Документ z0651-00, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 25.09.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1877/13 від 08.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 вересня 2000 року
vd20000908 vn1877/13 за N 651/4872

Про внесення змін і доповнень до Порядку надання
органами Антимонопольного комітету України висновків
щодо умов приватизації підприємств-монополістів

З метою приведення у відповідність до вимог Державної
програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом
України "Про Державну програму приватизації" від 18 травня 2000
року N 1723-III ( 1723-14 ), чинного Порядку надання органами
Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації
підприємств-монополістів Н А К А З У Є М О:
1. Внести зміни та доповнення до Порядку надання органами
Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації
підприємств-монополістів, затвердженого наказом Антимонопольного
комітету України та Фонду державного майна України від 1 грудня
1997 року N 81/01/1342 ( z0602-97 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 грудня 1997 року за N 602/2406, зі
змінами та доповненнями до нього, внесеними наказом Фонду
державного майна України та Антимонопольного комітету України від
4 грудня 1998 року N 2284/12 ( z0834-98 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за N 834/3274,
виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Фонду державного майна України: 2.1. Забезпечити в п'ятиденний термін з дня затвердження
цього наказу подання його на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 2.2. Забезпечити в десятиденний термін з дня державної
реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України
опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
Голова Фонду державного
майна України О.Бондар
Голова Антимонопольного
комітету України О.Завада
Затверджено
Наказ Антимонопольного комітету України
та Фонду державного майна України
01.12.1997 N 81/01/1342 ( z0602-97 )
(в редакції наказу Фонду державного
майна України та Антимонопольного
комітету України від 08.09.2000
N 1877/13)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2000 року
за N 651/4872
Порядок
надання висновків щодо умов приватизації та
погодження з органами Антимонопольного комітету
України приватизації підприємств, що займають
монопольне становище на ринку відповідних товарів
України
Цей Порядок визначає: - взаємодію органів приватизації та органів Антимонопольного
комітету України при формуванні переліку конкретних об'єктів,
умови приватизації яких погоджуються з органами Антимонопольного
комітету України; - процедуру надання органами Антимонопольного комітету
України висновків щодо умов приватизації об'єктів - майнових
комплексів тих підприємств, які займають монопольне становище на
ринку відповідних товарів України; - процедуру погодження з органами Антимонопольного комітету
України приватизації підприємств, що займають монопольне становище
на загальнодержавному товарному ринку та, за переліком, визначеним
Антимонопольним комітетом України, - на регіональному товарному
ринку.
Надання висновків щодо проекту плану
приватизації (розміщення акцій) та погодження з
органами Антимонопольного комітету України
приватизації підприємств, що займають монопольне
становище на ринку відповідних товарів України
1. Фонд державного майна України подає до Антимонопольного
комітету України перелік конкретних об'єктів, які планується
приватизувати в поточному (наступному році). 2. Антимонопольний комітет України у двадцятиденний термін
від дня одержання від Фонду державного майна України переліку
конкретних об'єктів, які планується приватизувати в поточному
(наступному) році, надсилає до Фонду державного майна України
повідомлення про об'єкти, умови приватизації яких належить
погоджувати з органами Антимонопольного комітету України. 3. Питання необхідності погодження з органами
Антимонопольного комітету України умов приватизації об'єктів, які
не ввійшли до вищезазначеного Переліку, вирішується щодо кожного з
них з дотриманням вимог пунктів 1 і 2 цього Порядку. 4. Державний орган приватизації, який прийняв рішення про
приватизацію об'єкта, подає до відповідного органу
Антимонопольного комітету України (залежно від того, чи займає
підприємство монопольне становище на загальнодержавному або
регіональному ринку) документи, перелік яких наведено в додатку до
цього Порядку. 5. Відповідний орган Антимонопольного комітету в десятиденний
термін від дня одержання документів, наведених у додатку, готує в
установленому Антимонопольним комітетом порядку свій висновок щодо
умов приватизації об'єкта. У висновку зазначається рішення органу Антимонопольного
комітету України щодо погодження (непогодження) приватизації
відповідного об'єкта. 6. Проект уточненого плану розміщення акцій подається до
відповідного органу Антимонопольного комітету України лише в разі
зміни розміру пакета акцій, що закріплюється в державній
власності. У такому разі інші документи, що зазначені в переліку,
наведеному в додатку, не подаються.
Директор департаменту систем
продажу акцій В.Красовський
Начальник головного управління
конкурентної політики В.Сінілкін
Додаток
до Порядку надання висновків щодо
умов приватизації та погодження з
органами Антимонопольного комітету
України приватизації підприємств,
що займають монопольне становище
на ринку відповідних товарів
України
Перелік
документів та форм відомостей, які подаються до органів
Антимонопольного комітету України для надання ними
висновків щодо умов приватизації підприємства-монополіста
1. На розгляд проекту плану приватизації майнового комплексу
підприємства, що займає монопольне становище на загальнодержавному
або регіональних ринках і визнане таким у встановленому порядку
(надалі - підприємство), до Антимонопольного комітету (його
територіального відділення) подаються: а) копія проекту плану приватизації підприємства з додатками; б) проекти установчих документів; в) інформація (довідка) щодо участі в об'єднаннях
підприємців; г) обгрунтування доцільності або недоцільності реорганізації
підприємства шляхом поділу або виділення; ґ) копії форм звітності за останній рік і за звітний період
поточного року: баланс підприємства (ф. N 1); звіт підприємства по продукцію (ф. N I-П, ф. N 1 - натура або
відповідні галузеві форми); д) відомості про склад підприємства із зазначенням переліку
відособлених структурних підрозділів (одиниць): філіали,
відділення, центри, представництва та інші відокремлені підрозділи
з правом або без права юридичної особи; е) характеристика ринку споживання основних видів товарів
підприємства (перелік 3-5 основних споживачів, обсяги споживання,
місцезнаходження споживачів тощо). При відсутності документально
підтвердженої інформації надається експертна оцінка; є) відомості про основні види діяльності підприємства і його
відособлених структурних підрозділів та їхні частки на
загальнодержавному і регіональному товарних ринках за останній рік
і за звітний період поточного року подаються за формою
"Інформаційна карта підприємства (відомості про основні види
діяльності підприємства, його частку на ринку)". Якщо для прийняття рішення немає потреби в одержанні всіх
документів і відомостей, то їх перелік, за погодженням з органом
Антимонопольного комітету, може бути скорочено. 2. На розгляд проекту плану розміщення акцій відкритого
акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації
підприємства, до Антимонопольного комітету (його територіального
відділення) подаються: а) проект плану розміщення акцій; б) статут товариства; в) відомості згідно з пунктами 1 "в" - 1 "є". Відомості про основні види діяльності підприємства і його
відособлених структурних підрозділів та їхні частки на
загальнодержавному і регіональному товарних ринках за останній рік
і за звітний період поточного року подаються за формою
"Інформаційна карта підприємства (відомості про основні види
діяльності підприємства, його частку на ринку)". Якщо для прийняття рішення немає потреби в одержанні всіх
документів і відомостей, то їх перелік, за погодженням з органом
Антимонопольного комітету, може бути скорочено.
