Документ z0656-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.01.2017, підстава - z1525-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Н А К А З
N 156/222/270/208/237/111 від 10.09.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 вересня 1999 р.
vd990910 vn156/222/270/208/237/111 за N 656/3949
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1261/914/1834/291/689 ( z1525-16 ) від 01.11.2016 }
Про затвердження змін і доповнень до Методики надання населенню житлових субсидій, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держбуду, Міненерго, НАК "Нафтогаз України" від 15.04.98 N 58/45/91/73/51/23/10-538 і зареєстрованої в Мін'юсті
15.06.98 за N 379/2819

У відповідності до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 14 травня 1999 р. N 822 ( 822-99-п ) "Про
вдосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити зміни і доповнення до Методики надання
населенню житлових субсидій ( z0379-98 ) (додаються). 2. Відділам (управлінням) субсидій, організаціям, що надають
населенню житлово-комунальні послуги, реалізують скраплений газ та
паливо враховувати зазначені зміни і доповнення до Методики у
практичній роботі. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністрів і голів Комітету та правління Компанії
відповідно до розподілу обов'язків. 4. Управлінню житлових субсидій Міністерства праці та
соціальної політики зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції
України.
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань
Міністр економіки України В.В.Роговий
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Голова Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики України В.М.Гусаков
Міністр енергетики України І.В.Плачков
Голова правління Національної
акціонерної компанії
"Нафтогаз України" І.М.Бакай
Затверджено
Наказ Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України, Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України, Міністерства енергетики
України, Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" 10.09.99
N 156/222/270/208/237/111
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 1999 р.
за N 656/3949
Зміни і доповнення
до Методики надання населенню житлових субсидій
( z0379-98 )
1. Пункт 1 доповнити словами "та постановою Кабінету
Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 822 ( 822-99-п )". 2. У пункті 3: абзац перший після слів "побутове (рідке) паливо" доповнити
словами "у межах норм споживання з урахуванням пільг, які
надаються відповідно до чинного законодавства"; доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "- у разі звернення особи, яка прописана в житловому
приміщенні (будинку), але не є уповноваженим власником
(співвласником) житла, наймачем державного та громадського
житлового фонду, членом житлово-будівельного кооперативу,
власником (співвласником) житлового приміщення. Крім того, якщо в житлових приміщеннях (будинках) прописані і
проживають тільки непрацюючі пенсіонери та інші непрацездатні
громадяни, джерелом існування яких є лише доходи від особистого
підсобного господарства, земельних ділянок, наданих для потреб
городництва, сінокосіння і випасання худоби, пенсія та інші
соціальні виплати, і середньомісячний сукупний дохід на одного
прописаного не перевищує вартісної величини межі
малозабезпеченості, то за рішеннями вищезазначених органів можливе
звільнення цих громадян від сплати визначеної частки витрат на
оплату твердого або пічного побутового (рідкого) палива з
одночасним відповідним зменшенням норми забезпечення цим паливом". 3. У пункті 18: абзац перший викласти в такій редакції: "Обчислення середньомісячного сукупного доходу для громадян,
зайнятих на сезонних роботах, відповідно до Списку сезонних робіт
( 278-97-п ), затвердженого Кабінетом Міністрів України,
провадиться, виходячи з доходів за попередній повний сезон,
поділених на 12 з урахуванням коефіцієнта зростання середньої
заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки"; приклад 4 викласти в такій редакції: "Приклад 4. У житловому приміщенні (будинку) прописано три особи (батько,
мати, дитина шкільного віку). Звернення за субсидією в квітні
місяці. Мати - працівник цукрового заводу, зайнята лише з вересня до
грудня включно. Заробітна плата за період роботи - 1780 грн. Інших
доходів не має.
1. Коефіцієнт зростання середньої 1,067 заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки в рік звернення 2. Визначаємо середньомісячний 1780 : 12 х 1,067 = дохід матері: 158,27 (грн.)
3. Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім'ї: ------------------------------------------------------------------ |Доходи | За наданими довідками | Для розрахунку субсидії | | | (грн.) | (грн.) | | |---------------------------+---------------------------| | |січень | лютий |березень |січень | лютий |березень | |--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------| |батько | 22 | 16 | 92 | 22,00 |17,00* | 92,00 | |--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------| |мати | - | - | - |158,27 |158,27 | 158,27 | |--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------| |Усього | 22 | 16 | 92 |180,27 |175,27 | 250,27 | ------------------------------------------------------------------
___________
* Неоподатковуваний мінімум доходу громадян.
Загальна сума сукупного 180,27 + 175,27 + 250,27 = доходу 605,81 (грн.) Середньомісячний сукупний 605,81 : 3 = 201,94 дохід сім'ї (грн.)".
4. Пункт 19 викласти в такій редакції: "Обчислення середньомісячного сукупного доходу для громадян,
які мають фермерське господарство, провадиться на підставі даних
районних державних податкових інспекцій про обсяги доходів за
попередній календарний рік, поділених на 12, з урахуванням
коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки". 5. У пункті 20: абзац перший викласти в такій редакції: "Обчислення доходів від підприємницької діяльності та іншої
незалежної професійної діяльності, в тому числі доходів адвокатів,
приватних нотаріусів та від заняття літературною, художньою,
музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю провадиться на
підставі даних державних податкових інспекцій. При цьому доходи
осіб, які сплачують фіксований податок, визначаються на підставі
прибуткового податку і розраховуються за шкалою ставок
прогресивного оподаткування"; приклад 5 викласти в такій редакції: "Приклад 5. У житловому приміщенні (будинку) прописано три особи (батько,
мати, дитина шкільного віку). Звернення за субсидією в травні
місяці. Батько веде фермерське господарство. За даними районної
податкової адміністрації його дохід за попередній рік становив
3800 грн. Мати займається підприємницькою діяльністю. За даними
районної податкової адміністрації її дохід за попередній квартал
становив 80 грн.
1. Коефіцієнт зростання середньої 1,067 заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, у рік звернення 2. Визначаємо середньомісячний 3800 : 12 х 1,067 = дохід батька 337,88 (грн.) 3. Визначаємо середньомісячний 80 : 3 = 26,67 (грн.) дохід матері 4. Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім'ї:
------------------------------------------------------------------ | | Доходи для розрахунку субсидії (грн.) | | |---------------------------------------------------| | | лютий | березень | квітень | |------------+----------------+-------------------+--------------| |батько | 337,88 | 337,88 | 337,88 | |------------+----------------+-------------------+--------------| |мати | 26,67 | 26,67 | 26,67 | |------------+----------------+-------------------+--------------| |Усього | 364,55 | 364,55 | 364,55 | ------------------------------------------------------------------
Середньомісячний сукупний 364,55 грн." дохід
6. Пункт 21 викласти в такій редакції: "Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг та
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива для громадян, які звернулися за призначенням
житлової субсидії, визначається у відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1156
( 1156-98-п ) "Про новий розмір витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та пічного побутового (рідкого) палива у разі надання житлової
субсидії" із змінами і доповненнями, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 822
( 822-99-п ). При цьому розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг
у межах норм споживання та розмір субсидій визначаються окремо на
кожний вид послуг пропорційно до його частки в загальній сумі
вартості цих послуг. Якщо обсяг витрачання води, тепла, газу та електроенергії
вимірюється засобами їх обліку, то при підтвердженні права на
отримання субсидії на наступний термін розмір витрат громадян на
оплату житлово-комунальних послуг (20 чи 15 відсотків
середньомісячного сукупного доходу прописаних у житловому
приміщенні (будинку) зменшується на 1 відсоток, але не більше ніж
на 5 відсотків відповідно за кожні 10 відсотків зменшення
загальної суми вартості фактично використаних послуг у
попередньому періоді проти суми їх вартості за встановленими
нормами споживання. При цьому: зменшення розміру обов'язкової частки плати за
житлово-комунальні послуги за умови їх економного використання
провадиться лише при повторному підтвердженні права на призначення
субсидії з урахуванням змін і доповнень, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 822; не враховується зменшення загальної суми вартості фактично
використаних послуг за рахунок відсутності окремої послуги,
наявності колективних (будинкових, квартальних тощо) засобів
обліку; до загальної суми вартості використаних послуг включається
також вартість послуг, які не вимірюються засобами обліку. Якщо обсяг витрачання газу, води, електричної та теплової
енергії вимірюється засобами їх обліку, то розмір субсидії для
відшкодування їх оплати розраховується, виходячи з фактичного
споживання послуг, але не більше від установлених норм споживання.
