Документ z0649-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.12.2014, підстава - z1564-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2009 N 264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2009 р.
за N 649/16665

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння,
підтвердження, зниження класної кваліфікації
військовослужбовцям Національної гвардії України
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
7 листопада 2007 року N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу" (із змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння,
підтвердження, зниження класної кваліфікації військовослужбовцям
Національної гвардії України, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }
2. Начальникові Головного управління - командувачу внутрішніх
військ МВС генералу армії України Кіхтенку О.Т. забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
внутрішніх справ від 05.07.2005 N 517 ( z0774-05 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження,
зниження класної кваліфікації військовослужбовцям внутрішніх
військ МВС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
19.07.2005 за N 774/11054.
4. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
5. Наказ надіслати за належністю.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
17.06.2009 N 264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2009 р.
за N 649/16665

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння, підтвердження,
зниження класної кваліфікації військовослужбовцям
Національної гвардії України
{ Заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }
{ У тексті Інструкції слова "внутрішніх військ МВС", "внутрішніх
військ" замінено словами "Національної гвардії України"; слова
"управління територіальних командувань" у всіх відмінках
замінено словами "територіальні управління" у відповідних
відмінках; слова "командувач внутрішніх військ" у всіх
відмінках замінено словами "командувач Національної гвардії
України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок присвоєння, підтвердження,
зниження класної кваліфікації військовослужбовцям Національної
гвардії України (далі - Інструкція) визначає порядок присвоєння,
підтвердження, зниження класної кваліфікації військовослужбовцям
Національної гвардії України, склад та обов'язки кваліфікаційної
комісії. { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }
1.2. Присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації
спрямоване на зростання професійної майстерності
військовослужбовців Національної гвардії України, досконале
оволодіння ними озброєнням і технікою, чітке та впевнене виконання
функціональних обов'язків. Участь у випробуваннях для підвищення (підтвердження) класної
кваліфікації проводиться в добровільному порядку.
1.3. Залежно від рівня підготовки, досвіду та тривалості
роботи на посаді військовослужбовцям - офіцерам, діяльність яких
пов'язана з організацією виконання службово-бойових завдань,
забезпеченням якісного навчання та виховання особового складу,
безаварійної та безвідмовної роботи озброєння, військової та
спеціальної техніки, інженерно-технічних засобів та які досягли
високої професійної майстерності, а також військовослужбовцям
рядового, сержантського та старшинського складу за контрактом
(далі - військовослужбовці військової служби за контрактом),
військовослужбовцям строкової служби, які виконують
службово-бойові завдання, безперервно експлуатують озброєння,
військову та спеціальну техніку, устаткування та споруди, беруть
участь у їх обслуговуванні, навчають особовий склад, може бути
присвоєна така класна кваліфікація: офіцерам та військовослужбовцям військової служби за
контрактом - "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас", "майстер"; військовослужбовцям строкової служби - "3-й клас",
"2-й клас", "1-й клас". Присвоєння класної кваліфікації здійснюється в такій
послідовності: "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас", "майстер".
Офіцерам та військовослужбовцям військової служби за контрактом
подальша класна кваліфікація присвоюється не раніше ніж через рік,
а військовослужбовцям строкової служби - не раніше ніж через
чотири місяці з дня присвоєння попередньої кваліфікації. Заміна
послідовності присвоєння або скорочення строків подання не
допускається. Офіцери та військовослужбовці військової служби за
контрактом, яким була присвоєна класна кваліфікація (крім
"3-го класу"), зобов'язані один раз на рік її підтверджувати.
1.4. Право присвоєння класних кваліфікацій мають: командири з'єднань і військових частин - "3-й клас" та
"2-й клас"; начальники територіальних управлінь, начальник Національної
академії Національної гвардії України - "3-й клас", "2-й клас",
"1-й клас"; { Абзац третій пункту 1.4 глави 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1068
( z1564-14 ) від 13.10.2014 } командувач Національної гвардії України - "3-й клас", "2-й
клас", "1-й клас", "майстер". { Абзац четвертий пункту 1.4 глави 1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }
1.5. Для проведення випробувань військовослужбовців усіх
категорій на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації
планами бойової підготовки передбачається необхідний навчальний
час, а також виділяються необхідне озброєння, бойова та спеціальна
техніка з моторесурсами за рахунок установлених лімітів,
устаткування та інша навчально-матеріальна база.
1.6. Випробування проводяться наприкінці навчального року
(для військовослужбовців строкової служби - навчального періоду)
після комплексних контрольних (інспекторських) перевірок. Для військовослужбовців, які призначені на посади з іншою
військово-обліковою спеціальністю (далі - ВОС), випробування
можуть проводитись після найближчих комплексних контрольних
(інспекторських) перевірок. { Абзац другий пункту 1.6 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }
2. Вимоги до військовослужбовців
для присвоєння класної кваліфікації
2.1. Кваліфікація "3-й клас" присвоюється: офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом
у разі наявності у них досвіду роботи на посадах
командно-штабного, виховного, інженерного, технічного та тилового
профілів або за спеціальністю не менше одного року, оцінки "добре"
зі спеціальної або відповідної до фаху підготовки, загальної
позитивної оцінки з професійної підготовки, а також при вмінні
технічно грамотно, без аварій та пошкоджень з їх вини
експлуатувати озброєння, військову та спеціальну техніку,
устаткування і споруди, інженерно-технічні (технічні) засоби,
утримувати їх у належному технічному стані, здійснювати
керівництво роботою без порушень правил техніки безпеки; курсантам випускних курсів вищих військових навчальних
закладів, які отримали за результатами складання державного іспиту
загальну оцінку "відмінно"; { Абзац третій пункту 2.1 глави 2 в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1068 ( z1564-14 )
від 13.10.2014 } військовослужбовцям військової служби за контрактом, які
закінчили навчальні підрозділи, здатні самостійно обслуговувати
озброєння, військову техніку, устаткування, споруди,
інженерно-технічні засоби і витримали відповідні випробування; військовослужбовцям військової служби за контрактом, які
отримали в з'єднаннях та військових частинах (поза навчальними
підрозділами) відповідну підготовку за спеціальністю, а також тим,
які закінчили навчальні підрозділи, але не отримали класної
кваліфікації, після здачі ними комплексної контрольної
(інспекторської) перевірки за період навчання в обсязі програми
бойової та спеціальної підготовки із загальною позитивною оцінкою,
спроможні самостійно виконувати посадові обов'язки та пройшли
випробування на відповідний рівень класної кваліфікації.
2.2. До випробувань для підвищення (підтвердження) класної
кваліфікації допускаються військовослужбовці, які сумлінно
виконують функціональні обов'язки, досконало знають будову
озброєння, бойової та спеціальної техніки, забезпечують правильну
їх експлуатацію, обслуговування та ремонт, утримують у справному
стані устаткування, споруди та інженерно-технічні (технічні)
засоби і, крім того, мають загальну оцінку з професійної
підготовки: для присвоєння класної кваліфікації "2-й клас" - "добре"; для присвоєння класної кваліфікації "1-й клас" - "добре", при
цьому з тактичної підготовки військ (спеціальної або відповідної
за фахом підготовки), вогневої та фізичної підготовки -
"відмінно"; { Абзац третій пункту 2.2 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1068
( z1564-14 ) від 13.10.2014 } для присвоєння класної кваліфікації "майстер" - "відмінно".
3. Склад та обов'язки кваліфікаційної комісії
3.1. Для визначення ступеня професійної підготовленості
військовослужбовців усіх категорій, які подаються до присвоєння
(підтвердження) класної кваліфікації, на кожний навчальний рік
наказами командувача Національної гвардії України, начальників
територіальних управлінь, командирів з'єднань та військових частин
призначаються кваліфікаційні комісії. Склад комісії під час проведення випробувань має становити не
менше п'яти осіб. Головою комісії призначається заступник
командира військової частини (командувача Національної гвардії
України). У військових частинах, де штатом не передбачена посада
заступника командира, головою комісії призначається начальник
штабу. Членами комісії призначаються начальники відповідних служб
та військовослужбовці військ, які мають класну кваліфікацію не
нижче тієї, з якої проводяться випробування.
3.2. Термін та порядок роботи кваліфікаційної комісії
визначаються наказом командира військової частини (командувача
Національної гвардії України), які їх призначили, але не пізніше
ніж за два тижні до початку випробувань. У наказі повинен бути
передбачений додатковий час на проведення випробувань для
військовослужбовців, які не пройшли випробування в установлений
термін з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження).
3.3. В обов'язки кваліфікаційних комісій входить перевірка
правильності допуску військовослужбовців до випробувань на
класність, перевірка фактично досягнутого ними рівня підготовки за
спеціальністю, оформлення необхідних документів на присвоєння
(підтвердження, зниження) класної кваліфікації та розгляд скарг.
4. Порядок проведення випробувань
та присвоєння класної кваліфікації
4.1. Кваліфікаційній комісії надаються списки
військовослужбовців для присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації (додаток 1).
4.2. Випробування для присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації проводяться на підставі спеціально розробленої
програми, яка затверджується командувачем Національної гвардії
України.
4.3. Програма випробувань включає теоретичну та практичну
частини. Кожному кваліфікаційному рівню мають відповідати різні за
складністю запитання та практичні завдання. Військовослужбовець, який підвищує класну кваліфікацію,
повинен досконало оволодіти попередніми кваліфікаційними рівнями.
4.4. За результатами випробувань військовослужбовці всіх
категорій можуть бути оцінені двома показниками - "склав" або "не
склав". Військовослужбовці, які не склали випробування на підвищення
класної кваліфікації, перевіряються за нижчими кваліфікаційними
рівнями.
4.5. Результати випробувань для присвоєння (підтвердження)
класної кваліфікації стосовно кожного військовослужбовця
оформляються актом (додаток 2). Акт підписується головою та
членами комісії і подається на затвердження командирові військової
частини (командувачу Національної гвардії України), який призначив
комісію. На підставі акта відповідний командир військової частини
(командувач Національної гвардії України) видає наказ про
присвоєння (підтвердження, зниження) класної кваліфікації
військовослужбовцям із зазначенням їх ВОС. Витяги з наказів про
присвоєння (підтвердження, зниження) військовослужбовцям класної
кваліфікації надсилаються до територіальних управлінь, з'єднань та
військових частин. Дата присвоєння (підтвердження, зниження) класної
кваліфікації військовослужбовцям визначається в наказах
командувача Національної гвардії України, начальників
територіальних управлінь, командирів з'єднань та військових
частин. Військовослужбовцю, якому присвоєна класна кваліфікація,
