Документ z0640-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.07.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2006 N 177
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2006 р.
за N 640/12514

Про внесення змін до наказу
Міністерства економіки України
від 06.02.2006 N 42

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
07.03.2006 N 249 ( 249-2006-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 р. N 1304" та
постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2006 N 403
( 403-2006-п ) "Про доповнення додатка 12 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2005 р. N 1304" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про порядок ліцензування експорту
товарів у 2006 році ( z0153-06 ), затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 06.02.2006 N 42 ( z0152-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2006 за
N 153/12027, такі зміни: у пункті 1.1 слова та цифри "згідно з абзацом другим пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304
( 1304-2005-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році"
(далі - постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2005
N 1304) та додатками 1, 3, 4, 5, 6, 9 і 10 до неї" замінити
словами та цифрами "згідно з додатками 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 і 12
до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304 "Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році" (далі - постанова
Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304)"; в абзаці шостому пункту 2.2 слова та цифри "сертифікат про
походження товару або експертний висновок з визначенням країни
походження та коду товару згідно з кодами УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (відповідно до абзацу другого
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005
N 1304 ( 1304-2005-п )" замінити словами та цифрами "сертифікат
про походження товару або експертний висновок з визначенням країни
походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД (згідно з додатком
12 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005
N 1304)"; в абзаці сьомому пункту 2.2 слова та цифри "згідно з абзацом
другим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п ) та додатками 1, 3, 5, 6 і 10 до
неї" замінити словами та цифрами "згідно з додатками 1, 3, 5, 6,
10 і 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N
1304"; назву розділу 4 викласти в такій редакції: "Оформлення та видача ліцензій на експорт товарів згідно з
додатками 1, 3, 5, 6, 10 і 12 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п )"; у пункті 4.1 слова та цифри "згідно з абзацом другим пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304
( 1304-2005-п ) та додатками 1, 3, 5, 6 і 10 до неї" замінити
словами та цифрами "згідно з додатками 1, 3, 5, 6, 10 і 12 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304".
2. Відділу нетарифного регулювання Міністерства економіки
України: разом з юридичним департаментом забезпечити реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України в установлений
законодавством термін; разом з адміністративним департаментом довести цей наказ до
відома Державної митної служби України, уповноваженого органу
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Березного А.В.
Міністр економіки України А.Яценюк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенковгору