Про затвердження форми свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та особистої картки спортсмена
Мінсім'ямолодьспорт України, МОН України; Наказ, Форма типового документа, Свідоцтво [...] від 19.06.20092128/540
Документ z0642-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.08.2014, підстава - z0868-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.06.2009 N 2128/540
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2009 р.
за N 642/16658
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
молоді та спорту
N 2213 /798 ( z0868-14 ) від 07.07.2014 }
Про затвердження форми свідоцтва
про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи
та особистої картки спортсмена

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.11.2008 N 993 ( 993-2008-п ) "Про затвердження Положення про
дитячо-юнацьку спортивну школу" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити:
1.1. Форму свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької
спортивної школи, що додається.
1.2. Форму особистої картки спортсмена, що додається.
2. Республіканському комітету по фізичній культурі та спорту
Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах
сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрації
забезпечити впровадження в дитячо-юнацьких спортивних школах
одержання свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної
школи та копії особистої картки спортсмена.
3. Рекомендувати Центральним радам фізкультурно-спортивних
товариств здійснити заходи щодо впровадження одержання свідоцтва
про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та копії особистої
картки спортсмена у дитячо-юнацьких спортивних школах, що
знаходяться у сфері їх управління.
4. Департаменту олімпійського спорту Міністерства у справах
сім'ї, молоді та спорту забезпечити державну реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Дутчака М.В. та
Першого заступника Міністра освіти і науки України
Гребельника О.П.
6. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2009 року після
державної реєстрації в Мін'юсті.
Міністр України
у справах сім'ї,
молоді та спорту Ю.О.Павленко
Міністр освіти
і науки України І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства освіти і науки
України
19.06.2009 N 2128/540

СВІДОЦТВО
про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи

Свідоцтво засвідчує, що __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
вступив(ла) у ____________ році і у ____________ році закінчив(ла) __________________________________________________________________
(найменування дитячо-юнацької спортивної школи)
відділення _______________________________________________________
Після закінчення дитячо-юнацької спортивної школи має
спортивний розряд ________ або спортивне звання____________,
який(яке) присвоєно наказом ______________________________________
від _____ N ____ відповідно до Єдиної спортивної класифікації
України.
Директор дитячо-юнацької
спортивної школи __________ ________________
(підпис) (ПІБ)
Видане "___" ___________ 20 року
N _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та
спорту,
Міністерства освіти і науки
України
19.06.2009 N 2128/540

ОСОБИСТА КАРТКА СПОРТСМЕНА
_________________________________________________________________
(найменування дитячо-юнацької спортивної школи)
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ Число, місяць, рік народження _______________________________ Місце народження ____________________________________________ Місце проживання, телефон ___________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові батьків (або осіб, що їх
замінюють) _______________________________________________________ Телефон батьків (або осіб, що їх замінюють) _________________ Місце навчання ______________________________________________
Документ, що засвідчує особу: свідоцтво про народження: серія _________, номер ________________,
ким виданий та дата видачі _______________________________________ _________________________________________________________________;
паспорт громадянина України: серія ________, номер ______________,
ким виданий та дата видачі _______________________________________ _________________________________________________________________;
закордонний паспорт: серія _____________, номер _________________,
орган, що видав,_______________ та дата видачі ___________________ Ідентифікаційний номер (за наявності) _______________________ Додаткові дані: (сирота, напівсирота, наявність
інвалідності) ____________________________________________________ З якого віку почав(ла) займатися спортом ______________
Вид спорту_____________ Рік зарахування в дитячо-юнацьку спортивну школу ___________,
рік закінчення __________ Прізвище, ім'я, по батькові тренера-викладача _______________
---------------------------------------------------------------------------- | Групи | Роки | Фізичні дані | Відмітки про | Кращий | | |навчання | |зарахування на | результат | | | | |наступний етап | року | | | | | підготовки | (назва, | | | |-----------------+---------------|дата, місце| | | |ріст|вага|довжина|N, дата|підпис,|проведення)| | | | | | стопи | наказу|печатка| (місце, | | | | | | | | |час, метри | | | | | | | | | або інші | | | | | | | | | технічні | | | | | | | | |дані з виду| | | | | | | | | спорту) | |------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| |Початкові дані | | | | | | | | |при зарахуванні | | | | | | | | |------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| |Початкової | 1 | | | | | | | |підготовки |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | 2 | | | | | | | |------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| |Попередньої | 1 | | | | | | | |базової підготовки|---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | 2 | | | | | | | | |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | 3 | | | | | | | | |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | 4 | | | | | | | | |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | 5 | | | | | | | |------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| |Спеціалізованої | 1 | | | | | | | |базової підготовки|---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | 2 | | | | | | | | |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | більше 2| | | | | | | | |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | | | | | | | | | |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | | | | | | | | |------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| |Підготовки до | 1 | | | | | | | |вищих досягнень |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | 2 | | | | | | | | |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | 3 | | | | | | | | |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------| | | більше 3| | | | | | | |------------------+---------------------------+-------+-------+-----------| |Відмітка про | | | | | |закінчення | | | | | |спортивної школи | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- | Групи | Показники фізичної |Показники спеціальної | | | підготовленості | фізичної | | | | підготовленості | | |--------------------------------+----------------------| | | нормативи (вправи) | нормативи | | |--------------------------------+----------------------| | | | | | | | | | | | |------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Початкові дані | | | | | | | | | | |при зарахуванні | | | | | | | | | | |------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Початкової | 1 | | | | | | | | | |підготовки |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | 2 | | | | | | | | | |------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Попередньої | 1 | | | | | | | | | |базової підготовки|--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | 2 | | | | | | | | | | |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | 3 | | | | | | | | | | |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | 4 | | | | | | | | | | |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | 5 | | | | | | | | | |------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Спеціалізованої | 1 | | | | | | | | | |базової підготовки|--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | 2 | | | | | | | | | | |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |більше 2| | | | | | | | | | |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | | | | | | | | | | | |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | | | | | | | | | | |------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Підготовки до | 1 | | | | | | | | | |вищих досягнень |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | 2 | | | | | | | | | | |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | | 3 | | | | | | | | | | |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |більше 3| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Примітка: Залежно від специфіки видів спорту (наявності
інвалідності) застосовуються нормативи (вправи), визначені
навчальними програмами з видів спорту.
СПОРТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
------------------------------------------------------------------------------------ |Назва, дата, місце | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | |проведення змагання|--------------------------------------------------------------| | | місце, показаний результат, спортивний розряд (звання) | |-------------------+--------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Додаткові відомості (встановлення рекорду) __________________

ПРИСВОЄННЯ
спортивних розрядів,
зарахування до складу збірних команд
------------------------------------------------------------------ | Спортивний розряд, | Дата, | Член збірної команди| Рік | | звання | N наказу | області, України | | | | |(основний, кандидати,| | | | | резерв) | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| |III юнацький розряд | | | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| |II юнацький розряд | | | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| |I юнацький розряд | | | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| |III розряд | | | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| |II розряд | | | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| |I розряд | | | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| | кандидат у майстри | | | | | спорту України | | | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| |майстер спорту України| | | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| |майстер спорту України| | | | | міжнародного класу | | | | |----------------------+-------------+---------------------+-----| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Заохочення | Стягнення | |--------------------------------+-------------------------------| | дата | ким, за що | дата | ким, за що | |--------------+-----------------+------------+------------------| | | | | | |--------------+-----------------+------------+------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
дитячо-юнацької
спортивної школи __________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)вгору