Документ z0637-98, поточна редакція — Редакція від 15.05.2018, підстава - z0576-18

16.8. На складі ВМ повинні бути зразки підписів осіб, які мають право підписувати наряди-путівки і наряди-накладні на відпуск вибухових матеріалів, а також зразки підписів осіб, котрі мають право підтверджувати їх фактичне витрачання. Зразки підписів повинні бути засвідчені керівником підприємства (шахти, рудника, кар'єру і т.п.). Відпуск вибухових матеріалів за зазначеними документами, підписаними іншими особами, забороняється.

16.9. Порядок обліку вибухових матеріалів у роздавальних камерах повинен бути аналогічним встановленому для складів ВМ.

16.10. У порядку, встановленому наказом керівника підприємства, на базисному складі ВМ допускається здійснення операцій з видавання підривникам (майстрам-підривникам) вибухових матеріалів для проведення підривних робіт і приймання від них лишків вибухових матеріалів.

16.11. Для одержання вибухових матеріалів, які прибувають на залізничну станцію, пристань, інший транспортний пункт, керівник підприємства зобов'язаний направити відповідального за приймання працівника з дорученням у супроводі озброєної охорони.

16.12. Бухгалтерія підприємства повинна вести облік надходжень і втрат вибухових матеріалів на підставі прибутково-видаткових документів, які подаються завідуючим складом ВМ.

16.13. Перевірка правильності обліку, зберігання і наявності таких матеріалів на складах повинна проводитися щомісячно особами, призначеними керівником підприємства (шахти, рудника, кар'єру і т.п.), і періодично - представниками органів Держпраці та внутрішніх справ.

При цьому не допускається розпаковування нерозкритих ящиків, мішків, пакетів, коробок і контейнерів при непошкодженості упаковок і цілісності пломб.

16.14. Перевірка кількості електродетонаторів, капсулів-детонаторів, піротехнічних реле, інших засобів ініціювання в розкритих ящиках повинна проводитися в тамбурі сховища, в окремій камері або поза сховищем. При цьому вироби повинні викладатися на столи, які відповідають встановленим вимогам.

16.15. У разі виявлення в ході перевірки нестачі або надлишків вибухових матеріалів про це негайно повідомляються керівники підприємства, а також органи Держпраці і внутрішніх справ.

17. Організація і порядок охорони складів вибухових матеріалів

17.1. Охорона складів здійснюється для:

забезпечення пропускного режиму, контролю за ввезенням і вивезенням вибухових матеріалів;

своєчасного запобігання нападам на об'єкт, спробам розкрадання, а також для вжиття заходів у разі стихійного лиха.

17.2. Склад постів, їх кількість і дислокація, а також порядок організації охорони стосовно конкретних умов визначаються керівниками підприємств спільно з територіальними підрозділами поліції і Службою безпеки України.

17.3. Комплектування особового складу підрозділів воєнізованої охорони складів ВМ здійснюється громадянами не молодше 21-річного віку, які за своїми фізичними і моральними даними спроможні володіти зброєю і забезпечувати охорону таких об'єктів.

17.4. Територія складів має заборонену зону, на межах якої установлюються покажчики з написами "Заборонена зона", "Прохід заборонений", "Палити заборонено", "Відкритий вогонь заборонений". Відстань між покажчиками в конкретних умовах вирішується керівником підприємства в межах їх видимості.

17.5. На пересіченій місцевості, на підходах (дорогах, стежках), що ведуть до складів вибухових матеріалів, вивішуються попереджувальні знаки, які забороняють прохід (проїзд) сторонніх осіб до цих місць.

17.6. Для збільшення огляду і кращого проглядання постовим ділянок і підступів до складу ВМ із внутрішнього боку огорожі встановлюються вартові вежі. Необхідність обладнання вартових веж, їх кількість і місце розташування в конкретних умовах визначаються за погодженням із органами поліції.

17.7. Стрільці охорони повинні мати переговорний зв'язок між собою і вартовими приміщеннями, а вартові вежі мають бути оснащені пультом вмикання освітлення і звуковою сигналізацією. На зимовий час вежі забезпечуються обігрівальними апаратами промислового виготовлення.

17.8. Вартові приміщення повинні знаходитися за межами огорожі складу на відстані щонайменше 50 м, мати надійний радіо або телефонний зв'язок з органами ДСНС, адміністрацією підприємства, установи, організації і територіальними підрозділами поліції.

