Про затвердження Порядку складення Присяги прокурора
Генеральна прокуратура України; Наказ, Порядок від 05.04.2016135
Документ z0646-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.07.2016, підстава - z0848-16
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.04.2017. Подивитися в історії? )

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2016  № 135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 646/28776

Про затвердження Порядку складення Присяги прокурора

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
№ 192 від 01.06.2016}

Відповідно до статей 9, 36 Закону України «Про прокуратуру», з метою визначення порядку складення Присяги прокурора та організації її виконання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складення Присяги прокурора, що додається.

2. Прокурорам у службовій діяльності та особистій поведінці неухильно дотримуватися положень Присяги прокурора.

3. Департаменту кадрової роботи Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності абзацом третім пункту 1 розділу XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про прокуратуру».

{Пункт 4 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 192 від 01.06.2016}

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур.

Виконувач обов’язків
Генерального прокурора
УкраїниЮ. Севрук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
05.04.2016 № 135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 646/28776

ПОРЯДОК
складення Присяги прокурора

1. Особа, вперше призначена на посаду прокурора, складає Присягу прокурора (далі - Присяга), зміст якої визначений статтею 36 Закону України «Про прокуратуру».

2. Складення Присяги проводиться в офіційній обстановці за участю керівника прокуратури, до якої призначено працівника, або уповноваженої ним особи. Прокурор завчасно повідомляється про дату, час і місце складення Присяги.

3. Складення прокурором Присяги відбувається у присутності прокурорів прокуратури (структурного підрозділу), на посаду в якій (якому) його призначено, шляхом зачитування та підписання тексту Присяги.

4. У разі коли Присягу складає декілька прокурорів, текст Присяги може зачитати один з них, старший за віком, після чого всі прокурори, які склали Присягу, ставлять свої підписи під текстом Присяги.

5. Для прокурорів, які з поважних причин не склали Присягу у визначений термін, керівником прокуратури, до якої призначено прокурора на посаду, визначається інший день і час для її складення.

6. Підписаний текст Присяги зберігається в особовій справі працівника.

7. Про складення Присяги вноситься запис у трудову книжку.

Начальник Департаменту
кадрової роботи
Генеральної прокуратури
України
О. Горбаньвгору