Документ z0641-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.07.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2014  № 335


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2014 р.
за № 641/25418

Про затвердження форми звітності ДСДІ "Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності ДСДІ "Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 01 вересня 2003 року № 241 "Про затвердження форми звітності про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2003 року за № 823/8144 (зі змінами).

3. Департаменту державної соціальної допомоги (Музиченко В.В.) забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) подання Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні та адміністративно-територіальних одиницях щороку до 01 березня за звітний період.

4. Міністру соціальної політики Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

1) збір, обробку та узагальнення інформації за формою ДСДІ;

2) подання узагальненої інформації за формою ДСДІ в установлений термін до Міністерства соціальної політики України та територіальних органів державної статистики.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра соціальної політики України Мущиніна В. В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниО. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
30.05.2014  № 335

ЗВІТ
про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
(Форма ДСДІ (місячна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
30.05.2014  № 335


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2014 р.
за № 641/25418

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності ДСДІ "Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

1. Для забезпечення оперативного контролю за станом реалізації Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад, центри з нарахування і виплати допомоги складають форму звітності ДСДІ "Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (далі - звіт за формою ДСДІ) один раз на місяць за звітний період і 5-го числа місяця після звітного періоду подають Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 15-го числа місяця після звітного періоду подають звіт за формою ДСДІ Міністерству соціальної політики України та територіальним органам державної статистики.

Міністерство соціальної політики України до 01 березня подає Державній службі статистики України зведену інформацію по Україні та адміністративно-територіальних одиницях стосовно надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

3. При заповненні звіту за формою ДСДІ використовуються ті одиниці виміру, які вказані у формі.

4. Відповідальним за достовірність наведеної у звіті за формою ДСДІ інформації є керівник органу, що його складає, відповідно до чинного законодавства.

5. Облік кількості отримувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і облік сум цієї допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення на підставі особових справ отримувачів державної соціальної допомоги або на підставі запиту до баз даних отримувачів цього виду допомоги.

6. У графах з 1 до 4 зазначається інформація щодо загальної кількості отримувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у цілому та окремо за певними періодами.

У графах з 5 до 14 зазначається інформація щодо загальної суми виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у цілому та окремо за певними періодами.

Суми допомоги в графах 5-14 вказуються з двома десятковими знаками.

7. У графі 1 зазначається загальна кількість отримувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі осіб, які перебувають на повному державному утриманні, станом на кінець звітного періоду з урахуванням тих інвалідів, яким призначено (поновлено) допомогу у звітному місяці (до цього числа не включаються інваліди, яким виплату було припинено, кількість відповідає кількості отримувачів за діючими особистими рахунками). Цей показник щомісяця змінюється з урахуванням кількості осіб, яким призначена допомога у звітному періоді, і тих, кому виплата її припинена.

8. У графі 2 зазначається кількість отримувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні, з числа осіб, зазначених у графі 1, станом на кінець звітного періоду з урахуванням тих інвалідів, яким призначено (поновлено) допомогу у звітному місяці (до цього числа не включаються інваліди, яким виплату було припинено, кількість відповідає кількості отримувачів за діючими особистими рахунками). Цей показник щомісяця змінюється з урахуванням кількості осіб, яким призначена допомога у звітному періоді, і тих, кому виплата її припинена.

9. У графі 3 зазначається загальна кількість отримувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі осіб, які перебувають на повному державному утриманні, з числа осіб, зазначених у графі 1, станом на кінець звітного періоду. Цей показник формується наростаючим підсумком з початку поточного року за щомісячними показниками графи 4, щомісяця змінюється з урахуванням кількості осіб, яким призначена допомога у звітному періоді, і тих, кому виплата її припинена.

10. У графі 4 зазначається загальна кількість отримувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі осіб, які перебувають на повному державному утриманні, яким ця допомога призначена у звітному місяці (новопризначені за звітний місяць).

Якщо протягом місяця державна соціальна допомога була призначена, припинена, а потім знову поновлена, то при розрахунку кількості отримувачів цієї допомоги подвійні звернення та поновлення виплат не враховуються.

11. У графі 5 зазначається загальна сума допомоги, нарахованої інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі тим особам, які перебувають на повному державному утриманні, з початку звітного року. Вона визначається виходячи із кількості нарахувань на особових рахунках отримувачів допомоги. Цей показник формується наростаючим підсумком за щомісячними показниками графи 6, щомісяця змінюється з урахуванням нарахувань зазначеної допомоги у звітному періоді, припинення її виплати.

12. У графі 6 зазначається загальна сума допомоги, нарахованої інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі особам, які перебувають на повному державному утриманні, у звітному місяці, що визначається виходячи із кількості нарахувань на особових рахунках отримувачів допомоги.

13. У графі 7 зазначається загальна профінансована сума на виплату допомоги, нарахованої інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі особам, які перебувають на повному державному утриманні, з початку поточного року. Показник формується наростаючим підсумком за щомісячними показниками графи 8 та щомісяця збільшується на суму коштів, перерахованих на виплату у відповідному місяці.

14. У графі 8 зазначається профінансована сума на виплату допомоги, нарахованої інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі особам, які перебувають на повному державному утриманні, у звітному місяці.

15. У графі 9 зазначається профінансована сума на погашення заборгованості з виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі особам, які перебувають на повному державному утриманні, за попередні роки наростаючим підсумком до 01 січня поточного року.

16. У графі 10 зазначається загальна сума коштів, фактично виплачених інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі особам, які перебувають на повному державному утриманні, з початку звітного року. Показник формується наростаючим підсумком за щомісячними показниками графи 11 та щомісяця збільшується на суму коштів, фактично виплачених у відповідному місяці.

17. У графі 11 із графи 10 зазначається загальна сума коштів, фактично виплачених інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі особам, які перебувають на повному державному утриманні, у звітному місяці.

18. У графі 12 зазначається заборгованість з виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам станом на 01 січня поточного року, яка утворилася за попередні роки. Цей показник є незмінним протягом усього звітного року.

19. У графі 13 зазначається сума заборгованості з виплати допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі особам, які перебувають на повному державному утриманні, за період з 01 січня поточного року до 1-го числа місяця, наступного за звітним місяцем, за який складається звіт. Цей розмір визначається як різниця між показниками за графами 7 та 5.

20. У графі 14 зазначається загальна сума заборгованості з виплати допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі особам, які перебувають на повному державному утриманні, станом на 1-е число місяця, наступного за звітним.

У графах 5-14 вказуються суми без урахування поштових витрат, інших виплат.

21. У 1-й рядок заноситься інформація щодо всіх отримувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів з дитинства I, II та III груп, дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі з надбавкою на догляд, а також зазначаються суми допомоги на поховання (рядки 2 + 7 + 31).

22. У 2-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів з дитинства I, II та III груп, у тому числі з надбавкою на догляд (рядки 3 + 5 + 6).

23. У 3-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів з дитинства I групи, у тому числі з надбавкою на догляд.

24. У 4-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів з дитинства I групи підгрупи А, у тому числі з надбавкою на догляд.

25. У 5-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів з дитинства II групи, у тому числі з надбавкою на догляд.

26. У 6-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів з дитинства III групи, у тому числі з надбавкою на догляд.

27. У 7-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі з надбавкою на догляд.

28. У 8-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років підгрупи А, у тому числі з надбавкою на догляд, зазначених у рядку 7.

29. У 9-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською АЕС, із загальної кількості дітей-інвалідів, у тому числі з надбавкою на догляд, зазначених у рядку 7.

30. У 10-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською АЕС, віком до 18 років підгрупи А, у тому числі з надбавкою на догляд, зазначених у рядку 9.

31. У 11-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за інвалідами з дитинства І, ІІ та ІІІ груп та за дітьми-інвалідами віком до 18 років із загального числа отримувачів допомоги (рядки 12 + 16).

32. У 12-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за інвалідами з дитинства І, ІІ та ІІІ груп із загального числа отримувачів допомоги з надбавкою на догляд (рядки 13 + 14 + 15).

33. У 13-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за інвалідами з дитинства I групи включно.