17.9. По периметру огорожі базисного складу встановлюються периметральна сигналізація з виведенням звукових сигналів у вартове приміщення і на вартові вежі. Освітлення складу вибухових матеріалів у нічний час здійснюється таким чином, щоб усі підступи до нього були добре освітлені.

17.10. Охорона базисних та витратних складів ВМ озброюється нарізною вогнепальною зброєю, а в разі потреби виділяються службові собаки. При розробці дислокації постів у обов'язковому порядку передбачається виставлення постів охорони на складах ВМ, контрольно-пропускних пунктах, у місцях відкритого зберігання вибухових матеріалів під накриттям, на майданчиках, залізничних платформах тощо.

17.11. Пропускний режим вводиться на всіх базисних і витратних складах ВМ і складається з таких основних заходів:

встановлення порядку проходу робітників та інших осіб на склад;

встановлення порядку вивозу і виносу вибухових матеріалів з території складу;

обладнання службових приміщень, що забезпечують пропускний режим (вартових приміщень, контрольно-пропускних пунктів).

Відповідальність за правильну організацію і здійснення пропускного режиму несуть керівник підприємства і начальник охорони.

17.12. Вхід робітників, службовців та інших осіб і в'їзд транспорту на територію складу ВМ, а також вихід і зворотний виїзд через встановлені контрольно-пропускні пункти здійснюються лише за перепустками встановленого зразка. Перепустки за строками дії поділяються на постійні, тимчасові й одноразові, а за призначенням - на матеріальні і транспортні (додатки 35, 36, 37, 38).

17.13. Постійні перепустки видаються робітникам і службовцям, що прийняті на постійну роботу на підприємство за розпорядженням керівника підприємства або його заступника, які підписують перепустку. Постійна перепустка видається особисто власнику перепустки під розписку в спеціальному журналі. У разі звільнення працівника постійна перепустка здається адміністрації підприємства.

17.14. Тимчасові перепустки видаються лише тим, хто працює на складі (сезонним робітникам, особам з іспитовим строком, командировочним і т.п.), на визначений строк.

Тимчасова перепустка може видаватися без фотокартки. У цьому разі власник перепустки зобов'язаний на пропускному пункті пред'являти разом з тимчасовою перепусткою паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

17.15. Одноразові перепустки для проходу відвідувачів на склад ВМ видаються за розпорядженням керівника підприємства і скріпляються печаткою.

17.16. Оформлення перепусток здійснюється лише при пред'явленні документа, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення особи з фотокарткою).

17.17. Матеріальні перепустки видаються на право вивозу (виносу) матеріальних цінностей на підставі наряду-накладної, підписаної керівником підприємства або його заступником. Відібрані на контрольно-пропускних пунктах складів ВМ матеріальні перепустки з позначками на них про вивіз (винос) матеріальних цінностей, які реєструються в книзі, зберігаються протягом року завідуючим складом ВМ, після чого знищуються за актом. Матеріальна перепустка дійсна один раз і тільки в день її видачі. Вивіз (винос) матеріальних цінностей за усним розпорядженням заборонений.

17.18. Транспортні перепустки видаються на транспорт, що обслуговує виробництво. Транспортні перепустки не є підставою для перевезення вибухових матеріалів зі складу. Транспортні засоби сторонніх організацій на територію складів ВМ допускаються за одноразовими транспортними перепустками, що видані підприємствам. Така перепустка одночасно є особистою одноразовою і для водія.

17.19. Вантажники та інші особи, що прямують з машиною, пропускаються на територію складу ВМ і випускаються зі складу за одноразовими перепустками. Оформлення і видача одноразових транспортних перепусток проводяться на підставі розпорядження керівника підприємства або його заступника при пред'явленні подорожнього листа і паспорта (посвідчення). Такі перепустки підписуються керівником підприємства.

17.20. Допуск відвідувачів на склад за одноразовими перепустками здійснюється, як правило, тільки вдень під час перебування там завідуючого складом ВМ.

17.21. Допуск на право розкриття і опечатування складів ВМ видається завідуючому складом ВМ або іншим особам за письмовим розпорядженням керівника підприємства. Допуск виписується працівником спецчастини, підписується керівником підприємства і видається під розписку.

