110

ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ ОГЛЯД
анестезіологом та протокол загального знеболення
(Форма № 003-3/о)

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 663/20976

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-3/о “Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 003-3/о “Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення” (далі - форма № 003-3/о).

2. Форма № 003-3/о є одним із основних документів, який заповнюється у закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну хірургічну допомогу населенню.

3. Форма № 003-3/о містить дані щодо передопераційного огляду анестезіологом (сторінка перша) та листок і протокол загального знеболення (сторінки друга, третя).

3.1. На першій сторінці форми № 003-3/о передопераційний огляд анестезіологом заповнюється лікарем-анестезіологом за добу до призначеного оперативного втручання та містить інформацію щодо прізвища, імені та по батькові хворого, його віку, даних анамнезу життя, захворювань, алергологічного анамнезу, наявності шкідливих звичок, хронічного прийому деяких медикаментів.

3.2. Об’єктивний стан включає в себе відображення функцій всіх органів та систем хворого, дані лабораторних та допоміжних методів досліджень.

3.3. Висновок містить рекомендації щодо підготовки хворого до операції, премедикації, призначеного знеболення та ступеня операційного ризику.

4. На другій, третій сторінках заповнюються відповідно листок знеболення та протокол знеболення, які включають відомості про перебіг наркозу, особливості надання анестезіологічної допомоги та рекомендації анестезіолога щодо подальшого інтенсивного нагляду за хворим.

5. Форма № 003-3/о підписується лікарем-анестезіологом.

6. Форма № 003-3/о після її заповнення вклеюється у медичну карту стаціонарного хворого, що затверджена цим наказом, де зберігається протягом 25 років.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору