Документ z0654-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.03.2014, підстава - z0345-14

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
14.05.2009 N 1499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2009 р.
за N 654/16670
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
N 116 ( z0345-14 ) від 25.02.2014 }
Про затвердження Змін до Переліку радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,
для експлуатації яких не потрібні дозволи
на експлуатацію

Відповідно до статті 29 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Переліку радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію, затвердженого рішенням НКРЗ від
06.09.2007 N 914 ( z1297-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.11.2007 за N 1297/14564, що додаються.
2. Департаменту ліцензування та радіочастот у встановленому
законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
В.о. Голови В.Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Міністр транспорту та зв'язку
України Йосип Вінський
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України В.В.Іващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
14.05.2009 N 1499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2009 р.
за N 654/16670

ЗМІНИ
до Переліку радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв,
для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію
( z1297-07 )

1. У пункті 1.3 розділу I:
1.1. Терміни "абонентська станція радіодоступу" та
"радіомодуль" викласти в такій редакції: "Абонентська станція радіодоступу - кінцеве обладнання мережі
безпроводового доступу, яке забезпечує отримання споживачем
телекомунікаційних послуг із використанням радіотехнології
широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу"; "Радіомодуль - РЕЗ, який є невід'ємною складовою частиною
оргтехніки, у тому числі персональних комп'ютерів, засобів
обчислювальної техніки та інших побутових електротехнічних
засобів".
1.2. Терміни "аудіопристрій", "безпроводовий телефон",
"обладнання радіодоступу", "радіоприймальний пристрій" виключити.
1.3. Доповнити пункт новим терміном такого змісту: "Точка безпроводового доступу - вузловий елемент (пристрій)
телекомунікаційної мережі, який забезпечує доступ користувача до
її ресурсів по радіоінтерфейсу. Застосування обладнання усередині приміщення передбачає, що
зона обслуговування обладнання обмежується фасадними стінами
будівлі".
2. У розділі II "Радіоелектронні засоби":
2.1. Позиції "Обладнання радіодоступу", "Безпроводовий
телефон", "Персональна радіостанція(4)" викласти в такій редакції:
" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія / | Максимальна |Смуга радіочастот,| Особливості | | | | базовий стандарт(1) | потужність | у якій дозволено |використання в | | | | | передавача | застосування | Україні | | | | | або | (передавання/ | | | | | | максимальна | приймання) | | | | | | еквівалентна | | | | | | | ізотропна | | | | | | | випромінювана | | | | | | | потужність, | | | | | | | напруженість | | | | | | | електричного | | | | | | | або | | | | | | | магнітного | | | | | | | поля | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Обладнання |Радіомодуль, адаптер |Широкосмуговий |ЕІВП <= |2400-2483,5 МГц |Обладнання | |радіодоступу | |радіодоступ / |100 мВт при | |повинно мати | | | |IEEE Std. 802.11b |використанні | |вмонтовану | | | |IEEE Std. 802.11g |прямого | |(інтегровану) | | | |ERC/REC 70-03 |розширення | |антену | | | | |спектра та | |(конструктивно | | | | |ЕІВП <= | |виключена | | | | |500 мВт за | |можливість її | | | | |технологією | |заміни та/або | | | | |розширення | |підключення | | | | |спектра за | |зовнішньої | | | | |рахунок | |антени) | | | | |стрибків по | | | | | | |частотах | | | | | |----------------------+----------------+------------------| | | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= |5150-5350 МГц | | | | |радіодоступ / |200 мВт при | | | | | |IEEE Std. 802.11а |щільності | | | | | |ERC/REC 70-03 |ЕІВП | | | | | | |10 мВт/МГц | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Точка безпроводового |Широкосмуговий |ЕІВП <= |2400-2483,5 МГц |Виключно | | |доступу |радіодоступ / |100 мВт при | |всередині | | | |IEEE Std. 802.11b |використанні | |будівель, якщо | | | |IEEE Std. 802.11g |прямого | |щільність | | | |ERC/REC 70-03 |розширення | |потоку | | | | |спектра та | |потужності на | | | | |ЕІВП <= | |відстані 100 м | | | | |500 мВт за | |від зовнішніх | | | | |технологією | |(фасадних) | | | | |розширення | |стін будівель | | | | |спектра за | |не перевищує | | | | |рахунок | |мінус 110 | | | | |стрибків по | |дБВт/(кв.м*1 | | | | |частотах | |МГц) | | | |----------------------+----------------+------------------| | | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= |5150-5350 МГц | | | | |радіодоступ / |200 мВт при | | | | | |IEEE Std. 802.11а |щільності | | | | | |ERC/REC 70-03 |ЕІВП | | | | | | |10 мВт/МГц | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Абонентська станція |Широкосмуговий |ЕІВП <= 1 Вт |2300-2400 МГц |При | | |радіодоступу(3) |радіодоступ / | | |використанні | | | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |антени | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 100 мВт |2400-2483,5 МГц |При | | | |радіодоступ / | | |використанні | | | |IEEE Std. 802.11-2007 | | |інтегрованої | | | | | | |антени | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Мультисервісний |ЕІВП <= 1 Вт |2500-2690 МГц |При | | | |радіодоступ / | | |використанні | | | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |антени | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 1 Вт |3400-3600 МГц |При | | | |радіодоступ / | | |використанні | | | |ІЕЕЕ Std. 802.16-2004 | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |антени | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 200 мВт |5150-5250 МГц |При | | | |радіодоступ / | |5250-5350 МГц |використанні | | | |IEEE Std. 802.11a | | |інтегрованої | | | |ІЕЕЕ Std. 802.16-2004 | | |антени | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 1 Вт |5470-5670 МГц |При | | | |радіодоступ / | | |використанні | | | |IEEE Std. 802.11a | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |антени | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 2 Вт |5725-5850 МГц |При | | | |радіодоступ | | |використанні | | | |/EN 301 893 | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.11a | | |антени | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Безпроводовий |Телефонний |Аналогові безпроводові| 10 мВт |30,075-31,3 МГц/ | | |телефон та |апарат для |телефони | |39,775-40 МГц | | |пристрої для |проводового | | | | | |прийому/передачі|зв'язку в | | | | | |аудіо-, |поєднанні з | | | | | |відеоінформації |безпроводовою |----------------------+----------------+------------------+----------------| |та даних |трубкою |Цифрова безпроводова | 10 мВт |1880-1900 МГц |За винятком | |(безпроводові | |телефонія/ EN301 406 | | |базової | |камери, | | | | |станції із | |адаптери, | | | | |з'єднувачем | |пристрої | | | | |для | |догляду за | | | | |підключення | |дитиною тощо) | | | | |зовнішньої | | | | | | |антени | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Персональна |Персональна |Аналоговий | 10 мВт |26960-27410 кГц | | |радіостанція(4) |радіостанція |короткохвильовий | | | | | | |персональний | | | | | | |радіозв'язок / | | | | | | |EN 300 135; EN 300 433| | | | | | |----------------------+----------------+------------------| | | | |Безпосередній | 0,5 Вт |446,0-446,1 МГц | | | | |аналоговий | | | | | | |ультракороткохвильовий| | | | | | |радіозв'язок / | | | | | | |PMR 446; ДСТУ 4184 | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".
2.2. Після позиції "обладнання радіодоступу" доповнити новою
позицією такого змісту:
" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія / | Максимальна |Смуга радіочастот,| Особливості | | | | базовий стандарт(1) | потужність | у якій дозволено | використання | | | | | передавача | застосування | в Україні | | | | | або | (передавання/ | | | | | | максимальна | приймання) | | | | | | еквівалентна | | | | | | | ізотропна | | | | | | | випромінювана | | | | | | | потужність, | | | | | | | напруженість | | | | | | | електричного | | | | | | | або | | | | | | | магнітного | | | | | | | поля | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Радіорелейна |Радіорелейна станція |Радіорелейний зв'язок | 1 мВт |59,3-62,3 ГГц | | |станція |малого радіуса дії |ETSI TR 102 555 | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".
2.3 Примітку 3 викласти в такій редакції:
" -------------- (3) У разі створення радіозавад роботі інших РЕЗ оператор
телекомунікацій повинен негайно припинити обслуговування та вжити
заходів щодо припинення експлуатації такої абонентської станції до
усунення дії радіозавади".
Директор Департаменту
ліцензування та радіочастот В.Смолярвгору