При цьому фактичне споживання послуг визначається за термін дії
попередньої субсидії, а в разі першого звернення - за попередній
термін, що дорівнює терміну, на який призначається субсидія. Якщо після закінчення терміну отримання субсидії зазначені
послуги використано на суму, меншу від суми призначеної субсидії
та обов'язкової частки плати в межах норм споживання, то
невикористані перераховані кошти повертаються (перераховуються)
організаціями, що надають послуги, на рахунок відділів (управлінь)
субсидій або зараховуються цими організаціями в рахунок
фінансування субсидій, призначених іншим отримувачам. Якщо після закінчення терміну отримання субсидії зазначені
послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії
та обов'язкової частки плати в межах норм споживання, то відділи
(управління) субсидій перераховують розмір призначеної субсидії,
виходячи з вартості фактично спожитих послуг, але не більше від
установлених норм".
Приклад 1: У житловому приміщенні (будинку) прописано три особи - мати,
двоє дітей 4 та 10 років. Мати працює, отримує аліменти на
утримання дітей. Вартісна величина межі малозабезпеченості на
момент звернення становить 90,7 грн.
------------------------------------------------------------------ | Доходи | За наданими довідками | Для розрахунку субсидії | | | (грн.) | (грн.) | | |---------------------------+--------------------------| | |січень | лютий |березень |січень | лютий |березень| |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------| |з/плата |190,00 | 14,00 | 0,0 |190,00 | 14,00 | 0,0 | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------| |аліменти |120,00 | 0,0* | 69,0 |120,00 | 0,0* | 69,0 | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------| |Усього | | | | 310,00 |17,00** | 69,0 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Не нараховувались.
** Неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Середньомісячний сукупний (310,00 + 17,00 + 69,00) : дохід 3 = 132 грн. Середньомісячний дохід на 132 : 3 = 44 (грн.) одного прописаного
Оскільки середньомісячний дохід на одного прописаного не
перевищує встановленої вартісної величини межі малозабезпеченості
на момент звернення (90,7 грн.) і в складі прописаних є
неповнолітні діти, сім'я сплачуватиме за умови призначення
житлової субсидії за житлово-комунальні послуги 15 відсотків
сукупного доходу, а саме:
132 грн. х 0,15 = 19,8 грн.
Приклад 2: У житловому приміщенні (будинку) прописано три особи (батько,
мати, дитина шкільного віку). Вартісна величина межі
малозабезпеченості на момент звернення становить 90,7 грн.
------------------------------------------------------------------ | | Доходи за наданими довідками | Доходи для розрахунку | | | (грн.) | субсидії | | | | (грн.) | | |------------------------------+-------------------------| | | січень | лютий |березень|січень | лютий |березень| |-------+----------+----------+--------+-------+--------+--------| |батько | 220 | 164 | 292 | 220 | 164 | 292 | |-------+----------+----------+--------+-------+--------+--------| |мати | 120 | 150 | 15 | 120 | 150 | 17* | |-------+----------+----------+--------+-------+--------+--------| |Усього | | | | 340 | 314 | 309 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Неоподатковуваний мінімум доходу громадян.
Сукупний дохід 340 + 314 + 309 = 963 (грн.) Середньомісячний сукупний 963 : 3 = 321 (грн.) дохід Середньомісячний дохід на 107 (грн.) одного прописаного
Оскільки середньомісячний дохід на одного прописаного
перевищує встановлену вартісну величину межі малозабезпеченості на
момент звернення (90,7 грн.), сім'я сплачуватиме за умови
призначення житлової субсидії за житлово-комунальні послуги в
межах норм споживання 20 відсотків сукупного доходу, а саме:
321 грн. х 0,2 = 64,2 грн."
7. Пункт 22 викласти в такій редакції: "Після проведених розрахунків заявнику видається
повідомлення. У повідомленні про призначення субсидії для кожної
послуги вказується: плата в межах норм споживання (користування). Для послуги,
споживання якої вимірюється засобами обліку, вказується її обсяг в
одиницях виміру і вартість в гривнях, в інших випадках - вартість
у гривнях; обов'язкова частка плати в межах норми споживання
(користування). Для послуги, споживання якої вимірюється засобами
обліку, вказується також її обсяг в одиницях виміру. Окремо зазначається, що: заявник сплачує обов'язкову частку плати в межах норми
споживання (користування), на яку призначено субсидію, та
самостійно сплачує послуги, використані понад цю норму; якщо вартість фактично використаної послуги менша ніж
обов'язкова частка плати за цю послугу, то заявник сплачує лише її
фактичну вартість; заявник повинен щомісячно фіксувати обсяг використаних
послуг, споживання яких вимірюється засобами обліку, незалежно від
того, сплачує він їх вчасно чи ні. За письмовою заявою громадянина при призначенні субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива кошти призначеної субсидії на послугу, споживання
якої не вимірюється засобами обліку, можуть бути перераховані на
придбання палива (скрапленого газу)". 8. У пункті 23: доповнити пункт абзацом такого змісту: "- визначається окремо на кожний вид житлово-комунальних
послуг розмір витрат на їх оплату в межах норм споживання та
розмір субсидії"; приклад 1 викласти в такій редакції: "Приклад 1. У двокімнатній квартирі загальною площею 45 кв. м прописано
три особи, один з них інвалід II групи. Сукупний дохід за три
місяці - 630 грн., загальний місячний розмір плати за
житлово-комунальні послуги в межах норм споживання з урахуванням
пільг (М) - 71,67 грн. Засоби обліку газу, води, теплової
енергії - відсутні. Використання електроенергії вимірюється
лічильником, середньомісячне фактичне споживання електроенергії за
шість місяців (термін, на який призначається субсидія) до періоду
звернення - 90 кВт. год. Звернення за субсидією в січні місяці.
1. Визначаємо загальний розмір призначеної субсидії: ------------------------------------------------------------------ |Середньомісячний сукупний дохід | Д | 210 грн. | |---------------------------------------+---------+--------------| |Обов'язкова частка плати за | 15 % | 31,50 грн. | |житлово-комунальні послуги в межах | Д | | |норм споживання (15 % | | | |середньомісячного сукупного доходу) | | | |---------------------------------------+---------+--------------| |Місячний розмір плати в межах норм | М | 71,67 грн. | |користування | | | ------------------------------------------------------------------
Загальний розмір призначеної 71,67 - 31,50 = 40,17 субсидії: (грн.)
2. Визначаємо розмір призначеної субсидії на кожний вид
послуг:
Табл. 1. ------------------------------------------------------------------ | Вид послуг |Місячний розмір плати|Обов'язкова частка|Розмір | | |в межах норм користу-|плати в межах норм|призна- | | |вання | споживання |ченої | | | | (зазначається у |субсидії| | | | повідомленні) | | | |---------------------+------------------+--------| | | грн. | відсоток | грн. | грн. | |--------------+---------+-----------+------------------+--------| |квартирна | 8,55 | 11,93 | 3,76** | 4,79* | |плата | | | | | |--------------+---------+-----------+------------------+--------| |опалення | 22,95 | 32,02 | 10,09 | 12,86 | |--------------+---------+-----------+------------------+--------| |гар. | 20,64 | 28,80 | 9,07 | 11,57 | |водопостачання| | | | | |--------------+---------+-----------+------------------+--------| |хол. | 7,62 | 10,63 | 3,35 | 4,27 | |водопостачання| | | | | |--------------+---------+-----------+------------------+--------| |газопостачання| 3,81 | 5,32 | 1,67 | 2,14 | |--------------+---------+-----------+------------------+--------| |електроенергія| 8,10*** | 11,30 | 3,56 | 4,54 | |--------------+---------+-----------+------------------+--------| |Усього | 71,67 | 100,00 | 31,50 | 40,17 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* 40,17 х 11,93 % = 4,79 грн.
