Документ z0649-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.10.2012, підстава - z1623-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 336 від 15.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
9 серпня 2002 р.
за N 649/6937
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 811 ( z1623-12 ) від 07.07.2012 }
Про внесення змін і доповнень
до Інструкції про порядок обчислення та справляння
державного мита,
затвердженої наказом ГДПІ України від 22 квітня 1993 року N 15

У відповідності до Законів України "Про внесення змін до
Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
( 3096-14 ), Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) та керуючись статтею 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю :
1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом
Головної державної податкової інспекції України від 22 квітня 1993
року N 15 ( z0050-93 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 19 травня 1993 року за N 50, що додаються.
2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних
осіб Лекарю С. І. подати цей наказ до Міністерства юстиції України
для державної реєстрації.
3. Начальнику Головного управління громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи Косарчуку В.П. після державної
реєстрації наказу забезпечити його публікацію в засобах масової
інформації.
4. Заступнику начальника управління справами Краснощоку В. Т.
у 10-денний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надсилання до державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
і Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Гуржія С. Г.
Голова М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
15.07.2002 N 336
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 серпня 2002 р.
№ 649/6937
Зміни і доповнення
до Інструкції про порядок обчислення та
справляння державного мита, затвердженої наказом ГДПІ України
від 22 квітня 1993 року N 15 ( z0050-93 )
1. У розділі I :
в абзаці п'ятому пункту 1 слова "вільно конвертованій валюті,
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, еквівалентного
600 доларів США" замінити на слова "доларах США".
2. У розділі II :
у пункті 2 слово "касаційної" замінити на слово
"апеляційної"; у пункті 3 слова "або заяви про перегляд рішення арбітражного
суду" замінити на слова "та апеляційних і касаційних скарг на
рішення та постанови, а також заяв про їх перегляд за
нововиявленими обставинами"; в абзаці першому пункту 11 слова "касаційних скарг" замінити
на слова "апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови".
3. У розділі III :
у першому реченні першого абзацу пункту 13 слова "заяв про
перевірку рішень, ухвал та постанов арбітражних судів у порядку
нагляду" замінити на слова "апеляційних і касаційних скарг на
рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за
нововиявленими обставинами"; у другому реченні першого абзацу пункту 13 слова "одержанням
охоронних документів на об'єкти промислової власності,
підтриманням їх чинності та передачею прав їхніми власниками"
замінити на слова "одержанням охоронних документів (патентів і
свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності".
4. У розділі V:
в абзаці третьому пункту 22 слова "касаційних скарг" замінити
на слова "апеляційних і касаційних скарг"; в абзаці другому пункту 26 слова "касаційну скаргу" замінити
на слова "апеляційну і касаційну скарги"; у пункті 30 слово "касаційних" замінити на слова "апеляційних
і касаційних"; у пункті 35 слова "заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов
у порядку нагляду, а також" замінити на слова "апеляційних і
касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, а
також заяв"; в абзаці четвертому пункту 40 слова "При перевірці в порядку
нагляду арбітражним судом зі своєї ініціативи рішень, ухвал,
постанов" замінити на слова "При перевірці господарським судом за
своєю ініціативою рішень та постанов на апеляційні і касаційні
скарги, а також заяв про перегляд таких рішень та постанов за
нововиявленими обставинами"; пункт 78 викласти в такій редакції: "78. Сплата державного мита за дії, пов'язані з видачею
охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти
інтелектуальної власності, провадиться у розмірах, указаних у
підпункті "у" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України
від 21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито". Фізичні (юридичні) особи-резиденти, які постійно проживають
(перебувають) в Україні, сплачують мито в гривнях. Фізичні (іноземні юридичні) особи, які постійно проживають
(перебувають) або знаходяться за межами України, сплачують мито,
вказане у частині третій статті 7 Декрету КМУ "Про державне мито"
( 7-93 ), в доларах США або в іншій валюті та розмірах, якщо це
передбачено угодами з Україною, на рахунок Державного казначейства
України, відкритий у Державному експортно-імпортному банку України
(Ексімбанк) у м. Києві. Порядок сплати державного мита встановлюється Міністерством
фінансів України. У платіжному дорученні на перерахування державного мита або у
квитанції про його сплату зазначаються реквізити відповідно до
постанови Правління Національного банку України від 29 березня
2001 року N 135 ( z0368-01 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 25 квітня 2001 р. за N 368/5559, з відповідними
змінами та доповненнями"; пункт 79 викласти в такій редакції: "79. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від
21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" платники державного
мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а
також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету,
передбачену законодавством"; пункт 81 викласти в такій редакції: "81. За несвоєчасне або неповне зарахування державного мита
до бюджету справляються пеня та штрафи відповідно до закону".
5. У тексті Інструкції слово "арбітражний" у всіх відмінках
замінити на слово "господарський" у відповідних відмінках.
Начальник Головного управління
оподаткування фізичних осіб С.І.Лекарьвгору