Документ z0654-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.2018. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2018  № 86


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2018 р.
за № 654/32106

Про затвердження форми висновку про результати моніторингу закупівлі та порядку його заповнення

Відповідно до частини двадцятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму висновку про результати моніторингу закупівлі;

Порядок заповнення форми висновку про результати моніторингу закупівлі.

2. Департаменту контролю у сфері закупівель Державної аудиторської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу комунікацій, зв’язків з громадськістю та розгляду звернень громадян Державної аудиторської служби України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Л. Гаврилова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету УкраїниЮ. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської
служби України
23.04.2018  № 86

ВИСНОВОК
про результати моніторингу закупівлі

Заступник директора
Департаменту контролю
у сфері закупівельЛ. Лавринець


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської
служби України
23.04.2018  № 86


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2018 р.
за № 654/32106

ПОРЯДОК
заповнення форми висновку про результати моніторингу закупівлі

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до частини двадцятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначає порядок заповнення форми висновку про результати моніторингу закупівлі (далі - висновок).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про публічні закупівлі», «Про електронні документи та електронний документообіг».

3. Висновок складається у формі електронного документа та заповнюється відповідно до встановленої форми висновку про результати моніторингу закупівлі, затвердженої наказом Державної аудиторської служби України від 23 квітня 2018 року № 86 (далі - форма висновку) в електронній системі закупівель.

4. Після заповнення форми висновку висновок вивантажується з електронної системи закупівель у візуальну форму у форматі текстового редактора для його підписання та затвердження.

5. Висновок підписується та затверджується накладанням електронного підпису з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

6. Для оприлюднення підписаний та затверджений висновок завантажується в електронну систему закупівель, на форму висновку накладається електронний підпис посадової особи органу державного фінансового контролю, яка здійснила моніторинг закупівлі.

ІІ. Порядок заповнення вступної частини форми висновку

1. У пункті 1 зазначаються повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг закупівлі, його ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, місцезнаходження.

2. У пункті 2 зазначаються найменування предмета закупівлі та його очікувана вартість.

3. У пункті 3 зазначаються унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.

4. У пункті 4 зазначається, яку з визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі» процедур закупівель застосовано замовником.

5. У пункті 5 зазначається (зазначаються) підстава (підстави), визначена (визначені) статтею 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі», за наявності якої (яких) керівником органу державного фінансового контролю або його заступником прийнято рішення про початок моніторингу закупівлі.

6. У пункті 6 вступної частини форми висновку зазначається дата початку здійснення моніторингу закупівлі. Датою початку здійснення моніторингу закупівлі є дата оприлюднення рішення про початок моніторингу закупівлі в електронній системі закупівель органом державного фінансового контролю.

7. Інформація, зазначена у пунктах 1-4 цього розділу ІІ цього Порядку, заповнюється на підставі даних електронної системи закупівель.

8. Вступна частина форми висновку заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

ІІІ. Порядок заповнення констатуючої частини форми висновку

1. У пункті 1 зазначаються:

1) дата закінчення моніторингу закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

2) питання, що стало предметом аналізу дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель, перелік проаналізованих документів та інформації, інші дії органу державного фінансового контролю, яких було вжито відповідно до законодавства для забезпечення проведення моніторингу закупівлі;

3) опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого(их) за результатами моніторингу закупівлі, із зазначенням:

структурної одиниці нормативно-правового акта, норми якої порушено, його виду, найменування суб’єкта нормотворення, дати прийняття та його реєстраційного індексу (крім законів), заголовка, а в разі відсилання до зареєстрованого нормативно-правового акта - також дати і номера його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. При зазначенні структурної одиниці закону зазначається тільки її заголовок (крім законів про внесення змін);

найменування та реквізитів документів, на підставі яких зроблено висновок про наявність порушення (у разі потреби також деталізуються суть та обставини допущення порушення).

2. У пункті 2 робиться висновок про наявність чи відсутність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель за кожним із питань, що аналізувалися.

3. У разі виявлення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель пункт 3 має містити посилання на структурну одиницю компетенційного нормативно-правового акта, на підставі якої орган державного фінансового контролю зобов’язує замовника усунути у встановленому законодавством порядку такі порушення, а також зобов’язання щодо їх усунення.

Заступник директора
Департаменту контролю
у сфері закупівельЛ. Лавринецьвгору