** 31,50 х 11,93 % = 3,76 грн., або 8,55 - 4,79 = 3,76 грн.
*** (75 + 15) кВт. год. х 0,09 грн./кВт. год. = 8,1 грн.
Під час видачі повідомлення про призначення субсидії з січня
до червня включно слід пояснити заявнику, що він повинен щомісяця
сплачувати свою обов'язкову частку плати за послуги, а в разі
затримки з виплатою заробітної плати, пенсії тощо - повідомити
відділ (управління) субсидій. Якщо вартість фактично використаної
послуги менша, ніж обов'язкова частка плати за цю послугу, то
громадяни сплачують її фактичну вартість. Тобто, якщо вартість
використаної електроенергії в травні становила 2,56 грн., то
заявник сплачує лише 2,56 грн. Крім того, якщо організація, яка надає послуги, зробила
відповідний перерахунок у зв'язку з відсутністю послуги і її
оплата відсутня протягом певного періоду, заявник також не сплачує
обов'язкову частку плати за період, за який зроблено перерахунок. Після закінчення терміну отримання субсидії слід зробити
перерахунок призначеної субсидії на електроенергію, виходячи з
фактичного використання (див. розділ "Перерахунок субсидії")". 9. У пункті 24: доповнити пункт абзацом такого змісту: "визначається окремо на кожний вид житлово-комунальних послуг
розмір витрат на їх оплату в межах норм споживання та розмір
субсидії"; приклад викласти в такій редакції: "Приклад. У житловому приміщенні прописано три особи, у тому числі
дитина шкільного віку. Звернення за субсидією в серпні місяці,
середньомісячне фактичне споживання електроенергії за дванадцять
місяців до періоду звернення - 90 кВт. год. Вартість скрапленого
газу, твердого та пічного палива разом з електроенергією становить
721,78 грн.
Розмір плати за скраплений газ, тверде паливо та
електроенергію в межах норм споживання: ------------------------------------------------------------------ |скраплений газ |2 балони | 36,00 грн. | |-----------------------+----------------------+-----------------| |вугілля |3 тонни | 520,00 грн. | |-----------------------+----------------------+-----------------| |дрова |2 складометри | 68,58 грн. | |-----------------------+----------------------+-----------------| |електроенергія* |90 кВт.год. х 12 | 96,12 грн. | | |місяців | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |Усього | | 720,70 грн. | ------------------------------------------------------------------
_______________
* За нормативами споживання.
1. Визначаємо розрахунковий загальний розмір субсидії: Оскільки середньомісячний дохід на одного прописаного не
перевищує встановлену вартісну величину межі малозабезпеченості на
момент звернення (90,7 грн.), розрахунковий загальний розмір
субсидії визначатиметься, виходячи з 15 відсотків
середньомісячного сукупного доходу: 2361,76: 12: 3 = 65,60 грн.
---------------------------------------------------------------- |Річний сукупний дохід (за| | грн. | 2361,76 | |довідками) | | | | |-----------------------------+--------+-------+---------------| |3 урахуванням коефіцієнта| | | 2361,76 х| |зростання середньої| | | 1,067 = 2520 | |заробітної плати (як| | | | |приклад) | | | | |-----------------------------+--------+-------+---------------| |Обов'язкова частка плати (15|15 % Д | грн. | 2520 х 0,15 =| |відсотків річного сукупного| | | 378 | |доходу) | | | | |-----------------------------+--------+-------+---------------| |Розмір плати за скраплений| М | грн. | 720,70 | |газ, тверде паливо та| | | | |електроенергію в межах норм| | | | |споживання | | | | ----------------------------------------------------------------
Розрахунковий загальний 720,70 грн. - 378 грн. = розмір субсидії: 342,7 грн.
Визначаємо розмір призначеної субсидії на кожний вид послуг:
Табл. 1. -------------------------------------------------------------------- | Вид послуг |Річний розмір плати|Обов'язкова частка|Розмір річ-| | |в межах норм корис-|плати в межах норм|ної субси- | | |тування | споживання |дії | | |-------------------+------------------+-----------| | | грн. | відсоток| грн. | грн. | |---------------+---------+---------+------------------+-----------| |скраплений газ | 36,00 | 4,99 | 18,86 | 17,14 | |---------------+---------+---------+------------------+-----------| |вугілля | 520,00 | 72,15 | 272,73 | 247,27 | |---------------+---------+---------+------------------+-----------| |дрова | 68,58 | 9,52 | 35,99 | 32,59 | |---------------+---------+---------+------------------+-----------| |електроенергія | 96,12 | 13,34 | 50,42 | 45,70 | |---------------+---------+---------+------------------+-----------| |Усього | 720,70 | 100,00 | 378,00 | 342,70 | --------------------------------------------------------------------
2. Визначаємо розмір щомісячної субсидії на оплату
електроенергії:
45,7 грн.: 12 міс. = 3,808 грн. = 3,80* грн.
_______________
* Округлення проводиться шляхом відкидання десятих частин
копійок до другого знаку після коми.
Оскільки звернення було в серпні місяці, то щомісячна
субсидія на електроенергію в розмірі 3,80 грн. буде призначатися з
серпня до кінця календарного року, тобто протягом п'яти місяців.
Її загальна сума 3,80 х 5 = 19,00 грн. 3. Визначаємо обов'язкову частку плати за електроенергію у
межах норм споживання, яку повинен сплатити заявник з місяця
призначення субсидії, та за дрова: 96,12 грн.: 12 - 3,80 = 4,21 грн. - щомісячна обов'язкова
частка плати за електроенергію. Її загальна сума - 4,21 х 5 =
21,05 грн. З метою збереження загального розміру річної субсидії
субсидія на одну з послуг, яка надається одноразово, наприклад на
придбання дров, розраховується як різниця між розрахунковою річною
субсидією і всіма іншими визначеними річними субсидіями: 342,70 - 17,14 - 247,27 - (3,80 х 12)* = 32,69 Обов'язкова частка плати за дрова 68,58 - 32,69 = 35,89 грн.
_______________
* 45,60 - розмір річної субсидії на електроенергію після
округлення (3,80 грн. х 12).
Визначаємо остаточний загальний розмір субсидії:
Табл. 2. ------------------------------------------------------------------ | Вид послуг | Річний розмір |Обов'язкова частка| Розмір | | |плати в межах норм|плати в межах норм|призначеної| | | користування | споживання | субсидії | | |------------------+------------------+-----------| | | грн. | грн. | грн. | |--------------+------------------+------------------+-----------| |скраплений газ| 36,00 | 18,86 | 17,14 | |--------------+------------------+------------------+-----------| |вугілля | 520,00 | 272,73 | 247,27 | |--------------+------------------+------------------+-----------| |дрова | 68,58 | 35,89 | 32,69 | |--------------+------------------+------------------+-----------| |електроенергія| 96,12 | 21,05* | 19,00* | |--------------+------------------+------------------+-----------| |Усього | 720,70 | 348,53* | 316,10* | ------------------------------------------------------------------
_______________
* З місяця призначення субсидії до кінця календарного року;
до місяця призначення субсидії заявник за електроенергію
сплачує за показниками лічильника.
Заявник письмово звернувся з проханням включити кошти
призначених субсидій на скраплений газ та дрова (17,14 грн. +
32,69 грн. = 49,83 грн.) до субсидії на придбання твердого палива.
Визначаємо розмір призначеної субсидії на кожний вид послуг:
Табл. 3. ------------------------------------------------------------------ | Вид послуг | Річний розмір |Обов'язкова частка| Розмір | | |плати в межах норм|плати в межах норм|призначеної| | | користування | споживання | субсидії | | |------------------+------------------+-----------| | | грн. | грн. | грн. | |--------------+------------------+------------------+-----------| |скрапл. газ | 36,00 | 36,00 | - | |--------------+------------------+------------------+-----------| |вугілля | 520,00 | 222,90 | 297,10 | |--------------+------------------+------------------+-----------| |дрова | 68,58 | 68,58 | - | |--------------+------------------+------------------+-----------| |електроенергія| 96,12 | 21,05 | 19,00 | |--------------+------------------+------------------+-----------| |Усього | 720,70 | 348,53 | 316,10 | ------------------------------------------------------------------
10. Пункт 26 доповнити абзацами такого змісту: "визначається окремо на кожний вид житлово-комунальних послуг
розмір витрат на їх оплату в межах норм споживання та розмір
субсидії. Якщо початок (кінець) опалювального періоду встановлений не з
першого числа (до останнього числа) місяця, то додатково
визначається розмір витрат на оплату природного газу в межах норм
споживання й інших комунальних послуг та розмір субсидії в цьому
місяці". 11. У пункті 28: абзац перший викласти в такій редакції: "Якщо після закінчення терміну отримання субсидії сім'я
використала природний газ на суму, меншу від суми призначеної
субсидії та обов'язкової частки плати в межах норм споживання, то
надміру перераховані кошти повертаються (перераховуються)
організаціями, що надають послуги, на рахунок відділу або
зараховуються цими організаціями в рахунок фінансування субсидій,
призначених іншим отримувачам"; доповнити пункт абзацом такого змісту: "Якщо після закінчення терміну отримання субсидії зазначені
послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії
та обов'язкової частки плати в межах норм споживання, то відділи
(управління) субсидій перераховують розмір призначеної субсидії,
виходячи з вартості фактично спожитих послуг, але не більше від
установлених норм"; приклад 2 викласти в такій редакції: "Приклад 2. Звернення в опалювальний період (грудень). У приватному будинку прописано два пенсіонери.
Середньомісячний сукупний дохід (лише пенсії) - 140 грн., місячний
розмір плати за водопостачання (за відсутності лічильника) - 1,71
грн. (з урахуванням пільг). Будинок опалюваною площею 50 кв. м
обладнано газовою плитою та газовим котлом для індивідуального
опалення за наявності газового лічильника. Заявник має
50-відсоткову пільгу в оплаті житлово-комунальних послуг. Кінець
опалювального періоду - 1 травня, початок - 1 жовтня. 1. Визначаємо право на призначення субсидії. У відповідності до п. 4 Положення при визначенні права на
призначення субсидії враховується вартість житлово-комунальних
послуг у межах норм споживання.
----------------------------------------------------------------- |Обов'язкова частка плати |15 % Д | 140 х 0,15 = 21,00 (грн.) | |в межах норм споживання | | | |--------------------------+--------+---------------------------| |Норма споживання | | 75 (кВт.год.) | |електроенергії на місяць | | | |--------------------------+--------+---------------------------| |Вартість електроенергії в | | (75 кВт.год. х 0,10 ***** | |межах норм споживання | | грн./кВт.год.) х 0,5 =| | | | 3,75 (грн.) | |--------------------------+--------+---------------------------| |Норма споживання газу на | | 50* х 11*** + 18,3** х 2 =| |місяць | | 586,6 (куб. м) | |--------------------------+--------+---------------------------| |Вартість газу в межах | | (586,6 х 0,175****) х 0,5| |норм споживання | | = 51,33 (грн.) | |--------------------------+--------+---------------------------| |Вартість водопостачання | | 1,71 (грн.) | |--------------------------+--------+---------------------------| |Загальний місячний розмір | М | 3,75 + 51,33 + 1,71 =| |плати за | | 56,79 (грн.) | |житлово-комунальні | | | |послуги | | | -----------------------------------------------------------------
_______________
* 50 - опалювана площа (кв. м).
** 18,3 - норма споживання газу на одного прописаного за
користування газовою плитою (куб. м). *** 11 - норма споживання газу на 1 кв. м опалюваної площі на
місяць. **** 0,175 - вартість 1 куб. м газу для приміщень, обладнаних
газовими лічильниками на момент звернення (грн.). ***** 0,10 - вартість 1 кВт. год. на момент звернення. Оскільки місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги
в межах норм споживання перевищує визначений відсоток сукупного
доходу, то заявник має право на призначення житлової субсидії. При
цьому розмір субсидії розраховується, виходячи з фактичного
споживання послуг за попередній опалювальний період, але не більше
від установлених норм споживання.
2. Визначаємо загальну суму вартості фактично використаних
послуг за попередній опалювальний період: ------------------------------------------------------------------ |Фактичне середньомісячне | | 60 (кВт.год.) | |споживання електроенергії | | | |на місяць | | | |---------------------------+------+-----------------------------| |Вартість електроенергії | | (60 кВт.год. х 0,10** | | | | грн./кВт.год.) х 0,5 = | | | | 3,00 (грн.) | |---------------------------+------+-----------------------------| |Фактичне середньомісячне | | 480 (куб. м) | |споживання газу на місяць | | | |---------------------------+------+-----------------------------| |Вартість газу | | (480 х 0,175*) х 0,5 =| | | | 42,00 (грн.) | |---------------------------+------+-----------------------------| |Вартість водопостачання | | 1,71 (грн.) | |---------------------------+------+-----------------------------| |Загальний місячний розмір | М | 1,71 + 42,00 + 3,00 =| |плати за | | 46,71 (грн.) | |житлово-комунальні послуги | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* 0,175 - вартість 1 куб. м газу для приміщень, обладнаних
газовими лічильниками на момент звернення (грн.). ** 0,10 - вартість 1 кВт.год. на момент звернення.
3. Визначаємо загальний розмір субсидії на опалювальний
період:
Загальний розмір субсидії 46,71 - 21 = 25,71 (грн.)
4. Визначаємо розмір субсидії на кожний вид послуг на
опалювальний період:
Табл. 1. ---------------------------------------------------------------- | Вид послуг |Місячний розмір плати|Обов'язкова | Розмір | | |в межах норм користу-|частка плати|призначеної | | |вання на опалювальний|в межах норм| субсидії | | |період |споживання | | | |---------------------+------------+------------| | | грн. | відсоток | грн. | грн. | |--------------+---------+-----------+------------+------------| |газопостачання| 42,00 | 89,92 | 18,88 | 23,12* | |--------------+---------+-----------+------------+------------| |водопостачання| 1,71 | 3,66 | 0,77 | 0,94 | |--------------+---------+-----------+------------+------------| |електроенергія| 3,00 | 6,42 | 1,35 | 1,65* | |--------------+---------+-----------+------------+------------| |Всього | 46,71 | 100,00 | 21,00 | 25,71 | ----------------------------------------------------------------
_______________
* Остаточний розмір субсидії визначається після закінчення
терміну дії субсидії.
На підставі вищенаведених розрахунків субсидія призначається
з 1 грудня до квітня включно, а саме: на оплату водопостачання - у розмірі 0,94 грн., на оплату електроенергії - у розмірі 1,65 грн. на оплату газопостачання - у розмірі 23,12 грн. Після закінчення терміну призначення субсидії відділи
(управління) субсидій та організації - постачальники природного
газу звіряють суми призначеної субсидії, перерахованих коштів,
переліків і особових рахунків одержувачів субсидій та, при
потребі, проводять остаточні розрахунки за спожитий газ у межах
установлених норм споживання, а саме:
Табл. 2. -------------------------------------------------------------------- | Місяці | Використано | Повинно бути сплачено | Кошти, які| | року | послуг | (грн.) | потрібно | | | |---------------------------|дорахувати,| | | | заявником |відділом | грн. | | |----------------+-----------------|субсидій | | | |куб. м | грн. |у межах | понад | | | | | | | норм | норму | | | |---------+-------+--------+--------+--------+---------+-----------| |грудень | 400 | 35,00 | 18,88 | 0,00 | 23,12 | -7,00 | |---------+-------+--------+--------+--------+---------+-----------| |січень | 442 | 38,68 | 18,88 | 0,00 | 23,12 | -3,32* | |---------+-------+--------+--------+--------+---------+-----------| |лютий | 650 | 62,43 | 18,88 | 11,10 | 23,12 | 9,33 | |---------+-------+--------+--------+--------+---------+-----------| |березень | 480 | 42,00 | 18,88 | 0,00 | 23,12 | 0,00 | |---------+-------+--------+--------+--------+---------+-----------| |квітень | 210 | 18,37 | 18,37 | 0,00 | 23,12 | -23,12 | |---------+-------+--------+--------+--------+---------+-----------| |Усього | 2182 |194,48 | 93,89 | 11,10 | 115,60 | -24,11* | --------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти, які підлягають поверненню на рахунок відділу
субсидій.
Аналогічно проводиться перерахунок субсидії на
електроенергію, виходячи з її фактичного використання. На новий опалювальний період заявник підтверджує право на
призначення субсидії. Фактичне середньомісячне споживання електроенергії на
місяць - 60 кВт. год., фактичне середньомісячне споживання газу на
місяць - 436,4 куб. м.
5. Визначаємо розмір витрат на оплату житлово-комунальних
послуг: ------------------------------------------------------------------ |Фактичне середньомісячне | | 60 (кВт.год.) | |споживання електроенергії | | | |--------------------------------+------+------------------------| |Вартість електроенергії | | (60 кВт.год. х 0,10**| | | | грн./кВт.год.) х 0,5 =| | | | 3,00 (грн.) | |--------------------------------+------+------------------------| |Фактичне середньомісячне | | 436,4 (куб. м) | |споживання газу | | | |--------------------------------+------+------------------------| |Вартість газу | | (436,4 х 0,175*) х 0,5| | | | = 38,19 (грн.) | |--------------------------------+------+------------------------| |Вартість водопостачання | | 1,71 (грн.) | |--------------------------------+------+------------------------| |Загальний місячний розмір плати | М | 1,71 + 38,19+ 3,00 =| |за житлово-комунальні послуги | | 42,90 (грн.) | |--------------------------------+------+------------------------| |Загальний місячний розмір плати | М | 3,75 + 51,33 + 1,71 =| |за житлово-комунальні послуги в | | 56,79(грн.) | |межах норм споживання | | | |--------------------------------+------+------------------------| |Економія загальної суми | % | (56,79 - 42,90) :| |вартості фактично використаних | | 56,79 х 100 = 24,46 | |послуг проти суми їх вартості | | | |за встановленими нормами | | | |споживання | | | ------------------------------------------------------------------
Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг
зменшується на 2 відсотки, тобто становитиме 13 відсотків
сукупного доходу прописаних у житловому приміщенні (будинку)"; доповнити пункт прикладами 3, 4 такого змісту: "Приклад 3. Звернення в опалювальний період (грудень). У приватному будинку прописано дві особи, непрацюючі
пенсіонери. Середньомісячний сукупний дохід - 180 грн., місячний
розмір плати за водопостачання (за відсутності лічильника) - 1,71
грн. Будинок опалюваною площею 50 кв. м обладнано газовою плитою
та газовим котлом для індивідуального опалення за наявності
газового лічильника. Заявник має 50-відсоткову пільгу в оплаті
житлово-комунальних послуг. Кінець опалювального періоду - 1
травня, початок - 1 жовтня. Сім'я за призначенням субсидії
звернулась уперше. Середньомісячне споживання газу за попередній
опалювальний період - 250 куб. м, електроенергії - 40 кВт.год. 1. Визначаємо право на призначення субсидії: У відповідності до п. 4 Положення при визначенні права на
призначення субсидії враховується вартість житлово-комунальних
послуг у межах норм споживання.
------------------------------------------------------------------ |Обов'язкова частка плати |15 % Д | 180 х 0,15 = 27,00 (грн.)| |в межах норм споживання | | | |--------------------------+--------+----------------------------| |Норма споживання | | 75 (кВт.год.) | |електроенергії на місяць | | | |--------------------------+--------+----------------------------| |Вартість електроенергії в | | (75 кВт.год. х 0,10*****| |межах норм споживання | | грн./кВт.год.) х 0,5 =| | | | 3,75 (грн.) | |--------------------------+--------+----------------------------| |Норма споживання газу на | | 50* х 11*** + 18,3** х 2| |місяць | | = 586,6 (куб. м) | |--------------------------+--------+----------------------------| |Вартість газу в межах | | (586,6 х 0,175****) х 0,5| |норм споживання | | = 51,33 (грн.) | |--------------------------+--------+----------------------------| |Вартість водопостачання | | 1,71 (грн.) | |--------------------------+--------+----------------------------| |Загальний місячний розмір | М | 3,75 + 51,33 + 1,71 =| |плати за | | 56,79 (грн.) | |житлово-комунальні | | | |послуги | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* 50 - опалювана площа (кв. м).
** 18,3 - норма споживання газу на одного прописаного за
користування газовою плитою (куб. м). *** 11 - норма споживання газу на 1 кв. м опалюваної площі на
місяць. **** 0,175 - вартість 1 куб. м газу для приміщень, обладнаних
газовими лічильниками на момент звернення (грн.). ***** 0,10 - вартість 1 кВт.год. на момент звернення.
Оскільки місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги
в межах норм споживання перевищує визначений відсоток сукупного
доходу, заявник має право на призначення житлової субсидії. При
цьому розмір субсидії розраховується, виходячи з фактичного
споживання послуг за попередній опалювальний період, але не більше
від установлених норм споживання.
2. Визначаємо загальну суму вартості фактично використаних
послуг за попередній опалювальний період:
------------------------------------------------------------------ |Фактичне середньомісячне | | 40 (кВт.год.) | |споживання електроенергії | | | |на місяць | | | |---------------------------+------+-----------------------------| |Вартість електроенергії | | (40 кВт.год. х 0,10**| | | | грн./кВт.год.) х 0,5 =| | | | 2,00 (грн.) | |---------------------------+------+-----------------------------| |Фактичне середньомісячне | | 250 (куб. м) | |споживання газу на місяць | | | |---------------------------+------+-----------------------------| |Вартість газу | | (250 х 0,175*) х 0,5 =| | | | 21,88 (грн.) | |---------------------------+------+-----------------------------| |Вартість водопостачання | | 1,71 (грн.) | |---------------------------+------+-----------------------------| |Загальний місячний розмір | М | 1,71 + 21,88 + 2,00 =| |плати за | | 25,59 (грн.) | |житлово-комунальні послуги | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* 0,175 - вартість 1 куб. м газу для приміщень, обладнаних
газовими лічильниками на момент звернення (грн.). ** 0,10 - вартість 1 кВт.год. на момент звернення.
3. Визначаємо загальний розмір субсидії: Загальний розмір субсидії 25,59 - 27,00 = 0 (грн.) Оскільки обов'язкова частка плати за житлово-комунальні
послуги перевищує фактичну середньомісячну вартість цих послуг, то
розмір призначеної субсидії дорівнює 0. 4. Визначаємо обов'язкову частку плати за кожний вид послуг Обов'язкова частка плати за послуги, які не вимірюються
засобами обліку, у даному випадку за воду, установлюється рівною
розміру плати за цей вид послуг у межах норми споживання:
Табл. 1. ------------------------------------------------------------------- | Вид послуг |Місячний розмір плати в| Обов'язкова | Розмір | | |межах норм користування|частка плати в|призначеної| | |на опалювальний період | межах норм | субсидії* | | | | споживання | | | |-----------------------+--------------+-----------| | | грн. |відсоток| грн. | грн. | |--------------+--------------+--------+--------------+-----------| |водопостачання| 1,71 | - | 1,71 | 0 | -------------------------------------------------------------------
27,00 - 1,71 = 25,29 грн. - це решта обов'язкової частки, яку
слід розподілити між послугами, що вимірюються засобами обліку,
пропорційно їх вартості у межах норм споживання (користування), а
саме:
Табл. 2. ------------------------------------------------------------------- | Вид послуг |Місячний розмір плати в| Обов'язкова | Розмір | | |межах норм користування|частка плати в|призначеної| | |на опалювальний період | межах норм | субсидії | | | | споживання | | | |-----------------------+--------------+-----------| | | грн. | відсоток | грн. | грн. | |--------------+----------+------------+--------------+-----------| |газопостачання| 51,33 | 93,19 | 23,57** | 0* | |--------------+----------+------------+--------------+-----------| |електроенергія| 3,75 | 6,81 | 1,72** | 0* | |--------------+----------+------------+--------------+-----------| |Всього | 55,08 | 100,00 | 25,29 | 0* | -------------------------------------------------------------------
_______________
* Остаточний розмір субсидії визначається після закінчення
терміну дії субсидії. ** Округлення проводиться шляхом відкидання десятих частин
копійок до другого знака після коми. З метою збереження загального
розміру обов'язкової частки плати в межах норм споживання для
однієї з послуг, витрачання яких вимірюються засобами обліку, ця
частка розраховується як різниця між рештою обов'язкової частки,
яка підлягає розподіленню, та всіма іншими визначеними
обов'язковими частками.
