Документ z0645-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2017  № 635


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2017 р.
за № 645/30513

Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту», пунктів 11, 15 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, та з метою удосконалення нормативно-правового регулювання організації навчально-виховного процесу за індивідуальною формою навчання НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314, такі зміни:

1) у розділі І:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У цьому Положенні термін вживається в такому значенні:

індивідуальна форма навчання – спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, забезпечується педагогічними працівниками та організовується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Інші терміни вживаються у значеннях, що визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».»;

абзац п'ятий пункту 6 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;

2) у пункті 3 розділу IV слова та цифри «Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607,» замінити словами «Державних стандартів загальної середньої освіти».

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України
з питань європейської інтеграції

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В.о. Міністра
охорони здоров'я УкраїниЮ. Буца


О. Крентовська


У. Супрунвгору