34. У 14-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за інвалідами з дитинства ІІ групи включно.

35. У 15-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за інвалідами з дитинства ІІІ групи включно.

36. У 16-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами віком до 18 років із загального числа отримувачів допомоги з надбавкою на догляд (рядки 17 + 18).

37. У 17-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами віком до 6 років включно.

38. У 18-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами віком від 6 до 18 років включно.

39. У 19-й рядок з рядка 16 заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами віком до 18 років підгрупи А із загального числа отримувачів допомоги з надбавкою на догляд за дітьми-інвалідами віком до 18 років (рядки 20 + 21).

40. У 20-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами підгрупи А віком до 6 років включно.

41. У 21-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами підгрупи А віком від 6 до 18 років включно.

42. У 22-й рядок з рядка 16 заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською АЕС, із загального числа отримувачів допомоги з надбавкою на догляд за дітьми-інвалідами віком до 18 років (рядки 23 + 24).

43. У 23-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською АЕС, віком до 6 років включно.

44. У 24-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років включно.

45. У 25-й рядок з рядка 22 заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами підгрупи А віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, із загального числа отримувачів допомоги з надбавкою на догляд за дітьми-інвалідами віком до 18 років (рядки 26 + 27).

46. У 26-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років включно.

47. У 27-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років включно.

48. У 28-й рядок з рядка 16 заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд (одинокі матір, батько) за дітьми-інвалідами віком до 18 років із загального числа отримувачів допомоги з надбавкою на догляд за дітьми-інвалідами віком до18 років (рядки 29 + 30).

49. У 29-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд (одинокі матір, батько) за дитиною-інвалідом віком до 6 років включно.

50. У 30-й рядок заноситься інформація щодо отримувачів надбавки на догляд (одинокі матір, батько) за дітьми-інвалідами віком від 6 до 18 років включно.

51. У 31-й рядок заноситься інформація щодо кількості та сум отриманої у звітному періоді допомоги на поховання (рядки 32 + 36).

52. У 32-й рядок заноситься інформація щодо кількості та сум отриманої у звітному періоді допомоги на поховання інвалідів з дитинства I, II, III груп (рядки 33 + 34 + 35).

53. У 33-й рядок заноситься інформація щодо кількості та сум отриманої у звітному періоді допомоги на поховання інвалідів з дитинства I групи.

54. У 34-й рядок заноситься інформація щодо кількості та сум отриманої у звітному періоді допомоги на поховання інвалідів з дитинства II групи.

55. У 35-й рядок заноситься інформація щодо кількості та сум отриманої у звітному періоді допомоги на поховання інвалідів з дитинства III групи.

56. У 36-й рядок заноситься інформація щодо кількості та сум отриманої у звітному періоді допомоги на поховання дітей-інвалідів віком до 18 років.

57. У 37-й рядок заноситься інформація щодо кількості отримувачів одночасно державної соціальної допомоги та пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа інвалідів з дитинства I, II та III груп, дітей-інвалідів віком до 18 років (рядки 38 + 42).

58. У 38-й рядок заноситься інформація щодо кількості отримувачів одночасно державної соціальної допомоги та пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа інвалідів з дитинства I, II та III груп (рядки 39 + 40 + 41).

59. У 39-й рядок заноситься інформація щодо кількості отримувачів одночасно державної соціальної допомоги та пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа інвалідів з дитинства I групи.

60. У 40-й рядок заноситься інформація щодо кількості отримувачів одночасно державної соціальної допомоги та пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа інвалідів з дитинства II групи.

61. У 41-й рядок заноситься інформація щодо кількості отримувачів одночасно державної соціальної допомоги та пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа інвалідів з дитинства III групи.

62. У 42-й рядок заноситься інформація щодо кількості отримувачів одночасно державної соціальної допомоги та пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа дітей-інвалідів віком до 18 років.

63. У 43-й рядок заноситься інформація щодо нарахувань поштових витрат, інших виплат, передбачених законодавством (заповнюються 5-14 графи).

Директор Департаменту
державної соціальної допомоги


В. Музиченковгору