видається посвідчення класного спеціаліста (додаток 3). Оголошення наказу про присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації, а також вручення посвідчення класного спеціаліста
повинно відбуватись в урочистій обстановці. Забезпечення військ бланками посвідчень класних спеціалістів
покладається на Головне управління Національної гвардії України.
4.6. Офіцерам, які зараховані на навчання до вищих військових
навчальних закладів з виключенням зі списку з'єднання (військової
частини), класна кваліфікація зберігається протягом усього терміну
навчання. Прибувши до місця служби після закінчення навчання,
офіцери повинні пройти в установленому порядку випробування для
підтвердження (підвищення) класної кваліфікації.
4.7. Військовослужбовці, які призначені на посади інших ВОС,
за якими може бути присвоєна класна кваліфікація, зобов'язані
пройти випробування для отримання класної кваліфікації за новою
ВОС та посадою, на яку вони призначені, залежно від фактичного
рівня підготовки в терміни, вказані в пункті 1.6 цієї Інструкції,
із заміною посвідчення класного спеціаліста.
4.8. Військовослужбовцям, які не підтвердили присвоєну їм
класну кваліфікацію або не допущені для проведення випробувань,
наказом відповідного командира військової частини (командувача
Національної гвардії України) класна кваліфікація понижується до
рівня, який відповідає фактичному рівню підготовки за
спеціальністю, з відмідкою про це у посвідченні класного
спеціаліста.
4.9. Військовослужбовцям усіх категорій може бути знижена
класна кваліфікація до 3-го класу включно командиром військової
частини (командувачем Національної гвардії України), якщо з їх
безпосередньої вини: порушені правила експлуатації, ремонту, обслуговування та
зберігання озброєння, бойової та спеціальної техніки, устаткування
обладнання та інших засобів, що призвело до аварії або катастрофи; порушені правила бойової служби, прихованого управління
військами, безпеки зв'язку, мала місце втрата документів або
розголошення відомостей, які становлять державну таємницю; сталася втеча засудженого з-під варти; під час несення бойової служби мало місце безпідставне
застосування зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного
впливу; допущені втрата, переплата чи незаконне використання обігових
коштів та матеріальних цінностей; під час виконання службово-бойових завдань та господарської
діяльності погіршено екологічний стан навколишнього середовища. Крім того, військовослужбовцям усіх категорій може бути
знижена класна кваліфікація до 3-го класу включно у випадку
порушення заходів безпеки, пониження їх у займаній посаді за
професійними показниками наказами командувача Національної гвардії
України, начальників територіальних управлінь, командирів з'єднань
та військових частин. Зниження класної кваліфікації класному спеціалістові не може
використовуватись як спосіб дисциплінарного впливу.
4.10. Військовослужбовці, які позбавлені класної кваліфікації
або яким вона понижена, можуть бути допущені до випробувань для її
відновлення на загальних засадах та в терміни: офіцери та військовослужбовці військової служби за
контрактом - не раніше ніж через рік з дня позбавлення (зниження)
класної кваліфікації; військовослужбовці строкової служби - не раніше ніж через
чотири місяці з дня позбавлення (зниження) їх класної
кваліфікації.
4.11. Військовослужбовці, які мають класну кваліфікацію
"1-й клас" та "майстер", користуються перевагою в разі висування
на вищі посади, дострокового присвоєння військових звань та при
вступі до вищих військових навчальних закладів.
4.12. Офіцерам та військовослужбовцям військової служби за
контрактом після отримання класної кваліфікації "2-й клас",
"1-й клас", "майстер" (військовослужбовцям строкової служби -
"2-й клас", "1-й клас") виплачується надбавка за класну
кваліфікацію від посадового окладу в розмірах, визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року
N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов
грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу".
Начальник Головного
управління - командувач
внутрішніх військ МВС
генерал армії України О.Т.Кіхтенко