Інформаційна карта підприємства
(відомості про основні види діяльності підприємства,
його частку на ринку)
--------- --------- Дата надходження
I. Загальна характеристика підприємства
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) ----------------------------------- |1 | | ----------------------------------- Повне та скорочене найменування українською мовою ----------------------------------------------------------------- |2 | | |---------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------- Повне та скорочене найменування російською мовою ----------------------------------------------------------------- |3 | | |---------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------- Повне та скорочене найменування англійською мовою ----------------------------------------------------------------- |4 | | |---------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------- Поштовий індекс Відділення зв'язку --------------------- --------------------- |5 | | |5 | | --------------------- ---------------------
Область Район Місто (село) Район міста ----------------------------------------------------------------- |7 | | | | | -----------------------------------------------------------------
Вулиця Будинок Корпус Квартира ----------------------------------------------------------------- |8 | | | | | |---------------------------------------------------+-----------| |Телефони: основний | 9 | |додатковий |10| | |-------------------+---+-----------+------------+--+-----------| |Телефакси: основний|11 | |додатковий |12| | |-------------------+---+-----------+------------+--+-----------| |Телетайп |13 | |Телекс |14| | |-------------------+---+---------------------------------------| |Форма власності |15 | | |-------------------+---+---------------------------------------| |Орган управління |16 | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |Ознака особи (фізична - 0; юридична - 1; | | | |без права юр. особи - 2) |17| | |----------------------------------------------------+--+-------| |Форма господарської діяльності (госпрозрахунок - 0; | | | |на бюджеті - 1) |18| | |----------------------------------------------------+--+-------| |Кількість підрозділів (філій, дочірніх підприємств) |19| | |----------------------------------------------------+--+-------| |Підрозділ (відділення, філія, дочірнє підприємство) |20| | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |21|Керівник (прізвище, ім'я, по батькові) | |--+------------------------------------------------------------| |22|Найменування органу, який провів реєстрацію (перереєстрацію)| |---------------------------------------------------------------| |Дата реєстрації - Ч/М/Р |23| | |------------------------+--+-----------------------------------| |Номер рішення |24| | |---------------------------------------------------------------| |Код виду діяльності|25| Код території|26| | |---------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма |27| | -----------------------------------------------------------------
II. Характеристика діяльності підприємства на
загальнодержавному ринку*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Рік|Код |Код |Наймену- |Одиниця |Обсяг виробництва |Частка | Експорт |Імпорт |Обсяг |Частка | | |товару |товару |вання |виміру***|------------------------|у виробництві, %|------------------------|в Україні****|ринку |підприєм-| | |за |(товарної|товару | |в |на |(гр 7/ |в |на | |(гр. 6 - |ства | | |К-ЗКП |групи) |(товарної| |Україні****|підприємстві|гр. 6 х |Україні****|підприємстві| |гр. 9 + |на | | |(А-ЗКП)|за |групи) | | | |х 100%) | | | |гр. 11) |ринку, % | | | |ГС** | | | | | | | | | |(гр. 7 - | | | | | | | | | | | | | |гр. 10)/ | | | | | | | | | | | | | |/гр.12 х | | | | | | | | | | | | | |х 100% | |---+-------+---------+---------+---------+-----------+------------+----------------+-----------+------------+-------------+---------+---------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+-------+---------+---------+---------+-----------+------------+----------------+-----------+------------+-------------+---------+---------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Перелік основних конкурентів підприємства
на загальнодержавному ринку
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний|Найменування |Місцезнаходження |Код товару за К-ЗКП|Код товару |Найменування | |код за ЄДРПОУ |підприємства |телефон, телефакс|(А-ЗКП) |(товарної групи)|товару (товарної | | |(підпорядкованість,| | |за ГС** |групи) | | |організаційно- | | | | | | |правова форма) | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------+-----------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Характеристика діяльності основних споживачів,
постачальників підприємства на загальнодержавному
ринку*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Рік |Ідентифікаційний |Найменування |Місцезнаходження,|Код |Код |Одиниця |Найменування |Обсяг |Обсяг | | |код за ЄДРПОУ |підприємства (під-|телефон, телефакс|товару |товару |виміру***|товару |споживання|постачання| | | |порядкованість, | |за К-ЗКП|(товарної| |(товарної | | | | | |організаційно- | |(А-ЗКП) |групи) за| |групи) | | | | | |правова форма) | | |ГС** | | | | | |----+-----------------+------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+-----------------+------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+----------+----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Характеристика діяльності підприємства на
регіональному ринку*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Рік |Код товару |Код товару |Найменування|Одиниця | Обсяг виробництва |Частка |Географічні | | |за К-ЗКП |(товарної |товару |виміру*** |-----------------------|підприємства |межі товарного| | |(А-ЗКП) |групи) за |(товарної | |у регіоні |на |на ринку, % |ринку | | | |ГС** |групи) | |(обсяг |підприємстві|(гр. 7/ | | | | | | | |ринку) | |гр. 6 х 100%)| | |----+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+-----------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-------------+--------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Перелік основних конкурентів підприємства на
регіональному ринку
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний |Найменування |Місцезнаходження,|Код товару за |Код товару |Найменування товару| |код за ЄДРПОУ |підприємства |телефон, телефакс|К-ЗКП (А-ЗКП) |(товарної групи)|(товарної групи) | | |(підпорядкованість,| | |за ГС** | | | |організаційно- | | | | | | |правова форма) | | | | | |-----------------+-------------------+-----------------+--------------+----------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------+-------------------+-----------------+--------------+----------------+-------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Характеристика діяльності основних споживачів,
постачальників підприємства на регіональному ринку*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Рік |Ідентифікацій- |Найменування |Місцезнаходжен-|Код |Код |Найменування|Одиниця |Обсяг |Обсяг |Географічні| | |ний код |підприємства |ня, телефон, |товару |товару |товару |виміру***|споживання|постачання|межі | | |за |(підпорядкова-|телефакс |за |(товарної|(товарної | | | |товарного | | |ЄДРПОУ |ність, | |К-ЗКП |групи) |групи) | | | |ринку | | | |організаційно-| |(А-ЗКП)|за ГС** | | | | | | | | |правова форма)| | | | | | | | | |---------+---------------+--------------+---------------+-------+---------+------------+---------+----------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Фінансова діяльність підприємства
Інформація про власників найбільших пакетів акцій
(часток, паїв) об'єкта (вказати в порядку
зменшення частки)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Ідентифі-|Найменування |Місцезнаходження,|Кількість|Частка в |Вартість |Частка акцій у|Відмітка |Рік | |каційний |фінансової групи,|телефон, телефакс|акцій |загальній|акцій |статутному |про |діяльності*| |код за |холдингу, | |(шт.) |кількості|(тис.грн.)|капіталі |контрольний| | |ЄДРПОУ |інших власників | | |акцій (%)| |підприємства |пакет акцій| | | | | | | | | (%) | | | |---------+-----------------+-----------------+---------+---------+----------+--------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перелік об'єктів, у яких підприємство має
пакети акцій (частки, паї) -------------------------------------------------------------------------------- |Ідентифі-|Найменування|Місцезнаходження,|Вартість |Частка акцій у|Рік | |каційний |підприємства|телефон, телефакс|акцій |статутному |діяльності*| |код за | | |(тис.грн.)|капіталі | | |ЄДРПОУ | | | |підприємства | | | | | | | (%) | | |---------+------------+-----------------+----------+--------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------------------
Основні фінансово-господарські показники
діяльності підприємства --------------------------------------------------------------------- |Ідентифі-|Сума активів за |Статутний|Загальний обсяг|Рік | |каційний |балансом (тис.грн.)|фонд |реалізації |діяльності*| |код за |(ф. N 1 річного |(тис.грн)|(тис.грн) | | |ЄДРПОУ |звіту) | |(ф. N 2 річного| | | | | |звіту) | | |---------+-------------------+---------+---------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------------------------------------------------------------------
IX. Реорганізація (поділ, виділення) об'єкта
Поділ підприємства
---------------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний|Найменування підприємств,|Місцезнаходження,|Дата | |код |підпорядкованість або |телефон, телефакс|реорганізації| | |власник | | | |----------------+-------------------------+-----------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+-------------------------+-----------------+-------------| ----------------------------------------------------------------------------
______________
* Заповнюється окремо за минулий звітний рік, а також за рік,
що йому передував, а після закінчення II кварталу - за звітний
період поточного року. ** Гармонізована система опису та кодування товарної
номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. *** Графа заповнюється: чисельник - у фізичних одиницях,
знаменник - у вартісному виразі. У разі відсутності фізичних
одиниць виміру в чисельнику ставиться прочерк (-). **** Не заповнюється у разі неможливості одержання
відповідної інформації.
Ми, що нижчепідписалися, заявляємо, що в цих відомостях
інформація відповідає нашим дійсним знанням і грунтується на
добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних
даних.
Керівник підприємства ___________ ________ __________ телефон
підпис дата прізвище Картку заповнив ___________ ___________ __________ телефон
підпис дата прізвище
Місце печатки
Подання свідомо (явно) недостовірної інформації
тягне за собою відповідальність, передбачену
законодавством.вгору