Документ z0640-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.09.2017, підстава - z1034-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2016  № 244


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 640/28770

Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, актів приймання-передачі та знищення таких бланків, а також журналу обліку їх використання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 665 від 01.08.2017}

Відповідно до статті 35 Закону України «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 146 «Про затвердження Порядку забезпечення суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки:

1) заяви про отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;

2) акта приймання-передачі невикористаних бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;

3) акта знищення бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;

4) журналу обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 червня 2012 року № 572 «Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, актів приймання-передачі та про їх знищення, а також журналу обліку їх використання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1157/21469.

3. В. о. директора Головного сервісного центру МВС Криклію В.А. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр інфраструктури України

Голова
Антимонопольного комітету УкраїниК. Ляпіна

А. Пивоварський


Ю. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
04.04.2016  № 244

ЗАЯВА

{Зразок заяви із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 665 від 01.08.2017}

В. о. директора
Головного сервісного центру
МВСВ.А. Криклій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
04.04.2016  № 244

АКТ
приймання-передачі невикористаних бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу

В. о. директора
Головного сервісного центру
МВСВ.А. Криклій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
04.04.2016  № 244

АКТ
знищення бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу

В. о. директора
Головного сервісного центру
МВСВ.А. Криклій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
04.04.2016  № 244

ЖУРНАЛ
обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу

В. о. директора
Головного сервісного центру
МВСВ.А. Криклійвгору