Після проведення розрахунку заявнику видається повідомлення. У повідомленні про призначення субсидії для кожної послуги
вказується: плата в межах норми споживання (користування). Для послуги,
споживання якої вимірюється засобами обліку, вказується її обсяг в
одиницях виміру і вартість у гривнях, в інших випадках - вартість
у гривнях; обов'язкова частка плати в межах норми споживання
(користування). Для послуги, споживання якої вимірюється засобами
обліку, вказується також її обсяг в одиницях виміру. Окремо зазначається, що: заявник сплачує обов'язкову частку плати в межах норми
споживання (користування), на яку призначено субсидію, та
самостійно оплачує послуги, використані понад цю норму. Крім того,
зазначається: якщо вартість фактично використаної послуги менша, ніж
обов'язкова частка плати за цю послугу, то заявник сплачує лише її
фактичну вартість; заявник повинен щомісячно фіксувати обсяг використаних
послуг, споживання яких вимірюється засобами обліку, незалежно від
того, оплачує він їх вчасно чи ні; заявник зобов'язаний після закінчення терміну дії призначеної
субсидії повідомити відділ субсидій про фактичне використання
послуг, які вимірюються засобами обліку, для остаточного
визначення її розміру. Після закінчення терміну призначення субсидії відділи
(управління) субсидій та організації - постачальники природного
газу звіряють суми призначеної субсидії, перерахованих коштів,
переліків і особових рахунків одержувачів субсидій та здійснюють
остаточні розрахунки за спожитий газ у межах установлених норм
споживання. За час отримання субсидії заявником було використано газу та
перераховано коштів:
Табл. 3. ------------------------------------------------------------------ | Місяці | Використано | Повинно бути сплачено | Кошти, які| | року | послуг | (грн.) | потрібно | | | |--------------------------|дорахувати,| | | | заявником |відділом| грн. | | |----------------+-----------------|субсидій| | | |куб. м | грн. |в межах | понад | | | | | | | норм | норму | | | |--------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------| |грудень | 400 | 35,00 | 23,57 | 0,00 | 0 | 11,44 | |--------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------| |січень | 442 | 38,68 | 23,57 | 0,00 | 0 | 15,12 | |--------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------| |лютий | 650 | 62,43 | 23,57 | 11,10 | 0 | 27,77 | |--------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------| |березень| 480 | 42,00 | 23,57 | 0,00 | 0 | 18,44 | |--------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------| |квітень | 210 | 18,37 | 18,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | |--------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------| |Усього | 2182 |196,48 |112,61 | 11,10 | 0 | 72,77* | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти, які підлягають перерахуванню на рахунок
газопостачальної організації.
Аналогічно проводиться перерахунок субсидії на
електроенергію, виходячи з її фактичного використання. Приклад 4. Звернення в опалювальний період (грудень). У приватному будинку прописано три особи (батько-пенсіонер,
мати та дитина 4 років). Середньомісячний сукупний дохід - 178
грн., місячний розмір плати за водопостачання (за відсутності
лічильника) - 1,24 грн. Будинок опалюваною площею 80 кв. м за
наявності газового лічильника обладнано газовими плитою,
водонагрівачем та котлом для індивідуального опалення.
Середньомісячне споживання газу за попередній термін отримання
субсидії становить 621 куб. м, середньомісячне споживання
електроенергії за попередній термін отримання субсидії становить
80 кВт.год., вартісна величина межі малозабезпеченості на момент
звернення становить 90,7 грн. Кінець опалювального періоду - 10
квітня, початок - 1 жовтня. 1. Визначаємо право на призначення субсидії: У відповідності до п. 4 Положення при визначенні права на
призначення субсидії враховується вартість житлово-комунальних
послуг у межах норм споживання. Середньомісячний сукупний 178 грн. дохід Середньомісячний дохід на 178 : 3 = 59,33 (грн.) одного прописаного
Оскільки середньомісячний дохід на одного прописаного не
перевищує встановлену вартісну величину межі малозабезпеченості на
момент звернення (90,7 грн.), право на призначення житлової
субсидії визначатиметься, виходячи з 15 відсотків
середньомісячного сукупного доходу.
------------------------------------------------------------------ |Обов'язкова частка плати в |15 % Д | 178 х 0,15 = 26,7| |межах норм споживання | | (грн.) | |----------------------------+--------+--------------------------| |Норма споживання | | 90 (кВт.год.) | |електроенергії на місяць | | | |----------------------------+--------+--------------------------| |Вартість електроенергії в | | 90 кВт.год. х 0,10*****| |межах норм споживання | | грн./кВт.год. = 9,0| | | | (грн.) | |----------------------------+--------+--------------------------| |Норма споживання газу на | | 73,5* х 11*** + 23,6**| |місяць | | х 3 = 879,3 (куб. м) | |----------------------------+--------+--------------------------| |Вартість газу в межах норм | | 897,3 х 0,175*** =| |споживання | | 153,88 (грн.) | |----------------------------+--------+--------------------------| |Вартість водопостачання | | 1,24 (грн.) | |----------------------------+--------+--------------------------| |Загальний місячний розмір | М | 1,24 + 9,0 + 158,88 =| |плати за житлово-комунальні | | 169,12 (грн.) | |послуги в межах норм | | | |споживання | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* 73,5 - опалювана площа (кв. м).
** 23,6 - норма споживання газу на одного прописаного за
користування газовою плитою та водонагрівачем (куб. м). *** 11 - норма споживання газу на 1 кв. м опалюваної площі на
місяць. **** 0,175 - вартість 1 куб. м газу для приміщень, обладнаних
газовими лічильниками на момент звернення (грн.). ***** 0,10 - вартість 1 кВт.год. на момент звернення.
Оскільки місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги
в межах норм споживання перевищує визначений відсоток сукупного
доходу, заявник має право на призначення житлової субсидії.
2. Визначаємо розмір витрат на оплату житлово-комунальних
послуг: ------------------------------------------------------------------ |Фактичне середньомісячне | | 80 (кВт.год.) | |споживання електроенергії | | | |---------------------------------+-------+----------------------| |Вартість фактичного | | 80 кВт.год. х 0,10| |середньомісячного споживання | | грн./кВт.год. = 8,00| |електроенергії на момент | | (грн.) | |звернення | | | |---------------------------------+-------+----------------------| |Фактичне середньомісячне | | 621 (куб. м) | |споживання газу | | | |---------------------------------+-------+----------------------| |Вартість фактичного | | 621 х 0,175 = 108,68| |середньомісячного споживання | | (грн.) | |газу на момент звернення | | | |---------------------------------+-------+----------------------| |Вартість водопостачання на | | 1,24 (грн.) | |момент звернення | | | |---------------------------------+-------+----------------------| |Загальний місячний розмір плати | М | 1,24 + 108,68 + 8,00| |за житлово-комунальні послуги на | | = 117,92 (грн.) | |момент звернення | | | |---------------------------------+-------+----------------------| |Загальний місячний розмір плати | М | 1,24 + 9,0 + 158,88 =| |за житлово-комунальні послуги в | | 169,12 (грн.) | |межах норм споживання на момент | | | |звернення | | | |---------------------------------+-------+----------------------| |Економія загальної суми вартості | % | (169,12 - 117,92) :| |фактично використаних послуг | | 169,12 х 100 = 30,27 | |проти суми їх вартості за | | | |встановленими нормами споживання | | | ------------------------------------------------------------------
Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг
зменшується на 3 відсотки, тобто становитиме 12 відсотків
сукупного доходу прописаних у житловому приміщенні (будинку), а
саме:
178,0 грн.: 100 х 12 = 21,36 грн.
3. Визначаємо загальний розмір субсидії: Загальний розмір субсидії 117,92 - 21,36 = 96,56 (грн.)
