Документ z0651-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2009 N 259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2009 р.
за N 651/16667

Про внесення змін до Порядку покриття у 2009 році
Державним казначейством України
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

Відповідно до статті 51 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ), Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ), та на виконання
доручення Кабінету Міністрів України від 17.04.2009 N 4951/16/1-09
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку покриття у 2009 році Державним
казначейством України тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України
від 30.12.2008 N 568 ( z0010-09 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.01.2009 за N 10/16026, такі зміни:
1.1. Підпункт 4.4 пункту 4 Порядку ( z0010-09 ) викласти в
такій редакції: "4.4. Відсутності у місцевих бюджетів коштів загального фонду
на депозитних (вкладних) рахунках в банках, за винятком коштів
загального фонду, розміщених на депозитних (вкладних) рахунках у
банках, в яких уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів
та щодо яких ведеться позовна діяльність стосовно повернення з
депозитів бюджетних коштів".
1.2. Абзац п'ятий пункту 11 Порядку ( z0010-09 ) викласти в
такій редакції: "довідку про відсутність у місцевих бюджетів на депозитних
(вкладних) рахунках у банках коштів загального фонду, за винятком
коштів загального фонду, розміщених на депозитних (вкладних)
рахунках у банках, в яких уведено мораторій на задоволення вимог
кредиторів та щодо яких ведеться позовна діяльність стосовно
повернення з депозитів бюджетних коштів".
2. Управлінню фінансових ресурсів (Борець К.А.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
4. Управлінню фінансових ресурсів (Борець К.А.) довести цей
наказ до відома заступників голови Державного казначейства України
та начальників Головних управлінь Державного казначейства України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Державного казначейства України Даневича О.С. та
начальників Головних управлінь Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Голова Т.Я.Слюз
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманськийвгору