Документ z0658-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.07.2017, підстава - z0785-17


 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету статистики
України
30.04.2004 N 258
( z0657-04 )
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2004 р.
за N 658/9257
 
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики
     N 126 ( z0785-17 ) від 31.05.2017 }
 
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-каналізація (річна)
"Звіт про роботу каналізації"
( v0215202-03 )

 
1. Загальні положення
 
     1.1. Державне статистичне спостереження про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) складають каналізаційні, водопровідно-каналізаційні підприємства, які перебувають як на самостійному балансі, так і на балансі підприємств та організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності, що здійснюють централізоване відведення стічних вод від житлових будинків, комунально-побутових, промислових, будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств та організацій.
 
     1.2. Статистичне спостереження про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) подається органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства, що звітує.
 
     1.3. Якщо в населеному пункті дві чи більше розрізнені господарсько-фекальні або загальносплавні каналізації об'єднані в одне господарство, то управління таким об'єднаним господарством повинно складати один звіт по населеному пункту.
 
     1.4. Якщо каналізаційне господарство обслуговує декілька населених пунктів (як у міській, так і в сільській місцевостях), каналізаційні господарства яких перебувають на його балансі, то воно складає окремі звіти по кожному населеному пункту міської місцевості і зведений по всіх населених пунктах сільської місцевості і подає їх статистичному органу за своїм місцезнаходженням. До останнього додається перелік сільських населених пунктів, що обслуговує підприємство.
 
     1.5. Якщо каналізаційне господарство отримує стоки від окремих каналізаційних мереж інших населених пунктів, мережі яких перебувають на балансі підприємства, що звітує, тоді воно складає окремі звіти на каналізаційне господарство кожного населеного пункту і всі звіти подає статистичному органу за своїм місцезнаходженням.
 
     1.6. Не подають звіт:
     - каналізації, які відводять тільки технічні стічні води промислових, будівельних, транспортних та інших організацій;
     - каналізації, які відводять тільки атмосферні стічні води (зливові каналізації);
     - дворові каналізації найпростішого обладнання, які обслуговують будинок одного домоволодіння і не мають випуску стічних вод за його межі;
     - споруди для випуску стічних вод, які не мають труб для відводу стоків (не вважаються каналізацією).
 
     1.7. Звітні дані відображаються у тих одиницях виміру, які вказані у формі.
 
     1.8. Дані рядків 03-10,18 показуються з одним десятковим знаком, решта - в цілих числах.
 
     1.9. За правильність складання звіту та своєчасність його подання несе відповідальність керівник підприємства.
 
2. Заповнення показників форми
 
     2.1. У рядку 01 зазначається число каналізацій, у рядку 02 - число окремих каналізаційних мереж, які перебувають на балансі підприємства, що звітує.
     Каналізацією вважається сукупність споруд для відводу стічних вод з території населеного пункту або його частини, яка складається з мережі труб і колекторів (каналів) та власного випуску.
     Мережі для випуску стічних вод, які не мають труб для відводу стоків, не вважаються каналізацією і у формі N 1-каналізація не відображаються.
     Окремою каналізаційною мережею вважається мережа, яка не має власного випуску, а передає стічну рідину до каналізаційних споруд інших підприємств.
     Вуличною каналізаційною мережею вважаються трубопроводи, які прокладено вздовж вулиць, проїздів, провулків, набережних населеного пункту, включаючи протяжність збірних колекторів (без головних та приєднань).
 
     2.2. У рядку 03 показується одиночна протяжність головних колекторів на кінець року, у рядку 04 - з них ветхих та аварійних.
     Головним колектором вважається трубопровід (або канал), який збирає стічні води з усієї території, що має каналізацію, та відводить їх на очисні споруди або у водоймище. Якщо головний колектор складається з декількох ліній труб, то показується сумарна протяжність усіх ліній труб, включаючи ту частину труб (каналів), яка розташована за межами території населеного пункту.
 
     2.3. У рядку 05 зазначається одиночна протяжність вуличної каналізаційної мережі, у рядку 06 - з неї ветхої та аварійної.
     Збірними колекторами, які необхідно показати в протяжності вуличної мережі, вважаються трубопроводи, підключені безпосередньо або через систему труб до головних колекторів.
     Приєднання до вуличної мережі для підключення об'єктів до каналізації (домові приєднання, дворова мережа, а також внутрішньоквартальні мережі) в загальну протяжність вуличної каналізаційної мережі не включаються.
 
     2.4. У рядку 07 зазначається одиночна протяжність внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі, у рядку 08 - з неї ветхої та аварійної.
     Внутрішньоквартальною вважається мережа, прокладена вздовж внутрішньоквартальних проїздів.
     До внутрішньодворової належить мережа, прокладена на території домоволодінь, а також каналізаційні трубопроводи, призначені для приєднання домоволодінь до вуличної каналізаційної мережі.
 
     2.5. У рядку 09 зазначається установлена пропускна спроможність очисних споруд, яка характеризується кількістю стічної рідини, яку вони можуть пропустити за добу при повному завантаженні усього комплексу очисних споруд та додержанні встановлених вимог до очистки стічної рідини.
     Якщо окремі ланки очисних споруд мають різну пропускну спроможність, за цим показником необхідно зазначити пропускну спроможність ланки очисних споруд, яка лімітує пропуск стічних вод.
     Головними ланками очисних споруд каналізації є:
     при механічній очистці - відстійники, метантенки, мулові майданчики;
     при штучній біологічній очистці - первинні відстійники, метантенки, біофільтри, аеротенки, вторинні відстійники;
     при природній біологічній очистці - відстійники, метантенки, мулові майданчики, поля зрошення, поля фільтрації.
     Якщо комплекс очисних споруд не має відстійників і проводить тільки грубе освітлення води шляхом пропуску її через різного виду решітки, сита і т.і., то пропускна спроможність таких очисних споруд у даному показнику не ураховується.
     Якщо каналізація має декілька окремих територіально розрізнених очисних споруд, то у звіті по підприємству в цілому необхідно показати сумарну пропускну спроможність усіх очисних споруд на кінець звітного року.
 
     2.6. У рядку 10 зазначається установлена пропускна спроможність каналізації, яка визначається за загальною кількістю стічної рідини, яка може пройти за добу через головні колектори.
 
     2.7. У рядку 11 зазначається пропуск усіх стічних вод за рік каналізацією (каналізаційною мережею). Кількість стічних вод (включаючи виробничо-технічні, господарсько-фекальні, а також води комунально-побутових підприємств), які фактично пропущено за звітний рік через каналізацію (каналізаційну мережу), визначається за даними пред'явлених абонентам рахунків.
     Кількість стічних вод, відведених від абонента, вважається рівною кількості води, яку він отримав із водопроводу.
     Якщо абонент має інші джерела водопостачання (власний водозабір, інший водопровід), то кількість стоків, скинутих їм у каналізацію, визначається за даними обліку води, яку отримує абонент (вимірювальних приладів, продуктивності насосів, витрат води на технологічні потреби та ін.), або за замірами фактичної кількості стоків.
     Якщо питна вода є напівфабрикатом та включена до складу виробленої продукції і не скидається у каналізацію, при визначенні обсягу скинутих стоків вона не ураховується.
     У рядку 12 зазначається кількість стічних вод, прийнятих від інших каналізацій або каналізаційних мереж.
 
     2.8. Рядки 13-16 заповнюються тільки каналізаційними підприємствами.
     У рядку 13 зазначається кількість усіх відведених (скинутих) стічних вод за рік.
     Відведеними вважаються стічні води, які скинуто у природні водоймища або утилізовані іншими шляхами.
     Із загальної кількості відведених (скинутих) стічних вод виділяються: загальна кількість стічних вод, які пройшли через очисні споруди (рядок 14); з них пройшли повну біологічну (фізико-хімічну) очистку (рядок 15); а з них - з доочисткою (рядок 16).
 
     2.9. У рядку 17 зазначається кількість стічних вод, що передана іншим каналізаціям або каналізаційним мережам.
 
     2.10. Підприємства, які мають окремі каналізаційні мережі, не заповнюють у звіті рядки 01, 03, 04, 09, 10, 13-16.
 
 Начальник управління статистики 
послуг та соціальних програм І.В.Калачова
(Виправлення внесені згідно з Додатковою інформацією "Офіційного вісника України" N 25, 2004 р.)вгору