17.22. Допуск на територію складу ВМ осіб, що перевіряють охорону складу, здійснюється впродовж доби в супроводі начальника варти або осіб охорони, яким підпорядкована варта.

17.23. На територію складів ВМ для виконання своїх функцій за посвідченнями допускаються лише працівники поліції, Держпраці, Служби безпеки України та прокурорсько-слідчі працівники.

{Пункт 17.23 глави 17 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 372 від 04.05.2018}

17.24. Вартові приміщення для постійних і тимчасових складів ВМ мають бути обладнані для розміщення особового складу охорони, зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів, документації варти (охорони) і здійснення пропускного режиму.

Обладнання приміщень, пірамід і ящиків для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів, що призначені для охорони складів ВМ, а також порядок їх зберігання здійснюються згідно з вимогами, встановленими п. 11.5 цієї Інструкції.

У вартових приміщеннях і на контрольно-пропускних пунктах складів ВМ повинні бути зразки всіх чинних перепусток, перелік осіб, які мають право допуску на територію складів ВМ, список адрес і телефони осіб, відповідальних за облік, зберігання і використання вибухових матеріалів, табель постів (для варти), правила пожежної безпеки, книги перевірки несення караульної служби, опис майна, що знаходиться в караульному приміщенні.

Усі зразки чинних перепусток, списки вказаних вище осіб мають бути в рамках під склом, закриті шторкою. Оновлення зразків перепусток здійснюється в міру потреби (зміна керівника підприємства, печатки і т.п.), проте не рідше одного разу на рік.

Вартові приміщення повинні бути обладнані світломаскувальними засобами, мати автономне джерело електричного живлення, перелік дій особового складу охорони в разі надзвичайних подій (пожежі, збройного нападу тощо).

17.25. Захист передбачає комплекс заходів щодо забезпечення охорони вибухових матеріалів у разі розбійного нападу, стихійного лиха, пожежі або іншої непередбаченої обставини, виходячи із реальної наявності сил і засобів, з урахуванням місцевих умов і конкретних обставин. Для кожного конкретного складу розробляється план оборони, який включає коротку характеристику об'єкта, обов'язки залучених нарядів і порядок їх взаємодії. План затверджується начальником органу поліції і узгоджується з керівником відповідної господарської організації. Складається план у двох примірниках, один з яких зберігається в черговій службі органу поліції, а другий - у підрозділі охорони (у представника адміністрації об'єкта).

17.26. Для відпрацювання взаємодії нарядів при відбитті нападу або інших надзвичайних обставинах на кожному складі ВМ не рідше одного разу на квартал проводяться навчання.

17.27. Дозвіл на в'їзд пожежних підрозділів для гасіння пожежі або відпрацювання оперативних планів (карток) пожежогасіння узгоджується з адміністрацією і відповідними місцевими службами нагляду, що відображається в оперативному плані кожного об'єкта.

18. Перевезення вибухових матеріалів

18.1. Перевезення територією України вибухових матеріалів здійснюється на підставі дозволів, що видаються органами поліції відповідно до заяви керівника підприємства, а також копій дозволу на придбання ВМ або, у відповідних випадках, дозволу на право проведення підривних робіт (робіт з ВМ). Охорона вибухових матеріалів під час перевезень територією України здійснюється працівниками підрозділів поліції охорони Національної поліції України або відомчої воєнізованої охорони, які озброюються вогнепальною зброєю. У разі охорони вибухових матеріалів відомчою воєнізованою охороною в дозволі на перевезення територією України ВМ зазначаються особи, що охороняють вантаж у дорозі, а також дані про зброю. При цьому без дозволу органів поліції здійснюється:

перевезення територією України вибухових речовин, засобів ініціювання, прострільних і підривних апаратів централізовано залізничним та водним транспортом із заводів-виготовлювачів на склади ВМ за дозволами на зберігання вибухових матеріалів;

з одного складу на інший одного підприємства в межах області (міста) за нарядами-накладними та до місць проведення підривних робіт (використання або випробування ВМ) - за нарядами-путівками.

{Пункт 18.1 глави 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013, № 372 від 04.05.2018}

18.2. Для отримання дозволу на перевезення територією України вибухових матеріалів до органу поліції подаються:

клопотання керівників організацій про видачу дозволу на перевезення територією України вибухових матеріалів;

дозвіл органу поліції на зберігання вибухових матеріалів;

відомості про осіб, відповідальних за перевезення територією України вибухових матеріалів;

найменування, кількість вантажу, що буде перевозиться, вид транспорту, маршрут, початковий і кінцевий пункти перевезення територією України, підстава перевезення, термін;

{Пункт 18.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом МВС № 806 від 16.07.2004}

відомості про осіб, відповідальних за охорону вибухових матеріалів (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місце народження і проживання, модель, номер, калібр зброї, якою буде озброєна відомча воєнізована охорона);

{Пункт 18.2 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом МВС № 806 від 16.07.2004}

копія договору про охорону або накази керівника підприємства про призначення осіб, відповідальних за охорону та перевезення територією України;

{Пункт 18.2 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом МВС № 806 від 16.07.2004}

свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення вантажів;

{Пункт 18.2 глави 8 розділу III доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

{Пункт 18.2 глави 8 розділу III доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

{Пункт 18.2 глави 8 розділу III доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

{Пункт 18.2 глави 8 розділу III доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

свідоцтво про допуск водія до перевезення територією України відповідного небезпечного вантажу;

{Пункт 18.2 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС № 806 від 16.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 372 від 04.05.2018}

свідоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення територією України ВМ;

{Пункт 18.2 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС № 806 від 16.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 372 від 04.05.2018}

платіжне доручення (квитанція) про оплату послуг, пов'язаних із видачею дозволу на перевезення територією України вибухових матеріалів;

технічні умови або стандарти вибухових матер № 372 від 04.05.2018іалів, що підлягають перевезенню територією України.

{Пункт 18.2 глави 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

18.3. Для отримання дозволу на перевезення через митний кордон України імпортованих або тих, що експортуються, вибухових матеріалів та їх компонентів разом із вищезазначеними матеріалами до УП ЦОУП України подаються:

договір або контракт, що підтверджує доцільність видачі дозволу на перевезення вибухових матеріалів та їх компонентів (експорт/імпорт);

нотаріально завірена копія дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення відповідного експорту/імпорту (додаток 41);

{Абзац четвертий пункту 18.3 глави 18 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

погодження Держпраці на право придбання і використання вибухових матеріалів та їх компонентів імпортного виробництва (додаток 39);

технічна документація, зразки ввезених на територію України та розроблених новітніх вибухових матеріалів (з позначкою "Для підрозділів експертної служби Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України" та їх подальшим передаванням).

{Абзац шостий пункту 18.3 глави 18 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Для оформлення дозволу на перевезення через митний кордон України вибухових матеріалів та їх компонентів у режимі транзиту через територію України до УП ЦОУП також подається нотаріально завірена копія висновку Державної служби експортного контролю України щодо можливості здійснення зазначеного міжнародного передавання (додаток 42).

{Абзац шостий пункту 18.3 глави 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 372 від 04.05.2018}

{Пункт 18.3 в редакції Наказу МВС № 806 від 16.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

18.4. До початку перевезення територією України вибухових матеріалів автомобільним транспортом перевізник повинен у порядку, визначеному Правилами дорожнього перевезення територією України небезпечних вантажів, отримати дозвіл на таке перевезення.

{Пункт 18.4 в редакції Наказу МВС № 806 від 16.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013, № 372 від 04.05.2018}Додаток 1
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

КНИГА ОБЛІКУ
прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної системи

№ п/п

Дата прийому

Прізвище, ініціали громадян, представників

Адреса відвідувача, установи, організації, їх назва, № телефону

Короткий зміст звернення, прохання громадян або представника підприємства установи, організації

Прийняте рішення

1

2

3

4

5

6Додаток 2
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ДОЗВІЛ


Додаток 3
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ДОЗВІЛ


Додаток 4
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ДОЗВІЛ


Додаток 5
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ДОЗВІЛ


Додаток 6
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ДОЗВІЛ


Додаток 7
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ДОЗВІЛ


Додаток 8
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ДОЗВІЛ


Додаток 9
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

АКТ
перевірки об'єкта дозвільної системи


Додаток 10
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

АКТ
перевірки складу (камери) вибухових матеріалівДодаток 11
до Інструкції про порядок
виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної,
холодної і охолощеної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва
для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
та патронів до них, а також боєприпасів
до зброї, основних частин зброї
та вибухових матеріалів

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

{Інструкцію доповнено новим додатком 11 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 372 від 04.05.2018}Додаток 12
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

КНИГА ОБЛІКУ
об'єктів дозвільної системи, які перебувають під контролем
______________________________________________
(найменування міськ-, райліноргану внутрішніх справ)

Реєстраційний номер

Найменування підприємства, установи, організації, відомча належність міністерство, відомство і адреса

На чиє ім'я, видано дозвіл: прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи і службовий телефон

Номер дозволу і термін дії

Найменування підприємства, майстерні тощо, кількість, вага предметів, матеріалів

Прізвище, ініціали дільничного офіцера поліції, який обслуговує об'єкт

Відмітка про закриття об'єкта, вилучення предметів, матеріалів. Суть виявлених недоліків і терміни, встановлені для їх усунення

1

2

3

4

5

6

7

__________
Примітка.


Журнал складається з трьох розділів:
1. Об'єкти з нарізною вогнепальною зброєю:
а) установи і первинні організації ТСОУ (крім перелічених у п.3, 4, 5);
б) організації ВОХОР;
в) середні заклади освіти;
г) професійно-технічні заклади освіти;
д) вищі заклади освіти, технікуми, інститути, університети тощо;
е) установи Національного, державних та комерційних банків;
є) підприємства, відділи (відділення) зв'язку;
ж) інші організації.
2. Об'єкти з вибуховими матеріалами і порохом.
3. Об'єкти з мисливською вогнепальною зброєю.


Додаток 13
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

КНИГА ОБЛІКУ
власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї ___________________________________________
(найменування органу поліції)

№№ п/п

Прізвище, м'я, по батькові власника зброї

Адреса місця проживання, телефон

Марка, калібр, заводський номер зброї (кожної одиниці)

№, дата дозволу на зберігання зброї

Термін дії дозволу на зберігання зброї

Дата перевірки за місцем проживання власника, стану зберігання зброї

Відмітка про зняття з обліку або вилучення зброї (дата зняття з обліку, адреса, куди вибув власник, дата і підстави для вилучення зброї)

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 14
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

КАРТКА-ЗАЯВА


Додаток 15
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ЗАВДАННЯ


Додаток 16
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

КАРТКА ОБЛІКУ
власника мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї


Додаток 17
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ВІДОМОСТІ
про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів


Додаток 18
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

НОРМИ
зброї і боєприпасів, що передбачаються для озброєння воєнізованої охорони і особового складу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС № 806 від 16.07.2004}Додаток 19
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

КНИГА ОБЛІКУ
видачі і прийняття вогнепальної зброї і боєприпасів
__________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, адреса)

№№ п/п

Прізвище, м'я, по батькові сторожа, вахтера, стрільця ВОХОР, якому видані зброя і боєприпаси

Номер поста або для яких цілей видана зброя і боєприпаси

Найменування і номер зброї

Кількість боєприпасів

Дата і час видачі

Розписка за одержану зброю

Відмітка про видачу зброї і боєприпасів

Дата і час здачі

Розписка про прийняття зброї і боєприпасів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

__________
Примітка.


У цій книзі робляться відмітки про видачу (повернення) зброї особам для супроводження спецвантажів, касирам, інспекторам, інспекторам рибоохорони, льотному складу авіаційного транспорту тощо.


Додаток 20
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

АКТ
списання бойових припасів


Додаток 21
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
боєприпасів на складі


Додаток 22
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
боєприпасів у тиріДодаток 23
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

КНИГА ОБЛІКУ
вогнепальної зброї і бойових припасів на підприємствах, в установах, організаціях

№ п/п

Дата найменув. вихідного документа

Дата видачі, передачі, куди і якій організації

На обліку перебуває

пістолетів

патронів до пістолетів

револьверів

патронів до револьверів

гвинтівок (карабінів)

патронів до гвинтівок (карабінів)

учбової зброї

мисливської, пневматичної, холодної зброї

усього

марка, калібр, номер

усього

марка, калібр, номер

усього

марка, калібр, номер

усього

марка, калібр, номер

марка, калібр, номер

боєприпасів до мисливської зброї за калібрами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Додаток 24
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ВИСНОВОК
про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної, пневматичної чи холодної зброїДодаток 25
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

ОСНОВНІ УШКОДЖЕННЯ
мисливської вогнепальної зброї, які враховуються при реєстрації (перереєстрації)вгору