4. Визначаємо розмір субсидії на кожний вид послуг:
Табл. 1. ------------------------------------------------------------------- | Вид послуг |Місячний розмір плати в| Обов'язкова | Розмір | | |межах норм користування|частка плати в|призначеної| | |на опалювальний період | межах норм | субсидії | | | | споживання | | | |-----------------------+--------------+-----------| | | грн. | відсоток | грн. | грн. | |--------------+------------+----------+--------------+-----------| |газопостачання| 108,68 | 92,2 | 19,69 | 88,99* | |--------------+------------+----------+--------------+-----------| |водопостачання| 1,24 | 1,1 | 0,22 | 1,02 | |--------------+------------+----------+--------------+-----------| |електроенергія| 8,00 | 6,8 | 1,45 | 6,55* | |--------------+------------+----------+--------------+-----------| |Усього | 117,92 | 100,0 | 21,36 | 96,56 | -------------------------------------------------------------------
_______________
* Остаточний розмір субсидії визначається після закінчення
терміну дії субсидії.
Оскільки опалювальний період закінчується 10 квітня,
додатково визначаємо розмір витрат на оплату природного газу в
межах норм споживання й інших комунальних послуг та розмір
субсидії в цьому місяці.
------------------------------------------------------------------ |Норма споживання | | 90 (кВт.год.) | |електроенергії на місяць | | | |------------------------------+------+--------------------------| |Вартість електроенергії в | | 90 кВт.год. х 0,10*****| |межах норм споживання в | | грн./кВт.год. = 9,0| |квітні місяці | | (грн.) | |------------------------------+------+--------------------------| |Норма споживання газу на | | 73,5* х 11*** : 30 дн. х| |квітень | | 10 дн. + 23,6** х 3 =| | | | 340,3 (куб. м) | |------------------------------+------+--------------------------| |Вартість газу в межах норм | | 340,3 х 0,175**** = 59,55| |споживання | | (грн.) | |------------------------------+------+--------------------------| |Вартість водопостачання | | 1,24 (грн.) | |------------------------------+------+--------------------------| |Загальний місячний розмір | М | 1,24 + 9,0 + 59,55 =| |плати за житлово-комунальні | | 69,79 (грн.) | |послуги в межах норм | | | |споживання на момент | | | |звернення | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* 73,5 - опалювана площа (кв. м).
** 23,6 - норма споживання газу на одного прописаного за
користування газовою плитою (куб. м). *** 11 - норма споживання газу на 1 кв. м опалюваної площі на
місяць. **** 0,175 - вартість 1 куб. м газу для приміщень, обладнаних
газовими лічильниками на момент звернення (грн.). ***** 0,10 - вартість 1 кВт.год. на момент звернення.
Оскільки середньомісячне фактичне споживання газу в
попередній опалювальний період перевищує норму споживання газу на
квітень місяць (опалювальний період завершено 10 квітня),
розрахунок субсидії провадиться виходячи з норми споживання газу:
------------------------------------------------------------------ | Вид послуг | Місячний розмір |Обов'язкова частка| Розмір | | |плати в межах норм|плати в межах норм|призначеної| | | користування на | споживання | субсидії | | | квітень** | | | | |------------------+------------------+-----------| | | грн. | грн. | грн. | |--------------+------------------+------------------+-----------| |газопостачання| 59,55 | 19,69 | 39,86* | |--------------+------------------+------------------+-----------| |водопостачання| 1,24 | 0,22 | 1,02 | |--------------+------------------+------------------+-----------| |електроенергія| 8,00 | 1,45 | 6,55* | |--------------+------------------+------------------+-----------| |Усього | 68,79 | 21,36 | 48,43 | ------------------------------------------------------------------
___________
* Остаточний розмір субсидії визначається після закінчення
терміну дії субсидії. ** Указується окремо в повідомленні про призначення субсидії.
Аналогічно проводиться розрахунок субсидії і в тих випадках,
коли опалювальний період починається не з першого числа місяця. Після закінчення терміну призначення субсидії відділи
(управління) субсидій та організації - постачальники природного
газу звіряють суми призначених субсидій, перерахованих коштів,
переліків і особових рахунків одержувачів субсидій та, при
потребі, проводять остаточні розрахунки за фактично спожитий газ у
межах установлених норм споживання". 12. Пункт 29 доповнити абзацом такого змісту: "визначається окремо на кожний вид житлово-комунальних послуг
розмір витрат на їх оплату в межах норм споживання та розмір
субсидії". 13. У пункті 30 абзац третій виключити. 14. Пункт 32 викласти в такій редакції: "Розрахунок розміру субсидії проводиться аналогічно
розрахунку розміру субсидії на оплату природного газу, спожитого
на індивідуальне опалення"; приклад виключити. 15. У пункті 33: доповнити пункт абзацом такого змісту: "Якщо протягом терміну призначення субсидії фактична плата за
окремий вид послуг змінюється, то перерахунок розміру витрат та
розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у межах норм
споживання здійснюється лише за цим окремим видом послуг"; приклад 2 викласти в такій редакції: "Приклад 2. У двокімнатній квартирі загальною площею 45 кв. м. прописано
три особи. Сукупний дохід за три місяці - 630 грн., фактичне
середньомісячне споживання електроенергії - 90 кВт.год., загальний
місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм
споживання з урахуванням пільг (М) - 71,04 грн. Засоби обліку
газу, води, теплової енергії - відсутні. Загальний розмір
призначеної з січня до червня включно субсидії - 39,54 грн.
Розмір призначеної субсидії на кожний вид послуг:
Табл. 1. --------------------------------------------------------------------- | Вид послуг |Місячний розмір плати|Обов'язкова частка| Розмір | | |в межах норм користу-|плати в межах норм|призначеної| | |вання | споживання | субсидії | | |---------------------+------------------+-----------| | | грн. | відсоток| грн. | грн. | |--------------+-----------+---------+------------------+-----------| |квартирна | 8,55 | 12,04 | 3,79 | 4,76 | |плата | | | | | |--------------+-----------+---------+------------------+-----------| |опалення | 22,95 | 32,31 | 10,18 | 12,77 | |--------------+-----------+---------+------------------+-----------| |гар. | 20,64 | 29,05 | 9,15 | 11,49 | |водопостачання| | | | | |--------------+-----------+---------+------------------+-----------| |хол. | 7,62 | 10,73 | 3,38 | 4,24 | |водопостачання| | | | | |--------------+-----------+---------+------------------+-----------| |газопостачання| 3,81 | 5,36 | 1,69 | 2,12 | |--------------+-----------+---------+------------------+-----------| |електроенергія| 7,47 | 10,51 | 3,31 | 4,16 | |--------------+-----------+---------+------------------+-----------| |Усього | 71,04 | 100 | 31,50 | 39,54 | ---------------------------------------------------------------------
З 1 квітня відбулася зміна тарифів на електроенергію та газ.
Перерахунок розміру субсидії (у межах установленого терміну дії)
на ці види послуг у цьому разі проводиться без звернень громадян.
Визначаємо розмір призначеної субсидії на кожний вид послуг з
квітня:
Табл. 2. -------------------------------------------------------------------- | Вид послуг | Місячний розмір |Обов'язкова частка| Розмір | | |плати в межах норм |плати в межах норм|призначеної| | | користування | споживання | субсидії | | |-------------------+------------------+-----------| | | грн. | грн. | грн. | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |квартирна | 8,55 | 3,79 | 4,76 | |плата | | | | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |опалення | 22,95 | 10,18 | 12,77 | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |гар. | 20,64 | 9,15 | 11,49 | |водопостачання | | | | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |хол. | 7,62 | 3,38 | 4,24 | |водопостачання | | | | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |газопостачання | 5,80 | 1,69 | 4,11 | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |електроенергія | 9,40 | 3,31 | 6,09 | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |Усього | 74,96 | 31,50 | 43,46 | --------------------------------------------------------------------
З квітня до червня включно загальний розмір призначеної
субсидії становитиме 43,46 грн. щомісяця; приклад 3 викласти в такій редакції: "Приклад 3. У двокімнатній квартирі загальною площею 45 кв. м прописано
три особи. Сукупний дохід за три місяці - 630 грн., загальний
місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм
споживання з урахуванням пільг (М) - 71,67 грн. Засоби обліку
газу, води, теплової енергії - відсутні. Загальний розмір
призначеної з січня до червня включно субсидії - 40,17 грн.