Додаток 1
до Інструкції про порядок
присвоєння, підтвердження,
зниження класної
кваліфікації
військовослужбовцям
Національної гвардії України
Голові кваліфікаційної
комісії __________________________

СПИСОК
військовослужбовців для присвоєння (підтвердження)
класної кваліфікації

--------------------------------------------------------------------------------- | N |Військове|Прізвище,|Займана| Раніше | Стаж | Оцінка з | До набуття | |з/п| звання | ім'я та |посада | присвоєна |роботи|професійної|(підтвердження)| | | | по | | класна | на |підготовки | якої класної | | | |батькові | |кваліфікація|посаді| | кваліфікації | | | | | | (військова | | | подається | | | | | | частина, | | | | | | | | | дата та | | | | | | | | |N наказу про| | | | | | | | |присвоєння) | | | | |---+---------+---------+-------+------------+------+-----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------
Командир підрозділу _____________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали)
___ __________ 20___ року
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }

Додаток 2
до Інструкції про порядок
присвоєння, підтвердження,
зниження класної
кваліфікації
військовослужбовцям
Національної гвардії України
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової
частини ______________ ___ _______ 20___ року

АКТ

Комісія в складі: голови ___________________________________________________________
членів комісії: __________________________________________________
на підставі наказу командира військової частини __________
від _________ N ____ у період з ____ до ____ 20__ року, керуючись
Інструкцією про порядок присвоєння, підтвердження, зниження
класної кваліфікації військовослужбовцям Національної гвардії
України, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 17.06.2009 N 264, зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України _.07.2009 за N ____, провела випробування
військовослужбовців для присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації. За результатами проведених іспитів комісія визначила:
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Військове|Прізвище,|Займана| Раніше | Оцінка з | Оцінка зі |Висновок| |з/п| звання | ім'я та |посада | присвоєна |професійної| спеціальної |комісії | | | | по | (ВОС) | класна |підготовки |(фахової) підготовки| | | | |батькові | |кваліфікація| |--------------------| | | | | | | | |теоретична|практична| | |---+---------+---------+-------+------------+-----------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Голова комісії _____________________________
Члени комісії: _____________________________ _____________________________ _____________________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }

Додаток 3
до Інструкції про порядок
присвоєння, підтвердження,
зниження класної
кваліфікації
військовослужбовцям
Національної гвардії України
Форма

ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста Національної гвардії України

Перша сторінка обкладинки
посвідчення
1. Обкладинка посвідчення з бувінілу для спеціалістів:
"майстра", "1-го класу", "2-го класу" та "3-го класу" - червоного
кольору. 2. Розмір посвідчення - 90 х 60 мм. 3. На обкладинці: вгорі - Державний Герб України; під Державним Гербом України - Міністерство внутрішніх справ
України; посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ" внизу - класного спеціаліста
Перша сторінка посвідчення
ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста Національної гвардії України
Серія ______________ N ____________________
Військове звання ________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Місце для фотокартки
30 х 40 мм
Командир (начальник) ________________
М.П. (підпис)
"__" ________ 20__ року _____________________________________
(військове звання, прізвище)
Друга сторінка посвідчення
Присвоєна класна кваліфікація
при врученні посвідчення * ____________________
Присвоєна наказом _____________________________
від ____________ N ____________________________
Стаж практичної роботи на посаді ______________
Командир (начальник) ________________
М.П. (підпис)
"__" ________ 20__ року _____________________________________
(військове звання, прізвище)
_______________
* При заповненні посвідчення записується: спеціаліст
"3-го класу", "2-го класу", "1-го класу" або "майстер".
Третя, четверта, п'ята та
шоста сторінки посвідчення
Присвоєння наступних класних кваліфікацій:
Класна кваліфікація * _________________________
Присвоєна наказом _____________________________
від ________________ N ________________________
Стаж практичної роботи на посаді ______________
Командир (начальник) ________________
М.П. (підпис)
"__" ________ 20__ року _____________________________________
(військове звання, прізвище)
_______________
* При заповненні посвідчення записується: спеціаліст
"3-го класу", "2-го класу", "1-го класу" або "майстер".
Сьома, восьма, дев'ята та
десята сторінки посвідчення
Підтвердження присвоєної класної кваліфікації:
Підтверджена класна кваліфікація * _________________
Наказом ____________________________________________
від ______________ N ____________________
Стаж практичної роботи на посаді ___________________
Командир (начальник) ________________
М.П. (підпис)
"__" ________ 20__ року _____________________________________
(військове звання, прізвище)
_______________
* При заповненні посвідчення записується: спеціаліст
"3-го класу", "2-го класу", "1-го класу" або "майстер".

Третя сторінка обкладинки
посвідчення
(Наказ МВС від 17.06.2009 N 264 "Про затвердження Інструкції
про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної
кваліфікації військовослужбовцям Національної гвардії України")
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1068 ( z1564-14 ) від 13.10.2014 }вгору