Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Інші, Вимоги [...] від 24.03.2016364
Документ z0643-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.09.2018, підстава - v1473874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.03.2016  № 364


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 643/28773

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1473 від 27.12.2017}

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 29 листопада 2013 року № 253 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2013 року за № 2160/24692.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України
В.А.Негода

Ю.Терентьєв

К.М.ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
24.03.2016  № 364


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 643/28773

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

І. Загальні положення

1.1. Цю Процедуру розроблено відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

{Пункт 1.1 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

1.2. Ця Процедура застосовується НКРЕКП при встановленні тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення і поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали у встановленому законодавством порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення та ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати).

1.3. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за визначеною структурою таких тарифів;

заява - письмове звернення до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник - ліцензіат, який звертається до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

1.4. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог чинного законодавства та надаються до НКРЕКП разом із заявою.

1.5. У розрахунках тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не враховуються витрати на провадження неліцензованого виду діяльності з надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та витрати на провадження інших неліцензованих видів діяльності.

1.6. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються НКРЕКП на засіданнях у формі відкритих слухань шляхом всебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників засідань, які проводяться після розгляду наданих заявником документів, аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними підрозділами НКРЕКП та підготовки їх пропозицій, і оформлюються постановами НКРЕКП.

1.7. До рішення про встановлення тарифів додається структура тарифів.

ІІ. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Комплект документів, що подається до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення, формується ліцензіатом з дотриманням послідовності, визначеної вимогами до формування змісту матеріалів та комплекту документів, що подаються для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення (додаток 1).

2.2. Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення заявник подає до НКРЕКП у паперовому та електронному вигляді заяву про встановлення тарифів (додаток 2), а також розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обґрунтування планових витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за звітний період і очікувані зміни у плановому періоді;

{Підпункт 1 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

2) схеми та розрахунки балансів водоспоживання:

оперативну схему системи централізованого водопостачання;

оперативну схему системи централізованого водовідведення, стічних і зливових вод із зазначенням типу водовідведення (загальносплавна, роздільна, напівроздільна), діаметрів мереж (з урахуванням внутрішньоквартальних та дворових мереж);

розрахунок балансу води, який надається у схематичному та табличному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності, діаметрів мереж;

розрахунок балансу стічних вод;

розрахунок обсягу дренажних та зливових вод;

3) копії звітності за попередній до базового та звітний періоди:

форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджену наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форми державних статистичних спостережень щодо діяльності підприємств № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» та № 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджені наказом Державної служби статистики України від 24 червня 2016 року № 97;

форму № 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», затверджену наказом Державної служби статистики України від 05 серпня 2014 року № 225;

форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджену наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2016 року № 90;

{Підпункт 3 пункту 2.2 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

4) копію рішення про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

5) копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства;

6) розрахунок тарифів на плановий період:

річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, погоджений органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади (додаток 3);

{Абзац другий підпункту 6 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання (додаток 4);

розрахунок тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 5);

розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення (додаток 6);

розрахунок тарифів на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 7);

розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та водовідведення на плановий період (додаток 8);

загальновиробничі витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 9);

адміністративні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 10);

витрати на збут з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 11);

інші операційні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 12);

фінансові витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 13);

розрахунковий прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 14);

загальна характеристика ліцензіата з централізованого водопостачання (додаток 15);

загальна характеристика ліцензіата з централізованого водовідведення (додаток 16);

розрахунок компенсації витрат на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водопостачання (додаток 17);

{Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

розрахунок компенсації витрат на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водовідведення (додаток 18);

{Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

розрахунок компенсації витрат зі сплати податків та зборів (додаток 19);

{Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

розрахунок компенсації витрат на оплату праці (додаток 20);

{Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

7) загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів за формою, наведеною в додатку 1 до Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 вересня 2012 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1606/21918;

8) протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) питання щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

ІІІ. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява про встановлення тарифів та зазначені в розділі ІІ цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП.

3.2. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам розділу ІІ цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви.

3.3. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у розділі ІІ цієї Процедури, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

3.4. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтувань ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3.5. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, які необхідні для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли при розгляді заяви про встановлення тарифів.

Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків і обґрунтувань ліцензіата, передбаченої пунктом 3.4 цього розділу, а також на строк, передбачений абзацом першим цього пункту, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Якщо ліцензіат не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення НКРЕКП у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

ІV. Зміна тарифів

4.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом надання до НКРЕКП відповідної заяви щодо встановлення тарифів та доданих до неї документів, зазначених у пункті 2.2 розділу ІІ цієї Процедури, або НКРЕКП без надання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.2. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме у випадках:

1) зміни обсягів послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення, врахованих при встановленні діючих тарифів, більше ніж на 5 %;

2) зміни в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

3) зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема, збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

4) невиконання ліцензіатом інвестиційної програми, яка була врахована в чинних тарифах, що є підставою для вилучення із структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на плановий період;

5) наявності у діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення перехресного субсидіювання між нею та іншими видами господарської діяльності ліцензіата.

V. Порядок оприлюднення та проведення відкритих слухань щодо інформації про тарифи, їх складові, зміну тарифів

5.1. Рішення НКРЕКП щодо встановлених тарифів доводиться до відома споживачів згідно з вимогами Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

5.2. Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», але не раніше ніж через 15 днів з моменту їх прийняття. Заявник забезпечує інформування споживачів про зміну тарифів не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію.

{Пункт 5.2 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

5.3. Громадські (відкриті) слухання щодо інформації про тарифи, їх складові, зміну тарифів проводяться відповідно до статті 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання
та водовідведення

А. Чумак


Додаток 1
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.1)

ВИМОГИ
до формування змісту матеріалів та комплекту документів, що подаються для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення,
на ________ рік

№ з/п

Зміст

Посилання на документ

1

Заява за встановленою формою

(стор. __ - __)

2

Пояснювальна записка (обґрунтування необхідності встановлення тарифу)

(стор. __ - __)

{Рядок 3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}

3

Схеми та розрахунки балансів водоспоживання, передбачені підпунктом 2 пункту 2.2 розділу ІІ Процедури*

(стор. __ - __)

4

Звітність, передбачена підпунктом 3 пункту 2.2 розділу ІІ Процедури*

(стор. __ - __)

5

Копія рішення про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

(стор. __ - __)

6

Копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства

(стор. __ - __)

7

Документи згідно з додатками 3–20 до Процедури*

(стор. __ - __)

8

Розрахунок тарифів на плановий період

(стор. __ - __)

9

Загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

(стор. __ - __)

10

Протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) питання щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення

(стор. _ - __)

__________
* Процедура встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}Додаток 2
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення (пункт 2.2)

ЗАЯВА
про встановлення тарифів

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}


Додаток 3
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)
(у редакції постанови НКРЕКП
27.12.2017 № 1473)

РІЧНИЙ ПЛАН
ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

{Додаток 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}


Додаток 4
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

РОЗРАХУНОК
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}Додаток 5
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення (пункт 2.2)

РОЗРАХУНОК
тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}


Додаток 6
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

РОЗРАХУНОК
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}


Додаток 7
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

РОЗРАХУНОК
тарифів на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}Додаток 8
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

РОЗРАХУНОК
вартості електричної енергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та водовідведення на плановий період

Структурний підрозділ підприємства

Подача води, пропуск стоків

Загально-виробничі норми питомих витрат

Витрати активної електроенергії

Тариф за 1 кВт·год активної електроенергії (І чи ІІ клас), без ПДВ*

Вартість активної електроенергії, без ПДВ

Витрати реактивної електроенергії

Тариф за 1 кВАр·год реактивної електроенергії, без ПДВ

Вартість реактивної електроенергії, без ПДВ

Вартість електроенергії на технологічні потреби, без ПДВ

тис. куб. м

кВт·год/куб. м

тис. кВт·год

коп.

тис. грн

тис. кВАр·год

коп.

тис. грн

тис. грн

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Електроенергія на технологічні потреби для централізованого водопостачання

Підрозділ 1


Підрозділ 2Усього по централізованому водопостачанню


Електроенергія на технологічні потреби для централізованого водовідведення

Підрозділ 1


Підрозділ 2А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього по централізованому водовідведенню


__________
* За наявності в підрозділі електроенергії І і ІІ класів відповідний рядок розділяється на два рядки.

Керівник

_____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)
Керівник _________________________
                           (підпис керівника (власника))

__________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець ________ ______________
(підпис виконавця) (ініціали, прізвище виконавця)

_______________ _________
номер телефону електронна
адреса виконавця

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}


Додаток 9
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)вгору