Розмір призначеної субсидії на кожний вид послуг:
Табл. 1. --------------------------------------------------------------------- | Вид послуг |Місячний розмір плати|Обов'язкова частка| Розмір | | |в межах норм користу-|плати в межах норм|призначеної| | |вання | споживання | субсидії | | |---------------------+------------------+-----------| | | грн. | відсоток | грн. | грн. | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |квартирна | 8,55 | 11,93 | 3,76 | 4,79 | |плата | | | | | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |опалення | 22,95 | 32,02 | 10,09 | 12,86 | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |гар. | 20,64 | 28,80 | 9,07 | 11,57 | |водопостачання| | | | | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |хол. | 7,62 | 10,63 | 3,35 | 4,27 | |водопостачання| | | | | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |газопостачання| 3,81 | 5,32 | 1,67 | 2,14 | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |електроенергія| 8,10 | 11,30 | 3,56 | 4,54 | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |Усього | 71,67 | 100,00 | 31,50 | 40,17 | ---------------------------------------------------------------------
Варіант 1. У травні, червні гаряча вода подавалась погодинно і вартість
гарячого водопостачання за цей період знижено до 5 грн.
(щомісяця), про що відділ субсидій було повідомлено
житлово-експлуатаційною організацією (ЖЕК). На підставі такого
повідомлення робиться перерахунок призначеної субсидії.
Розмір призначеної субсидії на кожний вид послуг після
проведених перерахунків:
Табл. 2. -------------------------------------------------------------------- | Вид послуг | Місячний розмір |Обов'язкова частка| Розмір | | |плати в межах норм |плати в межах норм|призначеної| | | користування | споживання | субсидії | | |-------------------+------------------+-----------| | | грн. | грн. | грн. | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |квартирна | 8,55 | 3,76 | 4,79 | |плата | | | | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |опалення | 22,95 | 10,09 | 12,86 | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |гар. | 5,00 | 5,00 | 0 | |водопостачання | | | | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |хол. | 7,62 | 3,35 | 4,27 | |водопостачання | | | | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |газопостачання | 3,81 | 1,67 | 2,14 | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |електроенергія | 8,10 | 3,56 | 4,54 | |---------------+-------------------+------------------+-----------| |Усього | 56,03 | 27,43 | 28,60 | --------------------------------------------------------------------
Кошти в сумі 23,14 грн. (11,57 грн. х 2) повинні бути
перераховані організацією - надавачем послуг (у даному випадку
ЖЕКом) на рахунок відділу субсидій для подальшого їх цільового
використання. Варіант 2. У травні, червні гаряча вода не подавалась, про що відділ
субсидій було повідомлено житлово-експлуатаційною організацією
(ЖЕК). На підставі такого повідомлення або заяви отримувача
субсидії та відповідної довідки постачальника послуги робиться
перерахунок розміру призначеної субсидії.
Розмір призначеної субсидії на кожний вид послуг після
проведених перерахунків:
Табл. 3. --------------------------------------------------------------------- | Вид послуг | Місячний розмір |Обов'язкова частка| Розмір | | |плати в межах норм |плати в межах норм|призначеної| | | користування | споживання | субсидії | | |-------------------+------------------+-----------| | | грн. | грн. | грн. | |----------------+-------------------+------------------+-----------| |квартирна плата | 8,55 | 3,76 | 4,79 | |----------------+-------------------+------------------+-----------| |опалення | 22,95 | 10,09 | 12,86 | |----------------+-------------------+------------------+-----------| |гар. | 0,00 | 0,00 | 0 | |водопостачання | | | | |----------------+-------------------+------------------+-----------| |хол. | 7,62 | 3,35 | 4,27 | |водопостачання | | | | |----------------+-------------------+------------------+-----------| |газопостачання* | 3,81 | 1,67* | 2,14 | |----------------+-------------------+------------------+-----------| |електроенергія | 8,10 | 3,56 | 4,54 | |----------------+-------------------+------------------+-----------| |Усього | 51,03 | 22,43 | 28,60 | ---------------------------------------------------------------------
_______________
* У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від
8 червня 1998 р. N 822 ( 822-98-п ) "Про внесення доповнення до
постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. N 619"
газозбутова організація після закінчення півріччя надсилає
абоненту перерахунок за спожитий у період відсутності
централізованого гарячого водопостачання газ, за який отримувач
субсидії сплачує самостійно.
Кошти в сумі 23,14 грн. (11,57 грн. х 2) повинні бути
перераховані організацією - надавачем послуг (у даному випадку
ЖЕКом) на рахунок відділу субсидій для подальшого їх цільового
використання"; приклад 4 викласти в такій редакції: "Приклад 4. У двокімнатній квартирі загальною площею 45 кв. м прописано
три особи, одна з них неповнолітня дитина. Середньомісячний
сукупний дохід за три попередні місяці - 210 грн., фактичне
середньомісячне споживання електроенергії за попередній термін -
60 кВт.год., загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні
послуги в межах норм споживання з урахуванням пільг (М) - 68,97
грн. Засоби обліку газу, води, теплової енергії - відсутні.
Загальний розмір призначеної з січня по червень включно субсидії -
37,47 грн.
Розмір призначеної субсидії на кожний вид послуг:
Табл. 1. --------------------------------------------------------------------- | Вид послуг |Місячний розмір плати|Обов'язкова частка| Розмір | | |в межах норм користу-|плати в межах норм|призначеної| | |вання | споживання | субсидії | | |---------------------+------------------+-----------| | | грн. | відсоток | грн. | грн. | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |квартирна | 8,55 | 12,40 | 3,90 | 4,65 | |плата | | | | | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |опалення | 22,95 | 33,27 | 10,48 | 12,47 | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |гар. | 20,64 | 29,93 | 9,43 | 11,21 | |водопостачання| | | | | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |хол. | 7,62 | 11,05 | 3,48 | 4,14 | |водопостачання| | | | | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |газопостачання| 3,81 | 5,52 | 1,74 | 2,07 | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |електроенергія| 5,40* | 7,83 | 2,47 | 2,93 | |--------------+---------+-----------+------------------+-----------| |Усього | 68,97 | 100,00 | 31,5 | 37,47 | ---------------------------------------------------------------------
_______________
* Місячна вартість фактично використаної за попередній термін
електроенергії, яка вимірюється засобами обліку.
Протягом терміну дії субсидії заявник використав 503 кВт.год.
електроенергії на загальну суму 45,27 грн., сплативши при цьому
14,15 грн. у межах норми та 7,65 грн. - за використану
електроенергію понад норму. Відділ субсидій перерахував 17,58 грн.
(2,93 грн. х 6). Після закінчення терміну дії субсидії слід
провести перерахунок субсидії, виходячи з фактичного споживання
послуг, але не більше від установлених норм споживання (вартість
норми споживання електроенергії 8,10 грн.)
Табл. 2. ------------------------------------------------------------------ | Місяці | Використано | Сплачено (грн.) | Кошти, які| | року | послуг |-----------------------| потрібно | | | | заявником |відділом|дорахувати,| | |------------------+--------------|субсидій| грн. | | |кВт.год. | грн. |в межах| понад| | | | | | | норм | норму| | | |---------+---------+--------+-------+------+--------+-----------| |січень | 125 | 11,25 | 2,47 | 3,15 | 2,93 | 2,70 | |---------+---------+--------+-------+------+--------+-----------| |лютий | 130 | 11,70 | 2,47 | 3,60 | 2,93 | 2,70 | |---------+---------+--------+-------+------+--------+-----------| |березень | 100 | 9,00 | 2,47 | 0,90 | 2,93 | 2,70 | |---------+---------+--------+-------+------+--------+-----------| |квітень | 78 | 7,02 | 2,47 | 0,00 | 2,93 | 1,62 | |---------+---------+--------+-------+------+--------+-----------| |травень | 50 | 4,50 | 2,47 | 0,00 | 2,93 | -0,90 | |---------+---------+--------+-------+------+--------+-----------| |червень | 20 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 2,93 | -2,93 | |---------+---------+--------+-------+------+--------+-----------| |Усього | 503 | 45,27 | 14,15 | 7,65 | 17,58 | 5,89* | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти, які відділ субсидій дораховує енергопостачальній
організації за призначену субсидію".вгору