Документ z0660-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
20.05.2011 N 190/298
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 червня 2011 р.
за N 660/19398

Про внесення зміни до Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 30.03.2011 N 310 ( 310-2011-п ) "Про внесення зміни в
додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. N 1298" Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміну до пункту 2.1 Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту
населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства охорони здоров'я України
від 05.10.2005 N 308/519 ( z1209-05 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за N 1209/11489 (зі
змінами), доповнивши абзац перший примітки 1 після цифр і слова
"613 гривень" словами і цифрами "; з 1 квітня - 625 гривень.".
2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення забезпечити диференціацію заробітної
плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за
рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 01.04.2011.
Голова комісії з проведення
реорганізації, перший заступник
Міністра праці та соціальної
політики України Л.Дроздова
Міністр
охорони здоров'я України О.Аніщенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України С.Рибак
Заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.М.Кондрюк
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченковгору