Документ z0642-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.01.2017, підстава - z0006-17

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2015  № 189


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 червня 2015 р.
за № 642/27087

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 543 від 16.12.2016}

Про внесення змін у додаток 2 до Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу

Відповідно до статті 12 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, підпункту 7.181 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою спрощення процедури проходження атестації фізичними та юридичними особами для надання їм права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу НАКАЗУЮ:

1. Внести у додаток 2 до Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 435/22967, такі зміни:

у пункті 6 таблицю доповнити новою графою такого змісту:

“місце розташування та площа насіннєвого посіву (насадження)”;

пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 7, 8.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК (Топчій В.М.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Перший заступник Голови
Державної інспекції
сільського господарства України

Заступник Голови Державного агентства
лісових ресурсів України

Голова Державної регуляторної служби України
В.Є. КістіонЮ.Б. Заставний


В.І. Атаманчук

К.М. Ляпінавгору